Tıbbi Sekreterlik Kursu (Hasta Kabul Sekreterliği)

Tıp Sekreteri Kursu Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından 30/06/2011 tarih ve 7779 sayılı yazısı ile kapatılmıştır.

İlgili yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Kursiyerlerimiz ve Kamuoyuna duyurulur.

Sağlık sektöründeki kurum ve kuruluşlarda çalışmak isteyen bireyler aşağıdaki kursları tercih edebilirler.

Tıp sekreteri kursu (hasta kabul sekterliği) eğitiminin amacı hastane, özel sağlık hizmet birimleri, özel tıp merkezlerinde hasta kabulu ve hastaların yönlendirilmesi, ilgili bölüm ve polikliniklerde hastanın dosyalarının oluşturulması, yapılan tedavi ve hastaya yapılan işlemlere göre kayıtların güncellenmesi, dosyaların arşivlenmesi ve tıp terminolojisini öğrenerek, temel anatomi bilgisi öğrenerek yaptığı iş ve işlemlerin bilincinde, yasal olarak yapması ve yapmaması gereken hareket ve işlemlerin bilincinde olarak çalışması hedeflenmiştir. Tıbbi sekreterlik eğitim programının içeriğini, eğitim konularını, süresini ve kurs hakkındaki detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Hasta Kabul Sekreterliği Kursu

Hasta kabul sekreterliği: Tıp Sekreterliği ve Hasta Kayıt Kabul Kursunun karışımından türetilerek ortaya çıkartılmış bir kurs türüdür. Esasında verilmeye çalışılan eğitim “Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Elemanı Yetiştirme Kursu” dur. Fakat üniversiteler hasta kayıt kabul kursu veremek için yetkili olmadıkları için kurs ismini değiştirerek yeni bir şey veriyormuş gibi davranmaktadırlar, insanlara hiçbir yasal dayanağı olmayan geçersiz belgeler vererek kandırmaktadırlar. Üniversitelerden alacağınız sertifikaların gerek kamu veya özel sağlık kurumlarında geçerliliği bulunmamaktadır.

Tıp Sekreteri: Sağluk Kurum ve kuruluşlarında başhekim sekreterleri haricindeki, hasta sevk ve temel hastane dökümanlarının işlenmesini, arşivlenmesini, düzenlenmesini, sağlayan 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni kursiyer alımına kapanan bir eğitim programıdır. “Tıbbi Sekreterlik Kursu” Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde yoğun talep görmüş, Üniversitelerin “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” bölümü ile genellikle karıştırılan ve bu nedenle kursun kapanması ile sonuçlanan bir yasal döngü içerisine sokulan bir kurstur. Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunlarının almış oldukları “DİPLOMA” ile Tıp Sekreterliği Sertifikası aynı şey değildir! Çalışma alanları, görev yetki ve sorumlulukları birbirinden çok farklıdır. Bu karşılaştırma “Bilgisayar Mühendisleri” ile “Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası” sahiplerinin arasındaki fark kadar açık ve ortadadır.

Hasta Kabul Görevlisi: Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir. Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından kabul edilmesi zorunlu olan MEB onaylı eğitim programı budur.

Tıp sekreterliği kursunun yasaklanmasından sonra sektördeki açığı kapatmak için “Hasta Kabul İşlemleri Elemanı Yetiştirme Kursu” açılmıştır. Bu sayede iki sektör görevlilerinin görev yetki ve sorumluluklarından bi haber olan insanlar daha açık bir şekilde farkı anlayabilmişlerdir.

Hasta kabul işlemleri kursu : Hastanelerde, ve benzeri kurumlarda çalışmak için Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmuştur. Özel sektör de nitelikli ve eğitimli “Hasta Kabul Elemanı” açığını bu şekilde kapatmaktadır.

Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Elemanı Yetiştirme Kursu

Hastanelerde hasta kabul görevlisi olarak çalışmak isteyenler tarafından alınması zorunlu olan bu kurs sonucunda başarılı kursiyerlere MEB Onaylı “Hasta Kabul Sertifikası” verilmektedir. Ayrıca eğitim sırasında kursiyerlere iş hayatında kendilerine fayda sağlayacak birçok eğitim verilmektedir. Eğitimlerin uygulamalı olması da sektörde deneyim – tecrübe eksikliği yaşayan bireylerin bu eksiklerini gidermesi adına önemlidir.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.

Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 38
...

Kalan Kontenjan : 12
...

Kursun Amacı Nedir?

Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik bölüm mezunları başhekim sekreteri, hastane genel sekreteri olarak çalışmaktadır, resmi görev tanımları budur. Halbuki, Tıp Sekreterleri (hasta kabul görevlisi) daha düşük dereceli kadrolarda görev yaparlar, tüm devlet hastaneleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, ana sağlık merkezleri, aile sağlığı merkezleri, halk sağlığı merkezleri, özel sağlık kuruluşlarında iş olanağı bulabilmektedirler. Tıp Sekreterliği Diploması KPSS atamalarında geçerlidir. Fakat Tıp Sekreteri Sertifikası KPSS atamalarnda henüz etki göstermemektedir. Kurs sonunda alınan sertifika Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesidir. Resmi evrak özelliği taşımaktadır. Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde resmi belge statüsünde kabul görmektedir.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız almaya hak kazanacağınız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Tıp Sekreteri Kursu Eğitim Programının İçeriği:

 • Temel Bilgisayar Donanım Ve Programlarını Kullanmak / Bilgisayar Kullanma
 • Bilgisayarda Doküman Hazırlamak / Doküman Hazırlama
 • İletişim Sürecini İncelemek Ve İletişim Türlerini Kullanmak / İletişim Süreci Ve Türleri
 • Sosyal Çevresi İle Etkili İletişim Kurmak / Sosyal Hayatta İletişim
 • İşyerinde Etkili İletişim Kurmak / İş Hayatında İletişim
 • Telefonla İletişim Kurmak / Telefonla İletişim
 • Kişisel Balkım Yapmak / Kişisel Bakım
 • Randevu Ve Konuk Kabulü Programı Yapmak / Randevu Ve Konuk Kabulü
 • İş Planı Yapmak / İş Planı
 • Bilgisayarda Metin Dosyası Oluşturmak / Kelime İşlemci
 • Bilgisayarda Matematiksel Ve Mantıksal Dosya Oluşturmak. / Elektronik Tablo
 • Sunu Oluşturmak / Sunu
 • İnternet Üzerinden Bilgiye Ulaşmak / Bilgisayarla İletişim
 • Bilgisayarda Yazı Yazmak / F Klavye -1- / F Klavye -2-
 • Bilgisayarda Resmi Yazı Hazırlamak / Yazı Biçimleme
 • Yabancı Dilde Dinlemek, Konuşmak, Okumak Ve Yazmak / Yabancı Dil Kuralları / Yabancı Dilde İletişim
 • Büroyu Çalışmaya Uygun Hâle Getirmek / Büro Düzenleme
 • Toplantı Organizasyonu Yapmak / Toplantı Organizasyonu
 • Seyahat Organizasyonu Yapmak / Seyahat Organizasyonu
 • Problem Çözmek / Problem Çözme
 • Belge Akışını İzlemek / Belge Akışı
 • Dosyalama Ve Takibini Yapmak / Dosyalama Sistemi / Dosyalama Hareketleri
 • Arşivleme Ve Takibini Yapmak / Arşivleme Sistemi / Arşivleme Hareketleri
 • Sunum Yapmak / Sunuş
 • Beden Dili İle İletişim Kurmak / Beden Dili
 • Mesaj Kanalları Kullanarak Mesajlarını İletmek / Yaratıcı Drama
 • Etkili İletişim Kurmak / Etkin İletişim
 • Sağlıklı İletişim Kurmak / Sağlıklı İletişim
 • Grup İletişimi Kurmak / Grup İletişimi
 • Örgüt İletişimi Kurmak / Örgüt İletişimi
 • Kaynakları Taramak Ve Gözlem Yapmak / Kaynak Taraması Ve Gözlem
 • İşletmenin Amaçlarını Ve Piyasa Şartlarını Belirlemek / İşletme Ve Piyasa Şartları
 • Sergi Ve Fuarlarda Firmayı Temsil Edebilmek / Sergi Ve Fuarlarda Firma Tanıtımı
 • Hasta Hizmetlerini Yürütmek / Hasta Hizmetleri
 • Tedavi Hizmetlerini İzlemek / Tedavi Hizmetleri
 • Tıbbi Arşivleme Yapmak / Tıbbi Arşivleme

 

Eğitim süresi 1064 saat olarak planlanmıştır, fakat kurs kaldırıldığı için yerine getirilen Hasta Kabul İşlemleri kursu’nun saati: 280 saat olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Detaylı bilgi için bakınız: Hasta Kabul Kursu

En az okur – yazar olmak ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları 50 adettir. Son soruyu cevapladığınızda sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıda sunulmuştur. Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.

1) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarından biri değildir?

2) Normal zihinsel fonksiyonlara sahip bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu olgu hangisidir?

3) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel aşamalarından değildir?

4) İletişimde kavramlar ve kelimeler yerini yenilerine hangi durumlarda terk eder?

5) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin toplumsal fonksiyonlarından değildir?

6) Paylaşmayı gerekli kılan iletişim gönderinin ve alıcının hangi ortak paydasını oluşturmaktadır?

7) Devlet gücü ile uyulması zorunlu hale getirilmiş kural aşağıdakilerden hangisidir?

8) Toplum içinde var olan ve uyulması gereken inceli saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

9) İnsanlar tarafından oluşturulan maddi ve manevi değerlerle o değerlerin diğer kuşaklara iletilmesine …………………adı verilir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde hangisi gelmelidir?

10) Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan ortak davranışlara ne ad verilir?

11) Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

12) Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?

13) Çalışanlarını korumak, geliştirmek, eğitim ve verim düzeylerini yükseltmek, için oluşturulan kurullara……………adı verilir. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

14) Kişinin sosyal yapıdaki yerine………………denir. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

15) Telefonla iletişimin verimliliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

16) Telefon görüşmelerinde detayların aklınızda kalması ve aranan kişinin yerinde bulunmaması halinde……………formları kullanılır. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

17) Vücut temizliğinin doğru yapılmaması hangi sorunları ortaya çıkarır?

18) Randevuların sabit zamanlara alınması niçin önemlidir?

19) Bazı davetiyelerde yer alan LCV neyin kısaltmasıdır?

20) Resmi ilişkilerde izlenecek yol yöntem ve görgü kurallarına………..denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde hangisi gelmelidir?

21) Gerektiğinde randevu iptali en az……….saat önce randevu alma şekillerinden birini kullanarak iptal edilir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde hangisi gelmelidir?

22) Başkalarına iş yaptırma, işin yapılmasını başkaların isteme hakkına ne denir?

23) Üst-yönetim tarafımdan-belli bir yetkinin alt basamağa aktarılmasına ne denir?

24) Bir Sekreterin randevu verdiği kişi için düzenlediği formun adı nedir?

25) Kaslara bağlı olarak ortaya çıkan, kendini kramplar ve ağrılı sertleşmeler olarak gösteren Yorgunluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

26) Büro makinelerinin yerleri seçilirken, neye dikkat edilmelidir?

27) Belli bir konuda birden fazla panelin yapılması ile gerçekleşen, bilim insanları ve araştırmacıların bir araya geldikleri toplantıya ne ad verilir?

28) Görüntülü Toplantının bir diğer adı nedir?

29) Video da dahil, bilgisayardan aldığı tüm sinyalleri perdeye yansıtabilen sisteme ne ad verilir?

30) Çalıştığınız kurumun yöneticileri uluslar arası bir kongre katılacaklar. Uçak biletini rezerve ettiniz. Satın alacağınız tarihe kadar verilen süreye ne ad verilir?

31) Kişisel, çevresel yerel ulusal ve uluslar arası koşullarını anlamak, bilinçli tepki göstermek ve doğru sonuçlara ulaşmak; depolamak işlemek ve yaymak aşağıdakilerden hangisidir?

32) Aşağıdakilerden hangisi problem çözme tekniklerinden biridir?

33) Bir iş için meydana getirilen yazılı kağıt ve kağıtlara ne ad verilir?

34) Aşağıdakilerden hangisi, evrak gönderme yöntemlerindendir?

35) Aşağıdakilerden hangisi dosya sınıflandırma sistemleri arasında değildir?

36) Belgeler dosyalanırken beraberinde ne konulmamalıdır?

37) Dinleyicilerinizin her şeyi kabullenmeleri yönünde, onları motive eden ve davranış tarzlarını değiştirme yolunda yapılan sunum aşağıdakilerden hangisidir?

38) Sunuşun etkisini artıran etkenler aşağıdakilerden hangisidir?

39) Yaşamın tüm aşamalarında entelektüel gelişim, kişilik oluşumu, yetenek ve kapasite ve bilgi aktarımına ne ad verilir?

40) Sözsüz mesajı oluşturan unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?

41) Duyu organlarımızın beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılması sürecine ne ad verilir?

