Mortgage Brokerlığı: Konut finansmanı tanıtım ve pazarlama temsilciliğinin yaygınlaşmış ismidir. mortgage_brokerligi3Mortgage brokerleri emlak danışmanlığının yanında bankalar tarafından verilen konut kredilerini müşterilerine göre seçen, müşterisi ve banka arasında aracılık işlemlerini yürüten, bankaların genellikle ayrıcalıklar tanıdıkları ileri seviye emlakçılardır.

Mortgage Brokerliği Kursları

Emlak alım – satım sektöründe yıllardır uygulanan kredi sistemi olan “Mortgage” sistemi ayrı bir uzmanlık ve iş kolu olarak günümüzde kabul görmektedir. Mortgage brokerları esas olarak;

 • Müşterisi için en uygun kredi seçeneğini sunan banka ile çalışıp bankaya müşteri sağladığı için bu aracılıktan,
 • Krediye söz konusu gayrimenkulün değerlemesi kısmında yardımcı olarak görev aldığı Gayrimenkul Değerleme Uzmanından,
 • Gayrimenkulün satışı sonucunda da yapmış olduğu satış işleminden emlak danışmanı olarak gelir elde eder.

mortgage_brokerligi2Standart bir Gayrimenkul Danışmanı’na kıyasla aynı işten 3 kez gelir elde etmektedirler.

Mortgage Brokerliği Eğitimi

Bu eğitim programı kursiyerlere standart emlakçılık becerileri haricinde kredi ve faiz hesaplamaları, gayrimenkul değerleme yöntemleri kazandırmaktadır. Alanında uzman ve sektör içerisinde halen görev yapmakta olan eğitimcilerden alınan derslerle kursun hem teorik öğrenilecek hem de sınıf içi uygulamalar ile alınan eğitimin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimler hafta içi akşam ve hafta sonu şeklinde 2 farklı grup seçeneğiyle sunulmaktadır. Kurs sonunda alınan sertifika ile iş yeri açılmakta ve ya iş yerinde çalışılmaktadır.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 37
...

Kalan Kontenjan : 13
...

Kursun Amacı Nedir?

Gayrimenkul ipoteğine dayalı finansman ve emlak pazarlaması ile ilgili uygulamaları öğrenmeleri, Gayrimenkul ipoteğine dayalı finansman ve emlak hizmetleri ile ilgili temel kavramları öğrenmeleri, Konut finansmanı tanıtım ve pazarlama temsilciliği (Mortgage Brokerlığı) faaliyetlerinin öngörüldüğü bütün işlemleri usulüne uygun yapabilmeleri, İletişim psikolojisi ve beden dilini iş ilişkilerinde gerektiğinde kullanmaları, Gayrimenkul ipoteğine dayalı finansman ve emlak hizmetleri ile ilgili yasal mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları, Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile iş birliği yapmaları, Gayrimenkul danışmanlığı ve satış temsilciliği (Mortgage Brokerlığı) mesleğinin gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları hedeflenmektedir.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

 • Gayrimenkul değerlemesi ve değerleme işlemleri
 • İnşaat maliyet hesapları ve yapı işlemleri
 • Gayrimenkul piyasası ve analizi, gayrimenkul finansmanı
 • İpotek kredileri / değerleme standartları ve raporlama/ örnek çözüm
 • Temel finans matematiği
 • Yatırım ve proje değerleme esasları
 • Konut finansmanı sistemi ve uygulamaları
 • Dünyada uygulanan Mortgage örnekleri
 • Konut finansman sisteminin işleyişi
 • Mortgage piyasasında ikincil piyasa ürünleri ve menkul kıymetleştirme konut finansmanı sistemleri / örnek çözüm
 • Türkiye’de uygulanması planlanan Mortgage ürünleri üzerine örnek uygulamalar
 • Emlak pazarlama ve değerleme işlemleri

Eğitim süresi 90 saat olarak planlanmıştır.

En az Lise mezunu olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları 50 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1. 1) Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerin temel niteliklerindendir?

 
 
 
 

2. 2) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kurulabilmesi için gerekli öğeler arasında ver almaz?

 
 
 
 

3. 3) Aşağıdakilerden hangisinde emlak pazarlamanın tanımı yapılmıştır?

 
 
 
 

4. 4) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın ortaya çıkma nedenleri arasında değildir?

 

 
 
 
 

5. 5) Piyasadaki müşteri ve rakipler ile ilgili güncel bilgiye sahip olan portföyünü çok iyi bilen satıcı ve alıcı ile ilgili kârlı iş yapabilen bir emlak pazarlamacı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

6. 6) Sit, askeri bölge, yapılaşma izni verilmeyen bölgelerde emlak arz ve talebi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

7. 7) Aşağıdakilerden hangisi emlak danışmanlığı yapan bir kişide bulunması gereken özelliklerdendir?

 
 
 
 

8. 8) Aşağıdakilerden hangisinde emlak talebi artmaz?

