Hasta Kabul Kursu - Merkezi Eğitim Kurumları

Hasta Kabul Kursu

Tıp sekreterliği ve ya tıbbi sekreterlik kursları yerine hastanelerin hasta kabul sekreterliği ve hasta kayıt kabul işlemleri için zorunlu tutulan bir sertifika programıdır. 2017 yılında kapatılarak yerini Hasta Danışmanlığı (Danışma Görevlisi) Kursuna bırakmıştır. hasta_kabul3Sağlık sektöründe ve hastanelerde halen çalışan hasta kabul görevlilerinin çalışmaya devam edebilmeleri için aranan bir şart olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı sağlık sektöründeki personel açığını Danışma Görevlisi kursu ile kapatmaya çalışırken, YÖK’e bağlı Üniversiteler, Vakıflar ve Federasyonlar da bu açığın kapanmasına yardımcı olmak için Hasta Kabul Kursları düzenlemekte ve bu alanda sertifikalandırma faaliyetleri yürütmektedirler.

 

Hasta Kabul İşlemleri Kursu

Üniversitelerin ilgili bölümleri olan Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik diplomasının yerine geçecek bir sertifika değildir. Tıbbi sekreterlik diploması hasta_kabul1sahibi kişilerin iş ve işlemleri ile aynı yükümlülüğü bulunmamaktadır. Hastanelerdeki personelin sertifikalandırılması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Kurs alan bireyler Hasta kayıt kabul konusunda hem pratik hem teorik olarak eğitim alır ve hastanelerde yaygın olarak kullanılan hastane otomasyon sistemleri derslerini uygulamalı olarak alır.

Hasta Kayıt Kabul Kursu

Hastanelerde hasta kabul görevlisi olarak çalışmak isteyenler tarafından alınması zorunlu olan bu kurs sonucunda başarılı kursiyerlere MEB Onaylı “Hasta Kabul Sertifikası” verilmektedir. E-devlette görünen tek resmi sertifika kurumumuz tarafından verilmektedir. Ayrıca eğitim sırasında kursiyerlere iş hayatında kendilerine fayda sağlayacak birçok eğitim verilmektedir. Eğitimlerin uygulamalı olması da sektörde deneyim – tecrübe eksikliği yaşayan bireylerin bu eksiklerini gidermesi adına önemlidir.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.

Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 38
...

Kalan Kontenjan : 12
...

Kursun Amacı Nedir?

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

 • Hastanelerde (üniversite, devlet, dal, özel),
 • Sağlık ocağı,
 • Poliklinikler,
 • Kalp ve diyaliz merkezleri,
 • Fizik tedavi merkezleri,
 • Tüp bebek merkezleri,
 • Medikal marketlerde,
 • Eczanelerde,
 • Tıbbi laboratuarlar,
 • Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız almaya hak kazanacağınız sertifika E-devletinizde görünen tek resmi sertifika olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir. Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

 • Bilgisayar, Temel Donanım Ve Programlarını Kullanmak / Bilgisayar Kullanma
 • Bilgisayarda Doküman Hazırlamak / Doküman Hazırlama
 • Sosyal Çevresi İle Etkili İletişim Kurmak / Sosyal Hayatta İletişim
 • İş Yerinde Etkili İletişim Kurmak / İş Hayatında İletişim
 • Randevu Ve Konuk Kabulü Programı Yapmak / Randevu Ve Konuk Kabulü
 • Problem Çözmek / Problem Çözme
 • Hasta Hizmetlerini Yürütmek / Hasta Hizmetleri
 • Tedavi Hizmetlerini İzlemek / Tedavi Hizmetleri
 • Tıbbi Arşivleme Yapmak / Tıbbi Arşivleme

Eğitim süresi 280 saat olarak planlanmıştır.

En az okur – yazar olmak ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonucunda online olarak yapılan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Sürekli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra e-devlete işlenerek kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Deneme soruları 50 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1. 1) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarından biri değildir?