42) "Ne söylediğimiz değil nasıl söylediğimiz önemlidir." Cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

43) Yüz kısmında alın kaş, göz, ağız ve dudakla verilen mesaja ne ad verilir?

44) Kültürler arası benzerlik gösteren jest-mimik hangisidir?

45) İnsanlarla iletişimimizi birtakım mesafelerle kurarız. 50 cm arasında kurduğumuz iletişim hangi alana girer?

46) Bir objenin (nesnenin) şekli, büyüklüğü, rengi parlaklığının duyu organları tarafından alınan bilgiler dikkate alınmadan sabit olarak algılanmasına ne denir?

47) Empati kavramı aşağıdakilerden hangisinde en doğru şekilde ifade edilmektedir?

48) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak hangi dinleme şeklidir?

49) "Çoğu zaman başkalarının duygu ve düşüncelerini dikkate almayı bir fazlalık olarak görmekteyiz." Bu tanım hangi iletişim engelini bize açıklamaktadır?

50) İnsanların bilgi-sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya yorumlamaya çalıştıklara sürece ne ad verilir?Katılımcı Görüşleri

 • mezun-kursiyer
  Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine sizi tercih ettim, iyi ki de etmişim. Yalnızca hasta kabul değil aynı zamanda verilen diğer eğitimlerinizin de çok faydasını gördüm tüm hocalarımıza buradan teşekkür ederim. Sayenizde artık bir mesleğim var ve mutluyum.
  Handan KÜÇÜKÇE
  Öğrenci
 • mezun-kursiyer
  Güler yüzlü ve bilgili çalışanları her konuda bana yardım ettiler öncelikle onlara çok teşekkür ederim. Eğitimler zaten harikaydı. Öğretmenlerimiz o kadar güzel ders işlemekte ki hem eğlenceli hem öğretici hiç sıkılmayacaksınız. Her şey için çok teşekkür ederim. Rabbim yüzünüzden gülmeyi eksik etmesin.
  Ayşe ÇAKIROĞLU
  Hasta Kabul Görevlisi
 • mezun-kursiyer
  Kuzenimin tavsiyesi ile Merkezi Eğitimi tercih ettim, kuzenim de aynı kursa katılmış ve çok kısa bir sürede özel bir hastanede işe başlamıştı. Benim de gitmemi ve sertifika almamı önerdi. Kuzenim şans eseri iş buldu diye düşünmüş ve önemsememiştim. Ailemin zoru ile kursa yazıldım. İstemeye istemeye başladığım kursun dersleri o kadar dolu dolu geçti ki yalnızca hasta kabul eğitimi değil, otomasyon eğitimi, cv hazırlama ve mülakat teknikleri, diksiyon ve halkla ilişkiler eğitimlerinin hepsini gerçekten alanında uzman hocalardan almak özgüvenimi anlatılmaz derecede arttırdı. Mezuniyet sonrasında 2. iş görüşmemde iş buldum. Şimdi bir Özel Tıp Merkezi'nde hasta kabul görevlisi olarak çalışmaktayım. Tabi ilk maaşımla öncelikle kuzenime sonrasında Merkezi Eğitim Çalışanlarına hediye aldım. Şans ya da tesadüf değilmiş. Merkezi Eğitim Kurumları'na sonsuz teşekkürler. Ta bi kuzenim Elif'e de. 🙂
  Derya PEKTEN
  Tıp Sekreteri
 • mezun-kursiyer
  Merhaba ben bir Devlet Hastanesi'nde hasta kabul personeli olarak çalışmaktayım. 1 yıldır bu mesleği yapmama rağmen otomasyon programını kullanmayı pek de beceremiyordum. Bana göre karışık bir programdı. Yalnızca hasta kabül otomasyon programı öğrenmek kurs araştırırken merkezi eğitim kurumları ile tanıştım. Hocamız o kadar basit bir şekilde uygulamalı olarak anlattı ki yaklaşık 1 yıldır nasıl çözememişim diye hayıflandım. Diğer derslere de ücretsiz olarak katılabileceğimi duyunca anladım ki bu kurum bu işi para için yapmıyor. Tüm eğitmenlerime ve Merkezi eğitim çalışanlarına Teşekkürler.
  Ayşe Nur ÖZBİLEN
  Hasta Kabul Personeli

Bu sayfada verilen bilgiler sizin için yeterli mi?

