emlak_danismanligi1

Emlakçılık kursu, gayrimenkul danışmanlığı ve ya emlak danışmanlığı kursu olarak adlandırılan bu program lise ve üzeri mezuniyete sahip ve ya en az ilk okul mezunu 5 yıllık sektör tecrübesi bulunan bireylere yönelik olarak hazırlanan emlakçılık kursu türüdür. Temel emlakçılık kursundan farkı ders programındaki ufak değişiklikler ve süre açısından daha uzun bir eğitim olmasıdır. Temel olarak iki eğitim de birbirinin aynıdır.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK gereğince Emlakçılık Yetki Belgesi alabilmek için  MYK Emlak Danışmanı Belgesi (Seviye 5) belgeniz var olsa bile bu kursu başarı ile tamamlamanız gerekmektedir. Bu kursa kurumumuz aracılığı ile katılarak MEB onaylı ya da Üniversite onaylı şekilde, uzaktan eğitim yöntemiyle ve e-devletinizde görünen sertifika sahibi olabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=24645&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5

6. madde 5. fıkra: 5) Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,

Emlak (Gayrimenkul) Danışmanlığı Kursları

Gayrimenkul ve emlak terimleri sertifika anlamında aynı kullanıma sahiptir. Her ikisi de emlak ofisi, emlakçı, emlak danışmanlık ofisi açmak için gerekli olan eğitimi ve gerekli olan emlakçılık sertifikasını kursiyere kazandırmayı amaçlamaktadır. Temel Emlakçılık kursuna göre süresi daha düşük fakat eğitim gereksinimi biraz daha yüksektir. Kurs sonunda başarılı kursiyerlere sertifika verilmektedir. Bu sertifika ile iş yeri açabilir ve ya iş yerlerinde çalışabilirsiniz.emlak_danismanligi3

Emlak Danışmanlığı Eğitimi

Kurumumuzdan alacağınız emlak danışmanlığı sertifikası Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Emlakçılık kursunun program içeriğini, eğitim konularını, süresini ve kurs hakkındaki detaylı bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz. Eğitimlerimizin hafta sonu ve hafta içi grupları bulunmaktadır. Dersler sektör tecrübeli bilgi ve deneyim sahibi halihazırda bu mesleği icra eden eğitimciler tarafından verilmektedir.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 39
...

Kalan Kontenjan : 11
...

Kursun Amacı Nedir?

Bu kurs programında bireylerin emlak sektöründe yatırım ve pazarlama işlemleri ile ilgili teorik bilgi edinmeleri ve uygulama becerisi kazanmaları, Emlak ve inşaat sektörü ile para ve sermaye piyasaları arasındaki ilişkilerin algılanması ve bu sektörlerde yapılan temel işlemler hakkında bilgi edinmeleri, Emlak pazarlama ve yatırım danışmanlığı tekniklerini öğrenmeleri, Gayrimenkul ipoteğine dayalı finansman ve emlak pazarlaması ile ilgili uygulamaları öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

 • Emlak ile ilgili genel kavramlar
 • Hukuki ve ekonomik boyutta emlak danışmanlığı
 • Kadastro ile ilgili işlemler ve genel tanımlar
 • Tapu işlemleri ve genel tanımlar
 • Resmi yazı ile yapılan tapu işlemleri
 • Tüzel kişilerin gayrimenkul tasarrufları
 • Şehir planlaması ile ilgili tanımlar
 • Harita ve imar uygulamaları
 • Kentleşme ve imar hukuku
 • Emlak alım – satımı, kiralama, yatırım ve danışmanlık işlemleri
 • Halkla ilişkiler
 • Mesleki mevzuat ve uygulamaları

Eğitim süresi 150 saat olarak planlanmıştır.

En az Lise mezunu olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları 50 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1. Taraflar arasındaki satış vaadi sözleşmesini kim düzenler?

 
 
 
 

2. Bir veya birden fazla komşu parseldeki binalara bitişik olan yapı nizamı hangisidir?

 
 
 
 

3. Ölüm Türkiye ‘de meydana gelmiş ve mükelleflerinde Türkiye’ de bulunması durumunda veraset beyannamesi ne zaman verilir?

