Tıbbi Sekreterlik Kursu (Hasta Kabul Sekreterliği)

Tıbbi sekreterlik eğitim programının içeriğini, eğitim konularını, süresini ve kurs hakkındaki detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Hasta Kabul Sekreterliği Kursu

Hasta kabul sekreterliği: Tıp Sekreterliği ve Hasta Kayıt Kabul Kursunun yaygın şekilde karıştırılması ile ortaya çıkmış bir terimdir. Esas kast edilen Tıbbi Sekreterlik alanıdır.

Tıp Sekreteri: Sağlık Kurum ve kuruluşlarında başhekim sekreterleri haricindeki, hasta sevk ve temel hastane dokümanlarının işlenmesini, arşivlenmesini, düzenlenmesini, sağlayan 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni kursiyer alımına kapanan bir eğitim programıdır. “Tıbbi Sekreterlik Kursu” Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde yoğun talep görmüş, Üniversitelerin “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” bölümü ile genellikle karıştırılan ve bu nedenle kursun kapanması ile sonuçlanan bir yasal döngü içerisine sokulan bir kurstur. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunlarının almış oldukları “DİPLOMA” ile Tıp Sekreterliği Sertifikası aynı şey değildir! Çalışma alanları, görev yetki ve sorumlulukları birbirinden çok farklıdır. Bu karşılaştırma “Bilgisayar Mühendisleri” ile “Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası” sahiplerinin arasındaki fark kadar açık ve ortadadır.

Hasta Kabul Görevlisi: Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir. Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından kabul edilmesi zorunlu olan eğitim programıdır.

Tıp sekreterliği kursunun mahkeme kararı ile kapatılmasından sonra sektördeki açığı kapatmak için “Hasta Kabul İşlemleri Elemanı Yetiştirme Kursu” açılmıştır. Bu sayede iki sektör görevlilerinin görev yetki ve sorumluluklarından bi haber olan insanlar daha açık bir şekilde farkı anlayabilmişlerdir.

Hasta kabul işlemleri kursu : Hastanelerde, ve benzeri kurumlarda çalışmak için Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmuştur. Özel sektör de nitelikli ve eğitimli “Hasta Kabul Elemanı” açığını bu şekilde kapatmaktadır.

Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Elemanı Yetiştirme Kursu

Hastanelerde hasta kabul görevlisi olarak çalışmak isteyenler tarafından alınması zorunlu olan bu kurs sonucunda başarılı kursiyerlere “Hasta Kabul Sertifikası” verilmektedir. Ayrıca eğitim sırasında kursiyerlere iş hayatında kendilerine fayda sağlayacak birçok eğitim verilmektedir. Eğitimlerin uygulamalı olması da sektörde deneyim – tecrübe eksikliği yaşayan bireylerin bu eksiklerini gidermesi adına önemlidir.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.

Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 38
...

Kalan Kontenjan : 12
...

Kursun Amacı Nedir?

Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik bölüm mezunları başhekim sekreteri, hastane genel sekreteri olarak çalışmaktadır, resmi görev tanımları budur. Halbuki, Tıp Sekreterleri (hasta kabul görevlisi) daha farklı kadrolarda görev yaparlar, tüm devlet hastaneleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, ana sağlık merkezleri, aile sağlığı merkezleri, halk sağlığı merkezleri, özel sağlık kuruluşlarında iş olanağı bulabilmektedirler. Tıp Sekreterliği Diploması KPSS ataması ile işbaşı yapmaktadır, Tıbbi Sekreterlik sertifikası ile bireyler doğrudan temin şeklinde KPSS şartı olmadan sağlık kurumlarında çalışabilmektedirler.  Kurumumuz aracılığı ile kurs sonunda alınan sertifikalar Üniversite onaylı ve e-devletinize işlenmektedir. Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde resmi belge statüsündedir.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız almaya hak kazanacağınız sertifika e-devletinizde görünen resmi sertifika olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Tıp Sekreteri Kursu Eğitim Programının İçeriği:

