Yönetici Asistanlığı Kursu – Sertifikalı Eğitim

Kurumsallaşmanın hızlanması ve profesyonelleşmesi; firmaların birimlere ayrılması, her personelin uzmanı olduğu alanda çalışması gibi sonuçları beraberinde getirmiştir. Günümüzde yöneticilik geçmişten farklı olarak her personelin tek tek denetimini yapmak değil, denetleyenleri denetlemek üzerine misyon değiştirmiştir. Gerek iletişimin hızlanması gerek talebin ve pazarın artmasıyla “Yöneticiler” bu süratli sürece başarılı olan bir yardımcı ile ancak ayak uydurabilirler. Yönetici Asistanlığı her ne kadar “Asistanlık” olarak adlandırılsa da herkesçe malumdur ki asıl yönetici onlardır. Nitekim bu durum hakkında söylenmiş olan “Her zaman ikinci adamlar birinci adamları yönetir.” Sözü açık bir kanıttır. Günümüzde pek çok meşhur yöneticinin geçmişinde deneyimlediği yönetici asistanlığı, yöneticiliğe geçiş sürecinde prosesin işlemesi, personelin ihtiyacının-motivasyonunun göz önüne alınarak teşvik edilmesi, verimli çalışma ortamı ve daha pek çok sayabileceğimiz kriterlerin en düzgün işleyişinin yapıldığı meslek grubudur.

Bu nedenle sektördeki nitelikli birey ihtiyacının karşılanması ve yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla bu kurs verilmeye başlanmıştır. İlerleyen süreçlerde de bu mesleği yürüten bireylerin artacağı ve bu alandaki ilginin artacağı öngörülmektedir.

Kayıt İçin Kalan Süre

Yönetici Asistanlığı (yonetici asistanligi kapak) Kursu

Yönetici Asistanlığı Eğitimi Kursları

Orta ve büyük ölçekli kurumlar yönetici personel ihtiyacını karşılamak ve yöneticilerini daha yetkin hale getirmek için bu eğitimlere başvurabilirler. Çünkü bir firmanın yönetici kadrosunda profesyonel olarak çalışan, donanıma sahip ve iletişim becerilerine hakim personeller barındırmak oldukça güçtür. Bu tarz personeller barındıran firmalar her zaman bir adım öne çıkarlar. Ayrıca yönetici asistanlığı konusunda yetkin hale gelen kişiler büyük firmalar da kendilerine çalışma ortamı bulabilirler.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Yönetici Asistanlığı Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Yönetici Asistanlığı (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Yönetici Asistanlığı Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Yönetici Asistanlığı Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. Hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarından değildir?

 
 
 
 

2. Zihinsel fonksiyonları normal olan bir bireyin en fazla ihtiyaç duyduğu olgu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

3. Hangisi iletişim sürecinin temel aşamalarından birisi olamaz?

 
 
 
 

4. İletişimde hangi durumlarda kavramlar ve kelimeler yerini yenilerine bırakır?

 
 
 
 

5. Hangisi iletişim toplumsal fonksiyonlarından biri değildir?

 
 
 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde gönderinin ve alıcının hangi ortak paydasını oluşturmaktadır?

 
 
 
 

7. Hayatın bütün süreçlerinde entelektüel gelişim, yetenek, kişilik oluşumu,  kapasite ve bilgi aktarımına ne ad verilir?

 
 
 
 

8. Hangisi iletişim sürecindeki son aşamadır?

 
 
 
 

9. Kişisel, çevresel, yerel, ulusal ve uluslararası koşulları anlamak, bilinçli tepki göstermek ve doğru sonuçlara ulaşmak, depolamak, işlemek ve yaymak aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi  telefon ile iletişimin verimliliğini artırmakla doğrudan ilişkilidir?

 
 
 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz mesajı oluşturan unsurlardandır?

 
 
 
 

12. Verilerin duyu organlarımız aracılığı ile beynimize ulaşarak örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılması süreci aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 
 
 
 

13. Bilgi-sembol üreterek birbirimize ilettiğimiz ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştığımız ne adla adlandırmaktayız?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi iletişim ile ilgili tanımlara uymaktadır?