 
 
 
 

4. Bir malın mülkiyetinin bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemine ne denir?

 
 
 
 

5. Kadastro çalışmaları sonunda tanzim edilen askı cetvelleri kaç gün süre ile ilan edilir?

 
 
 
 

6. Bir taşınmaz aleyhine, başka bir taşınmaz lehine kurulan irtifak hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

7. Değişim süresinde mal veya hizmete sahip olma gücüne ne denir?

 
 
 
 

8. Depozito ve kaparo sözcüğü ile aynı anlama gelen. Yanlar arasında yapılan sözleşmenin kanıtı olan ve yanlardan birinin diğerine vermiş olduğu bir miktar para veya mala ne denir?

 
 
 
 

9. Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının belli ölçekte küçültülerek bir altlığa çizilmiş şekline, ne denir?

 
 
 
 

10. Başkalarının taşınmazlarının alım, satım ve kiralanması ile uğraşan ve yaptığı işe karşılık belli bir ücret alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

11. Ortada haklı, hukuka uygun bir sebep olmadığı halde tapu kütüğüne yapılan bir tescil, tescilin değiştirilmesi, silinmesi için açılan davaya ne denir?

 
 
 
 

12. Aşağıdaki işlemlerin Tapuda talep edilmesi sırasında hangisi hiçbir vergi veya harca tabi değildir?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatında örgütsel yapıya bağlı bir stres çeşidi değildir?

 
 
 
 

14. Haber alma niteliğine bağlı olarak kuruluşlarla ilgili bir haberin kitle iletişim araçlarından ücretsiz olarak yayınlatılmasına ne denir?

 
 
 
 

15. Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafesine ne denir?

 
 
 
 

16. Tapuda istemde bulunanın kimliğinin belirlenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi esas alınır?

 
 
 
 

17. Tapuda müşterek veya iştirak halinde kayıtlı taşınmazlardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaşılması işlemine ne denir?

 
 
 
 

18. Aşağıdaki ödemelerden hangisi belediyelere yapılır?

 
 
 
 

19. Değerleme işleminde bir taşınmazın satış fiyatının, aylık brüt kiraya bölünmesi sonucu elde edilen oran aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 
 
 
 

20. Kira sözleşmesinin esaslı unsurları nelerdir?

 
 
 
 

21. Hazine adına idari yoldan tescil işlemi için illerdeki yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

22. Murisin ölümü üzerine Sulh Hukuk Mahkemesinden mirasçıların belli edilmesi için alınan belgeye ne denir?

 
 
 
 

23. Tapu sicilinde yapılacak akitli bir işlem için hangi belge düzenlenir?

 
 
 
 

24. İskân alanlarında yapılacak 4 kata kadar olan binalarda yan bahçe mesafesi en az kaç metredir?

 
 
 
 

25. “Bir kimsenin bir şey üzerinde haiz olabileceği en geniş yetkiyi bahşeden ayni bir haktır “ kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi “Ölüme bağlı tasarrufla veya yasal olarak ölen bir kişinin “mal varlığını almaya hak kazanmıştır?

 
 
 
 

27. Müteahhidin, iş sahibinin arsası üzerinde ve arsada belli veya belirlenen payların mülkiyetine karşılık bağımsız bölümlerin bir bütünlük taşır biçimde inşa edilmesini üstlendiği sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

28. Başkasına ait taşınır veya taşınmaz bir eşyadan, bir haktan veya bir mal varlığından tam olarak yararlanma hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

29. Mevcut imar planı sınırları dışında olup, bu planla bütünleşmeyen bir konudaki alanlar üzerinde hazırlanan sosyal ve teknik alt yapı gereksinimleri kendi bünyesinde sağlanmış olan planlara ne ad verilir?

 
 
 
 

30. Yapının tamamlanmasından sonra imar yasasının ilgili maddelerine göre yapılan kontrol sonucunda verilen oturma izni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

31. Taşınır veya taşınmaz malı kullanmak, elinde bulundurmak eylemi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 
 
 
 

32. Taşınmaz mal ve üzerindeki hakları, teknik ve hukuki durumlarını göstermek üzere devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicil aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

33. Düzenleme ortaklık payları düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüz ölçümlerinin en fazla ne kadarını geçemez?

 
 
 
 

34. Birbirine bitişik birden çok parsellerin bir parsel haline dönüştürülmesine işlemine ne denir?

 
 
 
 

35. Kiralayanın, bir şeyin kullanımını kiracının verdiği bir bedel karşılığında ve belli bir süre için kiracıya bırakılmasına ne denir?

 
 
 
 

36. Aşağıdaki ödemelerden hangisi vergi dairesine yapılır?

 
 
 
 

37. Bir ticari işletmenin bir başka ticari işletmeye belli bir süre için adını ve ürünlerini pazarlama ve üretme hakkını belirli bir bedelle devretme ve kullandırma işlemine ne denir?

 
 
 
 

38. Devletin kuruluş ve işleyişini, idare edenler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

39. Belirlenmiş bir konuda konuyla ilgili kimselerin dinleyiciler önünde yaptıkları tartışmalı toplantılara ne denir?

 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi Emlak Komisyoncusunun görevlerinden değildir?

 
 
 
 

41. Aşağıdakilerden hangisi Kanun veya kanun hükmünde kararname ile kurulmuş bir tüzel kişiliktir?

 
 
 
 

42. Bir evin tamamında veya bir kısmında ücretsiz oturma hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

43. Parsel ön cephe hattı ile arka cephe hattının en yakın noktası arasındaki dik hattın ortalama uzaklığına ne ad verilir?

 
 
 
 

44. Birden çok kimsenin maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla sahip olması aşağıdakilerden hangi mülkiyet türüdür?

 
 
 
 

45. Belirli bir amaca yönelmiş, hak ehliyetine sahip ancak bu ehliyeti organları aracılığı ile kullanabilen topluluklara ne denir?

 
 
 
 

46. Bir kimsenin, diğer kimseye veya onun emir ve havalesine belirlenen vadede, belli bir meblağı ödeme taahhüdünü içeren özel şekil ve hükümlere tabi olan ticari senede ne denir?

 
 
 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi Tapu Sicilinin görevlerinden değildir?

 
 
 
 

48. Tellallık sözleşmesi aşağıdakilerden hangisi ile sona erer?

 
 
 
 

49. Kurumu simgeleyen amblem olup. Çalışanların Kurumlarına olan bağlılıklarını çevreye göstermelerinin ve kurum kimliği yaratmanın en etkili araçlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

50. Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi dinlenme gezinti, piknik ve kıyı alanlarının toplamına ne denir?

 
 
 
 

Soru 1 - 50

Katılımcı Görüşleri

 • mezun-kursiyer
  Gayrimenkul sektöründe yıllardır faaliyet göstermeme ramen yeni kanunlar ve güncel yasalar hakkında hocalarımdan çok şey öğrendim. Bu eğitimi almanızı tavsiye ederim. Saygılarımla İnci KIRKPINAR Gayrimenkul Danışmanı & Mortgage Brokeri
  İnci KIRKPINAR
  Remax ES - Gayrimenkul Danışmanı & Mortgage Brokeri
 • mezun-kursiyer
  2012 Yılında bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Merkezi Eğitimden Mortgage Brokerliği eğitimi aldım. Eskiden yalnızca emlak satmak ya da kiralamak hedefindeydim. Kursa katıldıktan sonra dışarıdan bir gayrimenkul değerleme firmasına hizmet vermeye başladım. Şimdi gelirimin çoğunu brokerlik işinden kazanmaktayım. Gelirim ve hedeflerim büyüdü. Emeği geçen herkesten Rabbim rağzı olsun.
  A. Hasan DAĞCI
  Serbest Mortgage Brokeri
 • mezun-kursiyer
  Değerli Fatih Hocamıza satış tecrübemi ve pazarlama yeteneklerimi geliştirdiği için ayrıca diğer görevli arkadaşlara da yardımlarından dolayı teşekkür ederim...
  Ergün ÇİÇEK
  Emlak Değerleme Uzmanı
 • mezun-kursiyer
  Merkezi Eğitim Kurumları'ndan son derece memnun kaldım, yıllardır Emlakçılık mesleği ile ilgilenmekteyim ilk kez gerçekten kendimi bir meslek sahibi olarak görmeye başladım, verilen eğitimler hem pratik çözümler hem de sisteme ait ufak ip uçlarını barındırdığı için çok eğlenceli ve öğreticiydi. Başarılarınız devamını dilerim.
  Evren YENİLMEZ
  H&R Emlak - Emlakçı
 • mezun-kursiyer
  Kayıt olana kadar sizleri standart bir eğitim kurumu ve verilecek eğitimi de standart bir eğitim zannettim. Yanılmışım! Siz kesinlikle en iyisisiniz. Sizin gibi insanların, sizin gibi bir kurumun Türkiye'ye hizmet etmesi çok güzel. Sizlerle tanışmak kurumunuzdan bu eğitimi almak inanın paha biçilemez bir ayrıcalık. En güzel günler sizlerle olsun. Saygılarımla
  Halide YILMAZPINAR
  Serbest Emlak Danışmanı