Hukuk sekreterleri, icra takibi ve yazışma, dosyalama ve arşivleme, ikram ve protokol, toplantı hukuk_sekreteri3ve seyahat organizasyonu yapan, iletişimi kuran, evrak, kıymetli evrak ve büro dava işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Hukuk Sekreterliği Kursları

Bu kurslar genellikle Adelet Bakanlığı ve Baro’ların talepleri doğrultusunda yeterli çoğunluk sağlanması durumunda açılan ve avukatların iş yükünü hafifletecek konumlarda çalışacak olan bireylerin yetiştirilmesini planlayan eğitim programıdır. Eğitimini başarı ile tamamladığında sektörün aranılan personeli olmayı başaracaktır.

Hukuk Sekreteri Eğitimi

Eğitim planı genellikle avukatlarınhukuk_sekreteri2 iş yükünü hafifletmek üzere planlanan konulardan oluşmaktadır. Bireylerin genel bilgisayar kullanım ve sunum hitabet yetenekleri ve iletişim kanallarını güçlendirmek ve dosyalama hizmetlerini hızlı ve doğru şekilde yapmaları için eğitim programları geliştirilmiştir.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Kurs için şu an kontenjanımız doludur. Kurs kayıtlarımız kontenjanlarımız ile sınırlı olduğundan dolayı kayıt işlemini tamamlayan ilk 50 kursiyer kursa kabul edilebilmektedir. Bu nedenle ön kayıt yaptırmanızı tavsiye ederiz. Ön kayıt yaptırırsanız yeni dönem kayıt tarihleri açıklandığında eğitim koordinatörlerimiz size ulaşarak kayıt işlemleriniz için yardımcı olacaklardır.

Ön Kayıt işlemleriniz için aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir.

Ön Kayıt Formu

Saygılarımızla
Merkezi Eğitim Kurumları

Kursun Amacı Nedir?

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, büro makinelerini kullanarak, büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama, dava hizmetleri işlemlerini yürütme, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli bireylerler yetiştirmektir.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız almaya hak kazanacağınız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

[/vc_column_text]

 • Temel Bilgisayar Donanım Ve Programlarını Kullanmak / Bilgisayar Kullanma
 • Bilgisayarda Doküman Hazırlamak / Doküman Hazırlama
 • İletişim Sürecini İncelemek Ve İletişim Türlerini Kullanmak / İletişim Süreci Ve Türleri
 • Sosyal Çevresi İle Etkili İletişim Kurmak / Sosyal Hayatta İletişim
 • İşyerinde Etkili İletişim Kurmak / İş Hayatında İletişim
 • Telefonla İletişim Kurmak / Telefonla İletişim
 • Kişisel Bakım Yapmak / Kişisel Bakım
 • Randevu Ve Konuk Kabulü Programı Yapmak / Randevu Ve Konuk Kabulü
 • İş Planı Yapmak / İş Planı
 • Bilgisayarda Metin Dosyası Oluşturmak / Kelime İşlemci
 • Bilgisayarda Matematiksel Ve Mantıksal Dosya Oluşturmak. / Elektronik Tablo
 • Sunu Oluşturmak / Sunu
 • İnternet Üzerinden Bilgiye Ulaşmak / Bilgisayarla İletişim
 • Bilgisayarda Yazı Yazmak / F Klavye -1- / F Klavye -2-
 • Bilgisayarda Resmi Yazı Hazırlamak / Yazı Biçimleme
 • Yabancı Dilde Dinlemek, Konuşmak, Okumak Ve Yazmak / Yabancı Dil Kuralları / Yabancı Dilde İletişim
 • Büroyu Çalışmaya Uygun Hâle Getirmek / Büro Düzenleme
 • Toplantı Organizasyonu Yapmak / Toplantı Organizasyonu
 • Seyahat Organizasyonu Yapmak / Seyahat Organizasyonu
 • Problem Çözmek / Problem Çözme
 • Belge Akışını İzlemek / Belge Akışı
 • Dosyalama Ve Takibini Yapmak / Dosyalama Sistemi / Dosyalama Hareketleri
 • Arşivleme Ve Takibini Yapmak / Arşivleme Sistemi / Arşivleme Hareketleri
 • Sunum Yapmak / Sunuş
 • Beden Dili İle İletişim Kurmak / Beden Dili
 • Mesaj Kanalları Kullanarak Mesajlarını İletmek / Yaratıcı Drama
 • Etkili İletişim Kurmak / Etkin İletişim
 • Sağlıklı İletişim Kurmak / Sağlıklı İletişim
 • Grup İletişimi Kurmak / Grup İletişimi
 • Örgüt İletişimi Kurmak / Örgüt İletişimi
 • Kaynakları Taramak Ve Gözlem Yapmak / Kaynak Taraması Ve Gözlem
 • İşletmenin Amaçlarını Ve Piyasa Şartlarını Belirlemek / İşletme Ve Piyasa Şartları
 • Sergi Ve Fuarlarda Firmayı Temsil Edebilmek / Sergi Ve Fuarlarda Firma Tanıtımı
 • Yazışma Ve İletişimin Hukuk Terminolojisine Uygun Olmasını Sağlamak. / Hukuk Terminolojisi
 • Hukuk Dosyalama Sistemine Uygun Dosyalama Ve Takibini Yapmak. / Hukuk Dosyalama Sistemi
 • Dava Hizmetlerini Yapmak / Dava Hizmetleri
  Anayasal Haklarına Ve Sorumluluklarına Uygun Davranmak / Anayasal Hak Ve Sorumluluklar

Eğitim süresi 2256 saat olarak planlanmıştır.

En az okur-yazar olmak ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikmeb-onayli-sertifikaa sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.
Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları 25 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1. Aşağıdakilerden hangisi sekreterin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 

2. Dava dosyalarının hazırlanmasına yardımcı olmak hangi sekreterin görevidir?

 
 
 
 

3. Ülkeler arasındaki büyük toplantıları ve görüşmeleri düzenleyen sekreter hangisidir?

 
 
 
 

4. En önemli özelliği yöneticisinin işlerini bütün ayrıntıları ile bilmesi ve işi onun yokluğunda onu aratmayacak düzeyde yerine getirebilme yeteneğine sahip olması gereken sekreter hangisidir?

 
 
 
 

5. Birçok bölümü olan kurum ya da işletmenin herhangi bir bölümünün sekreteri hangisidir?

 
 
 
 

6.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin kişisel niteliklerinden değildir?

 
 
 
 

7. Sekreterin empati kurması neyi ifade eder?

 
 
 
 

8.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin iş ve meslek etiğine uygun değildir?

 
 
 
 

9.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin mesleki niteliğidir?

 
 
 
 

10.  İnisiyatif kavramı neyi ifade eder?

 
 
 
 

11.  Not defterinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin seyahat organizasyonu düzenlemesi için yapması gerekenlerden değildir?

 
 
 
 

13.  Aşağıdakilerden hangisi tüm sekreterlerin repertuvarında bulunması gerekenlerden değildir?

 
 
 
 

14.  Aşağıdakilerden hangisi kartvizitin kullanım amaçlarından değildir?

 
 
 
 

15.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin fihristi kullanım amacı değildir?

 
 
 
 

16.  Bir yöneticiye direkt bağlı olmadan hizmet yürüten sekreter aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

17.  Piyasa analizi, arz-talep unsuru çalışmalarını yapan sekreter aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

18.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin görevi değildir?

 
 
 
 

19.  Gazete veya dergi hazırlamada çalışan sekreter aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

20.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin mesleki niteliklerinden değildir?

 
 
 
 

21.  Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın amacına ulaşması için sekreterin dikkat etmesi gereken kurallardan biri değildir?

 
 
 
 

22.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin kişisel niteliklerinden biridir?

 
 
 
 

23.  Sekreterin sözlük kullanma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

24.  Sekreterin mesleki niteliklerinden olan “protokol kurallarını bilme” hangi davranışı gerektirir?

 
 
 
 

25.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin iş ve meslek etiğine uygun değildir?

 
 
 
 

Soru 1 - 25