Sekreterlik Kursu – Sertifikalı Eğitim

Sekreter; ofis becerileri konusunda uzmanlık sahibi, doğrudan denetleme yetkisi olmadan sorumluluk alabilecek, inisiyatif kullanan ve yargıya varan ve kendisine tanınmış yetki sınırları içinde karar verebilen personel olarak tanımlanmaktadır. Tüm kuruluşların şirket iş ve işlemlerini başarılı ve düzenli bir şekilde yürütebilmeleri için nitelikli sekreterlere ihtiyaçları bulunmaktadır.

Kayıt İçin Kalan Süre

Sekreterlik (sekreterlik) Kursu

Sekreterlik Kursları

Sekreterlik alanında bireylerin kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, büro makinelerini kullanarak, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, günlük işleri organize etme, belge düzenleme ve dosyalama işlemleri organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Sekreterlik Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Sekreterlik Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Sekreterlik (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlet onaylı sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Sekreterlik Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Sekreterlik Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. 1)  İş yerinde görev tanımı ne işleri kapsar?

 
 
 
 

2. 2)  E-postaların iletilmesi için kullanılan protokol nedir?

 
 
 
 

3. 3)  Çoklu görev yapmak ne anlama gelir?

 
 
 
 

4. 4)  Bir belgeyi yazdıktan sonra en son ne yapılmalıdır?

 
 
 
 

5. 5)  Excel’de hangi fonksiyon belirli bir hücre aralığındaki en büyük değeri bulur?

 
 
 
 

6. 6)  Hangisi toplantı düzenlerken dikkate alınması gereken bir faktördür?

 
 
 
 

7. 7)  Hangi Microsoft Office uygulaması verileri listeleme ve sıralama için en uygun olanıdır?

 
 
 
 

8. 8)  Bir sunum hazırlarken, görsel olarak hangi ilke göz önünde bulundurulmalıdır?

 
 
 
 

9. 9)  İş yerinde etkili bir iletişim kurmak için hangi faktörler önemlidir?

 
 
 
 

10. 10)  Hangi belge çoğaltma yöntemi daha ekonomiktir?

 
 
 
 

11. 11)  Bir toplantı öncesinde, katılımcılara dağıtılan bilgi paketinin adı nedir?

 
 
 
 

12. 12)  Hangi dosya biçimi belgelerin düzenli bir şekilde görüntülenmesini sağlar?

 
 
 
 

13. 13)  Hangi yazılım iş yerinde verilerin düzenlenmesi ve saklanması için kullanılır?

 
 
 
 

14. 14)  Ofis içindeki dosya ve belgelerin düzenli bir şekilde saklanması için hangi sistem kullanılır?

 
 
 
 

15. 15)  Hangisi e-posta ile iletilen bir dosya formatı değildir?

 
 
 
 

16. 16)  Ofis çalışanları arasında nedenli-sonuçlu ilişki kurmak niçin önemlidir?

 
 
 
 

17. 17)  Toplantı sırasında tutulan notlar hangi amaçla kullanılır?

 
 
 
 

18. 18)  İşyerindeki bir proje için iş akışı belgesi hazırlama sürecinde hangi adımlar atılır?

 
 
 
 

19. 19)  Hangi dosya biçimi tablo verilerinin depolanması için en uygunudur?

 
 
 
 

20. 20)  Ofis çalışanları arasındaki ekip çalışmasını artırmak için hangi yöntem uygulanabilir?

 
 
 
 

Soru 1 - 20

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.