Performans Değerlendirme Uzmanlığı Kursu – Sertifikalı Eğitim

Performans, bir bireyin görevi gereği daha önce belirlenen standartlara uygun şekilde görevini ifa etmesi ve belirlenen amaçlara ulaşabilme seviyesi olarak tanımlanmaktadır. Bir firmada her çalışan için ve firma içi belli performans hedefleri vardır. Her çalışan belirlenen süreç boyunca bu amaçların bir kısmına ulaşır. İşte bu süreçte devreye performansı değerlendirme girer. Çünkü bir firmada performans yeterli şekilde değerlendirilmiyorsa oradaki yatırım boşa gidebilir. Performans değerlendirme uzmanı tam olarak bu süreçleri denetlemek ve düzenlemek için ortaya çıkmış bir meslektir.

Kursun amacı da iş hayatına gerekli olan nitelikli iş gücünün kazandırılması olarak belirlenmiştir. İlerleyen süreçlerde de bu mesleği yürüten bireylerin artacağı ve bu alandaki ilginin artacağı öngörülmektedir.

Kayıt İçin Kalan Süre

Performans Değerlendirme (performans degerlendirme uzmanligi kapak) Kursu

Performans Değerlendirme Uzmanlığı Kursları

Performans değerlendirme sürecinde çalışanın performansı izlenir, değerlendirilir, sonuçlar kayıt altına alınır ve analiz edilerek çalışana veya testi yaptıran iş verene bir geri bildirim sunulur. Öncelikle hem çalışanın hem de firmanın hedefleri birbiriyle paralel olarak belirlenmelidir. Sonrasında bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı profesyonel bir şekilde ortaya koyulmalıdır.

Performans değerlendirme süreci bir bütünün parçalarından meydana gelmektedir. Öncelikle hem bireyin hem de kurumun performansı ölçülür. Ortaya çıkabilecek sorunlar önceden belirlenir ve gerekli beklentiler personellere iletilir. Sonrasında personelin potansiyeline göre süreç izlenir. Performans değerlendirme sürecinde personelin yetenekleri, potansiyeli, iş alışkanlıkları, davranışlar ve diğer yetkinlikleri masaya yatırılır. Bu süreç sistematik ve yığılarak ilerleyen bir bütündür.

İş hayatındaki nitelikli performans değerlendirme uzmanı ihtiyacının karşılanması için bu kurs programı oluşturulurken yeterliliğe dayalı olarak ve modüler şekilde planlanmıştır. Tüm Türkiye’de uzaktan eğitim yöntemiyle bu kurs verilmeye başlanmıştır. Günümüzde popülerleşen bu meslek gelecekte de popülerliğini artıracağı öngörülmektedir.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Performans Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Performans Değerlendirme Uzmanı Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Performans Değerlendirme (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Performans Değerlendirme Uzmanlığı Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Performans Değerlendirme Uzmanlığı Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. 1)  Performans değerlendirme, bir organizasyonda neyi ölçer?

 
 
 
 

2. 2)  Performans değerlendirme sürecinde kullanılan en yaygın yöntem nedir?

 
 
 
 

3. 3)  Performans değerlendirme sürecinde, geri bildirim verirken nelere dikkat edilmelidir?

 
 
 
 

4. 4)  Performans değerlendirme sürecinde kullanılan bir diğer yöntem nedir?

 
 
 
 

5. 5)  Performans değerlendirme sürecinin amacı nedir?

 
 
 
 

6. 6)  Performans değerlendirme süreci ne sıklıkla yapılmalıdır?

 
 
 
 

7. 7)  Performans değerlendirme süreci, şirketlerin hangi yönde ilerlemesine yardımcı olur?

 
 
 
 

8. 8)  Performans değerlendirme sürecinde, bir çalışanın performansını etkileyen faktörler nelerdir?

 
 
 
 

9. 9)  Hangi performans değerlendirme yöntemi, çalışanların performansını değerlendirmek için en etkili yöntemdir?

 
 
 
 

10. 10)  Hangi performans değerlendirme yöntemi, performansı objektif olarak ölçmek için en etkili yöntemdir?

 
 
 
 

11. 11)  Hangi performans değerlendirme yöntemi, çalışanların kendilerini değerlendirmeleri için en etkili yöntemdir?

 
 
 
 

12. 12)  Hangi performans değerlendirme yöntemi, yüksek performans gösteren çalışanları ödüllendirmek için en etkili yöntemdir?

 
 
 
 

13. 13)  Hangi performans değerlendirme yöntemi, bir çalışanın performansının belirli bir zaman diliminde nasıl geliştiğini takip etmek için en etkilidir?

 
 
 
 

14. 14)  Performans değerlendirme sürecinde kullanılan bir diğer yöntem nedir?

 
 
 
 

15. 15)  Hangi performans değerlendirme yöntemi, çalışanların belirli bir süre içinde ne kadar iş yaptığını ölçmek için en etkilidir?

 
 
 
 

16. 16)  Performans değerlendirme sürecinde, geri bildirim verilirken nelere dikkat edilmelidir?

 
 
 
 

17. 17)  Hangi performans değerlendirme yöntemi, çalışanların performansını ölçmek için en az etkili yöntemdir?

 
 
 
 

18. 18)  Performans değerlendirme sürecinde, çalışanlarla iletişim kurmak neden önemlidir?

 
 
 
 

19. 19)  Performans değerlendirme sürecinde, geri bildirim verirken dikkat edilmesi gereken bir başka şey nedir?

 
 
 
 

20. 20)  Performans değerlendirme sürecinde, çalışanların performansını değerlendirmek için hangi özellikler dikkate alınmalıdır?

 
 
 
 

Soru 1 - 20

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.