Özel Eğitim Kursu

Özel Eğitim Alanında Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursu: Özel eğitim öğretmen yardımcısının sahip olduğu, özür grubuna uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olmak yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen dalda eğitim alan nitelikli kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Özel Eğitim Yardımcı Öğretmenliği Kursları

Özel eğitim sertifikası kursu; Zihinsel engelliler öğretmenliği, Özel Eğitim Rehabilitasyon yardımcı öğretmenliği, olarak isimlendirilmiştir. Fizyoterapist ve Rehabilitasyon uzmanları, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri, Rehber Öğretmenler, Odyologlar, Psikologlar, Hemşireler, Sınıf Öğretmenleri, Müzik, Resim, Beden Eğitimi öğretmenleri bu kursa katıldıklarında özel eğitim kurumlarında uzman veya usta öğretici olarak çalışabilirler. Ayrıca KPSS sonrası sosyal hizmetlerin ilgili bölümleri de bu sertifikayı istemektedir.

Özel Eğitim Yardımcı Öğretmenliği Sertifikası

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. Bu sertifika programı ile birlikte kursiyerlerin birey gelişimi, fiziksel ve bilişsel gelişim, dil gelişimi, psiko-motor gelişimi takip yeteneği yanı sıra özel eğitim planı hazırlanması, serbest zaman etkinliklerinin tasarımı, oyun ve müzik etkinlikleri, müzik, fen ve doğa etkinliklerinin planlanması, öz bakım ve toplumsal beceriler, kostüm, eğitici oyuncaklar ve dolgu oyuncakların tasarlanması aşamalarını kursu başarı ile tamamlayan bireylerin yapabilmesi hedeflenmektedir.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 39
...

Kalan Kontenjan : 11
...

Kursun Amacı Nedir?

Özel eğitim gerektiren çocukları tanıma ve özürlerine göre ayırt edebilme becerisini kazandırmak,
Özürlü çocukların kişisel özelliklerini kavratmak,
Özürlerine uygun hazırlanmış programların uygulanmasında uzman veya öğretmene yardımcı olabilecek düzeyde bilgilendirmek,
Daha bilinçli birer anne-baba olabilmeleri için gençleri özel eğitim alanında bilgilendirmek,
Çevrelerini ve özürlü çocuğu olan aileleri, Özel eğitim konusunda bilinçli bir şekilde yönlendirebilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olabilmelerini sağlamak,
Ülkemizdeki Özel eğitim kurumlarını tanıtmak,
İlgi duydukları Özel eğitim alanında yardımcı eleman olarak çalışabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

 • Özrün tanımı ve çeşitleri
 • Özel eğitim gerektiren çocuklar
 • Özel eğitim alanı
  • Özel eğitimin tarihçesi
  • Türkiye’deki durum
 • Atatürk’ün çocuklara ve eğitime verdiği önem
 • Özürlülerin sınıflandırılması
 • Zeka özürlüler
  • Zekanın ve zeka geriliğinin tanımı
  • Sınıflandırılması
  • Zeka özürlü çocukların özellikleri
  • Zeka geriliğinin nedenleri
   • Prenatal (doğum öncesi) nedenler
   • Perinatal (doğumda) nedenler
   • Postnetal (doğum sonrası) nedenler
 • Özel eğitim gerektiren çocukların gereksinimleri
 • Zeka özürlü çocuklarda
  • Dil gelişimi
  • Kavram gelişimi
  • Beden gelişimi
  • Bilişsel gelişim
 • Müzik ve sanat gelişimi çalışmaları (eğitimi)
 • Zeka özürlü çocuklarda tuvalet eğitimi
 • Zeka özürlü çocuklarda okuma-yazma ve matematik eğitimi

Eğitim süresi 270 saat olarak planlanmıştır.

Lise mezunu olmak ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.
Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları 50 adettir. Son soruyu cevapladığınızda sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıda sunulmuştur. Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.

1. Özel eğitimin önemi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış ifade edilmiştir?

2. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin amaçlarından değildir?

3. Özel eğitimle ilgili temel kavramlardan biri değildir?

