Host-hostes; her tür fuar organizasyonlarında fuar öncesi hazırlıkları, müşteri hizmetlerini ve stant hizmetlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Fuar Host – Hostesi Kursları

Kurs bitiminde başarılı ve mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanında;

1. Halkla ilişkiler ve tanıtım ajansları, 2. Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümleri, 3. Organizasyon ve fuar şirketleri vb. Yerlerde çalışabilirler.

Host – Hostes Eğitimi

Host ve Hostes olmak için gereken yeterlilikleri kurs sonunda gösteren ve yazılı sınavdan başarılı olan kursiyerler temel olarak halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım – organizasyon ve fuarlar üzerine çeşitli modüllerde eğitim alırlar. Eğitimler yalnızca teorik olarak değil aynı zanmanda uygulamalı olarak da verilmektedir.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Kurs için şu an kontenjanımız doludur. Kurs kayıtlarımız kontenjanlarımız ile sınırlı olduğundan dolayı kayıt işlemini tamamlayan ilk 50 kursiyer kursa kabul edilebilmektedir. Bu nedenle ön kayıt yaptırmanızı tavsiye ederiz. Ön kayıt yaptırırsanız yeni dönem kayıt tarihleri açıklandığında eğitim koordinatörlerimiz size ulaşarak kayıt işlemleriniz için yardımcı olacaklardır.

Ön Kayıt işlemleriniz için aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir.

Ön Kayıt Formu

Saygılarımızla
Merkezi Eğitim Kurumları

Kursun Amacı Nedir?

Çeşitli organizasyon, etkinlik, fuar ve standlarda görev alacak olan personelin müşteriyi karşılama, uğurlama, ürünleri veya hizmetleri sunma ve kurumu temsil etme yeteneğine sahip olmaları amacı ile eğitimler planlanmaktadır.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.[/vc_column_text]

 • Halkla İlişkiler Kavramını İncelemek / Halkla İlişkiler Kavramı
 • Kurumsal Organizasyon Dosyası Hazırlamak / Kurumsal Organizasyon
 • Sosyal Ve Kültürel Organizasyon Dosyası Hazırlamak / Sosyal Ve Kültürel Organizasyon
 • Ulusal Ve Uluslararası Organizasyon Dosyası Hazırlamak / Ulusal Ve Uluslararası Organizasyon
 • Kitle İletişim Sürecini Çözümlemek / Kitle İletişimi
 • Telefonda İletişimi Sağlamak / Telefonda İletişim
 • Teknik Hizmet Sistemlerini Temin Etmek / Teknik Hizmetler
 • Reklâm Ve Tanıtım Hizmetlerini Temin Etmek / Reklam Ve Tanıtım Hizmetleri
 • Seyahat Ve Konaklama Hizmetlerini Temin Etmek / Seyahat Ve Konaklama Hizmetleri
 • Destek Hizmetlerini Temin Etmek / Destek Hizmetleri 1 / Destek Hizmetler 2
 • Yiyecek Ve İçecek Temin Etmek / Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri
 • Müşteri İsteklerini Tespit Etmek / Müşteri İstekleri
 • Stand Düzenlemek / Stand Düzenleme
 • Beden Dili İle İletişim Kurmak / Beden Dili
 • Müşteri Hizmetlerini Yürütmek / Fuar – Kongrede Müşteri Hizmetleri
 • Organizatör Firmanın Fuar Sürecini Takip Etmek / Organizatör Firma Fuar Hizmetleri
 • Stand İle İlgili Her Türlü Hazırlığı Eksiksiz Yapmak / Fuar – Kongrede Stand Hizmetleri
 • Fuar Etkinliklerini Planlamak / Fuar Etkinlikleri
 • Kişisel Bakımını Yapmak / Kişisel Bakım
 • Protokol ve Görgü Kurallarını Uygulamak / Protokol ve Görgü Kuralları
 • Randevu ve Konuk Kabulü Yapmak / Randevu ve Konuk Kabulü
 • Problem Çözmek / Problem Çözme

Eğitim süresi 656 saat olarak planlanmıştır.

En az okur-yazar ve mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.
Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları 0 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1.  Aşağıdakilerden hangisi “fuar”ı tanımlar?

 
 
 
 

2.  “Fuarlar;………………………………önemlidir.” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

 
 
 
 

3.  Aşağıdakilerden hangisi fuar çeşidi değildir?

 
 
 
 

4.  Aşağıdakilerden hangisi solo fuarların çeşididir?

 
 
 
 

5.  Aşağıdakilerden hangisi kongre çeşidi değildir?

 
 
 
 

6.  Aşağıdakilerden hangisi kurumsal organizasyon değildir?

 
 
 
 

7.  Aşağıdakilerden hangisi fuar/kongre hazırlanırken yapılmaz?

 
 
 
 

8.  Aşağıdakilerden hangisi fuar/kongre hostesinin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 

9.  Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesini tanımlar?

