AİLE DANIŞMANI olmak için Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarının;

 • Çocuk gelişimi
 • Hemşirelik
 • Psikoloji,
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik,
 • Sosyal hizmetler,
 • Sosyoloji,
 • Tıp,

alanlarından mezun olmuş ve Üniversite ve ya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardan toplam 464 saatlik Aile Danışmanlığı Kurslarına katılıp başarı ile kursu tamamlamak gerekmektedir.

Aile Danışmanlığı Kursları

Psikoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik, tıp, okul öncesi öğretmenliği ve aile ve tüketici bilimleri alanlarının mezunları katılabilir. (Okul öncesi öğretmenliği ile aile ve tüketici bilimleri alanlarına, yönetmelik gereği meslek elemanı sertifikası alabilirler.) 100 ya da 120 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip olanlar 464 saate tamamlama eğitimine katılabileceklerdir.

Aile Danışmanı Eğitimi

Eğitim Programı Aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak;
bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmeti sunma bilgi ve becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinir.

Bu amaç doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatı’na ek olarak kursiyerlerimize sınırsız şekilde süpervizyon eğitimi, uygulamalı vaka incelemesi ve örnek vaka çözümlerine katılabilirsiniz. Kursiyerlerimiz kendilerini aile danışmanlığı mesleğine hazır olarak nitelendirene kadar bu eğitimlerimiz tüm kursiyerlerimizin katılımına açıktır. Detayli bilgilendirme için eğitim koordinatörlerimizden bilgi alabilirsiniz.

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 33
...

Kalan Kontenjan : 17
...

Kursun Amacı Nedir?

Kurs programı genel olarak kursu tamamlayan başarılı kursiyerlerin;
Aile Danışmanı Eğitimi programının amacı:

 • Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 • Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
 • Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
 • Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
 • Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
 • Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
 • Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
 • Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
 • Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek çözüm odaklı müdahale hizmetleri planlamak ve uygulamak,
 • Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
 • Tek ebeveynli veya yas sürecinde ki ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
 • Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 • Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

Aile Danışmanları Çalışma Alanları

 • Bu sertifikayla kendi aile danışma merkezinizi açabilir,
 • Açılmış bir aile danışmanlığı merkezinde aile danışmanı uzmanlığı yapabilir
 • Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı olarak görev alabilir,
 • Adalet Bakanlığın da boşanma davaları ve çocuk mahkemelerinde bilir kişi olabilir,
 • Özel okullarda ve kreşlerde aile danışmanı olarak görev alabilirsiniz.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

 • Gelişim dönemlerini takip etmek
 • Gençlik çağı gelişim özelliklerini takip etmek
 • Aile olma sürecinde destek olmak
 • Değişen toplumun aile yapısına etkilerini tespit etmek
 • Çocuklarda görülen uyum problemlerine uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
 • Yaşlılıkta görülebilen uyum problemlerine uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
 • Sosyal vaka verilerini kaydetmek
 • Aile danışmanlığında terapötik süreç ve öncü yaklaşımları uygulamak
 • Aile seanslarında postmodern yaklaşımları uygulamak
 • Aile danışmanlığı için kanıta dayalı yaklaşımları uygulamak
 • Temel psikolojik danışmanlık becerileri uygulamak
 • Aile danışmanlığında kriz ve krizi yönetmek
 • Çocuk hakları ve hukuku hakkında bilgi sahibi olmak
 • İhmal ve istismara uğramış çocuklara uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
 • Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlara çözüm yolları aramak
 • Meslek etiği gereklerine uymak
 • Temel düzeyde araştırma yapmak
 • Aile danışmanlığında süpervizyon / vak’a sunumlarıyla beceriler geliştirmek

Eğitim süresi 464 saat olarak planlanmıştır.

En az 4 yıllık lisans psikoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik, tıp, okul öncesi öğretmenliği ve aile ve tüketici bilimleri alanlarının mezunu ve mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.
Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (4 adet).

Deneme soruları 39 adettir.

Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1. Puberte dönemi ergenlik sürecinin hangisinde görülür?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi gençlik döneminin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 

3. I. Bireyler evlenecekleri kişide aradıkları özellikleri, asla evlenmek istemedikleri karakterleri, eş seçimi öncesi arkadaşlığın etkilendiği etmenler arasında değildir.
II. Akraba evliliklerinde genlerde var olan olumsuz niteliklerin güçlenerek çocuklara geçmesi söz konusudur.
III. Boşanma ile ilgili yasalar, ülkeden ülkeye farklılık göstermemektedir.

Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi evliliği geciktiren kişilik özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 

5. Yetişkinlik döngüsünde ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

6. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde birey ölümleri, sağlık sorunları çiftleri etkilemekte ve yaşamdan zevk alma, yaşama bağlanma motivasyonlarında düşüşler yaratmaktadır?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ergenlik döneminde aile döngüsü ile ilgili yanlış ifadedir?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi ailenin biyolojik fonksiyonu ile ilgilidir?

 
 
 
 

9. Çocuğu parmak emmeden vazgeçirme çabaları kaç yaşına kadar dirençle karşılanır?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi duygusal uyum problemleri yaşayan çocuklarda alınması gereken önlemlerden değildir?

 
 
 
 

11. Çocukların ve gençlerin kendilerini korumak için söyledikleri yalan türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların yaşlılıkla ilgili olumsuz görüşlerinden biri değildir?

 
 
 
 

13. “Yaşlı bireyi etkileyen sosyal değişimlerden biri de emekliliktir. Yaşlının emekli olması, uğraşı alanının bulunmaması ve eski toplumsal ilişkilerini sürdürmemesi toplumsal iletişimi bozmaktadır.” ifadesi sosyal uyumu etkileyen faktörlerden hangisini açıklamaktadır?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi bellek yitiminin en büyük nedenlerinden biridir?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi yaşam kalitesini etkileyen etmenlerden biri değildir?

 
 
 
 

16. Özellikle kişinin ruhsal yapısı ve yaşayışıyla ilgili verilerde gerekli olduğu düşünülen soru aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

17. Yarım bırakılmış 10 adet hikayeden oluşan kişilik testine ne ad verilir?

 
 
 
 

18. Bireyler yılda en az kaç kez sağlık kontrolünden geçmelidir?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi, evlenmek için gereken yasal şartlardan biri değildir?

 
 
 
 

20. Aşağıdaki BM kuruluşlarından hangisi, çocuk hakları ile ilgili çalışmalarda ve toplantılarda yer almaz?

 
 
 
 

21. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocukların çalıştırılma şartlarından biri değildir?

 
 
 
 

22. Çocuk işçiliği en çok hangi sektörde kullanılır?

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik istismarın nedenleri arasında yer alır?

 
 
 
 

24. “Anne babanın sözel veya fiziksel saldırılar ile çocuğu korkutması, tehdit etmesi, gözdağı vererek korku dolu bir ortamda yaşamasına neden olmasına denir.” tanımı hangi duygusal ve psikolojik istismar çeşidine aittir?

 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel istismar uygulayan ailelerin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 

26. Ergen heyecan, coşku ve karşı cinse yönelik duygularını daha çok hangi yollarla dışa yansıtır?

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi gençlik döneminde karşılaşılan problemlerle başa çıkmada etkili değildir?

 
 
 
 

28. Ergenliğin hangi döneminde bilişsel gelişim hızlıdır?

 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi gecekondu ailesinin özelliklerindendir?

 
 
 
 

30. İlişkiler eşitlikçi değildir, aile içindeki statü farklılığı vardır. Yaşlı gençten, ergin çocuktan, erkek kadından daha yüksek konumdadır. Konumu en düşük grup ise gelin gibi aileye yeni katılan kişilerdir. Bu özellikler aşağıdaki aile türlerinden hangisini kapsar?

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun psiko-sosyal ihtiyaçlarından değildir?

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailelerde görülen özelliklerden değildir?

 
 
 
 

33. Yeni ve başka bir aile alt sistemine katılmadan önce kişisel hayat amaçlarının ve kendi olma, birey olma süreçlerinin formüle edildiği bir zaman dilimi ailenin hangi yaşam döngüsünü içerir?

 
 
 
 

34. Çift ilişkisinde eşlerin birbirini anlama ve tanıması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi çocuğu evden ayrılan aile döngüsü ile ilgili doğru ifadedir?

 
 
 
 

36. Aşağıdakilerden hangisi ailenin ekonomik fonksiyonu ile ilgili değildir?

 
 
 
 

37. İki ya da daha çok değişkenin birlikte incelendiği tabloya ne ad verilir?

 
 
 
 

38. Veri hakkında araştırmacının kendi için çıkardığı notlara ne ad verilir?

 
 
 
 

39. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ailenin toplumsal ve sosyolojik bir yapı olduğu göstermez?

 
 
 
 

Soru 1 - 39