Anaokulu – Kreş Öğretmenliği Kursu

Erken çocukluk öğretmen yardımcısı; anaokulu, kreş, gündüz bakım evi veya etüt eğitim merkezlerinde kısacası okul öncesi eğitim veren özel ya da kamu kurumlarında hizmet veren anaokulu öğretmenlerine görevlerini yürütmelerinde yardımcı olan eğitim görevlisidir.

Anaokulu – Kreş Öğretmenliği Kursları

Erken çocukluk öğretmen yardımcısının sahip olduğu, çocuğun gelişim ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliliklerini kazanır. Kurs aynı zamanda 2608 saatlik çocuk bakımı sertifikası olarak da anılmaktadır.

Anaokulu Öğretmenliği Sertifikası

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda eğitim sektöründe; öğretmen, öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erken çocukluk eğitim kurumlarında, çalışabilirler. Sosyal Hizmetlerin zorunlu tuttuğu 936 saatlik sertifika programını tamamlayan kursiyerler 2608 saatlik bu programı önceki görmüş olduğu modüllerden muaf olarak tamamlar. Çocuk Bakım Elemanı eğitim programının içeriğini, eğitim konularını, süresini ve kurs hakkındaki detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

 

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 32
...

Kalan Kontenjan : 18
...

Kursun Amacı Nedir?

Kurs programı; sağlıklı ve etkili iletişim kuran, Türkçeyi doğru konuşan, mesleği ile ilgili gelişmeleri izleyen ve kendini kişisel olarak sürekli geliştiren, meslek etiği gereklerine uyan, iş planı, program ve iş organizasyonu yapan, işçi sağlığı mevzuatına uyan, birey gelişimine yönelik etkinlik hazırlayabilen, çocukların fiziksel ve psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlayabilen, oyun ve müzik etkinliğini planlayan çocukları tanıma tekniklerine uygun etkinlik hazırlayabilen ana okullarında ve kreşlerde çalışan ve ya çalışacak personelin eğitilmesi hedeflenerek çeşitli modüllerden oluşturulmuştur.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
 • Türkçe’yi doğru konuşmak
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek
 • İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak
 • Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak
 • Meslek etiği gereklerine uymak
 • İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak
 • İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
 • Temel düzeyde araştırma yapmak
 • Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak
 • Bilgisayarda doküman hazırlamak
 • Birey gelişimine yönelik etkinlik hazırlamak
 • Fiziksel gelişime uygun etkinlik hazırlamak
 • Psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlamak
 • Bilişsel gelişimine uygun etkinlik hazırlamak
 • Dil gelişime uygun etkinlik hazırlamak
 • Sosyal gelişimine uygun etkinlik hazırlamak
 • Duygusal gelişimine uygun etkinlik hazırlamak
 • Ahlak gelişimine uygun etkinlik hazırlamak
 • Cinsel gelişimine uygun etkinlik hazırlamak
 • Anne çocuk sağlığını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak
 • Çocuk hastalıklarının farkında olmak
 • Aile planlamasını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak
 • Çocuk beslenmesini kavramak
 • Besin gruplarına uygun menü hazırlamak
 • Gebelik ve emzikliliğe uygun menü hazırlamak
 • Süt, oyun, okul çağında ve ergenliğe uygun menü hazırlamak
 • Özel durumlarda beslenmeye uygun etkinlik hazırlamak
 • Oyun etkinliğini planlamak
 • Oyun albümü hazırlamak
 • Müzik albümü hazırlamak
 • Çocuğun ruh sağlığını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak
 • Çocukları tanıma tekniklerini uygun etkinlik hazırlamak
 • Aile ve çocuk ilişkisini izlemek
 • Okul ve çocuk ilişkisini takip etmek
 • Toplum ve çocuk ilişkisini izlemek
 • Uyumsuz çocukların özelliklerini fark etmek
 • Savunma mekanizmalarını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak
 • Drama çalışmalarını kavramak
 • Drama çalışmalarını planlamak
 • Özel eğitimi tanımak ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin özelliklerini kavramak
 • Görme engellilere etkinlik hazırlamak
 • İşitme engellilere etkinlik hazırlamak
 • Dil ve konuşma güçlüğü gösterenlere etkinlik hazırlamak
 • Bedensel (ortopedik engelliler) ve süreğen hastalıklar konusunda etkinlik hazırlamak
 • Üstün zekâ ve üstün yeteneklilere etkinlik hazırlamak
 • Zihinsel engellilere etkinlik hazırlamak
 • Öğrenme güçlüğü olanlara etkinlik hazırlamak
 • Uyum güçlüğü gösterenlere etkinlik hazırlamak
 • Kaynaştırma eğitimine uygun etkinlik hazırlamak
 • Erken çocukluk eğitim kurumlarını tanıtmak
 • Erken çocukluk dönemine yönelik plan hazırlamak
 • Serbest zaman etkinliklerini hazırlamak
 • Türkçe dil etkinliklerini hazırlamak
 • Oyun etkinliklerini hazırlamak
 • Müzik etkinliklerini hazırlamak
 • Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları için etkinlikler hazırlamak
 • Fen ve doğa etkinliklerini hazırlamak
 • 0-36 ay çocuğunun temel gereksinimlerini karşılamak
 • 36-72 ay çocuğunun temel gereksinimlerini karşılamak
 • Animasyon etkinlikleri düzenlemek
 • Karaktere uygun yüz ve vücut boyama (makyaj) uygulamaları yapmak
 • Çocuk kostüm ve aksesuarları hazırlamak
 • Eğitici oyuncak yapmak
 • Dolgu oyuncak yapmak
 • Kukla yapmak
 • Çocukla iletişim kurma tekniklerini kavramak
 • Çocuk ve çevre ilişkilerini yürütmek