 
 
 
 

10.  Aşağıdakilerden hangisi hosteslere verilen eğitimde yer almaz?

 
 
 
 

11.  Aşağıdakilerden hangisi fuar stantlarının yardımcı mekanlarından birisidir?

 
 
 
 

12.  Aşağıdakilerden hangisi fuar stantlarında kullanılan malzemelerden biri değildir?

 
 
 
 

13.  Aşağıdakilerden hangisi stant özelliklerinden değildir?

 
 
 
 

14.  Aşağıdakilerden hangisi temizliğin önemini tanımlar?

 
 
 
 

15.  Aşağıdakilerden hangisi temizlik alanlarına konan uyarı levhalarından değildir?

 
 
 
 

16.  Aşağıdakilerden hangisi stant çeşidi değildir?

 
 
 
 

17.  Aşağıdakilerden hangisi yönlendirme levhası değildir?

 
 
 
 

18.  Aşağıdakilerden hangisi “etelaj”ı tanımlar?

 
 
 
 

19.  Aşağıdakilerden hangisi fuar tanıtım dokümanlarına verilen genel addır?

 
 
 
 

20.  Aşağıdakilerden hangisi “shell-schme” tanımıdır?

 
 
 
 

21.  Aşağıdakilerden hangisi fuar alanında yapılan etkinlik değildir?

 
 
 
 

22.  Aşağıdakilerden hangisi fuar alanında yapılan etkinliklerde kullanılan ekipman değildir?

 
 
 
 

23.  Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?

 
 
 
 

24.  Aşağıdakilerden hangisi büroların en önemli işlevidir?

 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi dosyalama sistemi değildir?

 
 
 
 

26.  Aşağıdakilerden hangisi arşiv çeşidi değildir?

 
 
 
 

27.  Aşağıdakilerden hangisi “fuar”a katılma kararı alan firmanın öğrenmek zorunda olduğu hususlardan değildir?

 
 
 
 

28.  Aşağıdakilerden hangisi organizatör firmanın katılımcılara fuar döneminde yaptığı hizmetlerden değildir?

 
 
 
 

29.  Aşağıdakilerden hangisi fuar pazarlama çalışmalarında firmaların fuara katılımlarını sağlamak için yapılan tanıtımlardan değildir?

 
 
 
 

30.  Aşağıdakilerden hangisi fuar katılımcıları karşılanırken yapılır?

 
 
 
 

31.  Aşağıdakilerden hangisi faaliyet sırasında karşılamada yapılır?

 
 
 
 

32.  Aşağıdakilerden hangisi yetkililer karşılanırken yapılmaz?

 
 
 
 

33.  Aşağıdakilerden hangisi protokole refakatte yapılır?

 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi katılımcıların kayıt-kabul işlemleri yapılırken yapılmaz?

 
 
 
 

35.  Aşağıdakilerden hangisi yaka kartlarının özelliklerindendir?

 
 
 
 

36.  Aşağıdakilerden hangisi açılışlarda yapılamaz?

 
 
 
 

37.  Aşağıdakilerden hangisi mikrofon çeşidi değildir?

 
 
 
 

38.  Aşağıdakilerden hangisi hosteste bulunması gereken özelliklerdendir?

 
 
 
 

39.  Aşağıdakilerden hangisi promosyonun tanımına uygun değildir?

 
 
 
 

40.  Aşağıdakilerden hangisi fuarda uygulanan promosyonlardan biri değildir?

 
 
 
 

41.  Aşağıdakilerden hangisi anketin tanımı için söylenemez?

 
 
 
 

42.  Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda kalite ölçütleri değerlendirme ve anket uygulama biriminin yapacağı işlerden değildir?

 
 
 
 

43.  Aşağıdakilerden hangisi fuar alanında bir ürünü ziyaretçiye tanıtmanın çok genel yollarından biri değildir?

 
 
 
 

44.  Aşağıdakilerden hangisi fuar personelin, stantta kullanması gereken araç gereç ve ekipmanlardan değildir?

 
 
 
 

45.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

46.  Aşağıdakilerden hangisi fuar ikram hizmeti değildir?

 
 
 
 

47.  Aşağıdakilerden hangisi stantta yapılan ikramlarda önemlidir?

 
 
 
 

48.  Aşağıdakilerden hangisi servis toplanırken yapılır?

 
 
 
 

49.  Aşağıdakilerden hangisi temizlik ve düzenlemede yapılmaz?

 
 
 
 

50.  Aşağıdakilerden hangisi menü kartı çeşidi değildir?

 
 
 
 

Soru 1 - 50