4. Bireyin psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde geçici ya da kalıcı türden bir kayıp yapı ya da işlev bozukluğudur.” İfadesi aşağıdakilerden hangisidir?

5. Engelliliğin genel nedenleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmiştir?

6. “Bacakların olmayışı yürümeyi engeller, parmakların sakatlığı kalem tutmayı engeller ve birey yapmak istediği rolleri yerine getiremez.” Bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir?

7. “Özel eğitim gerektiren tüm bireyler ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.”açıklaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almıştır?

8. Aşağıdakilerden hangisi Özel Eğitime gereksinimi olan çocukların engel gruplarına ve yaşlarına göre sayılarının tam olarak belirlenememesinin nedenlerindendir?

9. Aşağıdakilerden hangisi Özel eğitimle ilgili temel ilkelerdendir?

10. “İyi görememe, işitememe, zihinsel engelden dolayı algılayamama” gibi kavramlar aşağıdaki terimlerden hangisi ya da hangileriyle doğrudan ilgilidir?

11. Engelli çocuğa sahip olan aile çocuğunun bağımsız davranışlar geliştirebilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapmalıdır?

12. . Yetersizlikten Etkilenmiş Çocuğa Sahip aileler engelin kabulüne kadar olan süreçte bazı aşamalardan geçmektedirler. Bu süreç aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

13. Çocuğun eğitiminde başarıya ulaşabilmek ve olumlu sonuç alabilmek için yapılması gereken en önemli şey aşağıdakilerden hangisidir?

14. Yetersizlikten etkilenmiş ailenin geçirdiği evreler sırasına göre, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

15. Aşağıdakilerden hangisinde engelli çocuğa erken tanı konulmasının önemi doğru ifade edilmiştir?

16. Ekip çalışmasında kimler görev almaktadır?

17. Engelli çocuğun kabulü hangi aşamada zorluk yaşanır?

18. Aile eğitimine başlamadan önce bilinmesi gerekenlerden değildir?

19. Aşağıdakilerden hangisi aile eğitim programının amaçlarından değildir?

20. Engelli çocuğu olan aileler aile içi iletişimde neyi yapmazlar?

21. Aşağıdakilerden hangisi engelli çocuğu olan aile tepkilerini etkileyen etkenlerdendir?

22. Engelin kabulünde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

23. Aşağıdakilerden hangisi ailenin tepkilerini etkileyen değişkenlerden değildir?

24. Aşağıdakilerden hangisi öğretmen anne baba iş birliğinin yararlarındandır?

25. Aşağıdakilerden hangisi engelli aileleri ile çalışmada dikkat edilmesi gereken noktalardandır?

26. Engelin kabul edilmeyiş nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

27.Aşağıdakilerden hangisi çocuğun engelli oluşundan en çok etkilenen kişilerdir?

28.Aşağıdakilerden hangisi ailenin engeli kabulünü zorlaştırır?

29. Aşağıdakilerden hangisi ailelere yönelik hizmetlerden değildir?

30. “Duygusal güçlüklere bağlı olarak anne babanın yaşadıkları çatışmaları anlamalarına ve çözümlemelerine yardım etme” ifadesi hangi aile danışmanlığı çeşididir?

31. Eğitime alınamayacak derecede engelle sahip çocuklara aşağıdaki maddelerden hangisi uygulanmalıdır?

32. Aşağıdakilerden hangisi engelin kabulünde üçüncül tepkilerdendir?

33. Engelli çocuğun bireysel davranış geliştirebilmesi için aşağıdaki alanlardan hangisi engel teşkil etmeyecek şekilde düzenlenmelidir?

34. “Bireyin psikolojik, sosyolojik, anatomik yapısında geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, işleyiş bozukluğudur.” Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanabilir?

35. Aşağıdakilerden hangisi tanı ve değerlendirmede dikkat edilecek ilkelerden değildir?

36) Aşağıdakilerden hangisi gelişime etki eden biyolojik faktörlerdendir?

37) Hangi dönemde soyut düşünme ve bilimsel sorgulama gelişir?

