İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu – Sertifikalı Eğitim

İnsan kaynakları kabaca; ürün ve hizmetlerin insanlar ile ilişkisini kurabilmek için pazarlama yetisini; organizasyona ait bilgiyi, deneyimi, becerileri, karar vermeyi ve yaratıcılığı; bu yeteneklerin örgütlendirilmesini, yapılandırılmasını ve ödüllendirilmesini içeren, bir işletme veya kurumun ürün ve hizmet yaratmak amacıyla kullandığı bir birimdir.
İş yerlerinde ihtiyaç duyulan insan gücünü karşılamak ve verimli kullanmak, işveren ile çalışan veya potansiyel çalışanların ilişkilerini düzenlemek ve sürecin hızlandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. Kademeli şekilde bahsedilecek olursa ilk adım olarak; İş gücü planlaması ile başlar, işe alım, ücretlendirme ve yan menfaatler, endüstriyel/sendikal ilişkiler, kurumsal performans yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim, çalışanların memnuniyetinin ölçümlenmesi, sosyal ve idari hizmetlerin tahsisi gibi çalışanları ilgilendiren tüm konuları kapsar.

Dolayısıyla söylenebilir ki bir kurum veya şirketin profesyonelce, düzenli işletilebilmesinin esası İnsan Kaynaklarının düzgün bir ilerleyiş ile insanı gerçekten “kaynak” olarak en doğru yere adeta “atamasıyla” başlar. Gelişmekte olan ülkemizde günden güne kurum-şirket ve birçok müessesenin sayısının hızlı bir şekilde artışıyla pek çok firma bu alanda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duymaktadır, bu kurs bu nitelikli insan gücünü oluşturmak, geliştirmek ve topluma kazandırmayı amaçlamaktadır.İnsan kaynakları uygun çalışmalar ile bireyin motivasyonuna uygun, gerekli departmanı gerekli standartlar ile birlikte oluşturarak, verimin en ideal şekliyle bireyden alınmasını, bireyin de memnun kalacağı bir çalışma ortamı, gelir ve mutluluğunu maksimize etmeyi amaçlar. Birey ile kurum arasındaki etkileşim göreviyle insan kaynakları profesyonel iş yaşamının olmazsa olmazı haline gelmiştir.
Bu nedenle sektördeki nitelikli birey ihtiyacının karşılanması ve yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla bu kurs verilmeye başlanmıştır. İlerleyen süreçlerde de bu mesleği yürüten bireylerin artacağı ve bu alandaki ilginin artacağı öngörülmektedir.

Kayıt İçin Kalan Süre

İnsan Kaynakları Yönetimi (insan kaynaklari yonetimi kapak) Kursu

İnsan Kaynakları Yönetimi Kursları

İnsan kaynakları alanında yasalara uygun çalışmalara yapılarak etkili bir şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır. İşte bu süreçte devreye profesyonel insan kaynakları uzmanı girecektir. İnsan kaynakları yönetimi her işletmede farklı bir amaca yöneliktir. Bu yüzden üstlendiği görevler de farklı olacaktır. Bir işletmede insan kaynaklarının temel amacı işletmedeki verimliliği arttırmak ve çalışanların yaşam kalitesini de yükseltmektir. Bu yüzden de insan kaynakları departmanı yeterli donanıma ulaşmalıdır.

İşletmelerde çalışanlarla birlikte firmanın da çıkarlarını aynı anda korumak profesyonel bir yaklaşım gerektirir. Bunun için insan kaynakları yönetimi çalışmalarınızın profesyonel bir şekilde yapılmalıdır. Eğitim sonunda insan kaynakları alanında yönetim becerilerinizi keşfedebileceksiniz.

Bu ihtiyaçların karşılanması için bu kurs programı oluşturulurken yeterliliğe dayalı olarak ve modüler şekilde planlanmıştır. Tüm Türkiye’de uzaktan eğitim yöntemiyle bu kursun verilmeye başlanmıştır. Günümüzde popülerleşen bu meslek gelecekte de popülerliğini artıracağı öngörülmektedir.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. Bir işletmede bağımsız bir insan kaynakları bölümü ne zaman kurulmalıdır?

 
 
 
 
 

2. İnsanı, diğer üretim faktörlerinden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi İKY’nin ulaşmak istediği temel amaçlardan biridir?

 
 
 
 
 

4. Bir işletmenin genel müdürünün, insan kaynakları müdüründen, 10 gün sonra başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine kendi adına katılmasını ve sonuçlandırmasını istemesi durumunda, insan kaynakları müdürü nasıl bir yetki kullanacaktır?

