Halkla İlişkiler Görevlisi; kurumlar, kuruluşlar veya işletmeler ile müşteriler arasındaki iletişimi,blank anlayışı, kabulü ve iş birliğini oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, sorun ve problemlerin yönetimini, kamuoyunun bilgilendirilmesi için yönetime yardımcı olan, değişikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan ve başlıca araçları olarak ahlaki iletişim tekniklerini ve araştırmayı kullanan ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonudur. Yani işletme kurum ya da kuruluşların insani yanını temsil eden ve insanla olan iletişimini sağlayan bireylerdir.

 

Halkla İlişkiler Eğitim Kursları

Şirketlerin müşteri ilişkilerinde aracı rol üstlenerek müşteri ihtiyaçlarına cevap vererek sorunları çözümleme süreçlerini yönlendirme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Halkla ilişkilerin önemli noktalarından birisi de reklamcılıktır. Reklamcılığı sadece satış – pazarlama unsuru olarak düşünmek büyük bir hatadır. blankReklam insanların bakış açılarını değiştirmeleri için onlara sunulan bilgiler bütünüdür. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitim programını Halkla İlişkiler ve Reklamcılık olarak tasarlamıştır.

 

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken forma yukarıdaki bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurunuz. Ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin belirttiği mail adresine yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 35
...

Kalan Kontenjan : 15
...

Kursun Amacı Nedir?

Her türlü kurum ve kuruluşların bünyesinde halen çalışan ve ya çalışmayı düşünen halkla ilişkiler hizmetleri vb görevdeki bireylerin daha nitelikli hale gelmesi ve halkla ilişkiler bölümünün daha profesyonel ekipler tarafından idare ve koordinasyonu hedeflenmiştir.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

 • Halkla İlişkilerin Temel Kavramı
 • Nitelikleri, Halkla İlişkiler Çalışmalarının Amacı
 • Hedef Kitle, Reklam
 • Propaganda
 • Lobicilik Ve Halkla İlişkiler
 • Satış Pazarlama Ve Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkilerde Yöntemler Ve Araçlar
 • Hedef Ve Yöntem Saptama
 • Planlama Ve Bütçe, Uygulama Ve Değerlendirme
 • Fuar
 • Sergi
 • Toplantı
 • Festival  Açılış Ve Sponsorluk
 • Halkla İlişkiler Ve Psikoloji
 • Halkla İlişkiler Şirketlerinin Yapısı
 • Kurum İçi İlişkiler
 • Halkla İlişkiler Şirketlerinde Yöntem Ve Organizasyon
 • Yönetici Ve Personel Tipleri Müşteri Çeşitleri
 • Hedefe Uygun Halkla İlişkiler Planlaması
 • Davranış Şekilleri
 • Değer Yargıları
 • Motivasyon
 • Yüzyüze İlişkiler
 • Telefonda Konuşma
 • Doğru Konuşma Prensipleri
 • Dış Görünüş
 • Dinleme
 • Özetleme
 • Sosyal Yapısı İle İnsan
 • Kişilik Altyapısının Değerlendirilmesi
 •  Kampanya Türleri
 •  Örnek Kampanyalar

 

 

 

Halkla ilişkiler eğitim kursu 80 saat olarak planlanmıştır.

En az lise mezunu bireyler eğitime katılabilir.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.
Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (her kurs 2 adet).

Deneme soruları 30 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1.  Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarından biri değildir?

 

 

 
 
 
 

2.  Normal zihinsel fonksiyonlara sahip bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu olgu hangisidir?

 

 

 
 
 
 

3.  Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel aşamalarından değildir?

 

 

 
 
 
 

4.  İletişimde kavramlar ve kelimeler yerini yenilerine hangi durumlarda terk eder?

 

 

 
 
 
 

5.  Aşağıdakilerden hangisi iletişimin toplumsal fonksiyonlarından değildir?

 

 

 
 
 
 

6.  Paylaşmayı gerekli kılan iletişim gönderinin ve alıcının hangi ortak paydasını oluşturmaktadır?

 

 

 
 
 
 

7.  Devlet gücü ile uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 
 
 
 

8.  Toplum içinde var olan ve uyulması gereken kurallara ne ad verilir?

 

 

 
 
 
 

9. İnsanlar tarafından oluşturulan maddi ve manevi değerlerle o değerlerin ileriki kuşaklara iletilmesine …………………adı verilir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde hangisi gelmelidir?

 

 

 
 
 
 

10.  Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan ortak davranışlara ne ad verilir?

 

 

 

 

 
 
 
 

11.  “Çoğu zaman başkalarının duygu ve düşüncelerini dikkate almayı bir fazlalık olarak görmekteyiz.” Bu tanım hangi iletişim engelini bize açıklamaktadır?

 
 
 
 

12.  Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?