38) Aşağıdakilerden hangisi büyük kas gelişimi için uygun araç-gereçlerden değildir?

39) Aşağıdakilerden hangisinin algılamada önemi yoktur?

40) Aşağıdakilerden hangisi hatırlama için söylenemez?

41) Aşağıdakilerden hangisi 0-12 yaş çocuklarında sosyalleşme özelliklerinden biridir?

42) Aşağıdakilerden hangisi ahlak gelişimine uygun değildir?

43) Gelenek sonrası düzeye ulaşma yaşının 14 yaş olduğunu hangi kuramcı belirtmiştir?

44) Cinsel gelişime uygun araç-gereç hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

45) Kadınlık hormonlarını salgılamak aşağıdaki organlardan hangisinin görevidir?  

46) Hızlı nüfus artışı nasıl önlenir?

47) Çocuk 1'den 10'a kadar karışık verilen sayıları sıralayıp sıra içinde eksik olan sayıyı hangi yaşlarda bulabilir?

48) Gelişimde bir sıra vardır. Bu sıraya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

49) Aşağıdakilerden hangisi dinlendirici oyun değildir?

50) Oyun araç-gereçleri hazırlanırken hangisi göz önünde bulundurulmaz?Katılımcı Görüşleri

 • mezun-kursiyer
  İşitme engeli olan bir kardeşim var onunla daha kaliteli zaman geçirebilmek onun isteklerini ve duygularını paylaşabilmek için bu kursa katılmaya karar verdim. İnternette kurumunuzu buldum. Derslerimiz sırasında öğretmenimizin hayata bakış açısı o kadar hoşuma gitti ki. Özel eğitim alanını mesleğim olarak seçmeye karar verdim. Ufacık bir isteğin mesleğim olmasını sağlayacak kadar çok etkilediniz beni sizin gibi büyük bir eğitim kurumunun öğrencisi olduğum için çok mutluyum. Siz bir numarasınız.
  Esma Nur YILMAZCAN
  Sosyal Hizmetler - Memur
 • mezun-kursiyer
  Merhabalar, yıllarca atama bekleyen sınıf öğretmenliği mezunu bir öğretmenim. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Merkezi Eğitim Kurslarını ziyaret ettim, aklımdan geçen çocuk bakımı sertifikası ile anaokullarında eğitmenlik yapmaktı, eğitim koordinatörü olarak görev yapan bir arkadaş hayatımı değiştirecek bir teklifte bulundu "özel eğitim alanında çalışmayı düşünür müsünüz?" insanlara daha fazla faydalı olmak için öğretmen olmayı hedefleyen fakat atanamamaktan istekleri içinde kalan ben hiç düşünmeden "evet" dedim ve hayatım o gün değişti, sertifikamı aldıktan sonra özel sektörde rahatlıkla iş buldum. Şimdi severek yaptığım bir işim ve sınıfımda beni çok seven 12 adet melek yavrum var. Teşekkürler Merkezi Eğitim Ailesi hem de her şey için.
  Yasemin ŞAHİN YILMAZ
  Özel Eğitim Öğretmeni

Bu sayfada verilen bilgiler sizin için yeterli mi? 

Değerlendir
Toplam 287 Oy Üzerinden Ortalama 4.3 puan

72 Kursiyer Yorumları

 1. Arzu dedi ki:

  Merhaba, Önlisans Adalet bölümü mezunuyum Özel Eğitim bölümünde Devlet okulunda 2 yıl ücretli öğretmenlik yaptım görev yaptığım dönem içinde de Özel Eğitim Sertifikası aldım .
  Rehabilitasyon merkezlerinde çalışma imkanım varmı ? Teşekkürler.

 2. Mehmet dedi ki:

  Kadrolu sınıf öğretmeniyim bu kursa katılıp sonra istifa edip rehabilitasyon merkezlerinde görev yapabilir miyim

  • Mehmet bey merhaba; kadrolu sınıf öğretmeni iseniz direkt olarak yetkili amirinize başvuruda bulunup Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl açmış olduğu hizmet içi eğitimlere katılmak istediğinizi belirtiniz. Alacağınız hizmet içi eğitim sonunda branşınıza özel eğitim de eklenmiş olur. İstifa etmenize gerek yoktur.