 • Temel Bilgisayar Donanım Ve Programlarını Kullanmak / Bilgisayar Kullanma
 • Bilgisayarda Doküman Hazırlamak / Doküman Hazırlama
 • İletişim Sürecini İncelemek Ve İletişim Türlerini Kullanmak / İletişim Süreci Ve Türleri
 • Sosyal Çevresi İle Etkili İletişim Kurmak / Sosyal Hayatta İletişim
 • İşyerinde Etkili İletişim Kurmak / İş Hayatında İletişim
 • Telefonla İletişim Kurmak / Telefonla İletişim
 • Kişisel Balkım Yapmak / Kişisel Bakım
 • Randevu Ve Konuk Kabulü Programı Yapmak / Randevu Ve Konuk Kabulü
 • İş Planı Yapmak / İş Planı
 • Bilgisayarda Metin Dosyası Oluşturmak / Kelime İşlemci
 • Bilgisayarda Matematiksel Ve Mantıksal Dosya Oluşturmak. / Elektronik Tablo
 • Sunu Oluşturmak / Sunu
 • İnternet Üzerinden Bilgiye Ulaşmak / Bilgisayarla İletişim
 • Bilgisayarda Yazı Yazmak / F Klavye -1- / F Klavye -2-
 • Bilgisayarda Resmi Yazı Hazırlamak / Yazı Biçimleme
 • Yabancı Dilde Dinlemek, Konuşmak, Okumak Ve Yazmak / Yabancı Dil Kuralları / Yabancı Dilde İletişim
 • Büroyu Çalışmaya Uygun Hâle Getirmek / Büro Düzenleme
 • Toplantı Organizasyonu Yapmak / Toplantı Organizasyonu
 • Seyahat Organizasyonu Yapmak / Seyahat Organizasyonu
 • Problem Çözmek / Problem Çözme
 • Belge Akışını İzlemek / Belge Akışı
 • Dosyalama Ve Takibini Yapmak / Dosyalama Sistemi / Dosyalama Hareketleri
 • Arşivleme Ve Takibini Yapmak / Arşivleme Sistemi / Arşivleme Hareketleri
 • Sunum Yapmak / Sunuş
 • Beden Dili İle İletişim Kurmak / Beden Dili
 • Mesaj Kanalları Kullanarak Mesajlarını İletmek / Yaratıcı Drama
 • Etkili İletişim Kurmak / Etkin İletişim
 • Sağlıklı İletişim Kurmak / Sağlıklı İletişim
 • Grup İletişimi Kurmak / Grup İletişimi
 • Örgüt İletişimi Kurmak / Örgüt İletişimi
 • Kaynakları Taramak Ve Gözlem Yapmak / Kaynak Taraması Ve Gözlem
 • İşletmenin Amaçlarını Ve Piyasa Şartlarını Belirlemek / İşletme Ve Piyasa Şartları
 • Sergi Ve Fuarlarda Firmayı Temsil Edebilmek / Sergi Ve Fuarlarda Firma Tanıtımı
 • Hasta Hizmetlerini Yürütmek / Hasta Hizmetleri
 • Tedavi Hizmetlerini İzlemek / Tedavi Hizmetleri
 • Tıbbi Arşivleme Yapmak / Tıbbi Arşivleme

 

Eğitim süresi 320 saat olarak belirlenmiştir.

En az okur – yazar olmak ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonucunda online olarak yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Sürekli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Deneme soruları 50 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1. 1) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarından biri değildir?

 
 
 
 

2. 2) Normal zihinsel fonksiyonlara sahip bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu olgu hangisidir?

 
 
 
 

3. 3) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel aşamalarından değildir?

 
 
 
 

4. 4) İletişimde kavramlar ve kelimeler yerini yenilerine hangi durumlarda terk eder?

 
 
 
 

5. 5) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin toplumsal fonksiyonlarından değildir?

 
 
 
 

6. 6) Paylaşmayı gerekli kılan iletişim gönderinin ve alıcının hangi ortak paydasını oluşturmaktadır?

 
 
 
 

7. 7) Devlet gücü ile uyulması zorunlu hale getirilmiş kural aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

8. 8) Toplum içinde var olan ve uyulması gereken inceli saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

9. 9) İnsanlar tarafından oluşturulan maddi ve manevi değerlerle o değerlerin diğer kuşaklara iletilmesine …………………adı verilir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

10. 10) Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan ortak davranışlara ne ad verilir?

 
 
 
 

11. 11) Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12. 12) Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?

