Eğitimcinin Eğitimi Kursu olarak da bilinmektedir. Eğitici; kurumda gerek kendisine gerekse diğer çalışanlarına işin daha etkin, egitimcinin_egitimi2daha verimli ve amaca hizmet eder bir şekilde aktarımı hususunda bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı amaçlayan, çevresine model olan ve bu sorumluluğu paylaşan, iş görendir.

Eğitimcinin Eğitimi Sertifikası

Eğiticilerin Eğitimi Belgesi: Bu program eğitici statüsünde görev yapan ve gelecekte en az eğitici statüsünde görev yapacak olan kişilerin eğiticilikegitimcinin_egitimi1 becerilerini artırmak, sunum tekniklerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurs programını bitiren kursiyerler, bu sayede görev alacakları kurslarda daha iyi hizmet vermiş olacaklardır. En yaygın olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitici Eğitimi Belgesi olarak da bilinmektedir.

Eğiticilerin Eğitimi Kursu

İş yerleri, kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin alt personellere vermesi gereken eğitimler için eğiticilerin alması gereken zorunlu kurstur. Özellikle İSG Uzmanları görev aldıkları kurum bünyesinde çalışan diğer personelleri İSG önlemleri, korunma yöntemleri ve diğer konularda eğitime tabi tutmak zorundadır. Bu nedenle Eğitimcinin Eğitimi Kursuna katılmak ve sertifikasına sahip olmak zorundadırlar.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 33
...

Kalan Kontenjan : 17
...

Kursun Amacı Nedir?

Kursu tamamlayan başarılı kursiyerlerin; Eğitim verebilme yeteneğini geliştirmeleri,
Eğiticinin ana rollerinden olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikleri ortaya çıkarmaları,
Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırması, kolaylaştırması ve farklılıkları belirlemeleri,
Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramaları,
Etkili sunum teknikleri öğrenmeleri,
Öğrenme yollarını bilerek yetişmeleri,
Öğrenmeyi öğretmeleri,
İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmaları,
Beden dilini doğru kullanma yeteneklerini kazanmaları kursun amacıdır.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Eğitimcinin Eğitimi İle İlgili Temel Kavramlar

 • Öğrenme
 • Önce insan
 • Öğretim
 • Eğitim
 • Entelektüel sermaye
 • Yüksek geri dönüşlü eğitim
 • Sürekli öğrenme

Rekabet Avantajı Oluşturmada Eğitimin Rolü
Kurumların Rekabet Avantajı Elde Etmede Geliştirecekleri Çalışma Alanları

 • Global alan
 • Kalite
 • Toplumsal rollerdeki değişmeler
 • Yüksek performanslı iş sistemi (teknoloji)

Öğrenme Teorileri

 • Pekiştirme teorisi
 • Sosyal öğrenme teorisi
 • Hedef belirleme teorisi
 • İhtiyaç teorileri
 • Beklenti teorisi
 • Yetişkin öğrenme teorisi
 • Bilgi-işlem teorisi

Öğrenme Süresi

 • Beklenti
 • Algılama
 • Aktif depolama
 • Anlamsal şifreleme
 • Uzun dönem depolama
 • Hatırlama
 • Genelleştirme
 • Memnuniyet

Etkin Eğitim Programları Tasarımında Gözönünde Bulundurulması Gereken Hususlar

 • Eğitim ortamı
 • Oturma düzeni
 • Program tasarımı
 • Kurs parametreleri
 • Hedefler
 • Detaylı ders planı
 • Öncelikler
 • Ders planının gözden geçirilmesi

Eğitimde Etkinliği Artırmada Dikkat Edilecek Hususlar

 • İhtiyaçların bilinmesi (bilgi, beceri, yetenek, görev, yetkinlikler)
 • Sürecin katılımcılara göre belirlenmesi
 • Yeni davranışların yararları
 • Yaşamla bağlantıların sunulması
 • İçsel motivasyon gücünün vurgulanması

Stratejik Eğitim
Öğrenme Döngüsü
Öğrenmenin Yolları

 • Aktif dinleme
 • Materyalleri kullanma
 • Not alma
 • Sorular sorma

Öğrenme, Beceri Geliştirme, Unutma ve Transfer Eğrileri
Öğrenme Kuramları

 • Davranışçı kuramlar
 • Bilişsel kuramlar

Bilişsel Kuramlara Dayalı Öğretim Yöntemleri

 • Anlatma yöntemi
 • Soru-cevap yöntemi
 • Sorun çözme yöntemleri
  • Tümevarım
  • Tümdengelim
  • Analiz yöntemi
  • Sentez yöntemi
  • Analoji
 • Rol oynama yöntemi
 • Eğitici drama yöntemi
 • Tartışma yöntemi
 • Örnek olay incelemesi yöntemi
 • Proje yöntemi
 • Beyin fırtınası yöntemi

Nöro Lengüistik Programlama (Neuro Linguistic Programming)

 • Nlp’nin tanımı ve önemi
 • Nlp’nin kişiye kazandırdıkları
 • Etkin insan olmak için nlp
 • Gün

Eğitime İhtiyaç Olup Olmadığını Belirleyen Analizler

 • Kişi analizi
 • Görev analizi
 • Kurum analizi
 • Yetkinlikler

Yetkinlik Belirleme Süreci
Eğitim Transferi ve Değerlendirme
Eğiticinin ve Katılımcıların Özellikleri Ve Görevleri

 • İletişim, liderlik ve motivasyon
 • Oturma düzeni
 • Beden dili

Eğitim Psikolojisi

 • Eğitim psikolojisinin alanı ve yöntemleri
 • Eğitim ve öğretim hedefleri
 • Eğitimde transfer kavramı
 • Eğitmenin rolü
 • Öğretim modelleri
 • Biyolojik hazırlıklar ve bireysel farklılaşmalar
 • Katılım ve çevre faktörü
 • Öğrenme psikolojisi
  • Klasik öğrenme
  • Operant (edimsel) öğrenme
  • Sınıf yönetimi teknikleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Ölçme
 • Değerlendirme
 • Eğitim-öğretimde ölçme ve değerlendirmenin yeri
 • Bir eğitimcinin ölçme ve değerlendirme konusunda bilmesi gerekenler
 • İyi bir ölçme aracının sahip olması gereken nitelikler
  • Geçerlilik
  • Güvenilirlik
  • Kullanışlılık
  • Nesnellik
  • Ayırt ediciliği
 • Ölçme araçları
  • Sözlü sınavlar
  • Yazılı sınavlar
  • Testler
 • Değerlendirme ve not verme
 • Değerlendirme ve not verme sürecinde kullanılan temel istatistikler
 • Sunumun Planlanması
  • Amaçların belirlenmesi ve anlaşılır olması
  • Katılımcıların analizi
  • Taslak planın hazırlanması
  • Kaynak malzemelerin seçilmesi
  • Notların oluşması

Eğitim süresi 45 saat olarak planlanmıştır.

En az Lise mezunu olmak,  mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.
Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları 40 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1. 1-Aşağıdakilerden hangisi eğitim performansı arttırma yöntemleri arasında gösterilemez?

 
 
 
 

2. 2- Bireyin yönlendirilmesi ve yetiştirilmesi bilimini açıklayan en uygun terim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

3. 3- Life – lon education biliminin en iyi ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

 
 
 
 

4. 4- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların amaçlarından biri değildir?

 

 
 
 
 

5. 5-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların ortak niteliklerinden birisi değildir?

 

 
 
 
 

6. 6-Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma türü değildir?

 
 
 
 

7. 7-Bir araştırma konusu aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmak zorunda değildir?

 
 
 
 

8. 8-Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma yöntemi değildir?

 
 
 
 

9. 9-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 

10. 10-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların ortak niteliklerinden birisi değildir?

 
 
 
 

11. 11-Bir araştırma konusu aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmak zorunda değildir?

 
 
 
 

12. 12-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerde kullanılan veri toplama yöntemlerinden biri değildir?

 
 
 
 

13. 13- Aşağıdakilerden hangisi yazılı norm değildir?

 
 
 
 

14. 14- Aşağıdakilerden hangisinde yazısız normlar doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

15. 15- Kurumlarda huzurlu ve verimli iş ortamını sağlamanın temel koşullarından biri de ….. …… uygun davranmaktır. Noktalı yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygundur?

 
 
 
 

16. 16- Kurumsal bir etik anlayışın oluşturulması, kurumsal etik anlayışı hazırlarken; etik  ilkelerin herkesin bir numaralı sorunu haline getirilmesini aşağıdakilerden kim gerçekleştirir?

 
 
 
 

17. 17- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal etik ortam için liderin yapmaması gereken davranıştır?

 
 
 
 

18. 18-Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde etik değerlere uygun çalışma ortamını gerçekleştirmenin temel koşullarından değildir?

 
 
 
 

19. 19-Beden dilinin günlük yaşantımızdaki önemini belirten söz hangisidir?

 
 
 
 

20. 20-Duygusal bağ ve sahiplenmeyi gösteren davranış hangisidir?

 
 
 
 

21. 21- Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?

 
 
 
 

22. 22- Ceket düğmeleri sıkı kapatılmış, kollar göğüste kenetli, vücudu uzağa çevirme, kapıya bakma ifadeleri hangi duygunun yaşandığını gösterir?

 
 
 
 

23. 23- Kültürler arası benzerlik gösteren jest-mimik hangisidir?

 
 
 
 

24. 24-“Parmak uçlarını diğer kişinin avucuna bırakarak” tokalaşan kişi için yorumunuz ne olur?

 
 
 
 

25. 25-Problem çözmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 

26. 26- Problemi tanımlamaya çalışırken sorduğumuz “ ne zaman” sorusu aşağıdakilerden hangisine yanıt bulmak içindir?

 
 
 
 

27. 27- Bir grup fikir arasında mantık ilişkileri kurarak, sebeplerin ve sonuçların anlaşılmasını sağlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

28. 28- Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimi ifade etmez?

 
 
 
 

29. 29- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin her hangi bir sosyal sistem içindeki temel fonksiyonları arasında yer almaz?

 
 
 
 

30. 30- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarından biridir?

 
 
 
 

31. 31- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde kaynağın özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 

32. 32- Hedefin olumlu geri bildirimde bulunmasını sağlayabilmesi için, mesajın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

 
 
 
 

33. 33- Aşağıdakilerden hangisi algılamanın dışsal faktörleri arasında yer alır?

 
 
 
 

34. 34- Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü iletişimin avantajlarından biri değildir?

 
 
 
 

35. 35- Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim arasında yer almaz?

 
 
 
 

36. 36-Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin avantajları arasında yer alır?

 
 
 
 

37. 37- Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özellikleri arasında yer almaz?

 
 
 
 

38. 38-Aşağıdakilerden hangisi örgütsel iletişimde yazının öneminin artmasının nedenleri arasında değildir?

 
 
 
 

39. 39- Aşağıdakilerden hangisi grup iletişiminin etkinliğini artırmak için takip edilecek kurallardan biridir?

 
 
 
 

40. 40- Aşağıdakilerden hangisi iş ortamında iyi iletişimin sağladığı kolaylıklardan biridir?

 
 
 
 

Soru 1 - 40

Katılımcı Görüşleri

 • mezun-kursiyer
  Eğitimlerinizin bu kadar işime yarayacağını düşünmüyordum fakat artık her yeni projede sizlere dua ediyorum.
  Ayşe CANPİR
  İSG Uzmanı
 • mezun-kursiyer
  Kurumunuzdan eğitim alma ayrıcalığını yaşadığım için çok memnunum. Katkısı olan herkesi saygı ile selamlıyorum. İyi ki varsınız.
  Sinem AYDIN
  Kişisel Gelişim Uzmanı
 • mezun-kursiyer
  Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Anlayışınız ve özveriniz için de tüm Merkezi Eğitim Kurumları Ailesine teşekkürler.
  Elif GÜZELÖZ
  Yönetici

/vc_column_text]

4 Kursiyer Yorumları

 1. Bilge muyan dedi ki:

  Kursla ilgili bilgi almak istiyorum.

 2. ferhat dedi ki:

  merhaba ne gibi eğitimler düzenleniyor acaba

  • Ferhat bey merhaba;
   Kurum bünyemizde 3.000’e yakın MEB onaylı kurs programı mevcuttur. En az 12 kişilik katılım gösteren neredeyse her eğitim programı kurumumuz tarafından açılmaktadır. İletişim bölümümüzden eğitim koordinatörlerimizle görüşerek katılmayı düşündüğünüz eğitim hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir