Özel Eğitim Alanında Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursu: Özel eğitim öğretmen yardımcısının sahip olduğu, özür grubuna uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olmak yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen dalda eğitim alan nitelikli kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Özel Eğitim Yardımcı Öğretmenliği Kursları

Özel eğitim sertifikası kursu; Zihinsel engelliler öğretmenliği, Özel Eğitim Rehabilitasyon yardımcı öğretmenliği, olarak isimlendirilmiştir. Fizyoterapist ve Rehabilitasyon uzmanları, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri, Rehber Öğretmenler, Odyologlar, Psikologlar, Hemşireler, Sınıf Öğretmenleri, Müzik, Resim, Beden Eğitimi öğretmenleri bu kursa katıldıklarında özel eğitim kurumlarında uzman veya usta öğretici olarak çalışabilirler. Ayrıca KPSS sonrası sosyal hizmetlerin ilgili bölümleri de bu sertifikayı istemektedir.

Özel Eğitim Yardımcı Öğretmenliği Sertifikası

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. Bu sertifika programı ile birlikte kursiyerlerin birey gelişimi, fiziksel ve bilişsel gelişim, dil gelişimi, psiko-motor gelişimi takip yeteneği yanı sıra özel eğitim planı hazırlanması, serbest zaman etkinliklerinin tasarımı, oyun ve müzik etkinlikleri, müzik, fen ve doğa etkinliklerinin planlanması, öz bakım ve toplumsal beceriler, kostüm, eğitici oyuncaklar ve dolgu oyuncakların tasarlanması aşamalarını kursu başarı ile tamamlayan bireylerin yapabilmesi hedeflenmektedir.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 39
...

Kalan Kontenjan : 11
...

Kursun Amacı Nedir?

Özel eğitim gerektiren çocukları tanıma ve özürlerine göre ayırt edebilme becerisini kazandırmak,
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların kişisel özelliklerini kavratmak,
Özürlerine uygun hazırlanmış programların uygulanmasında uzman veya öğretmene yardımcı olabilecek düzeyde bilgilendirmek,
Daha bilinçli birer anne-baba olabilmeleri için gençleri özel eğitim alanında bilgilendirmek,
Çevrelerini ve özel gereksinimli çocuklara sahip aileleri, özel eğitim konusunda bilinçli bir şekilde yönlendirebilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olabilmelerini sağlamak,
Ülkemizdeki Özel eğitim kurumlarını tanıtmak,
İlgi duydukları Özel eğitim alanında yardımcı eleman olarak çalışabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

 • Özrün tanımı ve çeşitleri
 • Özel eğitim gerektiren çocuklar
 • Özel eğitim alanı
  • Özel eğitimin tarihçesi
  • Türkiye’deki durum
 • Atatürk’ün çocuklara ve eğitime verdiği önem
 • Özel gereksinimlerin sınıflandırılması
 • Zeka geriliği
  • Zekanın ve zeka geriliğinin tanımı
  • Sınıflandırılması
  • Zeka geriliği olan çocukların özellikleri
  • Zeka geriliğinin nedenleri
   • Prenatal (doğum öncesi) nedenler
   • Perinatal (doğumda) nedenler
   • Postnetal (doğum sonrası) nedenler
 • Özel eğitim gerektiren çocukların gereksinimleri
 • Zeka geriliğine sahip çocuklarda
  • Dil gelişimi
  • Kavram gelişimi
  • Beden gelişimi
  • Bilişsel gelişim
 • Müzik ve sanat gelişimi çalışmaları (eğitimi)
 • Zeka geriliğine sahip çocuklarda tuvalet eğitimi
 • Zeka geriliğine sahip çocuklarda okuma-yazma ve matematik eğitimi

Eğitim süresi 270 saat olarak planlanmıştır.

Lise mezunu olmak ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.
Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları 50 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1. Özel eğitimin önemi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış ifade edilmiştir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin amaçlarından değildir?

 
 
 
 

3. Özel eğitimle ilgili temel kavramlardan biri değildir?

 
 
 
 

4. Bireyin psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde geçici ya da kalıcı türden bir kayıp yapı ya da işlev bozukluğudur.” İfadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

5. Engelliliğin genel nedenleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmiştir?

 
 
 
 

6. “Bacakların olmayışı yürümeyi engeller, parmakların sakatlığı kalem tutmayı engeller ve birey yapmak istediği rolleri yerine getiremez.” Bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir?

 
 
 
 

7. “Özel eğitim gerektiren tüm bireyler ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.”açıklaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almıştır?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi Özel Eğitime gereksinimi olan çocukların engel gruplarına ve yaşlarına göre sayılarının tam olarak belirlenememesinin nedenlerindendir?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi Özel eğitimle ilgili temel ilkelerdendir?

 
 
 
 

10. “İyi görememe, işitememe, zihinsel engelden dolayı algılayamama” gibi kavramlar aşağıdaki terimlerden hangisi ya da hangileriyle doğrudan ilgilidir?

 
 
 
 

11. Engelli çocuğa sahip olan aile çocuğunun bağımsız davranışlar geliştirebilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapmalıdır?

 
 
 
 

12. . Yetersizlikten Etkilenmiş Çocuğa Sahip aileler engelin kabulüne kadar olan süreçte bazı aşamalardan geçmektedirler. Bu süreç aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

 
 
 
 

13. Çocuğun eğitiminde başarıya ulaşabilmek ve olumlu sonuç alabilmek için yapılması gereken en önemli şey aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

14. Yetersizlikten etkilenmiş ailenin geçirdiği evreler sırasına göre, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisinde engelli çocuğa erken tanı konulmasının önemi doğru ifade edilmiştir?