 
 
 
 

15. Hangisi örgüt içi iletişim fonksiyonlarından biridir?

 
 
 
 

16. İletişim süreci aşamalarından bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

17. İletişimde mesajların taşıması gereken niteliklerden bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

18. Bilgi, duygu ve düşünce olgularının gönderime uygun bir mesaj haline getirilmesine ne denir?

 
 
 
 

19. “Bir mesajın kaynaktan (göndericiden) alıcıya aktarıldığı yola” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

20. Algılamanın dışsal faktörlerinden birisi aşağıdakilerden hangisi?

 
 
 
 

21. Amacı toplumu bilgilendirmek, kurum veya kişiyi övmek olan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

22. İletişimin kişisel engelleri arasında yer alır diyebileceğimiz olgu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

23. Kişini kendini bir başkasını yerine koyarak, olaylara aynı pencereden bakması, o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru anlayarak, hissettiklerini karşı tarafa aktarma sürecine ne denir?

 
 
 
 

24. “Elektronik Basın” aracı hangi kitle iletişim materyali için kullanılmaktadır?

 
 
 
 

25. Basılı araçların diğer kitle iletişim araçlarına göre üstünlükleri arasında yer alan özelliklerden bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevlerinden biri değildir?

 
 
 
 

27. Duygu ve düşüncelerin sözlü, sözsüz ya da yazılı bir anlatımla insanlara ulaşmasını sağlayan sembollere ne denir?

 
 
 
 

28. Aşağıdaki alanlarda hangisi insan ilişkilerinde olması gerekenlerden biri değildir?

 
 
 
 

29. Vücut hareketleri ile yapılan ve sözlü mesajı destekleyici bedensel mesajlara ne denir?

 
 
 
 

30. Aşağıdakilerden hangisi beden dilini bilmenin ve bilinçli olarak kullanmanın yararlarındandır?

 
 
 
 

31. Yüz kısmında; alın, kaş, göz, ağız ve dudakla verilen mesajlar aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 
 
 
 

32. Bir ürünün, hizmet veya fikrin oluşturulmasına, ruhuna ve amacına uygun bir şekilde tanıtımının yapılmasına ve doğru kanalların kullanımı ile hedef kitlelere ulaştırılması aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 
 
 
 

33. İyi bir reklamın sahip olması gereken niteliklerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

34. Reklam türleri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

35. Bulunulan ortamda konukların Protokole göre derecelendirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 
 
 
 

36. Firmada görevli üst düzey yöneticiler ve başarılı personellerin tanıtıldığı tanıtıma ne denir?

 
 
 
 

37. Aşağıdakilerden hangisi afiş ve billboardlarda aranan özelliklerdendir?

 
 
 
 

38. İstenilen şartlarda ürün/hizmet sunumunu engelleyen, ürün/hizmetin birbiriyle uyumluluğunu engelleyen olaylar aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 
 
 
 

39. “Fikirlerin, problemlerin, algıların, soruların veya sonuçların bir listesini hazırlamak amacıyla bir ekibin yaratıcı düşüncesini ortaya çıkartmak için kullanılan tekniktir” Bu tanımlama aşağıdaki hangi teknik için kullanılmaktadır?

 
 
 
 

40. Kavram, ürün, hizmet veya bir teklifin, hatta kişinin kabul ve tanıtımını sağlamak için yapılan sunum türü aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaktadır?

 
 
 
 

41. “Raporlar, bütçe çalışmaları, istatistiki veriler,  dinleyicinin kapasiteleri doğrultusunda tarafsız biçimde gerçek bilgiler vermek için ……………… Sunum türü kullanılır.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 
 
 
 

42. Protokolde yer alan kişileri karşılanması ve uğurlanması aşağıdakilerden hangisi ile olur?

 
 
 
 

43. Protokol kuralları gereği toplantı, tören ve açılış konuşmalarında öncelik sırası kimdedir?

 
 
 
 

44. Makam sahibi kişinin resmi araçtaki oturma yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

45. Protokole dâhil kişilere davetiye gönderilirken kimin nereye oturacağının açıklanması kurallar gereğidir.  Oturma sırasında; Amirin yeri neresidir?

 
 
 
 

46. Bilimsel konuların tartışıldığı toplantılar aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

 
 
 
 

47. verimliliği etkileyen faktörler arasında yer almayan durum aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

48. Bir işin başkalarına yaptırılmasına veya yapılmasını bir başkasından istenmesi hakkına ne denir?

 
 
 
 

49. Toplantı tutanaklarını kayda geçirilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisinin görevleri dâhilindedir?

 
 
 
 

50. Bireyler tarafından ortaya çıkarılmış olan kişisel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri ahlaki boyutta ele alarak araştıran felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

Soru 1 - 50

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.