 
 
 
 

13. 13) Çalışanlarını korumak, geliştirmek, eğitim ve verim düzeylerini yükseltmek, için oluşturulan kurullara……………adı verilir. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

14. 14) Kişinin sosyal yapıdaki yerine………………denir. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

15. 15) Telefonla iletişimin verimliliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 
 
 
 

16. 16) Telefon görüşmelerinde detayların aklınızda kalması ve aranan kişinin yerinde bulunmaması halinde……………formları kullanılır. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

17. 17) Vücut temizliğinin doğru yapılmaması hangi sorunları ortaya çıkarır?

 
 
 
 

18. 18) Randevuların sabit zamanlara alınması niçin önemlidir?

 
 
 
 

19. 19) Bazı davetiyelerde yer alan LCV neyin kısaltmasıdır?

 
 
 
 

20. 20) Resmi ilişkilerde izlenecek yol yöntem ve görgü kurallarına………..denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

21. 21) Gerektiğinde randevu iptali en az……….saat önce randevu alma şekillerinden birini kullanarak iptal edilir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

22. 22) Başkalarına iş yaptırma, işin yapılmasını başkaların isteme hakkına ne denir?

 
 
 
 

23. 23) Üst-yönetim tarafımdan-belli bir yetkinin alt basamağa aktarılmasına ne denir?

 
 
 
 

24. 24) Bir Sekreterin randevu verdiği kişi için düzenlediği formun adı nedir?

 
 
 
 

25. 25) Kaslara bağlı olarak ortaya çıkan, kendini kramplar ve ağrılı sertleşmeler olarak gösteren Yorgunluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

26. 26) Büro makinelerinin yerleri seçilirken, neye dikkat edilmelidir?

 
 
 
 

27. 27) Belli bir konuda birden fazla panelin yapılması ile gerçekleşen, bilim insanları ve araştırmacıların bir araya geldikleri toplantıya ne ad verilir?

 
 
 
 

28. 28) Görüntülü Toplantının bir diğer adı nedir?

 
 
 
 

29. 29) Video da dahil, bilgisayardan aldığı tüm sinyalleri perdeye yansıtabilen sisteme ne ad verilir?

 
 
 
 

30. 30) Çalıştığınız kurumun yöneticileri uluslar arası bir kongre katılacaklar. Uçak biletini rezerve ettiniz. Satın alacağınız tarihe kadar verilen süreye ne ad verilir?

 
 
 
 

31. 31) Kişisel, çevresel yerel ulusal ve uluslar arası koşullarını anlamak, bilinçli tepki göstermek ve doğru sonuçlara ulaşmak; depolamak işlemek ve yaymak aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

32. 32) Aşağıdakilerden hangisi problem çözme tekniklerinden biridir?

 
 
 
 

33. 33) Bir iş için meydana getirilen yazılı kağıt ve kağıtlara ne ad verilir?

 
 
 
 

34. 34) Aşağıdakilerden hangisi, evrak gönderme yöntemlerindendir?

 
 
 
 

35. 35) Aşağıdakilerden hangisi dosya sınıflandırma sistemleri arasında değildir?

 
 
 
 

36. 36) Belgeler dosyalanırken beraberinde ne konulmamalıdır?

 
 
 
 

37. 37) Dinleyicilerinizin her şeyi kabullenmeleri yönünde, onları motive eden ve davranış tarzlarını değiştirme yolunda yapılan sunum aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

38. 38) Sunuşun etkisini artıran etkenler aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

39. 39) Yaşamın tüm aşamalarında entelektüel gelişim, kişilik oluşumu, yetenek ve kapasite ve bilgi aktarımına ne ad verilir?

 
 
 
 

40. 40) Sözsüz mesajı oluşturan unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

41. 41) Duyu organlarımızın beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılması sürecine ne ad verilir?

 
 
 
 

42. 42) “Ne söylediğimiz değil nasıl söylediğimiz önemlidir.” Cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

 
 
 
 

43. 43) Yüz kısmında alın kaş, göz, ağız ve dudakla verilen mesaja ne ad verilir?

 
 
 
 

44. 44) Kültürler arası benzerlik gösteren jest-mimik hangisidir?

 
 
 
 

45. 45) İnsanlarla iletişimimizi birtakım mesafelerle kurarız. 50 cm arasında kurduğumuz iletişim hangi alana girer?

 
 
 
 

46. 46) Bir objenin (nesnenin) şekli, büyüklüğü, rengi parlaklığının duyu organları tarafından alınan bilgiler dikkate alınmadan sabit olarak algılanmasına ne denir?