 
 
 
 

2. 2) Normal zihinsel fonksiyonlara sahip bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu olgu hangisidir?

 
 
 
 

3. 3) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel aşamalarından değildir?

 
 
 
 

4. 4) İletişimde kavramlar ve kelimeler yerini yenilerine hangi durumlarda terk eder?

 
 
 
 

5. 5) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin toplumsal fonksiyonlarından değildir?

 
 
 
 

6. 6) Paylaşmayı gerekli kılan iletişim gönderinin ve alıcının hangi ortak paydasını oluşturmaktadır?

 
 
 
 

7. 7) Devlet gücü ile uyulması zorunlu hale getirilmiş kural aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

8. 8) Toplum içinde var olan ve uyulması gereken inceli saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

9. 9) İnsanlar tarafından oluşturulan maddi ve manevi değerlerle o değerlerin diğer kuşaklara iletilmesine …………………adı verilir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

10. 10) Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan ortak davranışlara ne ad verilir?

 
 
 
 

11. 11) Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12. 12) Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?

 
 
 
 

13. 13) Çalışanlarını korumak, geliştirmek, eğitim ve verim düzeylerini yükseltmek, için oluşturulan kurullara……………adı verilir. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

14. 14) Kişinin sosyal yapıdaki yerine………………denir. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

15. 15) Telefonla iletişimin verimliliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 
 
 
 

16. 16) Telefon görüşmelerinde detayların aklınızda kalması ve aranan kişinin yerinde bulunmaması halinde……………formları kullanılır. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

17. 17) Vücut temizliğinin doğru yapılmaması hangi sorunları ortaya çıkarır?

 
 
 
 

18. 18) Randevuların sabit zamanlara alınması niçin önemlidir?

 
 
 
 

19. 19) Bazı davetiyelerde yer alan LCV neyin kısaltmasıdır?

 
 
 
 

20. 20) Resmi ilişkilerde izlenecek yol yöntem ve görgü kurallarına………..denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

21. 21) Gerektiğinde randevu iptali en az……….saat önce randevu alma şekillerinden birini kullanarak iptal edilir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde hangisi gelmelidir?

 
 
 
 

22. 22) Başkalarına iş yaptırma, işin yapılmasını başkaların isteme hakkına ne denir?

 
 
 
 

23. 23) Üst-yönetim tarafımdan-belli bir yetkinin alt basamağa aktarılmasına ne denir?

 
 
 
 

24. 24) Bir Sekreterin randevu verdiği kişi için düzenlediği formun adı nedir?

 
 
 
 

25. 25) Kaslara bağlı olarak ortaya çıkan, kendini kramplar ve ağrılı sertleşmeler olarak gösteren Yorgunluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

26. 26) Büro makinelerinin yerleri seçilirken, neye dikkat edilmelidir?

 
 
 
 

27. 27) Belli bir konuda birden fazla panelin yapılması ile gerçekleşen, bilim insanları ve araştırmacıların bir araya geldikleri toplantıya ne ad verilir?

 
 
 
 

28. 28) Görüntülü Toplantının bir diğer adı nedir?

 
 
 
 

29. 29) Video da dahil, bilgisayardan aldığı tüm sinyalleri perdeye yansıtabilen sisteme ne ad verilir?

 
 
 
 

30. 30) Çalıştığınız kurumun yöneticileri uluslar arası bir kongre katılacaklar. Uçak biletini rezerve ettiniz. Satın alacağınız tarihe kadar verilen süreye ne ad verilir?

 
 
 
 

31. 31) Kişisel, çevresel yerel ulusal ve uluslar arası koşullarını anlamak, bilinçli tepki göstermek ve doğru sonuçlara ulaşmak; depolamak işlemek ve yaymak aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

32. 32) Aşağıdakilerden hangisi problem çözme tekniklerinden biridir?

 
 
 
 

33. 33) Bir iş için meydana getirilen yazılı kağıt ve kağıtlara ne ad verilir?

 
 
 
 

34. 34) Aşağıdakilerden hangisi, evrak gönderme yöntemlerindendir?

