Kullanıcı Sözleşmesi

 1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi MERKEZİ UZAKTAN EĞİTİM KURSLARI YAZ. TAS. BİL. TEK. REK. ve ORG. DAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. ve bağlı iştirakleri (Bundan böyle MERKEZİ EĞİTİM olarak anılacaktır) tarafından, www.kurssertifikasi.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.
 2. MERKEZİ EĞİTİM, bu web sitesini ziyaret eden kullanıcıların ilgili formlar ile belirttikleri adreslere kampanya ve duyurular gönderebilir.
 3. MERKEZİ EĞİTİM, kullanıcılardan hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir.
 4. Kullanıcı, www.kurssertifikasi.com’a verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla MERKEZİ EĞİTİM’in kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.
 5. Kullanıcı, www.Kurssertifikasi.com’a vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin kullanıcı tarafından ihlali halinde, MERKEZİ EĞİTİM’in tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın kullanımın sona erebileceğini kabul eder.
 6. Kullanıcı, tüm hakları MERKEZİ EĞİTİM’e ait olan ve www.kurssertifikasi.com üzerinde yer alan özel yazılı izinler haricinde; bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 7. www.kurssertifikasi.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. MERKEZİ EĞİTİM’in sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.kurssertifikasi.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 8. www.kurssertifikasi.com kullanıcının sisteme girişini neden belirtmeksizin engelleyebilir.
 9. www.kurssertifikasi.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 10. www.Kurssertifikasi.com’un satış sınırları MERKEZİ EĞİTİM’in yıllık planlamaları ile sınırlıdır, yenilenen planlar ile değiştirilebilir/esnetilebilir.
 11. Hizmetlerin www.kurssertifikasi.com’da teşhir edilmesi, söz konusu hizmetlerin mutlaka www.kurssertifikasi.com veya MERKEZİ EĞİTİM mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez. Gerektiğinde MERKEZİ EĞİTİM tarafından belirlenen diğer kişiler ile de hizmet temini yoluna gidilebilir, ve/veya danışmanlığını yapılabilir.
 12. www.Kurssertifikasi.com’da satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.Kurssertifikasi.com’a aittir. Fiyat ve özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.kurssertifikasi.com hatayı düzelterek hizmeti verebilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
 13. www.Kurssertifikasi.com, kullanıcının başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcının geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.kurssertifikasi.com sorumlu değildir.
 14. MERKEZİ EĞİTİM ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 15. www.kurssertifikasi.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, kaldırabilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
 16. Kullanıcı bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MERKEZİ EĞİTİM’in kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. MERKEZİ EĞİTİM kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. www.kurssertifikasi.com web sitesi MERKEZİ EĞİTİM tüzel kişiliğine aittir, site üzerindeki her türlü hak ikili anlaşmalar ile 3. taraflara devredilebilir, kiralanabilir.
 2. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.
 3. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Ankara Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 4. Kullanıcı, web sitesine giriş yaptığı andan itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
 5. MERKEZİ EĞİTİM dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.