 3. alara dedi ki:

  merhaba kurs ücreti nedir?

 4. Fatma dedi ki:

  Kursa nasıl gidilecek ben üniversite öğrencisiyim merak ediyorum da her şehirde var mı kursunuz mesela Bursa 😊

  • Fatma hanım merhaba;
   Kurslarımız genellikle çalışan bireylerin de okuyan bireylerin de rahatlıkla katılabilmesi için hafta içi akşam veya hafta sonu şeklindedir. Her şehirde kursumuzun olma şansı maalesef yok ama siz de diğer kursiyerlerimiz gibi genel merkezimiz olan Ankara üzerinden kursa kayıt olabilirsiniz.

 5. Nurşah dedi ki:

  İyi günler özel eğitim kursuna katildigimizda ozel egitim yardımcı ogretmen mi oluyoruz yoksa ozel egitim ogretmeni mi acaba ?

 6. ayşe dedi ki:

  çocuk gelişim önlisans mezunuyum rehabilitasyon çalışmak için ne yapmalıyım

  • Ayşe hanım merhabalar;
   Rehabilitasyon çalışmak dediğiniz rehabilitasyon merkezlerinde çalışmak ise doğru yerdesiniz.
   Kurumumuzdan alacağınız “Özel Eğitim Yardımcı Öğretmenliği Kursu” ile rehabilitasyon merkezlerinde yardımcı öğretmen olarak göreve başlayıp daha sonrasında ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu hizmet içi eğitimlere katılarak Özel Eğitim Öğretmeni olabilirsiniz. Kurs hakkındaki detaylı bilgilendirme için iletişim bölümümüzdeki telefon numaralarından bize mesai saatleri içeresinde ulaşarak eğitim koordinatörlerimizle görüşebilirsiniz.

 7. zehra dedi ki:

  Türk dili ve Edebiyatı mezunu bu belgeyi alabilir mi?

 8. ebru dedi ki:

  merhaba lise mezunu olan kişi bu kursa katılma şansı varmı acaba ilerisi için ne gibi faydası olabilir

  • Ebru hanım merhaba;
   Lise mezunu olarak kursa katılabilirsiniz. İlerisi için faydası biraz size ve tercihlerinize bağlıdır. Özel eğitim alanına giriş yapmak istiyorsanız bu sertifika size gerekli kapıları açacaktır. Ama girip girmemek sizin tercihinize kalmıştır. İnternette gölge öğretmen olarak arama yaptığınızda sizin gibi insanları bulabilir ve onlardan görüş öneri ve mesleki tecrübelerini size aktarmalarını isteyebilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 9. Songül mutlu izgi dedi ki:

  Merhaba akıl ve zeka oyunlari sertifikam mevcut halk egitimde yada milli eğitim okullarında sözleşmeli çalışma hakkım varmı

  • Songül hanım merhaba; Milli Eğitim Bakanlığı’nın Akıl ve Zeka Oyunları isminde bir eğitimi bulunmamaktadır. Almış olduğunuz sertifika MEB onaylı değilse zaten geçerli olmadığından dolayı çalışma hakkınız bulunmamaktadır. Almış olduğunuz sertifikanın tam ismini yazabilirseniz sizin için araştırabiliriz.

 10. Dilek dedi ki:

  Merhaba şu an için kurs kayıtlarınız açık mi acaba edebiyat mezunuyum sertifika almak istiyorum?

  • Dilek hanım merhaba; kayıtlarımız aktiftir. İletişim bölümümüzden eğitim koordinatörlerimize ulaşarak kursa ait kontenjan durumu ve güncel bilgileri edinebilir, dilerseniz kursa kayıt olabilirsiniz.
   iyi günler dileriz.

 11. Aycan dedi ki:

  Merhaba benim özel kurs bitirme belgem var 2 adet stilistlik ve modelistlik MEB onaylı kursların vermiş olduğu belgelerim mevcut ama ben bunları e devlette görüntüleyemiyorum bunun ile ilgili bir bilginiz varmı bana yardımcı olurmusunuz

 12. Seçkin Düşmez dedi ki:

  Merhaba
  Kurs için ve sonrasında aktif çalişabilmek için yaş sınırı varmı?

