İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu

İnsan kaynakları kabaca; ürün ve hizmetlerin insanlar ile ilişkisini kurabilmek için pazarlama yetisini; organizasyona ait bilgiyi, deneyimi, becerileri, karar vermeyi ve yaratıcılığı; bu yeteneklerin örgütlendirilmesini, yapılandırılmasını ve ödüllendirilmesini içeren, bir işletme veya kurumun ürün ve hizmet yaratmak amacıyla kullandığı bir birimdir.
İş yerlerinde ihtiyaç duyulan insan gücünü karşılamak ve verimli kullanmak, işveren ile çalışan veya potansiyel çalışanların ilişkilerini düzenlemek ve sürecin hızlandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. Kademeli şekilde bahsedilecek olursa ilk adım olarak; İş gücü planlaması ile başlar, işe alım, ücretlendirme ve yan menfaatler, endüstriyel/sendikal ilişkiler, kurumsal performans yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim, çalışanların memnuniyetinin ölçümlenmesi, sosyal ve idari hizmetlerin tahsisi gibi çalışanları ilgilendiren tüm konuları kapsar.

Dolayısıyla söylenebilir ki bir kurum veya şirketin profesyonelce, düzenli işletilebilmesinin esası İnsan Kaynaklarının düzgün bir ilerleyiş ile insanı gerçekten “kaynak” olarak en doğru yere adeta “atamasıyla” başlar. Gelişmekte olan ülkemizde günden güne kurum-şirket ve birçok müessesenin sayısının hızlı bir şekilde artışıyla pek çok firma bu alanda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duymaktadır, bu kurs bu nitelikli insan gücünü oluşturmak, geliştirmek ve topluma kazandırmayı amaçlamaktadır.İnsan kaynakları uygun çalışmalar ile bireyin motivasyonuna uygun, gerekli departmanı gerekli standartlar ile birlikte oluşturarak, verimin en ideal şekliyle bireyden alınmasını, bireyin de memnun kalacağı bir çalışma ortamı, gelir ve mutluluğunu maksimize etmeyi amaçlar. Birey ile kurum arasındaki etkileşim göreviyle insan kaynakları profesyonel iş yaşamının olmazsa olmazı haline gelmiştir.
Bu nedenle sektördeki nitelikli birey ihtiyacının karşılanması ve yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla bu kurs verilmeye başlanmıştır. İlerleyen süreçlerde de bu mesleği yürüten bireylerin artacağı ve bu alandaki ilginin artacağı öngörülmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Kursları

İnsan kaynakları alanında yasalara uygun çalışmalara yapılarak etkili bir şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır. İşte bu süreçte devreye profesyonel insan kaynakları uzmanı girecektir.  İnsan kaynakları yönetimi her işletmede farklı bir amaca yöneliktir. Bu yüzden üstlendiği görevler de farklı olacaktır. Bir işletmede insan kaynaklarının temel amacı işletmedeki verimliliği arttırmak ve çalışanların yaşam kalitesini de yükseltmektir. Bu yüzden de insan kaynakları departmanı yeterli donanıma ulaşmalıdır.

İşletmelerde çalışanlarla birlikte firmanın da çıkarlarını aynı anda korumak profesyonel bir yaklaşım gerektirir. Bunun için insan kaynakları yönetimi çalışmalarınızın profesyonel bir şekilde yapılmalıdır. Eğitim sonunda insan kaynakları alanında yönetim becerilerinizi keşfedebileceksiniz.

Bu ihtiyaçların karşılanması için bu kurs programı oluşturulurken yeterliliğe dayalı olarak ve modüler şekilde planlanmıştır. Tüm Türkiye’de uzaktan eğitim yöntemiyle bu kursun verilmeye başlanmıştır. Günümüzde popülerleşen bu meslek gelecekte de popülerliğini artıracağı öngörülmektedir.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.

Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 33
...

Kalan Kontenjan : 17
...

Kursun Eğitim Yöntemi

İnsan kaynakları yönetimi eğitimimiz uzaktan eğitim şeklinde olacaktır. Eğitim boyunca verdiğimiz şifreyle sisteme bağlanarak derslerimize katılabilirsiniz.

Kurs Sonrası Kazanımlar

Rekabet her alanda giderek artmaktadır. Bu yüzden işletmelerin yönetim anlayışları da her geçen gün değişmektedir. İnsan kaynakları yönetiminin profesyonel olması günümüzde bir işletme için en kritik durumlardan biridir. İnsan kaynakları çalışmalarında bilgiyi üretebilen ve uygulayabilen bir birey olarak görev yaptığınız firmaya yararlı olabilirsiniz.

Eğitim boyunca insan kaynaklarının bir kurum için önemini öğrenecek ve stratejik yönetim sisteminde uyumlu insan kaynakları yönetim becerisi kazanacaksınız. Ayrıca insan kaynaklarının fonksiyonları ve işleyişi konusunda da yetkin hale geleceksiniz. Bununla birlikte iş yeriniz norm ve kadro yedeklemesi yapabilecek stratejik insan kaynakları uzmanlığı yetenek bilgi ve becerilerini edineceksiniz.