 
 
 
 

47. 47) Empati kavramı aşağıdakilerden hangisinde en doğru şekilde ifade edilmektedir?

 
 
 
 

48. 48) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak hangi dinleme şeklidir?

 
 
 
 

49. 49) “Çoğu zaman başkalarının duygu ve düşüncelerini dikkate almayı bir fazlalık olarak görmekteyiz.” Bu tanım hangi iletişim engelini bize açıklamaktadır?

 
 
 
 

50. 50) İnsanların bilgi-sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya yorumlamaya çalıştıklara sürece ne ad verilir?

 
 
 
 

Soru 1 - 50

Katılımcı Görüşleri

 • mezun-kursiyer
  Kuzenimin tavsiyesi ile Merkezi Eğitimi tercih ettim, kuzenim de aynı kursa katılmış ve çok kısa bir sürede özel bir hastanede işe başlamıştı. Benim de gitmemi ve sertifika almamı önerdi. Kuzenim şans eseri iş buldu diye düşünmüş ve önemsememiştim. Ailemin zoru ile kursa yazıldım. İstemeye istemeye başladığım kursun dersleri o kadar dolu dolu geçti ki yalnızca hasta kabul eğitimi değil, otomasyon eğitimi, cv hazırlama ve mülakat teknikleri, diksiyon ve halkla ilişkiler eğitimlerinin hepsini gerçekten alanında uzman hocalardan almak özgüvenimi anlatılmaz derecede arttırdı. Mezuniyet sonrasında 2. iş görüşmemde iş buldum. Şimdi bir Özel Tıp Merkezi'nde hasta kabul görevlisi olarak çalışmaktayım. Tabi ilk maaşımla öncelikle kuzenime sonrasında Merkezi Eğitim Çalışanlarına hediye aldım. Şans ya da tesadüf değilmiş. Merkezi Eğitim Kurumları'na sonsuz teşekkürler. Ta bi kuzenim Elif'e de. 🙂
  Derya PEKTEN
  Tıp Sekreteri
 • mezun-kursiyer
  Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine sizi tercih ettim, iyi ki de etmişim. Yalnızca hasta kabul değil aynı zamanda verilen diğer eğitimlerinizin de çok faydasını gördüm tüm hocalarımıza buradan teşekkür ederim. Sayenizde artık bir mesleğim var ve mutluyum.
  Handan KÜÇÜKÇE
  Öğrenci
 • mezun-kursiyer
  Merhaba ben bir Devlet Hastanesi'nde hasta kabul personeli olarak çalışmaktayım. 1 yıldır bu mesleği yapmama rağmen otomasyon programını kullanmayı pek de beceremiyordum. Bana göre karışık bir programdı. Yalnızca hasta kabül otomasyon programı öğrenmek kurs araştırırken merkezi eğitim kurumları ile tanıştım. Hocamız o kadar basit bir şekilde uygulamalı olarak anlattı ki yaklaşık 1 yıldır nasıl çözememişim diye hayıflandım. Diğer derslere de ücretsiz olarak katılabileceğimi duyunca anladım ki bu kurum bu işi para için yapmıyor. Tüm eğitmenlerime ve Merkezi eğitim çalışanlarına Teşekkürler.
  Ayşe Nur ÖZBİLEN
  Hasta Kabul Personeli
 • mezun-kursiyer
  Güler yüzlü ve bilgili çalışanları her konuda bana yardım ettiler öncelikle onlara çok teşekkür ederim. Eğitimler zaten harikaydı. Öğretmenlerimiz o kadar güzel ders işlemekte ki hem eğlenceli hem öğretici hiç sıkılmayacaksınız. Her şey için çok teşekkür ederim. Rabbim yüzünüzden gülmeyi eksik etmesin.
  Ayşe ÇAKIROĞLU
  Hasta Kabul Görevlisi

Bu kurs programı sizce ne kadar faydalı? 

Değerlendir
Toplam 571 Oy Üzerinden Ortalama 4.4 puan

58 Kursiyer Yorumları

 1. Gülistan hanım Yalova ilinde Örgün Eğitimimiz bulunmamaktadır.

 2. Mine dedi ki:

  Kayıtları nereden yapıyoruz acaba

  • Mine hanım merhaba;
   İletişim bölümümüzü kullanarak kurslarımıza kayıt olabilirsiniz ya da aşağıdaki telefon numaralarını kullanabilirsiniz.
   Tel-1: +90 312 432 0 332
   Tel-2: +90 312 432 1 332

 3. Rabia dedi ki:

  Ben kaydimi yaptırdım mayısın sonu yada haziranın ilk haftası olacak sınav ama daha tam tarih belli değil demiştiniz sınav tarihi belli oldumu ???

  • Rabia hanım merhaba;
   İletişim bölümümüzdeki +90 312 432 0 332 numaralaralı telefonu arayarak öğrenci işlerimizden yaklaşık sınav tarihinizi öğrenebilirsiniz.
   Sınav tarihleri sınav gününden 10 gün önce kesinlik kazanmaktadır. Mutlaka öğrenci işlerimiz size ulaşarak sınav tarih ve saati bilgilendirmesi yapmakta, sınavda yanınızda getirmeniz gereken evrakları size hatırlatmaktadırlar.
   İyi günler dileriz.

 4. Tugba dedi ki:

  Sınavda 50 soruda kaç doğru yapmak gerekiyo

 5. fatma dedi ki:

  tıbbi sekreterlik sertifkası almak istiyorum acaba nasıl alabilirim bana yardımcı olurmusunuz kendim diyaliz teknikerliği mezunuyum

  • Fatma hanım merhaba;
   Tıbbi sekreterlik kursu, hasta kayıt kabul kursu ve danışma görevlisi kurslarımız için İletişim bölümünden eğitim koordinatörlerimizle görüşürseniz size yardımcı olacaklardır.

 6. merve dedi ki:

  merhaba bende tibbi sekreterlik sertifikasi almak istiyorum adanada egitiminiz varmi

  • Merve hanım merhaba;
   Tıbbi sekreterlik eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatıldı. Yerine açılan Üniversite onaylı kurslar kurumumuzda mevcuttur. Siz de diğer kursiyerlerimiz gibi uzaktan eğitim şeklinde bu kursa kayıt olabilirsiniz.

 7. Necla Özenç dedi ki:

  Mrb ben Mersin’de oturuyom bu kursa başvuru yapmak istiyorum nasıl başvuru yapabilirim lütfen yardımcı olurmusunuz bana

 8. Aysu dedi ki:

  Ankara’da hasta kayit kabul kursunuz var mı? Kurs ücreti ne kadar? Kurs nasıl başvuru yapabilirim?

  • Aysu hanım merhaba;
   Hasta kayıt kabul kursumuza uzaktan eğitim yöntemi ile katılabilirsiniz. İletişim sayfamızdaki adresimize gelerek eğitim koordinatörlerimizle yüz yüze görüşebilir ve dilerseniz kurslarımıza kayıt olabilirsiniz. Dilerseniz telefon ile de aynı işlemeleri gerçekleştirebilirsiniz.

 9. BURCU dedi ki:

  balıkesir merkezde tıbbi sekreterlik kursunuz varmıdır.katılmak istiyorum

  • Burcu hanım merhaba;
   Tıbbi sekreterlik kurs programını uzaktan eğitim yöntemiyle üniversiteler üzerinden alabilirsiniz. Kurslarımıza katılmak için iletişim bölümünden eğitim koordinatörlerimize ulaşarak detaylı bilgi alabilir ve dilerseniz kursa kayıt olabilirsiniz.

 10. Cigdem dedi ki:

  Trabzon’da acildi mi kurs acaba başvuru yapabilirmiyiz

  • Çiğdem hanım merhaba;
   Maalesef ki Trabzon’da bu kursları bulamazsınız. Siz de diğer kursiyerlerimiz gibi Ankara üzerinden bu kursa kayıt olabilir ve sertifika alabilirsiniz.

 11. Havva dedi ki:

  Merhabalar Konyada hasta kayıt yada hasta danışmanı kursu aramaktayım şubeniz varmıdır

  • Havva hanım merhaba;
   Konya ilinde bu tarz kursları bulamazsınız. Siz de diğer kursiyerlerimiz gibi Ankara üzerinden bu kursa kayıt olabilir ve sertifika alabilirsiniz. İletişim bölümümüzden eğitim koordinatörlerimizle iletişime geçerseniz size yardımcı olacaklardır.

 12. hacer dedi ki:

  merhaba
  İzmitte orgun eğitim mevcut mu?

 13. büşra dedi ki:

  Merhaba iyi günler. Antakya da bu kursu alabileceğim bir yer var mı acaba ?

  • Büşra hanım merhaba.
   Antakya ilimizde bu tarz kursları bulmanız imkansıza yakındır. Siz de diğer kursiyerlerimiz gibi genel Ankara üzerinden bu kursa kayıt olabilir ve sertifikanızı alabilirsiniz. iyi günler dileriz.

 14. Hatice dedi ki:

  Merhaba sitenizde “Ankara Tıp Sekreteri” ve “Danışma Görevlisi” adı altında ile iki ayrı kurs programı görünmekte bunlar farklı kurslarmı birde tıbbi sekreterlik ve hasta kabul işlerinde çalışmak için ayrı ayrı sertifika almak mı gerekli

  • Hatice hanım merhaba;
   Tıp sekreteri dediğimiz kurs programını Milli Eğitim Bakanlığı 2011 yılında kaldırdı. Fakat sağlık sektörü büyüme oranları gereği personel ihtiyaçları sürekli artarak devam etmekte. Kaldırılan programın yerine sağlık kurum ve kuruluşları Tıp Sekreteri değil Hasta kabul personeli istihdam etmeye başladılar.
   2017 yılında Hasta Kayıt Kabul işlemleri kursu da kapatıldı. Fakat sektördeki personel ihtiyacının karşılanması için üniversiteler bu alanda eğitim vermeye başladılar.
   Tıbbi sekreterlik ve Hasta kabul sekreterliği alanlarında çalışmak için eskiden almış olduğunuz bir sertifikanız yoksa şuan sadece Üniversite onaylı sertifika almanız her 3 alanda da çalışmanız için yeterlidir.

 15. Hatice dedi ki:

  Ben tıbbi sekreterlik bölümü okuyorum 1. sınıfımda tıbbi sekreterlik diploması yetersiz mi ki atanmada, sertifikasını almak gerekiyor

  • Hatice hanım merhaba;
   Diplomanız yetersiz diye bir durum kesinlikle olamaz. Fakat KPSS istatistiklerine göre Tıbbi sekreter bölümü mezunlarının mezun sayısına göre atanma oranı düşüktür. Tıbbi sekreterlik bölümü Hastane genel sekreterliği ya da başhekim sekreterliği olarak KPSS de karşılık bulmakta. Her hastanede sınırlı sayıda başhekim sekreteri ya da hastane genel sekreteri istihdam edilmektedir.
   Danışma görevlisi sertifikası sahibi bireyler ise hastanelerin farklı departmanlarında (halkla ilişkiler, doktor sekterliği, kayıt kabul, ön büro, danışma vs.) daha fazla istihdam şansı bulmaktadırlar.

 16. Tuba hanım merhaba;
  Sizin de söylediğiniz gibi tıbbi sekreterlik ve hasta kayıt kabul işlemleri kursları MEB Onaylı programlar kapatıldı. Yerine üniversite onaylı olan eğitimlerimiz için kayıtlarımız aktiftir. Antalya’dan kurslarımıza uzaktan eğitim şeklinde katılabilirsiniz ve sertifika sahibi olabilirsiniz.

 17. Zehra dedi ki:

  Bende hasta danışmanlığı eğitimini almak isyorum ben Diyarbakır dayım burda Mili eğitime onaylı olan bir adres yada iletişim kurup bilgi alacağım bir tlf olsaydı varsa bir bilginiz yardımcı olursanız sevinirim, teşekür ederim saygılar…

  • Zehra hanım merhaba;
   Diyarbakır ilimizde bu veya buna benzer kişisel gelişim kurslarını bulma şansınız ne yazık ki bulunmamakta. Siz de diğer kursiyerlerimiz gibi Ankara üzerinden bu kursa kayıt olabilir ve sertifika sahibi olabilirsiniz.

 18. Kader dedi ki:

  Merhaba bende yıllar önce hasta kabul sekreteri olarak özel bir kurum dan 6 ay kadar kurs aldım 90 puan la bitirdim fakat hastahaneye iş başvurusu için gittiğimde bu sertifika ların geçerli olmadığı nı hatta dava bile açabileceğim söylendi açık tan liseyi okuyorum yani mezun deyilim çok üzülmüştüm

  • Kader hanım merhaba;
   Öncelikle geçmiş olsun. Güvenilir kurumları tercih etmeniz gerekirdi. Almış olduğunuz sertifika MEB onaylı olsaydı başınıza bunlar gelmezdi. Sertifika aldığınız kurum hala duruyorsa (ki büyük ihtimalle durmuyordur) dava açabilirsiniz. Ama mevcut yasalar ile sonuç elde etme şansınız pek bulunmuyor. Birdahaki sefer bir eğitim ihtiyacınız olursa kurumuzu tercih edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

 19. Emine dedi ki:

  Balıkesir’de de varmı acaba nasl basvuru yapabılırm bu danışma kursuna

  • Emine hanım merhaba;
   Balıkesir’de bu gibi kursları bulma şansınız ne yazık ki bulunmamakta. Diğer kursiyerlerimiz gibi siz de Ankara üzerinden bu kursa kayıt olabilirsiniz.

 20. asta dedi ki:

  merhabalar konya ve karamn da da tıbbı sekreterlik kurslarınız varmı? acaba..

  • Merve hanım merhaba;
   Konya ilimizde bu tarz kişisel gelişim kursları bulma şansınız pek bulunmamakta. Zaten hali hazırda Tıbbi Sekreterlik kursu da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaldırıldı. Yerine gelen danışma görevlisi kursuna katılabilirsiniz.

 21. Nagihan dedi ki:

  Ankara ya nasıl başvuru yapcaz ve eğitimi nasıl alcez

  • Eğitim danışmanlarımızla iletişim için aşağıdaki telefon numaralarını kullanabilirsiniz.

   Merkezi Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü
   Tel-1: +90312 432 0 332
   Tel-2: +90312 432 1 332
   Tel-3: +90312 424 0 332
   Gsm-1: +90507 112 7 901
   Gsm-2: +90544 509 8 606

 22. yakup dedi ki:

  şanlıurfada varmi ve nerde kayıt yapiyoruzz

 23. simge nur işbay dedi ki:

  manisa bu kurs var mı varsa ücreti ne kadar ?

  • Simge hanım merhaba;
   kurslarımıza uzaktan eğitim yöntemiyle Manisa ilimizden de katılabilirsiniz.
   Tıbbi sekreterlik kursumuzun şuanki fiyatı ve kampanyalar için iletişim bölümümüzden eğitim koordinatörlerimizle görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.

 24. Fatma dedi ki:

  denizli de tıbbi sekreterlik (hasta kabul danışmanlığı) kursunuz var mı?

 25. Taner dedi ki:

  Askerlik gerekiyormu

 26. Feyza dedi ki:

  Merhaba,

  Anladigim kadariyla Tibbi sekreterlik egitimi kalkti. Simdi danisma gorevlisi diye geciyor. MEB onayiyla degil mi ? Ben danisma gorevlisi egitimi icin detay almak istiyorum. Mesela ucret ? ve ulasabilecegim bir numara varsa ?

  Tesekkurler.

  • Feyza hanım merhaba;
   Evet Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olarak alabileceğiniz bu alandaki tek kurs danışma görevlisi kursudur.
   Aşağıdaki telefon numaralarından eğitim koordinatörlerimizle iletişime geçerek kurslarımız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
   Tel-1: +90312 432 0 332
   Tel-2: +90312 432 1 332
   Tel-3: +90312 424 0 332
   Gsm-1: +90507 112 7 901
   Gsm-2: +90544 509 8 606

  • Zeynep dedi ki:

   Orta okul mezunları da alabiliyormu bu sertifikayı

  • Evet Zeynep hanım alabilirsiniz.

 27. Ayşegül dedi ki:

  merhaba eskişehirdede tıbbi sekreterlik kursunuz var mı acaba

 28. emriye dedi ki:

  merhabalar izmirde kursunuz bulunmaktamıdır birde milli eğitim onaylımıdır

 29. Emine dedi ki:

  Kurs ücreti ne kadar ?

  • Emine Hanım merhaba; güncel fiyatlar ve aktif kampanyalar ile ilgili iletişim bölümümüzü ziyaret ederek eğitim danışmanlarımızdan bilgi almanız gerekmektedir.