Kurum ve kuruluşların bünyesinde görev yapan İSG uzmanı yardımcıları ya da 50 kişiden az personel çalıştıran tehlike sınıfı düşük kurumların alması gereken sertifikadır. İSG uzmanlarının iş yüklerini hafifletmek ya da az riskli küçük işletmelerde personellerin kendi güvenlik önlemlerini almalarını sağlamak üzere planlanmış bir eğitimdir.is_guvenligi_isci_sagligi3

İSG Kursları

İş güvenliği ve işçi sağlığı uzmanlığı kursu yerine geçmemektedir. İSG uzmanı olmak için 4 yıllık lisans programlarının teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlar için geçerli iken kursumuz en az okuryazar olan herkese açıktır. İSG uzmanı olarak görev almak isteyenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açmış olduğu kurslardan faydalanabilirler.is_guvenligi_isci_sagligi1

İSG Eğitimi

İşçi sağlığı mevzuatına uyan ve iş güvenliği önlemlerini alabilen nitelikli kişidir.

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kişisel gelişim alanı altında sertifika programından mezun olan kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda çalışabilirler.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 44
...

Kalan Kontenjan : 6
...

Kursun Amacı Nedir?

İş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatına uyan ve işyeri için iş ve işçi güvenliği önlemlerini alabilecek beceri yetenek ve bilgiye sahip nitelikli personel yetiştirmektir.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

  • İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak /İş güvenliği ve işçi sağlığı

Eğitim süresi 24 saat olarak planlanmıştır.

En az okur-yazar olmak, mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.
Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları 50 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1. 1) Sosyal güvenliği sağlayan, yardımlaşma sandıkları-nın bugünkü eşdeğeri hangi kuruluştur?

 
 
 
 

2. 2)  Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güven­lik Bakanlığı’na bağlı değildir?

 
 
 
 

3. 3)  Yangın,bina çökmesi ve panik gibi durumlarda ortaya çıkan kazaları hangi grup kazalar olarak sınıf­landırabiliriz?

 
 
 
 

4. 4)  Türkiye’de yılda en fazla mal ve can kaybına sebep olan kazalar hangileridir?

 

 
 
 
 

5. 5)  Hangi tip kanama kılcal kanamaların bir belirtisi­dir?

 
 
 
 

6. 6)  Aşağıdakilerden hangisi besin zehirlenmelerinde ortaya çıkan belirtilerden değildir?

 
 
 
 

7. 7)  Düşmeler sonucu ortaya çıkan ve kemik bütünlü­ğünün bozulmasıyla sonuçlanan durum aşağıdakiler­den hangisidir?

 
 
 
 

8. 8)  Elektrik çarpmasında en uygun ilk yardım hangisi­dir?

 
 
 
 

9. 9)  Baretler hangi organ korumasında kullanılır?

 
 
 
 

10. 10)  Kalp ve şeker hastalığının daha sık görülmesi hangi özelliklere bağlıdır?

 
 
 
 

11. 11)  Aşağıdakilerden hangisi suda eriyen vitaminler­den birisidir?

 
 
 
 

12. 12)  Hastalanan yada yaralanan bir işçiye doktor ge­linceye kadar hayatını kurtarmak için yapılan müda­haleye ne denir?

 
 
 
 

13. 13)  Yalnızca sakat ve hasta olmamak değil, aynı za­manda fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden de tam bir iyilik halinde olmak aşağıdakilerden hangisi ile ta­nımlar?

 
 
 
 

14. 14)  İş kazalarının meydana gelmesinde %20 dola­yında kimin hatası vardır?

 
 
 
 

15. 15)  İş kazalarının %80’i  kimin hatasından kaynaklan­maktadır?

 
 
 
 

16. 16)  Desibel ne ölçüsü birimidir?

 
 
 
 

17. 17)  İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda aşa­ğıdaki zararlardan hangisi olmaktadır?

 
 
 
 

18. 18)  3308 Sayılı Kanunu adı nedir?

 
 
 
 

19. 19)  İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

 
 
 
 

20. 20)  İşveren çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Hükmü hangi kanunda vardır?

 
 
 
 

21. 21) Atölye ve iş yerlerinde işin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli, planlı ilmi çalışmalara ne denir?

 
 
 
 

22. 22)  yüzyılda esnaf teşekküllerinin adı neydi?

 
 
 
 

23. 23)  Kazalar sonucunda insan vücudunda oluşan doku parçalanması ve kanama gibi durumların meydana  gelmesine ne denir?

 
 
 
 

24. 24)  Önceden planlanmamış, bir anda oluşan yara­lanma, can ve mal kayıplarına yol açan olaylara ne denir?

 
 
 
 

25. 25) Herhangi bir etki sonucu damarlarda dolaşan kanın dışarı çıkmasına ne denir?

 
 
 
 

26. 26)  Aşağıdakilerden hangisi kaza çeşitlerinden değil­dir?

 
 
 
 

27. 27)  Açık bir yara üzerinde kanamanın durdurulması ya da enfeksiyon önlemek için yapılan işlemin adı nedir?

 
 
 
 

28. 28)  Aşağıdaki kanama türlerinden hangisi dışarıdan bakılınca anlaşılmaz?

 
 
 
 

29. 29)  Aşağıdakilerden hangisi enerji veren besin öğelerinden değildir?

 
 
 
 

30. 30)  Üst deriyi kırmızı renge dönüştüren ve bu kırmızı­lıkların altında içi sıvı dolu kabarcıklar oluşan, çok acı hissedilen yanık türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

31. 31)  Gece körlüğü hangi vitamin eksikliğinde görülür?

 

 
 
 
 

32. 32)  İşçilerin başlarına giydiği yüz ve boyunlarını koru­yan araçlara ne denir?

 
 
 
 

33. 33)  Büyüme ve gelişmeyi sağlayan, yıpranan hücrele­rin yenilenmesini sağlayan besin öğesi hangisidir?

 
 
 
 

34. 34)  Aşağıdakilerden hangisi beslenmenin temel amaçlarından değildir?

 
 
 
 

35. 35)  Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalasia denilen kemik hastalığına sebep olan vitamin hangisidir?

 
 
 
 

36. 36)  İşveren, çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür hükmü hangi kanunda vardır?

 
 
 
 

37. 37)  Dört On Mayıs tarihleri arasında kutlanan haftaya ne ad verilir?

 
 
 
 

38. 38)  İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması veya barışın, huzurun sağlanmasında kimlerin işbirliği gereklidir?

 
 
 
 

39. 39)  İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılma­sında işveren sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

40. 40)  Vücut içinde birçok enzimin ve hemoglobin gibi proteinlerin yapısına giren madensel maddelerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

41. 41)  A vitamininin özelliklerini kaybetmesini önleyen vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

 

 
 
 
 

42. 42)  Aşağıdakilerden hangisi E vitamini kaynaklarıdır?

 
 
 
 

43. 43)  D vitamininin en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 
 
 
 

44. 44) Aşağıdakilerden hangisi yağda eriyen vitaminlerdir?

 
 
 
 

45. 45)  Protein kalitesini yükseltmek için hangi besin grupları birlikte tüketilmelidir?

 
 
 
 

46. 46)  Öğün atlamadan, vücudun ihtiyacı kadar bütün besin gruplarını tüketmeye ne ad verilir?

 
 
 
 

47. 47)  Bir kazanın iş kazası olması için hangi durumlarda gerçekleşmesi gerekir?

 
 
 
 

48. 48)  Vücudun büyüme ve gelişmesi, yıpranan hücrele­rin onarımı ve yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürüle­bilmesi için besinlerin beslenme ilkelerine uygun ola­rak tüketilmesine ne ad verilir?

 
 
 
 

49. 49)  Hangi durumlarda kesinlikle pamuk kullanılma­malıdır?

 
 
 
 

50. 50)  Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtisi değil­dir?

 
 
 
 

Soru 1 - 50