 
 
 
 

9. 9) Yapılacak işin kısımlara ayrılması bu kısımlar arasındaki ilgililik ve burada çalışan personelin iyi ve verimli çalışmalarını sağlamak üzere işleyişin oluşturulmasına ne ad verilmektedir?

 
 
 
 

10. 10) Aşağıdakilerden hangisi emlak pazarlamada satış sonrası hizmetler arasındadır?

 
 
 
 

11. 11) Yasalar dahilinde çalışmak, çalıştığı kişilere karşı sadakat, kredi kullandırmada çıkara uygun davranış hangi standartlar arasında yer alır?

 

 
 
 
 

12. 12) Pazarlama organizasyonunda firmanın temel dağıtım tercihleri önemli bir yer tutmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tercihler arasında sayılamaz?

 

 
 
 
 

13. 13) Gayrimenkulün bulunduğu bölge, arazi yapısı,içi,yapısı,arz – talep dengesinin belirlenmesi, rayiç bedeller konusunda emlak danışmanının yaptığı çalışmalara ne ad verilmektedir?

 

 
 
 
 

14. 14) Aşağıdakilerden hangisi Gayrimenkul sektöründeki fırsatlar arasında değerlendirilen mortgage sisteminin avantajları arasında ver almaz?

 

 
 
 
 

15. 15) Aşağıdakilerden hangisi emlak sektöründe de uygulanan, zamandan kazandıran, görsel öğelerle desteklenen, işimizin gelişmesini sağlayan en önemli teknolojik gelişmedir?

 

 
 
 
 

16. 16)Aşağıdakilerden hangisi mortgage uygulamalarında sıklıkla başvurulan pazarlama hizmetidir?

 

 
 
 
 

17. 17) Satışa sunulan bir gayrimenkulün serbest piyasa koşullarında herhangi bir baskı altında olmaksızın takdir edilen makul fiyatına ne denir?

 

 
 
 
 

18. 18) İmar Planında TAKS = 0.40 ise 000 m2 ilk arsanın oturacağı binanın taban alanı kaçtır?

 

 
 
 
 

19. 19) Uygulama imar planı yapımlı, imar planında parsellere ayrılmış kısımlara ne denir?

 

 
 
 
 

20. 20) Özel bir şahsın arsası yol üzerinde kalıyorsa idare bu arsayı hangi kanuna göre alır?

 

 

 
 
 
 

21. 21) Bir arsanın değerlemesinde hangi yöntem kullanılır?

 

 
 
 
 

22. 22) Resmi kurum yapı imalat hesaplamalarında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 

 
 
 
 

23. 23) Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavları hangi kurumun denetimindedir?

 

 
 
 
 

24. 24) Lisanslama sınavında başarılı olarak bir gayrimenkulün değerlemesini yapan kişiye ne denir?

 

 
 
 
 

25. 25)

Emsal Emsal Emsal Emsal
175 TL/m2 170TLm2 173TLm2 115TLm2

Gayrimenkul değerleme uzmanı yukarıdaki tabloda verilen emsallere ulaşmıştır. Aynı emsallerden yola çıkarak bir mülkü değerlemek istemektedir. Buna göre aşağıdaki emsallerden hangisini kullanmak doğru olmaz?

 

 
 
 
 

26. 26) Kira getiren mülkün kira geliri ile satış değeri arasındaki ilişkiyi belirleyen oran nedir?

 

 
 
 
 

27. 27) Aşağıdakilerden hangisi bir değerleme yöntemi delildir?

 

 
 
 
 

28. 28) Takvim yaşı 20 yıl olan bir binaya esaslı bakım onarım yapılarak 10 yıl kazandırılmış ise binanın fiili yaşı kaçtır?

 

 

 
 
 
 

29. 29) Maliyet değeri yöntemine göre yapılan bir değerlemede değerlemeye konu mülkün m2 maliyet değeri 500 TL/m2 olarak belirlenmiştir. İnşaat alanı ise 200 m2 olarak hesaplanmıştır. Buna göre yapının maliyet değeri nedir? (yeni binadır)

 

 
 
 
 

30. 30) 5 A rakamı neyi ifade etmektedir?

———

A–4

———

3

 

 
 
 
 

31. 31) Brüt kira çarpanı 10, yıllık brüt kira geliri 000 TL/Yıl olarak belirlenen bir mülkün değeri nedir?

 

 
 
 
 

32. 32) Bir gayrimenkul satın alındığında nereye kayıt edilir?

 
 
 
 

33. 33) Bir banka kredisi ile mülk alındığında banka tarafından mülke tapuda yapılan işleme ne denir?

 

 
 
 
 

34. 34) Bir apartman dairesinde herkesin kendi şahsının oturduğu yerlere ne denir?

 

 

 
 
 
 

35. 35) Nazım ve Uygulama İmar Planlarını kim yapar?

 

 
 
 
 

36. 36) Resmi kurum tarafından ihale edilecek bir taşınmazın ihale öncesi tahmin ve tespit edilen bedeline ne denir?

 

 
 
 
 

37. 37) Bir işletmenin 4 ay vadeli 000 TL’lik kredi ihtiyacı vardır. Bu parayı X bankasından %30 faizli kullanabilmesi söz konusu ise ödeyeceği faiz ne kadardır?

