Yöneticilerin asistanlık görevlerini yürütmek, randevularını ve konuk kabullerini düzenlemek, resmi yazıların yazılması, iş mektubu hazırlanması, vb. yöneticilerin görev yükünü hafifletmek üzere eğitim alan kursiyer kişisel gelişim ust_duzey_yonetici_asistani1adına da diksiyon, beden dili, bilgisayar kullanma, toplantı ve seyahat organizasyonları yapma gibi bireysel gelişimi tamamlayıcı eğitimler de almaktadır.

Üst Düzey Yönetici Asistanı Kursları

Üst düzey Yönetici Asistanları; orta ve büyük ölçekli kurumların eğitimli personel ihtiyacının karşılanması için planlanmış bu eğitimin sonunda katılımcılar hem resmi hem özel kurumlarda çalışabilmektedirler.
Üst Düzey Yönetici Asistanı eğitim program içeriğini, eğitim konularını, süresini ve kurs hakkındaki detaylı bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz.ust_duzey_yonetici_asistani2

Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Bu kurs programı yönetici asistanlığı mesleğinin genel ve özel bilgilerini, kayıt için yapılması gerekenleri, sınav işlemlerini, ders konularını ve kayıt sonrasındaki sahip olacağınız ders dokümanlarına ulaşabilir. Yönetici asistanlığı ders modellerini, sınav süre ve işlemlerini, kursun yasallığını, MEB onaylı sertifikanın geçerliliği konusundaki tüm soru ve cevapları sağ bölümde bulunan başlıkları takip ederek bulabilirsiniz.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 32
...

Kalan Kontenjan : 18
...

Kursun Amacı Nedir?

Büro yönetimi, iletişim, organizasyon ve belgeleme işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan kursiyerler büro yönetimi ve sekreterlik alanında;
1. Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde,
2. Resmi ve özel kurumlarda çalışabilirler.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

 • Sosyal Çevresi İle Etkili İletişim Kurmak / Sosyal Hayatta İletişim
 • Telefonla İletişim Kurmak / Telefonla İletişim
 • Randevu Ve Konuk Kabulü Programı Yapmak / Randevu Ve Konuk Kabulü
 • Beden Dili İle İletişim Kurmak / Beden Dili
 • Bilgisayarda Yazı Yazmak / F Klavye -1-
 • Bilgisayarda Yazı Yazmak / F Klavye -2-
 • Bilgisayarda Resmi Yazı Hazırlamak / Yazı Biçimleme
 • İş Mektubu Yazmak / İş Mektubu
 • Belge Akışını İzlemek / Belge Akışı
 • Toplantı Organizasyonu Yapmak / Toplantı Organizasyonu
 • Seyahat Organizasyonu Yapmak / Seyahat Organizasyonu

Eğitim süresi 80 saat olarak planlanmıştır.

Lise Mezunu Olmak ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.
Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları 50 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1. Hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarından değildir?

 
 
 
 

2. Zihinsel fonksiyonları normal olan bir bireyin en fazla ihtiyaç duyduğu olgu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

3. Hangisi iletişim sürecinin temel aşamalarından birisi olamaz?

 
 
 
 

4. İletişimde hangi durumlarda kavramlar ve kelimeler yerini yenilerine bırakır?

 
 
 
 

5. Hangisi iletişim toplumsal fonksiyonlarından biri değildir?

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde gönderinin ve alıcının hangi ortak paydasını oluşturmaktadır?

 
 
 
 

7. Hayatın bütün süreçlerinde entelektüel gelişim, yetenek, kişilik oluşumu,  kapasite ve bilgi aktarımına ne ad verilir?

 
 
 
 

8. Hangisi iletişim sürecindeki son aşamadır?

 
 
 
 

9. Kişisel, çevresel, yerel, ulusal ve uluslararası koşulları anlamak, bilinçli tepki göstermek ve doğru sonuçlara ulaşmak, depolamak, işlemek ve yaymak aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi  telefon ile iletişimin verimliliğini artırmakla doğrudan ilişkilidir?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz mesajı oluşturan unsurlardandır?

 
 
 
 

12. Verilerin duyu organlarımız aracılığı ile beynimize ulaşarak örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılması süreci aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 
 
 
 

13. Bilgi-sembol üreterek birbirimize ilettiğimiz ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştığımız ne adla adlandırmaktayız?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi iletişim ile ilgili tanımlara uymaktadır?