  • Merhaba;
   Kurs için en az 18 yaş sınırımız bulunmaktadır. Kurs sonrası aktif çalışmak için yasal bir yaş sınırı bulunmamakta kurum ve kuruluşların kendi inisiyatiflerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin bazı kurumlar daha olgun personel tercih ederken bazı kurumlar daha genç ve enerjisi daha yüksek personel tercih etmektedir.

 13. Müge dedi ki:

  Merhaba özel eğitim öğretmeni bir arkadaşımın tavsiyesi ile bu kursu araştırdım açıkçası bana bir umut oldu ben şuan ikinci üniversite mi bitirdim ve suan formasyon alıyorum bolumlerim işletme ve Türk dili ve edebiyatı bolumudur. Bu sertifikayı da almayı çok istiyorum alabilirmiyim? Bunun için neler yapmam gerekli teşekkür ederim

 14. Cafer sadık dedi ki:

  İyi günler tarih mezunuyum, sertifikayı bende alabilir miyim

 15. Zeynep dedi ki:

  Merhabalar. Özel öğretim sertifikası için sınavda puanlama sistemi nasıl aceba

  • Zeynep hanım merhaba;
   Sınavlarımız 100 puanlık sisteme göre tasarlanmıştır. 100 üzerinden 45 puan almanız sertifika almanız için yeterlidir. Sınavlarımızda çıkacak soru adedine göre soru puanı değişmektedir. Örneğin: 20 soruluk bir sınavda her soru 5 puan olarak değerlendirilmektedir ve 20 sorudan 9 tanesini doğru cevaplamanız sertifika almanıza yeterlidir.

 16. seda gandaş dedi ki:

  merhaba şu an kurs için kayıtlarınız açık mı kontenjanınız dolmamış daha

  • Seda hanım merhaba;
   Kontenjan durumumuz anlık olarak değişse de internet sitemiz size daha hızlı yanıt verebilmek için bunu anlık olarak yansıtmamakta. En sağlıklı ve güncel bilgiyi aşağıdaki telefon numaralarından eğitim koordinatörlerimiz aracılığıyla edinebilirsiniz.
   Tel-1: +90 312 432 0 332
   Tel-2: +90 312 432 1 332
   Tel-3: +90 312 424 0 332
   Gsm-1: +90 507 112 79 01
   Gsm-2: +90 544 509 86 06

 17. Ömer dedi ki:

  Kayıt tarihini kaçırmış olarak görünüyorum,yapılabilecek bir şey var mı acaba?

  • Ömer bey merhaba;
   Özel eğitim kursumuz yoğun talep görmekte ve yeni dönemde yeniden kayıtları aktifleşecektir. Dilerseniz sayfanın el altında bulunan ön kayıt formu bağlantısından ilgili formu doldurarak yerinizi ayırtabilirsiniz.

 18. Zeynep dedi ki:

  Merhabalar ben sosyoloji mezunuyum rehabilitasyon merkezlerinde çalışmak için serfitika almak istiyorum acaba şuan acaba kurslar aktif mi başvurusu ne zamn

 19. Hatice dedi ki:

  Merhabalar halkla ilişkiler mezunuyum bu belgeyi alarak direkt öğretmen olarak başlama şansımız var mı yoksa basta yardımcı olarak mı mesleğe başlıyoruz.

  • Merhaba Hatice hanım;
   İlgili bölüm mezunu değilseniz direkt öğretmen olarak mesleğe başlama şansınız bulunmamakta. Yardımcı öğretmen olarak mesleğe giriş yapıp hizmet içi eğitimlere katılmanız gerekmekte.
   İyi günler dileriz.

 20. Mehmet Aydın dedi ki:

  İyi günler ben sosyoloji mezunuyum bu özel eğitim sertifikasınin mebte ücretli öğretmenlik yapabilme imkanı var mıdır teşekkürler

 21. Hayal dedi ki:

  Merhabalar istanbulda kurs yeriniz nerde acaba ve şubat ayı için hala kontenjan var mı?

