Temel Sekreterlik Kursu

Temel Sekreterlik; küçük ve orta ölçekteki iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için ofis becerileri konusunda uzmanlık sahibi, doğrudan denetleme yetkisi olmadan sorumluluk alabilecek, inisiyatif kullanan, yargıya varan ve kendisine tanınmış yetki sınırları içinde karar verebilen personel olarak tanımlanmaktadır. Tüm kuruluşların şirket iş – işlemlerini başarılı ve düzenli bir şekilde yürütebilmeleri için nitelikli sekreterlere ihtiyaçları bulunmaktadır.

Kayıt İçin Kalan Süre
Temel Sekreterlik (temel sekreterlik) Kursu

Temel Sekreterlik Kursları

Orta ve büyük işletmeler için yönetim kadrosunda bulunarak yönetime yardımcı işlemleri, büro içi ve dışı iletişimi, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yürütebilecek personel ihtiyacını karşılayacak kişileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Temel Sekreter Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Temel Sekreter Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Temel Sekreterlik (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlet onaylı sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Temel Sekreterlik Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Temel Sekreterlik Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. Aşağıdakilerden hangisi sekreterin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 

2. Dava dosyalarının hazırlanmasına yardımcı olmak hangi sekreterin görevidir?

 
 
 
 

3. Ülkeler arasındaki büyük toplantıları ve görüşmeleri düzenleyen sekreter hangisidir?

 
 
 
 

4. En önemli özelliği yöneticisinin işlerini bütün ayrıntıları ile bilmesi ve işi onun yokluğunda onu aratmayacak düzeyde yerine getirebilme yeteneğine sahip olması gereken sekreter hangisidir?

 
 
 
 

5. Birçok bölümü olan kurum ya da işletmenin herhangi bir bölümünün sekreteri hangisidir?

 
 
 
 

6.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin kişisel niteliklerinden değildir?

 
 
 
 

7. Sekreterin empati kurması neyi ifade eder?

 
 
 
 

8.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin iş ve meslek etiğine uygun değildir?

 
 
 
 

9.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin mesleki niteliğidir?

 
 
 
 

10.  İnisiyatif kavramı neyi ifade eder?

 
 
 
 

11.  Not defterinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin seyahat organizasyonu düzenlemesi için yapması gerekenlerden değildir?

 
 
 
 

13.  Aşağıdakilerden hangisi tüm sekreterlerin repertuvarında bulunması gerekenlerden değildir?

 
 
 
 

14.  Aşağıdakilerden hangisi kartvizitin kullanım amaçlarından değildir?

 
 
 
 

15.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin fihristi kullanım amacı değildir?

 
 
 
 

16.  Bir yöneticiye direkt bağlı olmadan hizmet yürüten sekreter aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

17.  Piyasa analizi, arz-talep unsuru çalışmalarını yapan sekreter aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

18.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin görevi değildir?

 
 
 
 

19.  Gazete veya dergi hazırlamada çalışan sekreter aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

20.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin mesleki niteliklerinden değildir?

 
 
 
 

21.  Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın amacına ulaşması için sekreterin dikkat etmesi gereken kurallardan biri değildir?

 
 
 
 

22.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin kişisel niteliklerinden biridir?

 
 
 
 

23.  Sekreterin sözlük kullanma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

24.  Sekreterin mesleki niteliklerinden olan “protokol kurallarını bilme” hangi davranışı gerektirir?

 
 
 
 

25.  Aşağıdakilerden hangisi sekreterin iş ve meslek etiğine uygun değildir?

 
 
 
 

Soru 1 - 25

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.