Eğitim süresi 2608 saat olarak planlanmıştır.

İlköğretim mezunu olmak ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.
Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları 50 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1. 1) Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır?

 
 
 
 

2. 2) “Bedenin boy ve ağırlık yönünden artışı, organların belli bir düzeye gelinceye kadar geçirdikleri biçim, hacim ve ağırlıkla ilgili değişimleri kapsar” tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 

3. 3) Aşağıdakilerden hangisi gelişimle ilgili temel kavramlardan değildir?

 
 
 
 

4. 4) Gelişimde belli davranışların kazanılması gereken dönemler vardır. Bu dönemlere ne denir?

 
 
 
 

5. 5) Aşağıdakilerden hangisi kan şekerini arttırır, karbonhidrat, protein ve yağı düzenler?

 
 
 
 

6. 6) Çocuğun ilk yıllarda geçirdiği yaşantılar, çevre uyarıcıları, beslenme, hastalık ve kazalar, aile ortamı, anne çocuk ilişkisi hangi etmenlerdendir?

 
 
 
 

7. 7) Hangi hormon doğum esnasında rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak, bebeğin dışarı itilmesinde yardımcı olur?

 
 
 
 

8. 8) Genler anne ve babadan gelecek kalıtsal özellikleri taşıyan birimlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir?

 
 
 
 

9. 9) İlkokul döneminde kısmen yavaşlayan bedensel büyüme ve gelişme,  hangi dönemde yeniden hızlanarak, bu dönemin sonunda yetişkinlikteki yapısına ulaşır?

 
 
 
 

10. 10) Erkeklerde androjen hormonu daha baskınken, kadınlarda hangi hormon daha baskındır?

 
 
 
 

11. 11) Aşağıdakilerden hangisi gelişime etki eden biyolojik faktörlerdendir?

 
 
 
 

12. 12) Oyun döneminde çocuk davranışlarında nasıldır?

 
 
 
 

13. 13) Gelişimde bir sıra vardır. Bu sıraya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

14. 14) Tiroid aşağıdakilerden hangini besinlerden alarak içinde depolar?

 
 
 
 

15. 15) Anne ve babadan gelen kromozomların kaç çifti birbirine benzer?

 
 
 
 

16. 16) Hangi dönemde soyut düşünme ve bilimsel sorgulama gelişir?

 
 
 
 

17. 17) Aşağıdakilerden hangi dönemde fiziksel gelişme durağanlaşmıştır?

 
 
 
 

18. 18) Çocuk kaç yaş civarında cinsiyetini öğrenir?

 
 
 
 

19. 19) Bebeklik Dönemi hangi yaşları kapsayan dönemdir?

 
 
 
 

20. 20) Anne karnında çocuğun gelişimi, annenin beslenmesi, çocuğun yeterli oksijen alıp almaması, kan uyuşmazlığı çevresel etmenlerden hangisine örnektir?

 
 
 
 

21. 21) Aşağıdakilerden hangisi çocukların diş sağlığını korumada dikkat edilmesi gereken etkinlikler arasına girmez?

 
 
 
 

22. 22) İnsan vücudunda bulunan en güçlü kas aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

23. 23) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

24. 24) Oyunun çocuğun işi olduğunu ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

25. 25) Erken çocukluk eğitim kurumlarında fiziksel gelişimin en fazla desteklendiği etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

26. 26) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 
 
 
 

27. 27) Aşağıdakilerden hangisi çocukların küçük kaslarının gelişimine en fazla yararı olan araçlardır?

 
 
 
 

28. 28) Aşağıdakilerden hangisi çocukların büyük kaslarının gelişimine en fazla katkısı olan araçlardır?

 
 
 
 

29. 29) Aşağıdakilerden hangisinde denge duygusunun kullanımıyla ilgili okul öncesi dönemdeki çocukların ilgileri, araç gereçler ve etkinlikler hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

30. 30) Motor gelişim ile ilgili etkinliklerle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilemez?

 
 
 
 

31. 31) Motor gelişim hangi gelişime paralel olarak gerçekleşir?

 
 
 
 

32. 32) Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişimle ilgili yeteneklerdendir?

 
 
 
 

33. 33) Dikkatin gelişiminde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 
 
 
 

34. 34) “Bir direnci yenebilme, karşı koyabilme becerisi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

35. 35) İlk önemli denge becerileri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

36. 36) Etki ile bu etkiye yapılan tepkinin arasında geçen zamana ne ad verilmektedir?

 
 
 
 

37. 37) Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişim aşamalarının dönemlerinden değildir?

 

 
 
 
 

38. 38) Yaşamın ilk yılında motor gelişimin dönüm noktaları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönüm noktalarındandır?

 

 
 
 
 

39. 39) Bebek hangi ayda desteksiz ve dik oturabilir?

 
 
 
 

40. 40) Aşağıdakilerden hangisi motor becerilerinin gelişimine sağladığı katkılardan biri değildir?

 
 
 
 

41. 41) Psikomotor gelişimi desteklerken hedef aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

42. 42) Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişimi destekleyici düzenlenecek etkinlikler aracılığı ile çocuklara kazandırılması amaçlanan becerilerden değildir?

 
 
 
 

43. 43) Aşağıdakilerden hangisi büyük kas gelişimi için uygun araç-gereçlerdendir?

 

 
 
 
 

44. 44) Aşağıdakilerden hangisi küçük kas gelişimi için uygun araç-gereçlerden değildir?

 
 
 
 

45. 45) Fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

46. 46) Emekleme, ayakta durma, yürüme, koşma, sallama, dönme yuvarlanma, zıplama, denge gibi psikomotor hareketleri aşağıdakilerden hangi ile ifade edilir?

 
 
 
 

47. 47) Çocuklarda kas kuvvetinin yoğunlaşması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 
 
 
 

48. 48) Belli bir amaca ulaşmak için bilinçli motor hareketlerin devamlılığı, ahenkli ve uyumlu çalışması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

 
 
 
 

49. 49) Aşağıdakilerden hangisi esneklik için söylenemez?

 
 
 
 

50. 50) Aşağıdakilerden hangisinde 2-6 yaşları kapsayan koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma, topa ayakla vurma gibi hareketlerin yer aldığı dönemdir?

 
 
 
 

Soru 1 - 50

Katılımcı Görüşleri

 • mezun-kursiyer
  Kesinlikle bu meslekle uğraşan herkes bu kursu mutlaka almalı, o kadar çok şey öğrendim ki ufkum açıldı. Hepinize teşekkürler...
  Esra GÜLİPEK
  Memur
 • mezun-kursiyer
  Aldığım eğitim ile çalışmaya başladığım anaokulunda bütün öğretmenlere sizi tavsiye ediyorum. Gerek eğitmenimiz Nermin Hanım gerek Merkezi eğitim çalışanları çok iyi ve tatlı insanlar, herkese çok teşekkür ederim. Saygılarımla.           Behice KARGIN
  Behice KARGIN
  Anaokulu Öğretmeni
 • mezun-kursiyer
  Yaklaşık 2 yıldır bir anaokulunda yardımcı öğretmenlik yapıyorum sizden aldığım eğitimden sonra çocuklarla yaptığımız etkinlikler renklendi hem aileler hem anaokulundaki yöneticilerim gelişmelerden çok memnun. Herkesi mutlu ettiğiniz için sizler de mutlu olasınız güzel insanlar.
  Leyla GÜLGÖZEN
  Yardımcı Öğretmen
 • mezun-kursiyer
  Kursta Çocuk etkinliklerine ait her şeyi detaylı olarak öğrenme fırsatı sunan değerli hocama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız
  Fatma Sezen DAŞLIOĞLU
  Çocuk Gelişimi Eğitmeni
 • mezun-kursiyer
  Bütün personelinizin cana yakınlığı ve hocamızın bize kattığı çok fazla şey var. İyi ki kurumunuzu tercih etmişim. Hayatımda sizlere rastlamaktan dolayı çok memnunum.
  Sevgi Naz MENTEŞ
  Kreş Eğitmeni

Bu kurs programı sizce ne kadar faydalı? 

Değerlendir
Toplam 211 Oy Üzerinden Ortalama 4.4 puan

41 Kursiyer Yorumları

 1. sümeyra dedi ki:

  Anaokulu kreş öğretmenliği kursuna katılmak istiyorum başvurular nezmn

  • Anaokulu – Kreş öğretmenliği kursumuzun saati yüksek olduğundan dolayı talep olmamaktadır. Yerine Çocuk bakımı elemanı kursumuzu inceleyebilirsiniz. Başvuru ve diğer bilgiler için aşağıdaki telefon numaralarından eğitim koordinatörlerimizle iletişim kurabilirsiniz.
   Tel-1: +90 312 432 0 332
   Tel-2: +90 312 432 1 332

 2. Çiğdem dedi ki:

  Merhaba , Eskişehir ‘ de yaşıyorum , kurs almam mümkün mü?

 3. Hatice MERVE ince dedi ki:

  Merhaba
  Ben devlete bağlı ana okulu açmak istiyorum. Bu sertıfıka ana okul açmak için geçerli olur mu?

  • Hatice hanım merhaba;
   Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak açacağınız okul öncesi eğitim kurumlarının açılış şartları hakkındaki en doğru bilgiyi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlü’nü arayarak edinebilirsiniz. http://ookgm.meb.gov.tr/ adresinde de kurum açılışı için gerekli evraklar ve başvuru şartları bölümünü ziyaret ederek de güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

 4. Evet Tulin hanım. Bu kursa katılabilirsiniz.

 5. Zeynep dedi ki:

  iyi akşamlar. Çocuk Bakım Elemanı eğitimi aldıktan sonra ana okullarında çalışma olanağımız oluyor mu? Ve bu alanda sertifika aldıktan sonra ilgili alanda sınava girdikten sonra sınavda başarılı olunması durumunda sertifika dolayısıyla anaokulu öğretmeni olma durumu söz konusu mu

  • Merhabalar zeynep hanım. Çocuk bakım elemanı eğitimi aldıktan sonra Anaokulu, kreş, gündüz bakımevi, sevgi evi, sübyan mektebi gibi kurumlarda yaygın ismi ile yardımcı öğretmen olarak çalışma olanağınız bulunmaktadır. Bu alanda öğretmenlik yapmak için şuanki kanun ve yönetmeliklere göre üniversitelerin ilgili bölümlerinden önlisans ya da lisans derecesinde mezuniyetinizin olması gerekmektedir.

 6. EMİNE İŞİK dedi ki:

  kurslarınızın süresi saat olarak verilmiş peki kaç hafta yada kaç ay sürer acaba

  • Emine hanım merhaba;
   Kurslarımızın ay hesaplamaları biraz karışıktır temel olarak şöyle söyleyebilirim. Anaokulu – Kreş öğretmenliği kursu 2608 saattir. Haftada 5 gün günde 6 saat ders alsanız haftalık 30 aylık 120 ders almış olursunuz bu durumda da bu kurs yaklaşık olarak 22 ay sürmektedir.

 7. pınar dedi ki:

  Kartal veya pendikte varmi subeniz anaokulu ve kres ogretmenligi ucreti ne kadar bu sertifikayla her yerde calusma imkani varmi devlete dahil

  • Kartal ve Pendik’te kursumuz bulunmamaktadır. Dilerseniz bu kursu kurum merkezimiz olan Ankara üzerinden alabilirsiniz. Bu sertifika ile özel ve resmi kurumlarda çalışma imkanınız bulunmaktadır. Anaokulları, kreşler ve gündüz bakım evleri yanı sarı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurdu, sevgi evleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açmış olduğu kreş (sübyan mektebi) ve 4-6 yaş arası çocuk kuran kurslarında yeterlilikleriniz doğrultusunda çalışabilirsiniz.

 8. ebru dedi ki:

  merhabalar ben ticaret lisesi mezunuyum kursa kayit oldukdan ve sertifikayi aldikdan sonra is bulabilirmiyim yani bilgilendirirmisiniz bu arada ankarada yasiyorum

  • Merhaba Ebru hanım;
   Çocuk gelişimi kursunun iş imkanı her zaman geniştir. Fakat hatırlatmak isteriz ki kurs sonucunda öğretmen yardımcısı ünvanı alırsınız. Aldığınız sertifika ile anaokulu, kreş ve benzeri kurumlarda yardımcı öğretmen olarak görev alabilirsiniz.

 9. Sevgi dedi ki:

  Mrb bi sorum olacak arkadaşım kurumunuzdan çocuk bakım elemanı sertifikası aldı bende almak istiyorum ama bu sertifika çocuk gelişimi bolumu veya kreş öğretmenliği ne başvurmak için yeterli mi bu çocuk bakım elemanı isim olarak benim kafamın karıştırdığı için tereddüt ettim neden çocuk gelişimi kursu diye geçmiyor başka arkaslarimda farklı yerlerden aldı sertifika ama hepsi çocuk gelişimi diye geçiyor farkı nedir bolgilendirirsen iz çok sevinirim

  • Sevgi hanım merhaba;
   Anaokulu-kreş öğretmenliği kursu hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü tarafından çıkartılmış bir program sizin bahsettiğiniz çocuk gelişimi programının sayfasına ait linki aşağıda bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Farklılıkları konusu ise şu şekilde anaokulu kreş öğretmenliği kursu süresi ciddi derecede yüksek ve yasal tam karşılığı olan bir program değil. Yasal olarak anaokulu ve kreşlerde öğretmenlik yapmak için bölüm mezunu olmanız gerekmekte. Sizin bahsettiğiniz çocuk gelişimi kursu ise anaokulu kreş, sevgi evler ve benzeri yerlerde yardımcı öğretmen olarak çalışmak için gereken eğitim ve sertifika türüdür. Yasal geçerliliği bulunmaktadır. İki program birbirine yakın olduğu için sıklıkla karıştırılmaktadır. Sizin istediğiniz kursun linki şu şekildedir.

   https://www.kurssertifikasi.com/cocuk-gelisimi-kursu

   iyi günler dileriz.

 10. Kevser dedi ki:

  Merhaba. Ben işletme yönetimi ön lisans mevzunuyum. Bu kurusa başvurabilir miyim? Ve bu kursun ücreti ne kadar? Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

 11. Fatma dedi ki:

  Bu sertifikanın geçerlilik süresi nedir?

 12. cansu dedi ki:

  merhabalar ankarada şubeniz varmı
  yada uzaktan eğiminiz nasıl oluyor

 13. Pelin dedi ki:

  Merhabalar ben muhasebe bölümü lise mezunuyum kursunuzdan eğitim alıp kreşlerde öğretmen veya öğretmen yardımcılığı yapabilir miyim

  • Pelin hanım merhaba;
   Kreş öğretmenliği için bölüm mezuniyeti şartı aranmaktadır. Ama öğretmen yardımcılığı için kurumumuzdan temin edebileceğiniz 936 saatlik MEB onaylı çocuk bakımı kursunu tamamlayarak sertifika almanız yeterlidir.

 14. Nevin dedi ki:

  Merhabalar ben lise çocuk gelişim mezunuyum başvuru için hangi evraklar gerekiyor

 15. Duygu dedi ki:

  Merhaba, açık öğretim çocuk gelişimi için bu sene sınava gireceğim. montessori eğitmen eğitimi belgesi için kursa gidiyorum şuanda.Bu kursa katıldığım da yardımcı öğretmen mi olmuş olurum yoksa anaokulu öğrermeni mi?

 16. Zulfiya dedi ki:

  Merhaba. Ben yabancıyım . Ukrayna, matematik öğretmeni mevzunuyum , ben de bu kursa başvurabilir miyim ? Teşekkürler.

  • Zulfiya Hanım merhaba;
   Kurslarımıza katılabilirsiniz. İletişim bölümümüzden ya da aşağıdaki telefonlardan eğitim koordinatörlerimize ulaşırsanız size yardımcı olacaklardır.

   Merkezi Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü
   Tel-1: +90 312 432 0 332
   Tel-2: +90 312 432 1 332
   Tel-3: +90 312 424 0 332
   Gsm-1: +90 507 112 79 01
   Gsm-2: +90 544 509 86 06

 17. Merve dedi ki:

  Bu bölümde sertifika aldığımız zmn okul öncesi öğretmeni mi oluyoruz yoksa yardımcısı olacağız bunu öğrenmek istiyorum

  • Merve hanım merhaba;
   Bu kurs programını hazırlayanlar öğretmenlik yapabilirsiniz dese de öğretmenlik yapmak için aranan şartlar bu programı karşılamamaktadır.
   Çocuk bakımı bölümünün öğretmeni (usta ya da uzman öğretici) olmak için çocuk bakımı alanında lise, ön lisans, lisans mezuniyet şartı aramaktadır. Bu nedenle bu kurs programının kayıtları kurumumuzda aktif değildir. Çocuk bakımıyla alakalı lise, ön lisans ya da lisans diplomanız yoksa aşağıdaki kursa katılarak yardımcı öğretmen olabilirsiniz.
   https://www.kurssertifikasi.com/cocuk-gelisimi-kursu

 18. Betül dedi ki:

  merhaba ben 4 yıllık iktisat mezunuyum su anda da 4 yıllık çocuk gelişmi bölümü 1. sınıf öğrencisiyim anaokulu veya kreşlerde okul bitene kadar ablalık, yardımcı öğretmenlik yapmak icin bu sertifikayı almam şart mı acaba

 19. Yurdagül Kartal dedi ki:

  Kızım Almanya’da kreş eğitmenliği mesleğini öğreniyor size sorum
  Acaba kızım okul ve mesleği bitirdikden sonra Türkiye de kreş de eğitmen olarak çalışabilirim??

  • Yurdagül hanım merhaba;
   Yurt dışında alınan resmi belgelerin ülkemizde denkliği bulunmaktadır. Tam olarak alacağı belge, sertifika vs hakkındaki bilgileri edindikten sonra almış olduğu eğitim lisans düzeyindeyse YÖK’e daha düşük düzeydeyse MEB’e başvuruda bulunarak denklik talep edebilirsiniz.

 20. Sevim dedi ki:

  Merhaba ben dış ticaret okudum 2 sene bitirdim ana okul öğretmenliği kursuna yazılıp aldığım sertifikayla çalışabilme durumum var mı istediğim mesleği yapmak istiyorum..

  • Evet Sevim hanım. Kurslarımızın amacı zaten sevdiğiniz istediğiniz işi yapabilmenizi sağlamaktır. İletişim bölümümüzden bize ulaşırsanız, eğitim koordinatörlerimiz size yardımcı olacaktır.

 21. emine arzı dedi ki:

  merhaba. hasta ve yaşlı hizmetleri lise mezunuyum ama bölüm değişikliği yaparak çocuk gelişimine geçmek istiyorum. üniversiteye hazırlanıyorum. gaziantepde ilgilendiğim bu bölümle alakalı sertifika alabileceğim bi kurs mevcut mudur.

  • Emine hanım merhaba;
   Gaziantep ilimizde bu tarz kursları bulamazsınız. İletişim bölümümüzden eğitim danışmanlarımız ile iletişime geçerek genel merkezimiz üzerinden bu kursa kayıt olabilir ve kursu başarı ile tamamlarsanız sertifika sahibi olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.