 
 
 
 

35. 35) Aşağıdakilerden hangisi dosya sınıflandırma sistemleri arasında değildir?

 
 
 
 

36. 36) Belgeler dosyalanırken beraberinde ne konulmamalıdır?

 
 
 
 

37. 37) Dinleyicilerinizin her şeyi kabullenmeleri yönünde, onları motive eden ve davranış tarzlarını değiştirme yolunda yapılan sunum aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

38. 38) Sunuşun etkisini artıran etkenler aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

39. 39) Yaşamın tüm aşamalarında entelektüel gelişim, kişilik oluşumu, yetenek ve kapasite ve bilgi aktarımına ne ad verilir?

 
 
 
 

40. 40) Sözsüz mesajı oluşturan unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

41. 41) Duyu organlarımızın beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılması sürecine ne ad verilir?

 
 
 
 

42. 42) “Ne söylediğimiz değil nasıl söylediğimiz önemlidir.” Cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

 
 
 
 

43. 43) Yüz kısmında alın kaş, göz, ağız ve dudakla verilen mesaja ne ad verilir?

 
 
 
 

44. 44) Kültürler arası benzerlik gösteren jest-mimik hangisidir?

 
 
 
 

45. 45) İnsanlarla iletişimimizi birtakım mesafelerle kurarız. 50 cm arasında kurduğumuz iletişim hangi alana girer?

 
 
 
 

46. 46) Bir objenin (nesnenin) şekli, büyüklüğü, rengi parlaklığının duyu organları tarafından alınan bilgiler dikkate alınmadan sabit olarak algılanmasına ne denir?

 
 
 
 

47. 47) Empati kavramı aşağıdakilerden hangisinde en doğru şekilde ifade edilmektedir?

 
 
 
 

48. 48) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak hangi dinleme şeklidir?

 
 
 
 

49. 49) “Çoğu zaman başkalarının duygu ve düşüncelerini dikkate almayı bir fazlalık olarak görmekteyiz.” Bu tanım hangi iletişim engelini bize açıklamaktadır?

 
 
 
 

50. 50) İnsanların bilgi-sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya yorumlamaya çalıştıklara sürece ne ad verilir?

 
 
 
 

Soru 1 - 50

Katılımcı Görüşleri

 • mezun-kursiyer
  Merhaba ben bir Devlet Hastanesi'nde hasta kabul personeli olarak çalışmaktayım. 1 yıldır bu mesleği yapmama rağmen otomasyon programını kullanmayı pek de beceremiyordum. Bana göre karışık bir programdı. Yalnızca hasta kabül otomasyon programı öğrenmek kurs araştırırken merkezi eğitim kurumları ile tanıştım. Hocamız o kadar basit bir şekilde uygulamalı olarak anlattı ki yaklaşık 1 yıldır nasıl çözememişim diye hayıflandım. Diğer derslere de ücretsiz olarak katılabileceğimi duyunca anladım ki bu kurum bu işi para için yapmıyor. Tüm eğitmenlerime ve Merkezi eğitim çalışanlarına Teşekkürler.
  Ayşe Nur ÖZBİLEN
  Hasta Kabul Personeli
 • mezun-kursiyer
  Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine sizi tercih ettim, iyi ki de etmişim. Yalnızca hasta kabul değil aynı zamanda verilen diğer eğitimlerinizin de çok faydasını gördüm tüm hocalarımıza buradan teşekkür ederim. Sayenizde artık bir mesleğim var ve mutluyum.
  Handan KÜÇÜKÇE
  Öğrenci
 • mezun-kursiyer
  Güler yüzlü ve bilgili çalışanları her konuda bana yardım ettiler öncelikle onlara çok teşekkür ederim. Eğitimler zaten harikaydı. Öğretmenlerimiz o kadar güzel ders işlemekte ki hem eğlenceli hem öğretici hiç sıkılmayacaksınız. Her şey için çok teşekkür ederim. Rabbim yüzünüzden gülmeyi eksik etmesin.
  Ayşe ÇAKIROĞLU
  Hasta Kabul Görevlisi
 • mezun-kursiyer
  Kuzenimin tavsiyesi ile Merkezi Eğitimi tercih ettim, kuzenim de aynı kursa katılmış ve çok kısa bir sürede özel bir hastanede işe başlamıştı. Benim de gitmemi ve sertifika almamı önerdi. Kuzenim şans eseri iş buldu diye düşünmüş ve önemsememiştim. Ailemin zoru ile kursa yazıldım. İstemeye istemeye başladığım kursun dersleri o kadar dolu dolu geçti ki yalnızca hasta kabul eğitimi değil, otomasyon eğitimi, cv hazırlama ve mülakat teknikleri, diksiyon ve halkla ilişkiler eğitimlerinin hepsini gerçekten alanında uzman hocalardan almak özgüvenimi anlatılmaz derecede arttırdı. Mezuniyet sonrasında 2. iş görüşmemde iş buldum. Şimdi bir Özel Tıp Merkezi'nde hasta kabul görevlisi olarak çalışmaktayım. Tabi ilk maaşımla öncelikle kuzenime sonrasında Merkezi Eğitim Çalışanlarına hediye aldım. Şans ya da tesadüf değilmiş. Merkezi Eğitim Kurumları'na sonsuz teşekkürler. Ta bi kuzenim Elif'e de. 🙂
  Derya PEKTEN
  Tıp Sekreteri