 
 
 
 

16. Ekip çalışmasında kimler görev almaktadır?

 
 
 
 

17. Engelli çocuğun kabulü hangi aşamada zorluk yaşanır?

 
 
 
 

18. Aile eğitimine başlamadan önce bilinmesi gerekenlerden değildir?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi aile eğitim programının amaçlarından değildir?

 
 
 
 

20. Engelli çocuğu olan aileler aile içi iletişimde neyi yapmazlar?

 
 
 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi engelli çocuğu olan aile tepkilerini etkileyen etkenlerdendir?

 
 
 
 

22. Engelin kabulünde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi ailenin tepkilerini etkileyen değişkenlerden değildir?

 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi öğretmen anne baba iş birliğinin yararlarındandır?

 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi engelli aileleri ile çalışmada dikkat edilmesi gereken noktalardandır?

 
 
 
 

26. Engelin kabul edilmeyiş nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun engelli oluşundan en çok etkilenen kişilerdir?

 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi ailenin engeli kabulünü zorlaştırır?

 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi ailelere yönelik hizmetlerden değildir?

 
 
 
 

30. “Duygusal güçlüklere bağlı olarak anne babanın yaşadıkları çatışmaları anlamalarına ve çözümlemelerine yardım etme” ifadesi hangi aile danışmanlığı çeşididir?

 
 
 
 

31. Eğitime alınamayacak derecede engelle sahip çocuklara aşağıdaki maddelerden hangisi uygulanmalıdır?

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi engelin kabulünde üçüncül tepkilerdendir?

 
 
 
 

33. Engelli çocuğun bireysel davranış geliştirebilmesi için aşağıdaki alanlardan hangisi engel teşkil etmeyecek şekilde düzenlenmelidir?

 
 
 
 

34. “Bireyin psikolojik, sosyolojik, anatomik yapısında geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, işleyiş bozukluğudur.” Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanabilir?

 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi tanı ve değerlendirmede dikkat edilecek ilkelerden değildir?

 
 
 
 

36. 36) Aşağıdakilerden hangisi gelişime etki eden biyolojik faktörlerdendir?

 
 
 
 

37. 37) Hangi dönemde soyut düşünme ve bilimsel sorgulama gelişir?

 
 
 
 

38. 38) Aşağıdakilerden hangisi büyük kas gelişimi için uygun araç-gereçlerden değildir?

 
 
 
 

39. 39) Aşağıdakilerden hangisinin algılamada önemi yoktur?

 
 
 
 

40. 40) Aşağıdakilerden hangisi hatırlama için söylenemez?

 
 
 
 

41. 41) Aşağıdakilerden hangisi 0-12 yaş çocuklarında sosyalleşme özelliklerinden biridir?

 
 
 
 

42. 42) Aşağıdakilerden hangisi ahlak gelişimine uygun değildir?

 
 
 
 

43. 43) Gelenek sonrası düzeye ulaşma yaşının 14 yaş olduğunu hangi kuramcı belirtmiştir?

 
 
 
 

44. 44) Cinsel gelişime uygun araç-gereç hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

45. 45) Kadınlık hormonlarını salgılamak aşağıdaki organlardan hangisinin görevidir?

 

 
 
 
 

46. 46) Hızlı nüfus artışı nasıl önlenir?

 
 
 
 

47. 47) Çocuk 1’den 10’a kadar karışık verilen sayıları sıralayıp sıra içinde eksik olan sayıyı hangi yaşlarda bulabilir?

 
 
 
 

48. 48) Gelişimde bir sıra vardır. Bu sıraya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

49. 49) Aşağıdakilerden hangisi dinlendirici oyun değildir?

 
 
 
 

50. 50) Oyun araç-gereçleri hazırlanırken hangisi göz önünde bulundurulmaz?

 
 
 
 

Soru 1 - 50

Katılımcı Görüşleri

 • mezun-kursiyer
  Merhabalar, yıllarca atama bekleyen sınıf öğretmenliği mezunu bir öğretmenim. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Merkezi Eğitim Kurslarını ziyaret ettim, aklımdan geçen çocuk bakımı sertifikası ile anaokullarında eğitmenlik yapmaktı, eğitim koordinatörü olarak görev yapan bir arkadaş hayatımı değiştirecek bir teklifte bulundu "özel eğitim alanında çalışmayı düşünür müsünüz?" insanlara daha fazla faydalı olmak için öğretmen olmayı hedefleyen fakat atanamamaktan istekleri içinde kalan ben hiç düşünmeden "evet" dedim ve hayatım o gün değişti, sertifikamı aldıktan sonra özel sektörde rahatlıkla iş buldum. Şimdi severek yaptığım bir işim ve sınıfımda beni çok seven 12 adet melek yavrum var. Teşekkürler Merkezi Eğitim Ailesi hem de her şey için.
  Yasemin ŞAHİN YILMAZ
  Özel Eğitim Öğretmeni
 • mezun-kursiyer
  İşitme engeli olan bir kardeşim var onunla daha kaliteli zaman geçirebilmek onun isteklerini ve duygularını paylaşabilmek için bu kursa katılmaya karar verdim. İnternette kurumunuzu buldum. Derslerimiz sırasında öğretmenimizin hayata bakış açısı o kadar hoşuma gitti ki. Özel eğitim alanını mesleğim olarak seçmeye karar verdim. Ufacık bir isteğin mesleğim olmasını sağlayacak kadar çok etkilediniz beni sizin gibi büyük bir eğitim kurumunun öğrencisi olduğum için çok mutluyum. Siz bir numarasınız.
  Esma Nur YILMAZCAN
  Sosyal Hizmetler - Memur