 

 

 
 
 
 

13.  Çalışanlarını korumak, geliştirmek, eğitim ve verim düzeylerini yükseltmek, için oluşturulan kurullara……………adı verilir. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

 

 
 
 
 

14.  Kişinin sosyal yapıdaki yerine………………denir. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

 

 
 
 
 

15.  Telefonla iletişimin verimliliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 

 

 
 
 
 

16. Telefon görüşmelerinde detayların aklınızda kalması ve aranan kişinin yerinde bulunmaması halinde……………formları kullanılır. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

 

 
 
 
 

17.  Vücut temizliğinin doğru yapılmaması hangi sorunları ortaya çıkarır?

 

 

 
 
 
 

18.  Randevuların sabit zamanlara alınması niçin önemlidir?

 

 

 
 
 
 

19.  Bazı davetiyelerde yer alan LCV neyin kısaltmasıdır?

 

 

 
 
 
 

20.  Resmi ilişkilerde izlenecek yol yöntem ve görgü kurallarına………..denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde hangisi gelmelidir?

 

 

 
 
 
 

21.  Aşağıdakilerden hangisi danışma hizmetlerinin görevlerinden değildir?

 
 
 
 

22.  Aşağıdakilerden hangisi dormenin görevlerinden değildir?

 
 
 
 

23.  Aşağıdakilerden hangisi konukları karşılama görevinde en önemli hedeftir?

 
 
 
 

24.  Aşağıdakilerden hangisi danışmada çalışanların görevlerini tam yapmadığını açıklar?

 
 
 
 

25.  Aşağıdakilerden hangisi danışma görevlilerinden değildir?

 
 
 
 

26.  Danışma bankosu nerede olmalıdır?

 
 
 
 

27.  Doorman tarafından kapıda karşılanan konuklar başka hangi personel tarafından güler yüzle karşılanır ve rahatlatılır?

 
 
 
 

28.  Aşağıdakilerden hangisi önbüronun bölümlerinden biri değildir?

 
 
 
 

29.  Aşağıdakilerden hangisi danışma bölümünde çalışan personel değildir?

 
 
 
 

30.  Önbüroda bulunan bölümlerin sevk ve idaresini yürüten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

Soru 1 - 30

Katılımcı Görüşleri

 • mezun-kursiyer
  Merhaba ben bir Devlet Hastanesi'nde hasta kabul personeli olarak çalışmaktayım. 1 yıldır bu mesleği yapmama rağmen otomasyon programını kullanmayı pek de beceremiyordum. Bana göre karışık bir programdı. Yalnızca hasta kabül otomasyon programı öğrenmek kurs araştırırken merkezi eğitim kurumları ile tanıştım. Hocamız o kadar basit bir şekilde uygulamalı olarak anlattı ki yaklaşık 1 yıldır nasıl çözememişim diye hayıflandım. Diğer derslere de ücretsiz olarak katılabileceğimi duyunca anladım ki bu kurum bu işi para için yapmıyor. Tüm eğitmenlerime ve Merkezi eğitim çalışanlarına Teşekkürler.
  Ayşe Nur ÖZBİLEN
  Hasta Kabul Personeli
 • mezun-kursiyer
  Güler yüzlü ve bilgili çalışanları her konuda bana yardım ettiler öncelikle onlara çok teşekkür ederim. Eğitimler zaten harikaydı. Öğretmenlerimiz o kadar güzel ders işlemekte ki hem eğlenceli hem öğretici hiç sıkılmayacaksınız. Her şey için çok teşekkür ederim. Rabbim yüzünüzden gülmeyi eksik etmesin.
  Ayşe ÇAKIROĞLU
  Hasta Kabul Görevlisi
 • mezun-kursiyer
  Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine sizi tercih ettim, iyi ki de etmişim. Yalnızca hasta kabul değil aynı zamanda verilen diğer eğitimlerinizin de çok faydasını gördüm tüm hocalarımıza buradan teşekkür ederim. Sayenizde artık bir mesleğim var ve mutluyum.
  Handan KÜÇÜKÇE
  Öğrenci
 • mezun-kursiyer
  Kuzenimin tavsiyesi ile Merkezi Eğitimi tercih ettim, kuzenim de aynı kursa katılmış ve çok kısa bir sürede özel bir hastanede işe başlamıştı. Benim de gitmemi ve sertifika almamı önerdi. Kuzenim şans eseri iş buldu diye düşünmüş ve önemsememiştim. Ailemin zoru ile kursa yazıldım. İstemeye istemeye başladığım kursun dersleri o kadar dolu dolu geçti ki yalnızca hasta kabul eğitimi değil, otomasyon eğitimi, cv hazırlama ve mülakat teknikleri, diksiyon ve halkla ilişkiler eğitimlerinin hepsini gerçekten alanında uzman hocalardan almak özgüvenimi anlatılmaz derecede arttırdı. Mezuniyet sonrasında 2. iş görüşmemde iş buldum. Şimdi bir Özel Tıp Merkezi'nde hasta kabul görevlisi olarak çalışmaktayım. Tabi ilk maaşımla öncelikle kuzenime sonrasında Merkezi Eğitim Çalışanlarına hediye aldım. Şans ya da tesadüf değilmiş. Merkezi Eğitim Kurumları'na sonsuz teşekkürler. Ta bi kuzenim Elif'e de. 🙂
  Derya PEKTEN
  Tıp Sekreteri