89 Kursiyer Yorumları

 1. Davut dedi ki:

  Numaranizi verebilirmisiniz sizi aramamiz icin

 2. Naz dedi ki:

  Merhaba hasta kabul kayitlari tekrar ne zaman baslayacak???

 3. Serpil dedi ki:

  Merhaba ne mezunu olmak gerekiyo.ilk okul yeterlimi kurs için yoksa lisemi .bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkürler.

 4. Merve Çelik dedi ki:

  Ben zarada okuyorum da şu anlık orda kurs yerimiz varmı acaba

  • Merve hanım merhaba;
   Sivas Zara’da kurs yerimiz bulunmamakta fakat Uzaktan eğitim yöntemiyle Sivas’tan katılabileceğiniz kurslarımız mevcuttur. İletişim bölümünden bizimle iletişim kurarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

 5. Büşra dedi ki:

  Fiyat hakkinda bilgi verirmisiniz ben altiya kadar calisiyorum evde olmam yedi nasil egitim alicam lutfen bilgi verirmisiniz kayitlariniz devam ediyormu

  • Büşra hanım hasta kabul işlemleri kursumuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlükten kaldırıldı. Sağlık kurumlarında çalışmak istiyorsanız Danışma görevlisi kursuna katılmanızı tavsiye ederiz. Hastaneler yoğun şekilde Hasta danışmanı istihdam etmekteler.

 6. Nurcan Alkan dedi ki:

  Erzurum da yasıyorum burda hasta danismanlıgi kursu veriymusunuz ucreti varmi

 7. Pınar dedi ki:

  Merhaba Giresunda kursunuz mevcutmu teşekkürler..

 8. Fatma hanım MEB Onaylı kursa kurs kapatılmadan önce katılabilirdiniz. Artık yalnızca Üniversite Onaylı kursumuza katılabilirsiniz. Üniversite onaylı kurs ile sağlık işletmelerinde çalışma imkanınız bulunmaktadır.

 9. SEVİNÇ dedi ki:

  Merhaba kayıt için bilgi edinmek istiyorum.

  • Sevinç hanım merhaba;
   Hasta kabul kursumuzun kayıtları kapanmıştır. Benzer kurslar için kayıtlar hakkında bilgi edinmek için iletişim bölümümüzdeki adres ya da telefonları kullanarak eğitim koordinatörlerimizle iletişime geçebilirsiniz.

 10. Nurcan dedi ki:

  Merhabalar Bolu ilinde kursunuz varmı acaba

 11. Zuhal dedi ki:

  Sivas ta varmı acaba?