 
 
 
 
 

5. “Organ işlev yaratmaz, işlev organ yaratır “sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 
 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi İKY’yi etkileyen dış çevre faktörleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
 

7. İnsan kaynakları bölümünün teknik ve rutin işlevleri yerine getirebilmek için sahip olması gereken türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları kapsamı içinde yer almaz?

 
 
 
 
 

9. İnsan kaynakları bölümünün, işletmenin diğer bölümleriyle eşit statüde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi anlayışına geçişte etkin rol oynayan faktörlerden biri değildir?

 
 
 
 
 

11. Aşağıdaki tanımlardan hangisi planlama kavramına aittir?

 
 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlaması kavramının ayrıntılı tanımıdır?

 
 
 
 
 

13. Bir işletme yeni kurulmuş ve insan kaynakları planlamasını ilk defa yapacaksa planlamasının süresinin nasıl olması tercih edilir?

 
 
 
 
 

14. Bir işletmede insan kaynakları planlaması kim / kimler tarafından yapılmalıdır?

 
 
 
 
 

15. Bütüncül düzel olarak adlandırılan insan kaynakları planlamasının içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan insan kaynakları ihtiyacının belirlenmesine yardımcı bilgilerden değildir?

 
 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir dönemde işletmeye giren ve  işletmeden çıkan personel sayısını ifade eder?

 
 
 
 
 

18. Sayısal verileri göz önünde tutarak deneyimlerden gelen bilgileri kullanan insan ihtiyaç tahmin yöntemi  aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

19. Herhangi bir plan döneminde işletmenin elinde bulunan personel aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 
 
 
 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi yedek insan kaynağı ihtiyacını ifade etmez?

 
 
 
 
 

21. İş gücü genel envanterinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

22. Belirli bir dönemde İşletmeden ayrılan personelin yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?

 
 
 
 
 

23. İşletmede yapılan farklı işlere yönelik bilgilerin belli bir sistematik altında toplanmasına ne ad verilir?

 
 
 
 
 

24. İş analizleri neyi analiz eder?

 
 
 
 
 

25. Nitelikli adayların, iş için işletmeye başvurmasını sağlamaya yönelik çalışmalara ne ad verilir?

 
 
 
 
 

26. Personel seçim sürecinde, işe alma kararını kimin vermesi daha uygun olur?

 
 
 
 
 

27. İşe yeni alınan personelin, işe ve işletmeye uyum sağlamasına yönelik çalışmalara ne ad verilir?

 
 
 
 
 

28. İşe alıştırma programının başarı göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

29. İşinde başarılı bir personelin, ilerde getirilebileceği görevlere bu günden hazırlanmasına ne ad verilir?

 
 
 
 
 

30. Değerleyeni, normal frekans dağılımına göre değerleme yapmaya zorlayan performans değerleme yöntemine ne ad verilir?

 
 
 
 
 

31. İş analizi bilgileri aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

 
 
 
 
 

32. Aşağıdaki iş analizi tekniklerinden hangisi bir zaman-hareket etüdü niteliğindedir?

 
 
 
 
 

33. Aşağıdaki iş analizi tekniklerinden hangisi işi; “girdiler”, “süreç”, “çıktılar” ve “çevre koşulları” yönünden inceler?

 
 
 
 
 

34. Aşağıdaki iş analizi tekniklerinden hangisi işi; bilgi, araç gereç kullanımı ve diğer insanlarla ilişkiler yönünden inceler?

 
 
 
 
 

35. Aşağıdaki tekniklerden hangisi daha çok standardize edilemeyen, esnek işlerin analizinde kullanılır?

 
 
 
 
 

36. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kullanım alanı geniş olan ancak bir işin başarıyla yerine getirilme koşullarına ilişkin bilgileri içermeyen iki teknik yer almaktadır?

 
 
 
 
 

37. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alan iki teknik, bir mesleki alandaki belirli bir işin başarıyla yerine getirilme koşullarını ortaya koyar?

 
 
 
 
 

38. Aşağıdaki iş analizi tekniklerinden hangisi ile işin görevlerinin alacağı ortalama süreler veya belirli sür içinde yapılması gereken üretim miktarı belirlenebilir?

 
 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi “iş tanımı”nda yer alamaz?

 
 
 
 
 

40. Bir “iş gerekleri” formunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 
 

Soru 1 - 40

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.