 
 
 
 

15. Hangisi örgüt içi iletişim fonksiyonlarından biridir?

 
 
 
 

16. İletişim süreci aşamalarından bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

17. İletişimde mesajların taşıması gereken niteliklerden bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

18. Bilgi, duygu ve düşünce olgularının gönderime uygun bir mesaj haline getirilmesine ne denir?

 
 
 
 

19. “Bir mesajın kaynaktan (göndericiden) alıcıya aktarıldığı yola” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

20. Algılamanın dışsal faktörlerinden birisi aşağıdakilerden hangisi?

 
 
 
 

21. Amacı toplumu bilgilendirmek, kurum veya kişiyi övmek olan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

22. İletişimin kişisel engelleri arasında yer alır diyebileceğimiz olgu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

23. Kişini kendini bir başkasını yerine koyarak, olaylara aynı pencereden bakması, o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru anlayarak, hissettiklerini karşı tarafa aktarma sürecine ne denir?

 
 
 
 

24. “Elektronik Basın” aracı hangi kitle iletişim materyali için kullanılmaktadır?

 
 
 
 

25. Basılı araçların diğer kitle iletişim araçlarına göre üstünlükleri arasında yer alan özelliklerden bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevlerinden biri değildir?

 
 
 
 

27. Duygu ve düşüncelerin sözlü, sözsüz ya da yazılı bir anlatımla insanlara ulaşmasını sağlayan sembollere ne denir?

 
 
 
 

28. Aşağıdaki alanlarda hangisi insan ilişkilerinde olması gerekenlerden biri değildir?

 
 
 
 

29. Vücut hareketleri ile yapılan ve sözlü mesajı destekleyici bedensel mesajlara ne denir?

 
 
 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi beden dilini bilmenin ve bilinçli olarak kullanmanın yararlarındandır?

 
 
 
 

31. Yüz kısmında; alın, kaş, göz, ağız ve dudakla verilen mesajlar aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 
 
 
 

32. Bir ürünün, hizmet veya fikrin oluşturulmasına, ruhuna ve amacına uygun bir şekilde tanıtımının yapılmasına ve doğru kanalların kullanımı ile hedef kitlelere ulaştırılması aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 
 
 
 

33. İyi bir reklamın sahip olması gereken niteliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

34. Reklam türleri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

35. Bulunulan ortamda konukların Protokole göre derecelendirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 
 
 
 

36. Firmada görevli üst düzey yöneticiler ve başarılı personellerin tanıtıldığı tanıtıma ne denir?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi afiş ve billboardlarda aranan özelliklerdendir?

 
 
 
 

38. İstenilen şartlarda ürün/hizmet sunumunu engelleyen, ürün/hizmetin birbiriyle uyumluluğunu engelleyen olaylar aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 
 
 
 

39. “Fikirlerin, problemlerin, algıların, soruların veya sonuçların bir listesini hazırlamak amacıyla bir ekibin yaratıcı düşüncesini ortaya çıkartmak için kullanılan tekniktir” Bu tanımlama aşağıdaki hangi teknik için kullanılmaktadır?

 
 
 
 

40. Kavram, ürün, hizmet veya bir teklifin, hatta kişinin kabul ve tanıtımını sağlamak için yapılan sunum türü aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaktadır?

 
 
 
 

41. “Raporlar, bütçe çalışmaları, istatistiki veriler,  dinleyicinin kapasiteleri doğrultusunda tarafsız biçimde gerçek bilgiler vermek için ……………… Sunum türü kullanılır.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 
 
 
 

42. Protokolde yer alan kişileri karşılanması ve uğurlanması aşağıdakilerden hangisi ile olur?

 
 
 
 

43. Protokol kuralları gereği toplantı, tören ve açılış konuşmalarında öncelik sırası kimdedir?

 
 
 
 

44. Makam sahibi kişinin resmi araçtaki oturma yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

45. Protokole dâhil kişilere davetiye gönderilirken kimin nereye oturacağının açıklanması kurallar gereğidir.  Oturma sırasında; Amirin yeri neresidir?

 
 
 
 

46. Bilimsel konuların tartışıldığı toplantılar aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 
 
 
 

47. verimliliği etkileyen faktörler arasında yer almayan durum aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

48. Bir işin başkalarına yaptırılmasına veya yapılmasını bir başkasından istenmesi hakkına ne denir?

 
 
 
 

49. Toplantı tutanaklarını kayda geçirilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisinin görevleri dâhilindedir?

 
 
 
 

50. Bireyler tarafından ortaya çıkarılmış olan kişisel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri ahlaki boyutta ele alarak araştıran felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

Soru 1 - 50