  • Zuhal hanım merhaba; Sivas ilimizde bu tarz kursları bulma şansınız maalesef yok. Diğer kursiyerlerimiz gibi kurumumuza başvurarak Ankara üzerinden kurslarımıza katılabilirsiniz.

 12. Zilan dedi ki:

  Merhaba kesin is bulma imkanı var mı kurs bittikten sonra

  • Zilan hanım merhabalar; hiçbir eğitim ya da kurs size kesin iş bulma imkanı sunamaz.
   İş bulma, işe yerleştirme gibi vaatlerde bulunan kişi ya da kurumlardan kaçınmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca yasal olarak da İŞKUR ve işkura bağlı olarak faaliyet yürüten resmi izinli istihdam ofisleri haricinde hiçbir kurum ya da kuruluş size iş bulma vaadinde dahi bulunamaz.
   Sektör olarak sağlık işletmeleri son derece yaygın ve personel ihtiyaçları da son derece fazladır. Size en yakın iş kur ofisine şahsen başvuruda bulunabilir ya da İnternet’te ufak bir araştırma yaparak personel arayan işletmeleri bulabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

 13. elif dedi ki:

  merhaba ben elif kayseri’de oturuyorum ve bende kursunuza katılmak istiyorum kayseri’de bildiğiniz özel kurslar varmıdır.
  yada gerçekten uzaktan eğitim ile rahatlıkla sertifika alabilir miyiz .Güvenebilir miyiz ? bilği verirseniz sevinirim

  • Elif hanım merhaba;
   Öncelikle hasta kabul kursu kaldırıldı. Bu yüzden danışma görevlisi kursu, halkla ilişkiler kursu, bilgisayar işletmenliği kurslarının bir ya da birkaçını almanız hastanelerin hasta kabul bölümüne yerleşmeniz için yeterli olacaktır.
   Kayseri ilimizde bu kursları bulamama ihtimaliniz yüksek. Siz de diğer kursiyerlerimiz gibi Ankara üzerinden bu kurslara katılabilirsiniz. İletişim bölümünden eğitim koordinatörlerimize ulaşırsanız kayıt işlemlerinde size yardımcı olacaklardır.

 14. Mehtap dedi ki:

  Sınav hakkı kaç adettir geçemediğim zaman

  • Mehtap hanım sınav sorularımız yeterince makul ve sizi pek fazla zorlamayacak sorulardır. Amacımız sizlere zorluk çıkartmak değil, hayatınızın iyileşmesinde ufak bir katkıda bulunmaktır.
   https://www.kurssertifikasi.com/hasta-kabul-kursu#sinav-deneme-sorulari
   Yukarıdaki linkteki örnek sorularımız geçmişte sınavlarımızda çıkan sorulardan oluşmaktadır. Kendinizi orada test ederseniz henüz eğitim almasanız bile genel kültür ile cevaplayabileceğiniz sorular olduğunu fark edersiniz. Toplamda 5 sınav hakkınız bulunmaktadır. Sınavlardan geçmek için 50 soruluk sınavın 23 sorusunu doğru cevaplamanız yeterlidir.

 15. İrem dedi ki:

  Bı da ne zaman hasta kabul kursu kayıtları başlayacaktır

  • İrem hanım merhaba; hasta kabul kursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaldırıldı. Yani tekrardan kayıtları başlamayacak. Hasta kabul görevlilerinin yeni işe alım süreçleri danışma görevlisi olarak devam etmektedir. Danışma görevlisi kursumuza başvuruda bulunabilirsiniz.

 16. Ayşe dedi ki:

  Mrb hayırlı günler ben Erzurum da yaşıyorum da ben burada nerede kursa gidebilirim de alabilirim yardımcı olursanız sevinirim

 17. Özge dedi ki:

  Merhabalar hasta danışmanı kursunuz devam etmektemi?

 18. merve dedi ki:

  antalyada dahil mi?