 

 
 
 
 

38. 38) 200 TL faiz geliri elde edilen 6 ay vadeli mevduatın anaparası 000 TL olduğuna göre faiz oranı yüzde kaçtır?

 

 
 
 
 

39. 39) Belirli bir zaman içerisinde eşit aralıklarla verilen ya da alınan eşit ödemeler dizisine ne ad verilir?

 

 
 
 
 

40. 40) Basit dış iskonto yönteminde iskonto tutarı hangi değer üzerinden hesaplanır?

 

 
 
 
 

41. 41) Senedi kırdıran açısından senetlerin hangi iskonto yöntemi ile kırdırılması daha avantajlıdır?

 

 

 
 
 
 

42. 42) Bankadan 6 ay vadeli olarak %50 basit faiz üzerinden çekilecek 800 TL Kredinin faizi ne kadar olacaktır?

 

 
 
 
 

43. 43) %50 basit faiz üzerinden 4 aylığına bankaya yatırılan para 300 TL Faiz getirisi sağladığına göre bankaya kaç TL yatırılmıştır?

 

 
 
 
 

44. 44) %75 birleşik faizle bankaya yatırılan 250 TL’nin 5 yıl sonraki değeri kaç TL’dir?

 

 
 
 
 

45. 45) %20 birleşik faiz oranından 5 yıl sonraki 40 TL’nin şimdiki değeri kaç TL’dir?

 

 
 
 
 

46. 46) Bankaya %70 yıllık faizle yatırılan 500 TL’nin basit faizle 5 yıl sonraki ulaşacağı değer kaç TL’dir?

 

 
 
 
 

47. 47) Enflasyondan arındırılmış finansal varlık getirisine ne ad verilir?

 

 
 
 
 

48. 48) Bir yatırımcı 000 TL’lik tasarrufunu %60 faizle Devlet Tahviline yatırmıştır. Piyasada beklenen enflasyon oranı %50 olduğuna göre yatırımcının reel getiri oranı % kaç olur?

 

 
 
 
 

49. 49) 000 TL nominal değerli %80 faizli yılda bir defa faiz ödemeli 3 yıl vadeli tahvilin değeri iskonto oranı %60 olduğunda kaç TL’dir?

 
 
 
 

50. 50) Nominal değeri 000 TL ve fiyatı 750 TL olan sıfır kuponlu tahvilin getirisi % kaçtır?

 

 
 
 
 

Soru 1 - 50

Katılımcı Görüşleri

 • mezun-kursiyer
  Değerli Fatih Hocamıza satış tecrübemi ve pazarlama yeteneklerimi geliştirdiği için ayrıca diğer görevli arkadaşlara da yardımlarından dolayı teşekkür ederim...
  Ergün ÇİÇEK
  Emlak Değerleme Uzmanı
 • mezun-kursiyer
  Gayrimenkul sektöründe yıllardır faaliyet göstermeme ramen yeni kanunlar ve güncel yasalar hakkında hocalarımdan çok şey öğrendim. Bu eğitimi almanızı tavsiye ederim. Saygılarımla İnci KIRKPINAR Gayrimenkul Danışmanı & Mortgage Brokeri
  İnci KIRKPINAR
  Remax ES - Gayrimenkul Danışmanı & Mortgage Brokeri
 • mezun-kursiyer
  Merkezi Eğitim Kurumları'ndan son derece memnun kaldım, yıllardır Emlakçılık mesleği ile ilgilenmekteyim ilk kez gerçekten kendimi bir meslek sahibi olarak görmeye başladım, verilen eğitimler hem pratik çözümler hem de sisteme ait ufak ip uçlarını barındırdığı için çok eğlenceli ve öğreticiydi. Başarılarınız devamını dilerim.
  Evren YENİLMEZ
  H&R Emlak - Emlakçı
 • mezun-kursiyer
  Kayıt olana kadar sizleri standart bir eğitim kurumu ve verilecek eğitimi de standart bir eğitim zannettim. Yanılmışım! Siz kesinlikle en iyisisiniz. Sizin gibi insanların, sizin gibi bir kurumun Türkiye'ye hizmet etmesi çok güzel. Sizlerle tanışmak kurumunuzdan bu eğitimi almak inanın paha biçilemez bir ayrıcalık. En güzel günler sizlerle olsun. Saygılarımla
  Halide YILMAZPINAR
  Serbest Emlak Danışmanı
 • mezun-kursiyer
  2012 Yılında bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Merkezi Eğitimden Mortgage Brokerliği eğitimi aldım. Eskiden yalnızca emlak satmak ya da kiralamak hedefindeydim. Kursa katıldıktan sonra dışarıdan bir gayrimenkul değerleme firmasına hizmet vermeye başladım. Şimdi gelirimin çoğunu brokerlik işinden kazanmaktayım. Gelirim ve hedeflerim büyüdü. Emeği geçen herkesten Rabbim rağzı olsun.
  A. Hasan DAĞCI
  Serbest Mortgage Brokeri