Sekreter; ofis becerileri konusunda uzmanlık sahibi, doğrudan denetleme yetkisi olmadan sorumluluk alabilecek, inisiyatif kullanan ve yargıya varan ve kendisine tanınmış yetki sınırları içinde karar verebilen personel olarak tanımlanmaktadır. sekreterlik1Tüm kuruluşların şirket iş ve işlemlerini başarılı ve düzenli bir şekilde yürütebilmeleri için nitelikli sekreterlere ihtiyaçları bulunmaktadır.

Sekreterlik Kursları

Sekreterlik alanında bireylerin kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, büro makinelerini kullanarak, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, günlük işleri organize etme, belge düzenleme ve dosyalama işlemleri organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.sekreterlik3

Sekreterlik Eğitimi

Eğitim planı genellikle nitelikli sekreter yetiştirmek olan bu kurs ÖSYM’nin yayınlamış olduğu 2013-2014-2015 ve 2016 KPSS tercih kılavuzlarında özel şartlar bölümünde 6237 nitelik kodu ile belirtilen ve adayların tercih yapabilmeleri için sahip olmaları gereken sertifikalardan birisidir.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Kurs için şu an kontenjanımız doludur. Kurs kayıtlarımız kontenjanlarımız ile sınırlı olduğundan dolayı kayıt işlemini tamamlayan ilk 50 kursiyer kursa kabul edilebilmektedir. Bu nedenle ön kayıt yaptırmanızı tavsiye ederiz. Ön kayıt yaptırırsanız yeni dönem kayıt tarihleri açıklandığında eğitim koordinatörlerimiz size ulaşarak kayıt işlemleriniz için yardımcı olacaklardır.

Ön Kayıt işlemleriniz için aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir.

Ön Kayıt Formu

Saygılarımızla
Merkezi Eğitim Kurumları

Kursun Amacı Nedir?

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, büro makinelerini kullanarak, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, günlük işleri organize etme, belge düzenleme ve dosyalama işlemleri organize etme bilgi ve becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler büro yönetimi ve sekreterlik alanında;

1. Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde,
2. Resmi ve özel kurumlarda,

3. Kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.[/vc_column_text]

 • Kişisel Bakım Yapmak / Kişisel Bakım
 • Sosyal Çevresi İle Etkili İletişim Kurmak / Sosyal Hayatta İletişim
 • İş Yerinde Etkili İletişim Kurmak / İş Hayatında İletişim
 • Randevu Ve Konuk Kabulü Programı Yapmak / Randevu Ve Konuk Kabulü
 • İş Planı Yapmak / İş Planı
 • Bilgisayarda Yazı Yazmak / F Klavye -1-
 • Bilgisayarda Yazı Yazmak / F Klavye -2-
 • Telefonla İletişim Kurmak / Telefonla İletişim
 • Bilgisayarda Metin Dosyası Oluşturmak / Kelime İşlemci
 • İnternet Üzerinden Bilgiye Ulaşmak / Bilgisayarla İletişim
 • Sunu Oluşturmak / Sunu
 • Bilgisayarda Resmi Yazı Hazırlamak / Yazı Biçimleme
 • Bilgisayarda Matematiksel Ve Mantıksal Dosya Oluşturmak. / Elektronik Tablo
 • Dosyalama Ve Takibini Yapmak / Dosyalama Hareketleri
 • Dosyalama Ve Takibini Yapmak / Dosyalama Sistemi
 • İş Mektubu Yazmak / İş Mektubu
 • Belge Akışını İzlemek / Belge Akışı
 • Büroyu Çalışmaya Uygun Hale Getirmek / Büro Düzenleme
 • Arşivleme Ve Takibini Yapmak / Arşivleme Sistemi
 • Arşivleme Ve Takibini Yapmak / Arşivleme Hareketleri
 • Rapor Yazmak / Raporlama
 • Beden Dili İle İletişim Kurmak / Beden Dili
 • Türkçeyi Doğru Konuşmak / Diksiyon-1 / Diksiyon-2
 • Mesleği İle İlgili Gelişmeleri İzlemek Ve Kendini Kişisel Olarak Sürekli Geliştirmek / Kişisel Gelişim
 • Günlük Aktivitelerde Dramatik Etkinlikleri Kullanmak / Yaratıcı Drama

Eğitim süresi 824 saat olarak planlanmıştır.

En az okur-yazar olmak ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.
Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları 25 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1. Aşağıdakilerden hangisi sekreterin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 

2. Dava dosyalarının hazırlanmasına yardımcı olmak hangi sekreterin görevidir?

 
 
 
 

3. Ülkeler arasındaki büyük toplantıları ve görüşmeleri düzenleyen sekreter hangisidir?

 
 
 
 

4. En önemli özelliği yöneticisinin işlerini bütün ayrıntıları ile bilmesi ve işi onun yokluğunda onu aratmayacak düzeyde yerine getirebilme yeteneğine sahip olması gereken sekreter hangisidir?

 
 
 
 

5. Birçok bölümü olan kurum ya da işletmenin herhangi bir bölümünün sekreteri hangisidir?

 
 
 
 

6.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin kişisel niteliklerinden değildir?

 
 
 
 

7. Sekreterin empati kurması neyi ifade eder?

 
 
 
 

8.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin iş ve meslek etiğine uygun değildir?

 
 
 
 

9.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin mesleki niteliğidir?

 
 
 
 

10.  İnisiyatif kavramı neyi ifade eder?

 
 
 
 

11.  Not defterinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin seyahat organizasyonu düzenlemesi için yapması gerekenlerden değildir?

 
 
 
 

13.  Aşağıdakilerden hangisi tüm sekreterlerin repertuvarında bulunması gerekenlerden değildir?

 
 
 
 

14.  Aşağıdakilerden hangisi kartvizitin kullanım amaçlarından değildir?

 
 
 
 

15.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin fihristi kullanım amacı değildir?

 
 
 
 

16.  Bir yöneticiye direkt bağlı olmadan hizmet yürüten sekreter aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

17.  Piyasa analizi, arz-talep unsuru çalışmalarını yapan sekreter aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

18.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin görevi değildir?

 
 
 
 

19.  Gazete veya dergi hazırlamada çalışan sekreter aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

20.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin mesleki niteliklerinden değildir?

 
 
 
 

21.  Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın amacına ulaşması için sekreterin dikkat etmesi gereken kurallardan biri değildir?

 
 
 
 

22.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin kişisel niteliklerinden biridir?

 
 
 
 

23.  Sekreterin sözlük kullanma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

24.  Sekreterin mesleki niteliklerinden olan “protokol kurallarını bilme” hangi davranışı gerektirir?

 
 
 
 

25.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin iş ve meslek etiğine uygun değildir?

 
 
 
 

Soru 1 - 25