 19. Göknur İde dedi ki:

  Merhabalar ben tekirdag muratlı ilçesinde yaşıyorum bu kurs eğitimini nerede görebilirim ?

  • Göknur hanım merhaba;
   Birçok kursumuza uzaktan eğitim yöntemiyle bulunduğunuz şehirden katılabilirsiniz. İletişim bölümümüzü ziyaret ederek eğitim koordinatörlerimizle iletişim kurarak detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 20. Arzu Sukuşu dedi ki:

  Danışma görevlisi ve halkla ilişkiler kursları dışında bilgisayar işletmenliği ve işaret dili sertifikalarını birlikte alabileceğimiz bir kursunuz olduğunu duydum, doğru mu? Doğru ise ücreti ne kadar acaba? Hemen kayır yaptırabiliyor miyiz? Sertifikalarımız bakanlık onaylı mi olacak?

  • Arzu hanım merhaba;
   Sorunuzu anlayamadık. Daha açık bir şekilde isteğinizi belirtirseniz yardımcı olabiliriz.
   Dilerseniz telefon numaranızı iletişim bölümümüzdeki iletişim formundan bize yollayın ya da iletişim sayfamızdaki telefon numaralarından bize ulaşabilirseniz eğitim koordinatörlerimiz size yardımcı olacaklardır.

 21. aslı dedi ki:

  merhabalar ben yozgatta oturuyorum bu sertfikalari nasil alabilirim

  • Aslı hanım merhaba;
   Birçok şehrimizde bu tarz kariyer gelişimi kurslarını bulamazsınız. Siz de diğer kursiyerlerimiz gibi Ankara üzerinden bu kursa başvuruda bulunup sertifikanızı alabilirsiniz.
   İletişim bölümümüzden eğitim koordinatörlerimizle görüşerek kurs hakkında detaylı bilgiyi edinebilir ve dilerseniz kayıt olabilirsiniz.

 22. Kübra dedi ki:

  Lise mezunu olmak yetiyor mu

 23. Emine dedi ki:

  Merhaba uşak için nereden başvuru yapabiliriz acaba

  • Emine hanım aşağıdaki telefon numaralarından başvuru yapabilirsiniz.

   Merkezi Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü
   Tel-1: +90 312 432 0 332
   Tel-2: +90 312 432 1 332
   Tel-3: +90 312 424 0 332
   Gsm-1: +90 507 112 79 01
   Gsm-2: +90 544 509 86 06

 24. Fatma karabacak dedi ki:

  Merhaba kayıt süresi doldu mu acaba ben forum doldurup gönderdim ne yapmam gerekyo

 25. Gizem dedi ki:

  İyi günler Kırşehir hasta kabul kursu varmı yada açılacakmı.

 26. Adem dedi ki:

  Merhaba erzurum için hangi numarayı aramalıyız

  • Adem bey merhaba,
   Aşağıdaki telefon numaralarından genel merkezimizi aramanız gerekmektedir.
   Tel-1: +90 312 432 0 332
   Tel-2: +90 312 432 1 332
   Tel-3: +90 312 424 0 332
   Gsm-1: +90 507 112 79 01
   Gsm-2: +90 544 509 86 06

 27. Derya dedi ki:

  Merhaba telefonla bilgi almak istiyorum

  • Merhaba Derya hanım;
   Aşağıdaki telefon numaralarından bizi hemen arayabilir ya da iletişim formunu doldurarak eğitim koordinatörlerimizin size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
   Tel-1: +90 312 432 0 332
   Tel-2: +90 312 432 1 332
   Tel-3: +90 312 424 0 332
   Gsm-1: +90 507 112 79 01
   Gsm-2: +90 544 509 86 06
   İyi günler dileriz.

 28. Gülcan dedi ki:

  Kaç doğru ile sınavdan geçiliyor ?

  • Gülcan hanım merhaba;
   100 puan üzerinden 45 puan almanız yeterlidir.
   50 soruluk bir sınavda = 23
   25 soruluk bir sınavda = 12 soruyu doğru cevaplamanız başarılı olarak sayılmanız ve sertifika almanız için yeterlidir.