İşinizle uyumlu insanların ihtiyaç analizi,  yetkinlik envanteri,  iş analizi, iş tanımı, görev tanımlarının oluşturulması işlemlerini yapabileceksiniz.  Ayrıca personel seçimi konusunda da profesyonel bir yaklaşım elde edebileceksiniz. Belirlenen işe yapılan başvurular arasında CV değerlendirme ve en uygun personeli işe alma konusunda yetkin olabileceksiniz. Ayrıca mülakat sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri öğrenecek ve mülakat sonrasında değerlendirme işlemlerini yapabileceksiniz.

Personellerin performanslarını yönetebilecek ve gerekli geri dönütleri en etkili şekilde personellere iletebileceksiniz.  Ayrıca yetenek havuzları oluşturarak kariyer yönetimi çalışmalarını yerine getirebileceksiniz.  İş yerinde etkili geri bildirim çalışmalarını da yapabileceksiniz. Ayrıca iş sözleşmesi yapma ve personel özlük işleri konusunda da uzmanlaşacaksınız.

İnsan Kaynakları Yönetimi Belgesi

İnsan kaynakları yönetim eğitimi alarak bu alanda uzman olduğunuzda firmalar tarafından aranan bir yönetici olabilirsiniz. Ayrıca personel seçim süreçlerinde çok önemli rolü olan İnsan Kaynakları departmanları ve kurumsal firmalarda iş bulabilirsiniz. İnsan var oldukça bu alandaki ilgi canlı olacağı için insan kaynakları yönetim belgesi kariyeriniz açısından çok önemli bir yere sahip olacaktır.

Bir kurum için insan kaynakları yönetimi iş yerinin çok önemli bir parçası olacaktır. İnsan kaynakları yönetimi esnek bir anlayışla yapılmalı ve iş ilişkisinin boyutlarını keşfederek firmanın yönetiminde etkili bir yönetici haline gelebilirsiniz.

Kurumumuz aracılığı ile alacağınız kurs bitirme belgesi (sertifika) e-devletinize işlenmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası

İnsan kaynakları yönetimi sertifikası Üniversite onaylı olarak verilmektedir. Sertifikanızın güvenilirliğini e-devlet üzerinde sorgulayabileceksiniz. İnsan kaynakları yönetimi belgesi, bir firmada insan kaynakları konusunda yapılacak profesyonel çalışmalara yardımcı olmanızı sağlayacaktır.  İnsan kaynakları çalışmaları ile yönetme, iş gücü planlaması, performans yönetim sistemleri, ,işçi işveren ilişkileri, işe alma ve seçme, ücret, iş sözleşmesi çalışmaları gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.  İnsan kaynakları yönetimi sertifikası ile sadece kendi firmanızın değil, rakip firmaların da insan kaynakları çalışmalarını analiz edecek yetkinliğe ulaşabilirsiniz.

Sertifikalarımız e-devletinizde görünmektedir. Barkodunu veya QR kodunu okutarak doğrulayabilirsiniz. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda e-devletinizden barkodlu belge oluşturarak kullanabilirsiniz.


İnsan kaynakları yönetimi kursuna öncelikle insan kaynakları departmanlarında görev yapan uzmanlar ve yöneticiler katılmalıdır. İnsan kaynakları yönetiminde etkin hale geldiğinizde firmanız için daha stratejik başarılara imza atabilirsiniz. Ayrıca insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler de mutlaka insan kaynakları yönetimi kursuna katılabilir.


İnsan kaynakları yönetimi belgesi ile görev yapabileceğiniz birçok alan vardır;

 • İnsan Kaynakları departmanlarında görev alabilirsiniz.
 • Kurumsal firmaların insan kaynakları bölümlerinde çalışabilirsiniz.
 • İnsan kaynakları firmalarında çalışabilirsiniz.
 • İnsan kaynakları danışmanı olarak görev yapabilirsiniz.
 • İşe alma ve personel yönetimi konusunda orta ve üst düzey yöneticilere eğitim verebilirsiniz.
 • İnsan kaynakları alanında her çalışma alanında kariyer yapabilirsiniz.

Performans değerlendirme eğitimi sertifikasını alınabilmesi için kurs katılımcısından talep edilenler:

 • Son mezun olunan okul diploması
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

İnsan kaynakları yönetimi eğitimine katılabilecek kişiler şöyle sıralanabilir;

 • İnsan kaynakları yönetici ve çalışanları
 • İnsan kaynakları uzmanları
 • İşe alım uzmanları
 • Muhasebeciler
 • İnsan kaynakları yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyenler
 • Personel müdürleri
 • İnsan kaynakları departmanına geçmek isteyenler
 • İnsan kaynakları alanına ilgi duyan kişiler katılabilir.

İnsan kaynakları yönetimi kursumuz 80 saat sürecektir. Eğitimler yeterliliğe dayalı olarak verilmekte, kursiyer online eğitime katılarak kendini geliştirebilir ya da bu alanda zaten kendini geliştirmiş ise online sınava katılarak başarılı olursa sertifika alabilir.

Uzaktan eğitim ve yeterliliğe dayalı olarak tasarlanan bu eğitim programında toplam kurs saati belirli olsa da kursu tamamlama süreniz tamamen sizin derslere katılma sürenize göre değişmektedir. Örneğin 80 saatlik bir kursa günlük 8 saatlik katılımla 10 günde bitirebilirsiniz fakat günlük 4 saatinizi kursa ayırdığınızda kurs tamamlanma süresi 20 güne yükselmektedir.

Bu kurs programı sizce ne kadar faydalı? 

Değerlendir
Toplam 1 Oy Üzerinden Ortalama 5 puan