Türk işaret dili tercüman ve öğreticisi: İşitme engeli bulunan; dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin resmi ve özel kurumlarda eğitim, iş, sağlık, çalışma, hukuki durumlar ve benzeri durumlarda çevreleri ile iletişimine Türk işaret dili tercümanlığı yapan ve/veya yasa olarak işaret dilini öğretme yeterlilik seviyesine sahip bireydir.

Türk İşaret Dili Öğreticiliği ve Tercümanlığı Kursları

İşaret dili tercümanlığı kurslarının amacı verilen eğitim ile işitme engeli bulunan bireylerle tercümanlık seviyesinde iletişim kurulabilmesinin sağlanmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Türk işaret dili eğitimini başarı ile tamamlayan bireyler bir sonraki seviye olan Türk işaret dili öğreciti ve tercümanlığı eğitimine katılmaya hak kazanır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı son yıllarda yapmış olduğu sınavlar ile İşaret Dili Tercümanı almaktadır. Son yapılan sınavda KPSS şartı aranmamıştır. Aranan nitelikler ise:

 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı İşaret Dili Öğreticiliği ve Tercümanlığı sertifikası sahibi olmak. (Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında verilen işaret dili tercümanlığı sertifikasınasahip olmak.)

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı İşaret Dili tercümanlığı sertifikası ile televizyonlarda ya da çeşitli organizasyon, etkinlik ve toplantılarda tercümanlık yapabilirsiniz.

Yeminli Tercümanlar sahip oldukları sertifikaları noterden onaylatarak yeminli işaret dili tercümanlığı yapabilir. Noterden tasdikli yeminli tercümanlar özel ve resmi kurumlarda işaret dili tercümanı olarak çalışabilir.

İşaret Dili Tercümanlığı Eğitimi

İşaret dili tercümanlığı eğitimi çeşitli teknik ve yöntemler ile kursiyerlerin işaret dilini günlük olarak kullanabilecek kadar ilerlemesini sağlamayı hedefleyen bir dizi eğlenceli eğitim programından oluşmaktadır. Yaratıcı şekilde öğrenilen işaret dili kalıcı olarak öğrenilmiş olur. Merkezi Eğitim Kurumları her zaman olduğu gibi işaret dili tercümlık eğitimini de öğrenene kadar eğitim ilkesi ile yürütmektedir. Eğitim aldınız fakat kendinizi yeterli görmüyorsanız bir sonraki gruplardaki eğitimlerimize Türk İşaret Dilini (TİD) aktif bir şekilde kullanabilen ve işitme engellilerle iletişim kurabilene kadar ücretsiz olarak tekrar katılma hakkınız mevcuttur.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 33
...

Kalan Kontenjan : 17
...

 

Kursun Amacı Nedir?

İşitme engellilerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 15’inci maddesinin 4’üncü paragrafında; “… İşitme özürlülerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk Dil Kurumu Başkanlığı tarafından Türk İşaret Dili Sistemi oluşturulur. Bu sistemin oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmaların esas ve usulleri Türk Dil Kurumu Başkanlığı koordinatörlüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir…” hükmü yer almıştır. Bu hüküm doğrultusunda Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 14.04.2006 tarih ve 26139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve çalışmalar Türk Dil Kurumu Koordinesinde başlatılmıştır. 18 Ocak 2011 tarih ve 27919 sayılı Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik değişikliği ile Türk İşaret Sistemi oluşturuluncaya kadar Bakanlığımıza verilen Türk İşaret Dili öğretici ve tercümanlık kursları düzenleme yetkisi kapsamında “İşaret Dili Öğretici ve Tercümanlığı Programı” hazırlanmıştır. Bu program ile katılımcıların Türk İşaret Dilini aktif bir şekilde kullanması ve işitme engellilerle iletişim kurabilmesi hedeflenmiştir.Kamuda veya faklı kuruluşlarda tercüman olarak görev yapmak yada özel eğitim kurumlarında işaret dili eğitmenliği yapmak istiyorsanız “İşaret Dili Ve Tercümanlık” eğitimi almanız gerekmektedir. Amacımız sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel ihtiyacını karşılamak ve kursiyerlerimizin sosyal çerçeve içerisinde engelli bireylerimizin profesiyonel olarak destekçisi olmasını sağlamaktır.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi (sertifika)” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

İşaret Dili Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği:

İşaret dili tercümanlık

 1. Hayatın her alanında Türk işaret dili ile iletişim kurma
 2. İşitme ve konuşma özürlü bireyin arzu, istek ve düşüncelerini hatasız ve doğru olarak
 3. Türk işaret dili ile bir başka bireye aktarma
 4. Yazılı ve sözlü metinleri Türk işaret diline hatasız çevirme

Sözel dili Türk işaret diline çevirme

 1. İşiten bireyin arzu ve isteklerini Türk işaret dili kullanarak hatasız ve doğru olarak işitme engelli bireye aktarma
 2. İşiten birey ile işitmeyen birey arasındaki iletişimi Türk işaret dili kullanarak kolaylaştırma

Dikkat edilecek hususlar

 1. Ortam tanıma
 2. Tercümanlık yapacağı mekân ve kişiler
 3. Konuya hâkim olma
 4. Konuyu açıklama
 5. Konuyla ilgili terimler
 6. Doğru bilgi
 7. Akıcı konuşma
 8. Karşılıklı süre isteme
 9. Bilgileri teyit etme
 10. Türkçedeki mecazi ifadeler
 11. Deyimler

Meslek ahlakı

 1. Mesleğin yasal kurallarına uyma
 2. Meslek ahlakına özen gösterme
 3. Her iki tarafı mağdur ve zor duruma düşürmeme

Konu işleme

 1. Kursiyer/ öğrence merkezli ders işleme
 2. Ortam ve materyal hazırlama
 3. En yüksek verimi alma
 4. Doğru teknikler kullanma

Varlıklar hakkında bilgi

 1. Canlı varlıkların isimleri, özellikleri
 2. Cansız varlıkların isimleri, özellikleri
 3. Varlıkların tarif ve tanımları
 4. Varlıklar hakkında bilgileri Türk işaret dili ile doğru anlatma

Yorum yapma

 1. Gündelik olaylarla ilgili yorumlar
 2. Hayatımızla ilgili yorumlar
 3. Genel kültür

Türk işaret dili seviyesi

 1. En iyi seviyede Türk işaret dili ile konuşma
 2. Türk işaret dilinin mantık ve mantalitesini kavrama
 3. İşitme engelli bireyle empati kurma

Terimler

 1. Türk işaret dili terimlerini bilme
 2. Türk işaret dili terimlerini karşı tarafa doğru aktarabilme

 

Eğitim süresi 200 saat olarak planlanmıştır.

 1. Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak.
 2. İşitme engellilerle iletişim kurabilecek bedensel ve fiziksel yeterliğe sahip olmak.
 3. 18 Ocak 2011 tarihli ve 27919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” değişikliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde Programı Bakanlıkça hazırlanan İşaret Dili Kursuna katılarak belge almış olmak.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.
Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları henüz eklenmemiş toplamda 0 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)