  • Hayal hanım merhaba;
   İstanbul’da bir kurs yerimiz bulunmamakta. Siz de İstanbul’da yaşayan diğer kursiyerlerimiz gibi, Ankara üzerinden bu kursa kayıt olabilirsiniz. Şubat ayı için kontenjanlarımız henüz dolmadı ve kurs kayıtlarımız aktiftir. Aşağıdaki telefonlardan eğitim koordinatörlerimize ulaşırsanız size yardımcı olacaklardır.
   Tel-1: +90 312 432 0 332
   Tel-2: +90 312 432 1 332
   Tel-3: +90 312 424 0 332
   Gsm-1: +90 507 112 79 01
   Gsm-2: +90 544 509 86 06

 22. Funda keleş dedi ki:

  Özel eğitim yardımcı öğretmen sertifikasını aldıktan sonra, hizmetiçieğitime gidebiliyormuyuz? İktisadi idari bilimler mezunuyum. Çocuk gelişimi 1. sınıf öğrencisiyim. Yardımcı öğretmen olarak bir kurumda çalıştıktan sonra hizmetiçi eğitime gidebilirmiyim?

  • Funda hanım evet gidebilirsiniz. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim takvimini, başvuru şartlarını ve kontenjanlarını açıklar. Kadro ihtiyacı ve başvuru yoğunluğuna göre şartları değişebilmektedir. En güncel bilgi için MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün duyurularını takip etmelisiniz.
   İyi günler dileriz.

 23. HAVVA PARLAK dedi ki:

  BEN KADROLU SINIF ÖĞRETMENİYİM. BU SERTİFİKA BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR Mİ

  • Havva hanım merhaba;
   Kurum müdürünüze “Özel Eğitim Alanında Destek Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu” hizmet içi eğitimlerine katılmak istediğinizi belirtin MEBBİS üzerinden kısa bir form doldurarak sizi gereken eğitime kayıt edecektir. Sonraki adımda ise yapmanız gereken tek şey MEB’in duyurularını takip etmek ve ilgili eğitime katılarak branş değişikliğinizi gerçekleştirmiş olacaksınız.
   İyi günler dileriz.

 24. Ummuhan dedi ki:

  Merhaba 80 saatlik özel egitim kursundan farkı nedir acaba bu kursun

  • Ümmühan hanım merhaba;
   80 saatlik olan kurs devlet kurum ve kuruluşlarında ücretli öğretmenlik yapmak isteyenler için, bu kurs ise özel kurum ve kuruluşlarda özel eğitim öğretmen yardımcılığı yapmak için.
   İyi günler dileriz.

 25. Özlem dedi ki:

  Merhaba. Sınıf öğretmenliği mezunuyum. 2010 yılında zihinsel engelliler sertifikasını aldım.10 yıldırda özel sektör de zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği yaptım. Devlette özel eğitim alanında ücretli öğretmenlik yapabilir miyim. Teşekkür

  • Merhabalar Özlem hanım öncelikle böylesi kutsal bir alanda sizin gibi kendini geliştirmeye çalışan herkese Merkezi Eğitim Kurumları ailesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz.
   Özel eğitim alanında ücretli öğretmenlik yapmanız için bir sertifikaya ihtiyacınız bulunmaktadır.
   “80 saatlik Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Kursu” sertifikasına sahip olmanız gerekmektedir.
   Başarılarınızın devam etmesi diğiyle, iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.

 26. sabri dedi ki:

  imam hatip lise mezunuyum özel egitim sertifikası alsam ne işime yarar

 27. yusuf dedi ki:

  Merhaba SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ mezunuyum. özel eğitim sertifikası için başvurmak istiyorum. başvuru formunu hangi adrese göndereceğiz. Yardımcı olursanız sevinirim.

 28. Zeynep dedi ki:

  Merhaba.bilgisayar programcısı mezunuyum. 80 saatlik özel eğitim uygulamaları belgesini aldığım da devlet okulunda ilerde kadroya geçme şansım var mı cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

 29. Meral dedi ki:

  Tarih öğretmenliği okuyorum mezun olduktan sonra bu programa katılma şansım var mı ?