Değerlendir
Toplam 473 Oy Üzerinden Ortalama 4.5 puan

MEB Onaylı Benzer Kurslarımız

72 Kursiyer Yorumları

 1. Esma dedi ki:

  Afyonkarahisarda varmi acildimi

  • Esma hanım merhaba;
   Afyonkarahisar kurs talepleri açısından zayıf bir şehrimiz olduğu için bu kursa daha yoğun talep eden şehirlerden almanız gerekmektedir.
   Kariyeriniz için Uzaktan eğitim kurslarımız hakkında bilgi almak için iletişim bölümünden bizlerle iletişim kurabilir ve kurslara katılabilirsiniz.

 2. Halil kaplan dedi ki:

  Bu kurs mardin ilinde açıldımi varmi peki

 3. Hatice dedi ki:

  Amasya da tıbbi sektürlük varmı varsada nereye kayıt yaptırmamız gereknektedir

  • Amasya’da tıbbi sekreterlik kursu bulunmamakta ama isterseniz eğitim koordinatörlerimizle görüşerek kurumumuza kayıt olabilirsiniz.
   İletişim bölümümüzden eğitim koordatörlerimiz ile iletişime geçebilir ve kurs kayıtları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 4. Cenngizhan dedi ki:

  Merhaba şuan lise sondayım başvuru yapabilecekmiyim acaba?

 5. Selin dedi ki:

  Merhaba Antalya’da tıbbi sekreterlik kursunu alabilecegim yerler nerdedir? Acil yardımcı olabilir misiniz?

  • Selin hanım merhaba;
   Antalya’da Tıbbi sekreterlik kursu alabileceğiniz şuan için bir yer bulunmamaktadır. 2016-2017 yılında başvuru yapmış olsaydınız sanırım 3 adet kurstan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olarak bu kursu alabilirdiniz. Ama şuan Antalya ilimizde bu imkanınız bulunmamaktadır.

 6. saliha dedi ki:

  merhaba hani gunler kurs saatleri yazmiyor bn hafta sonu istiyorum da

  • Saliha hanım merhaba;
   Güncel olarak açılan eğitim gruplarımızın günleri ve saatleri grup kursiyerinin istekleri yönünde belirlenmektedir. Yani kayıt olurken sizlere hafta içi şu saatler hafta sonu şu saatler gibi seçenekler sunulur siz de hangisini seçmek isterseniz ona katılabilirsiniz. Grup yönlendirmelerinde değişiklikler olabildiği için güncel detaylar için eğitim koordinatörlerimizle görüşmeniz daha doğru bilgi edinmenizi ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacaktır. İletişim bölümümüzden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

 7. Fatıma yaylacı dedi ki:

  Merhaba, ısparta merkez de kursu varmı?

 8. Merve dedi ki:

  Mersinde var mi acaba kursunuz

 9. MERVE ÖZKURT dedi ki:

  ÇANAKKALEDE KURS VARMI

 10. Şule Kullebi dedi ki:

  Bursa da var mı acaba? Online değil sanırım ve ne kadar sürelik bir eğitim? Varsa adresini öğrenebilir miyim?

 11. Mehmet dedi ki:

  Tokat’ta kursunuz varmı acaba

 12. Buket dedi ki:

  Kayseride kursunuz varmı bilgilendirirseniz sizden ricam

 13. Buse dedi ki:

  İzmirde kurs yeriniz mevcutmudur?

 14. Bahar topcu letif dedi ki:

  Merhaba kurs için herhengi bi ücret var mı bide kesin iş imkanı olur mu?

  • Bahar hanım merhaba;
   Güncel kurs ücretlerimiz kurslara ait sayfalarda mevcuttur. Kesin iş imkanı diye birşey ise kesinlikle yoktur. Kesin iş garantisini verir ise İŞKUR verir onun harici iş garantili kurs olmaz. İş garantisi vb vaatler veren kurumlara itibar etmemeniz menfaaitinizedir.

 15. masiva dedi ki:

  Kurs yazın devam ediyor mu ?

 16. Esra dedi ki:

  İstanbulda varmı ve hasta kabul kurslarinizın ücreti nedir?

 17. Hilal Ezgi dedi ki:

  Meraba Samsun’da da var mı acaba kursunuz ?

 18. Nihal dedi ki:

  Eskişehir de var mi kursunuz

 19. Medine demir dedi ki:

  Merhaba orta okul mevzunuyum ve bu kursa basvurmak istiyorum diyarbakirda varmi ?

 20. Hilal dedi ki:

  İzmirde kursunuz var mı?

 21. Cansu dedi ki:

  Sadece uzaktan egittim mi

 22. seher dedi ki:

  merhaba bende hasta kabul kursuna gitmek istiyorum Aksaray da varmı acaba kurs verebilcek yerler

 23. Gülistan dedi ki:

  Yalova da örgün eğitim kursunuz bulunmakta mıdır?

 24. Rabia dedi ki:

  Ben kaydimi yaptırdım mayısın sonu yada haziranın ilk haftası olacak sınav ama daha tam tarih belli değil demiştiniz sınav tarihi belli oldumu ???

  • Rabia hanım merhaba;
   İletişim bölümümüzdeki +90 312 432 0 332 numaralaralı telefonu arayarak öğrenci işlerimizden yaklaşık sınav tarihinizi öğrenebilirsiniz.
   Sınav tarihleri sınav gününden 10 gün önce kesinlik kazanmaktadır. Mutlaka öğrenci işlerimiz size ulaşarak sınav tarih ve saati bilgilendirmesi yapmakta, sınavda yanınızda getirmeniz gereken evrakları size hatırlatmaktadırlar.
   İyi günler dileriz.

 25. Tugba dedi ki:

  Sınavda 50 soruda kaç doğru yapmak gerekiyo

 26. fatma dedi ki:

  tıbbi sekreterlik sertifkası almak istiyorum acaba nasıl alabilirim bana yardımcı olurmusunuz kendim diyaliz teknikerliği mezunuyum

 27. merve dedi ki:

  merhaba bende tibbi sekreterlik sertifikasi almak istiyorum adanada egitiminiz varmi

  • Merve hanım merhaba;
   Tıbbi sekreterlik eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatıldı. Yerine açılan danışma görevlisi kursu kurumumuzda mevcuttur. Fakat Adana ilinde bu kursu bulamayabilirsiniz. Siz de diğer kursiyerlerimiz gibi Ankara üzerinden bu kursa kayıt olabilirsiniz.

 28. Necla Özenç dedi ki:

  Mrb ben Mersin’de oturuyom bu kursa başvuru yapmak istiyorum nasıl başvuru yapabilirim lütfen yardımcı olurmusunuz bana

 29. Aysu dedi ki:

  Ankara’da hasta kayit kabul kursunuz var mı? Kurs ücreti ne kadar? Kurs nasıl başvuru yapabilirim?

  • Aysu hanım merhaba;
   Hasta kayıt kabul kursu kapatıldı ama yerine açılan danışma görevlisi kursumuza katılabilirsiniz. İletişim sayfamızdaki adresimize gelerek eğitim koordinatörlerimizle yüz yüze görüşebilir ve dilerseniz kurslarımıza kayıt olabilirsiniz. Dilerseniz telefon ile de aynı işlemeleri gerçekleştirebilirsiniz.

 30. BURCU dedi ki:

  balıkesir merkezde tıbbi sekreterlik kursunuz varmıdır.katılmak istiyorum

  • Burcu hanım merhaba;
   Tıbbi sekreterlik kurs programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatıldı. Yerine açılan Danışma Görevlisi kursu’na katılmak için iletişim bölümünden eğitim koordinatörlerimize ulaşarak detaylı bilgi alabilir ve dilerseniz kursa kayıt olabilirsiniz.

 31. Cigdem dedi ki:

  Trabzon’da acildi mi kurs acaba başvuru yapabilirmiyiz

 32. Havva dedi ki:

  Merhabalar Konyada hasta kayıt yada hasta danışmanı kursu aramaktayım şubeniz varmıdır

  • Havva hanım merhaba;
   Konya ilinde bu tarz kursları bulamazsınız. Siz de diğer kursiyerlerimiz gibi Ankara üzerinden bu kursa kayıt olabilir ve sertifika alabilirsiniz. İletişim bölümümüzden eğitim koordinatörlerimizle iletişime geçerseniz size yardımcı olacaklardır.

 33. hacer dedi ki:

  merhaba
  İzmitte orgun eğitim mevcut mu?

 34. büşra dedi ki:

  Merhaba iyi günler. Antakya da bu kursu alabileceğim bir yer var mı acaba ?

  • Büşra hanım merhaba.
   Antakya ilimizde bu tarz kursları bulmanız imkansıza yakındır. Siz de diğer kursiyerlerimiz gibi genel Ankara üzerinden bu kursa kayıt olabilir ve sertifikanızı alabilirsiniz. iyi günler dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir