Makale İçeriği
Tıp Sekreteri Eğitimi Kursu
Tıp Sekreteri Kursu Eğitim Programının Amacı:
Tıp Sekreteri Kursu Eğitim Programının İçeriği:
Tıp Sekreteri Kursunun Eğitim Süresi (Saat):
Tıp Sekreteri Eğitim Kursuna Katılma Koşulları:
Tıp Sekreteri Kursu Sertifikası:
Tıp Sekreteri Kursu sertifikasının geçerliliği:
Tıp Sekreteri Kursu Eğitim Grupları:
Kursa Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
Tüm Sayfalar

Tıp Sekreteri Eğitimi Kursu

Tıp Sekreteri Eğitimi KursuTıp sekreteri kursu eğitiminin amacı hastane, özel sağlık hizmet birimleri, özel tıp merkezlerinde hasta kabulu ve hastaların yönlendirilmesi, ilgili bölüm ve polikliniklerde hastanın dosyalarının oluşturulması, yapılan tedavi ve hastaya yapılan işlemlere göre kayıtların güncellenmesi, dosyaların arşivlenmesi ve tıp terminolojisini öğrenerek, temel anatomi bilgisi öğrenerek yaptığı iş ve işlemlerin bilincinde, yasal olarak yapması ve yapmaması gereken hareket ve işlemlerin bilincinde olarak çalışması hedeflenmiştir. Temel sekreterlik eğitim programının içeriğini, eğitim konularını, süresini ve kurs hakkındaki detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Tıp Sekreteri: Sağluk Kurum ve kuruluşlarında başhekim sekreterleri haricindeki, hasta sevk ve temel hastane dökümanlarının işlenmesini, arşivlenmesini, düzenlenmesini, sağlayan 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni kursiyer alımına kapanan bir eğitim programıdır. "Tıbbi Sekreterlik Kursu" Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde yoğun talep görmüş, Üniversitelerin "Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik" bölümü ile genellikle karıştırılan ve bu nedenle kursun kapanması ile sonuçlanan bir yasal döngü içerisine sokulan bir kurstur. Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunlarının almış oldukları "DİPLOMA" ile Tıp Sekreterliği Sertifikası aynı şey değildir! Çalışma alanları, görev yetki ve sorumlulukları birbirinden çok farklıdır. Bu karşılaştırma "Bilgisayar Mühendisleri" ile "Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası" sahiplerinin arasındaki fark kadar açık ve ortadadır.

Tıbbi Sekreterlik Sertifika Kursu'nun Geçerliliği: Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik öğrencileri başhekim sekreteri, hastane genel sekreteri olarak çalışmaktadır, resmi görev tanımları budur. Halbuki, Tıp Sekreterleri daha düşük dereceli kadrolarda görev yaparlar, tüm devlet hastaneleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, ana sağlık merkezleri, aile sağlığı merkezleri, halk sağlığı merkezleri, özel sağlık kuruluşlarında iş olanağı bulabilmektedirler. Tıp Sekreterliği Diploması KPSS atamalarında geçerlidir. Fakat Tıp Sekreteri Sertifikası KPSS atamalarnda henüz etki göstermemektedir. Kurs sonunda alınan sertifika Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesidir. Resmi evrak özelliği taşımaktadır. Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde resmi belge statösünde kabul görmektedir.

Tıp Sekreterlik Kursu'nun çalışma alanları: Tıp sekreterliği kursunun yasaklanmasından sonra sektördeki açığı kapatmak için "Hasta Kabul İşlemleri Elemanı Yetiştirme Kursu" açılmıştır. Bu sayede iki sektör görevlilerinin görev yetki ve sorumluluklarından bi haber olan insanlar daha açık bir şekilde farkı anlayabilmişlerdir.

Hasta kabul işlemleri kursu : Hastanelerde, ve benzeri kurumlarda çalışmak için Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmuştur. Özel sektör de nitelikli ve eğitimli "Hasta Kabul Elemanı" açığını bu şekilde kapatmaktadır.

Tıp Sekreteri kursu süresi: Tıp Sekreteri Kursu süresi 1064 saat olarak planlanmıştır, fakat kurs kaldırıldığı için yerine getirilen Hasta Kabul İşlemleri kursu'nun saati: 280 saat olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Detaylı bilgi için bakınız: Hasta Kabul Kursu2017 Yılı 6. Dönem Kayıt Tarihleri

20.02.2017 - 28.02.2017


Güncel bildirimleri ve indirimleri aşağıda bulunan takip et buntonu ile takip edebilirsiniz.

Merkezi Eğitim Kurumları

Her hakkı Merkezi Uzaktan Eğitim Kursları LTD. ŞTİ'ye aittir. © 2007 - 2014 Kaynak gösterilmesi koşulu ile site içeriği kısmen ve/veya tamamen kullanılabilir.

User Agreement | Privacy Policy | Sitemap | Merkezi Eğitim | Kurslar & Sertifikalar | Sınavlar | Duyurular