 30. Nur dedi ki:

  Mrb açıköğretim mesleki lisesi Çocuk gelişimi mezunları bu sertifikayla öğretmenlik yapabilir mi?

 31. Nur dedi ki:

  Merhaba ben çocuk gelişimi lisans mezunuyum. Pedagojik formasyon da aldım. Rehabilitasyon da çalışmak için bu belgeyi almam gerektiğini hiç duymadım ama beni aydınlatır mısınız rica etsem.

  • Nur hanım merhaba;
   Çocuk gelişimi alanında lisans eğitimi almış bir birey pedagojik formasyonu ile çocuk gelişimi öğretmeni olarak kabul edilir. Rehabilitasyon merkezlerinin gereksinimleri ise çok farklıdır. Engelli bireylere ders verebilmek için başlı başına özel eğitim alanına ait eğitim almanız gerekmektedir. Rehabilitasyon merkezleri ise çocuk gelişim mezunlarını yalnızca yardımcı öğretmen olarak alabilirler. Özel eğitim alanına yardımcı eleman olarak çalışmanızın yasal dayanağı da 270 saatlik bu kurstur. Bu kursu tamamlayan birey özel eğitim alanına yardımcı eleman olarak göreve başlar ve her yıl Milli Eğitim Bakanlığının bu alanda özel eğitim bölümü mezuniyeti haricinde çalışan bireyler (yani siz) için hizmet içi eğitimler düzenlemekte ve bu hizmet içi eğitimlere katılarak başarıyla tamamlayan bireylere özel eğitim öğretmeni unvanı verilmektedir.

 32. Yakup dedi ki:

  Merhaba halk eğitim merkezinden alınan 80 saatlik özel eğitim kursundan alınan belgeyle rehabilitasyon merkezinde çalışılabilir mi? Eğitim fakültesi mezunuyum.

  • Yakup bey merhaba;
   80 saatlik kursun tam açılımı şu şekildedir “Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları” programın amaçları kısmında ise “özel eğitim okullarında, özel eğitim ya da hastane sınıflarında, hayat boyu öğrenme kurumlarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenlerin, özel eğitim konusunda bilgi ve duyarlılığını arttırmak amacıyla düzenlenmiştir.” yani yalnızca ücretli öğretmenlik yapabilirsiniz.

 33. ali dedi ki:

  sınıf öğretmeni mezunuyum.. 6 yıl görev yaptım. sonra ihraç oldum.. bu eğitimi ve belgeyi alabilir miyim.. meb belgeyi onaylamaz mı

  • Ali bey merhaba; Bu belgeyi alabilirsiniz. Eğitimlere katıp sınava girerek belgeyi alabilirsiniz bu aşamada hiç sıkıntı yok. Fakat görev alacağınız yerler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar olduğu için ihraç edilmeniz sicil dosyanızda mevcut olduğundan dolayı çalışma izin onayı alamazsınız diye biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının insan kaynakları bölümü ya da atama ve özlük bölümlerine bu soruyu sorarsanız onlar en doğru cevabı vereceklerdir.

 34. Gamze dedi ki:

  Merhaba. Pskolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum. Bu kurstan belge mi aldıktan sonra özel eğitimde ders yazılıyor mu bize

  • Bu belge işin ilk aşamasıdır Gamze hanım. Bu belge ile yardımcı öğretmen olarak özel eğitim alanına giriş yapıp daha sonra açılan hizmet içi eğitimlere katılarak özel eğitim öğretmeni (ek branş) olarak üzerinize ders yazdırabilirsiniz.

 35. selcan dedi ki:

  merhaba ben kursun başlama tarihine baktım ama bir bilgiye rastlamadım.Kurs hangi tarihte başlayacak

 36. Esra dedi ki:

  Kurs ne zaman başlıyor acaba bide belgeyi almamız ne kadar sürer benim biraz aciliyetim var da yardımcı olur musunuz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir