Eğitimcinin Eğitimi Kursları

Eğiticilerin Eğitimi Belgesi: Bu program eğitici statüsünde görev yapan ve gelecekte en az eğitici statüsünde görev yapacak olan kişilerin eğiticilik becerilerini artırmak, sunum tekniklerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurs programını bitiren kursiyerler, bu sayede görev alacakları kurslarda daha iyi hizmet vermiş olacaklardır. En yaygın olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitici Eğitimi Belgesi olarak da bilinmektedir.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Eğiticinin Eğitimi (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Eğiticinin Eğitimi Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Eğiticinin Eğitimi Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. 1-Aşağıdakilerden hangisi eğitim performansı arttırma yöntemleri arasında gösterilemez?

 
 
 
 

2. 2- Bireyin yönlendirilmesi ve yetiştirilmesi bilimini açıklayan en uygun terim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

3. 3- Life – lon education biliminin en iyi ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

 
 
 
 

4. 4- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların amaçlarından biri değildir?

 

 
 
 
 

5. 5-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların ortak niteliklerinden birisi değildir?

 

 
 
 
 

6. 6-Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma türü değildir?

 
 
 
 

7. 7-Bir araştırma konusu aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmak zorunda değildir?

 
 
 
 

8. 8-Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma yöntemi değildir?

 
 
 
 

9. 9-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 

10. 10-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların ortak niteliklerinden birisi değildir?

 
 
 
 

11. 11-Bir araştırma konusu aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmak zorunda değildir?

 
 
 
 

12. 12-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerde kullanılan veri toplama yöntemlerinden biri değildir?

 
 
 
 

13. 13- Aşağıdakilerden hangisi yazılı norm değildir?

 
 
 
 

14. 14- Aşağıdakilerden hangisinde yazısız normlar doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

15. 15- Kurumlarda huzurlu ve verimli iş ortamını sağlamanın temel koşullarından biri de ….. …… uygun davranmaktır. Noktalı yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

 
 
 
 

16. 16- Kurumsal bir etik anlayışın oluşturulması, kurumsal etik anlayışı hazırlarken; etik  ilkelerin herkesin bir numaralı sorunu haline getirilmesini aşağıdakilerden kim gerçekleştirir?

 
 
 
 

17. 17- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal etik ortam için liderin yapmaması gereken davranıştır?

 
 
 
 

18. 18-Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde etik değerlere uygun çalışma ortamını gerçekleştirmenin temel koşullarından değildir?

 
 
 
 

19. 19-Beden dilinin günlük yaşantımızdaki önemini belirten söz hangisidir?

 
 
 
 

20. 20-Duygusal bağ ve sahiplenmeyi gösteren davranış hangisidir?

 
 
 
 

21. 21- Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?

 
 
 
 

22. 22- Ceket düğmeleri sıkı kapatılmış, kollar göğüste kenetli, vücudu uzağa çevirme, kapıya bakma ifadeleri hangi duygunun yaşandığını gösterir?

 
 
 
 

23. 23- Kültürler arası benzerlik gösteren jest-mimik hangisidir?

 
 
 
 

24. 24-“Parmak uçlarını diğer kişinin avucuna bırakarak” tokalaşan kişi için yorumunuz ne olur?

 
 
 
 

25. 25-Problem çözmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 

26. 26- Problemi tanımlamaya çalışırken sorduğumuz “ ne zaman” sorusu aşağıdakilerden hangisine yanıt bulmak içindir?

 
 
 
 

27. 27- Bir grup fikir arasında mantık ilişkileri kurarak, sebeplerin ve sonuçların anlaşılmasını sağlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

28. 28- Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimi ifade etmez?

 
 
 
 

29. 29- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin her hangi bir sosyal sistem içindeki temel fonksiyonları arasında yer almaz?

 
 
 
 

30. 30- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarından biridir?

 
 
 
 

31. 31- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde kaynağın özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 

32. 32- Hedefin olumlu geri bildirimde bulunmasını sağlayabilmesi için, mesajın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

 
 
 
 

33. 33- Aşağıdakilerden hangisi algılamanın dışsal faktörleri arasında yer alır?

 
 
 
 

34. 34- Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü iletişimin avantajlarından biri değildir?

 
 
 
 

35. 35- Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim arasında yer almaz?

 
 
 
 

36. 36-Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin avantajları arasında yer alır?

 
 
 
 

37. 37- Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özellikleri arasında yer almaz?

 
 
 
 

38. 38-Aşağıdakilerden hangisi örgütsel iletişimde yazının öneminin artmasının nedenleri arasında değildir?

 
 
 
 

39. 39- Aşağıdakilerden hangisi grup iletişiminin etkinliğini artırmak için takip edilecek kurallardan biridir?

 
 
 
 

40. 40- Aşağıdakilerden hangisi iş ortamında iyi iletişimin sağladığı kolaylıklardan biridir?

 
 
 
 

Soru 1 - 40

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.