 29. Hilay dedi ki:

  Merhaba hatayda hasta kabul kursunuz mevcut mu?

  • Merhaba Hilay;
   Hatay ilinde kişisel gelişim kursları bulma şansınız pek fazla bulunmamakta. Siz de diğer illerimizdeki kursiyerlerimiz gibi kurumumuza başvuru yaparak Ankara üzerinden kurslara kayıt olabilir ve sertifika sahibi olabilirsiniz.

 30. Selin dedi ki:

  Samsun’da hastane için danışma görevlisi kursunuz var mı

  • Merhaba Selin hanım;
   Samsun ilinde bu tarz kişisel gelişim kurslarını bulamazsınız. Siz de Samsunda ikamet eden diğer kursiyerlerimiz gibi Ankara genel merkezimiz üzerinden kursa kayıt olabilir ve sertifika sahibi olabilirsiniz. İletişim bölümümüzden detaylı bilgi alabilir ve kurslarımıza kayıt olabilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 31. ercan dedi ki:

  Kastamonu da Hasta kabul kursu var mı

 32. Yasin dedi ki:

  Merhaba kursu bitirdik belgemizde aldık diyelim iş olanağı varmı?

 33. Burcu dedi ki:

  Hasta kabul kursları devam ediyomu ve nereye basvuru yapabiliriz

 34. gizem dedi ki:

  İstanbul’ da hasta kabul kursu için yuzyuze eğitim var mı?

  • İstanbul’da yüzyüze bu tarz kişisel gelişim kursları bulma şansınız pek bulunmuyor. İletişim bölümümüzden eğitim koordinatörlerimizle iletişim kurabilirseniz size yardımcı olacaklardır.

 35. Gülcan dedi ki:

  Kayseride kurslarınız varmı acaba hasta kabu sekreterliği danışmalığı içi?

  • Gülcan hanım merhaba;
   Kayseri ilimizde bu tarz kursları bulma şansınız pek fazla bulunmamakta. Siz de diğer kursiyerlerimiz gibi genel merkezimiz olan Ankara üzerinden bu kursa kayıt olabilirsiniz.

 36. hüsniye dedi ki:

  merhaba
  sertifikalarınız meb onaylı mı ? danışman görevlisi ya da hasta kabul kurslarınız için

 37. Çilem dedi ki:

  Merhaba Ordu da hasta kabul kursu var mı bide Ankara’da olsa bile yüz yüze mi bu kurs yoksa internet üzerinden katılım oluyor mu ?

  • Çilem hanım uzaktan eğitim ve örgün eğitim seçeneğimiz mevcuttur örgün olarak yalnızca Ankara’da derslere katılabilirsiniz. Uzaktan eğitimle her yerden her zaman katılabilirsiniz.

 38. Fatma aktaş dedi ki:

  Merhaba Balıkesir’de hasta kabul kurslarınız var mı acaba?

 39. merve dedi ki:

  Merhaba;
  kurs ücretli mi ücretli ise ne kadar öğrenebilir miyim ?

 40. Ebru dedi ki:

  Merhaba Malatya için başvuruyu nerden yapabilirim ?

 41. Beril kılınç dedi ki:

  Hala hasta kayıt kabul kursunuz devam ediyor mu ? Birde hafta sonu bu kurs olur mu ?

 42. Deniz dedi ki:

  Merhaba Aydında kurs var mı? yoksa uzaktan egitim mi almak gerekir?Ucret nedir

 43. Huriye dedi ki:

  Merhaba. Denizli’den bu kursu alabilir miyim? Kurs ücreti ne kadar ve kurs süresi hakkında bilgi verir misiniz

  • Merhaba Huriye Hanım; Denizli’den hasta kabul kursumuza katılabilirsiniz. Kursumuzun güncel ücretini iletişim bölümümüzden eğitim danışmanlarımıza ulaşarak öğrenebilirsiniz. Kursumuz yaklaşık olarak 1,5 ay sürmektedir.