Türkiye’de 3.500.000 işitme engelli birey yaşamakta ve onlarla yalnızca Türk İşaret Dili öğrenerek iletişim kurabilirsiniz. Bu dili öğrenerek onların hayatına dokunmayı kim istemez ki? Kurumumuzdan alacağınız 120 saatlik İşaret Dili Kursu ile sizin bu dili öğrenerek yeterli hale gelmenizi amaçlamaktadır. İşaret Dili eğitimi kursumuzun içeriği ve  kursumuz sonunda alacağınız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “İşaret Dili Sertifikasının” geçerliliği hakkında temel bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Türk İşaret Dili Kursları

İşaret dili kurslarının amacı verilen eğitim ile işitme engeli bulunan bireylerle iletişim kurulabilmesinin sağlanmasıdır. Türk işaret dili eğitimini başarı ile tamamlayan bireyler:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı son yıllarda yapmış olduğu sınavlar ile İşaret Dili Tercümanı almaktadır. Son yapılan sınavda KPSS şartı aranmamıştır. Aranan nitelikler ise:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı İşaret Dili Tercümanlığı sertifikası sahibi olmak. (Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında verilen işaret dili tercümanlığı sertifikasınasahip olmak.)
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı İşaret Dili sertifikası ile televizyonlarda ya da çeşitli organizasyon, etkinlik ve toplantılarda tercümanlık yapabiliyorsunuz.

Yeminli Tercümanlar sahip oldukları sertifikaları noterden onaylatarak yeminli tercümanlık yapabiliyor. Noterden tasdikli yeminli tercümanlar tapu daireleri, karakollar, hastaneler ve belediyelerde çalışabiliyor.

İşaret Dili Eğitimi

İşaret dili eğitimi çeşitli teknik ve yöntemler ile kursiyerlerin işaret dilini günlük olarak kullanabilecek kadar ilerlemelerini sağlamayı hedefleyen bir dizi eğitim programından oluşmaktadır. Yaratıcı şekilde öğrenilen işaret dili kalıcı olarak öğrenilmiş olur. Merkezi Eğitim Kurumları her zaman olduğu gibi işaret dili eğitimini de öğrenene kadar eğitim ilkesi ile yürütmektedir. Eğitim aldınız fakat kendinizi yeterli görmüyorsanız bir sonraki gruplardaki eğitimlerimize Türk İşaret Dilini (TİD) aktif bir şekilde kullanabilen ve işitme engellilerle iletişim kurabilene kadar ücretsiz olarak tekrar katılma hakkınız mevcuttur.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 34
...

Kalan Kontenjan : 16
...

 

Kursun Amacı Nedir?

İşitme engellilerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 15’inci maddesinin 4’üncü paragrafında; “… İşitme özürlülerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk Dil Kurumu Başkanlığı tarafından Türk İşaret Dili Sistemi oluşturulur. Bu sistemin oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmaların esas ve usulleri Türk Dil Kurumu Başkanlığı koordinatörlüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir…” hükmü yer almıştır. Bu hüküm doğrultusunda Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 14.04.2006 tarih ve 26139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve çalışmalar Türk Dil Kurumu Koordinesinde başlatılmıştır. 18 Ocak 2011 tarih ve 27919 sayılı Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik değişikliği ile Türk İşaret Sistemi oluşturuluncaya kadar Bakanlığımıza verilen Türk İşaret Dili öğretici ve tercümanlık kursları düzenleme yetkisi kapsamında “İşaret Dili Programı” hazırlanmıştır. Bu program ile katılımcıların Türk İşaret Dilini aktif bir şekilde kullanması ve işitme engellilerle iletişim kurabilmesi hedeflenmiştir.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

İşaret Dili Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği:

 • İşaret dili ve çevre ile ilgili uygulamalar yapmak (İşaret Dili ve Çevre)
 • Okul ve eğitim işaretlerini uygulamak (Okul ve Eğitim İşaretleri)
 • Gıda ve giyim işaretlerini uygulamak (Gıda ve Giyim İşaretleri)
 • TİD dilbilgisi kavramları uygulamaları yapmak (TİD Dilbilgisi Kavramları)
 • Duygular ve eşyaların işaretlerini uygulamak (Duygular ve Eşyalar)
 • Zaman dilimleri uygulamaları yapmak (Zaman ve Zaman Dilimleri)
 • Trafik ve canlıların işaretlerini uygulamak (Trafik ve Canlılar)
 • Meslekler ve ilgili makine işaretlerini uygulamak (Meslekler)
 • Spor ve coğrafi terimlerin işaretlerini uygulamak (Spor ve Coğrafi Terimler)
 • Karşılıklı konuşma çalışmaları yapmak (Karşılıklı Konuşma)

Eğitim süresi 120 saat olarak planlanmıştır.

En az okuryazar olmak ve mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.
Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları henüz eklenmemiş toplamda 0 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)