Oyun Terapisi Kursu – Sertifikalı Eğitim

Oyun terapisi son yıllarda oldukça gelişme gösteren bir eğitim sürecidir. Bu uygulama 3 ile 11 yaş arasında tüm çocuklarda kullanılabilir. Bu uygulama sonunda içte kalan istekler, bilinç dışındaki her türlü korku, kaygı ve travma öğrenilebilir. Ayrıca çocukların davranış sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla da sıklıkla kullanılmaktadır.

Bu nedenle özelleşmiş çocuk gelişimi eğitmeni ihtiyacının karşılanması ve yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla bu kurs verilmeye başlanmıştır. İlerleyen süreçlerde de bu mesleği yürüten bireylerin artacağı ve bu alandaki ilginin artacağı öngörülmektedir.

Kayıt İçin Kalan Süre

Oyun Terapisi (oyun terapisi kapak) Kursu

Oyun Terapisi Kursları

Oyun terapisinde çocuklar özgür zaman geçirebilecekleri ve istedikleri gibi oyun oynayabilecekleri bir alanda vakit geçirirler. Burada bilinç dışından ortaya çıkan kin, kıskançlık ve korkular oyuncaklara geçirilir. Sizler de bu süreci takip ederek çocukları daha iyi tanıyabilirsiniz. Oyun terapisi uygulamak için bu alanda yetkili olmalısınız. Çünkü yetkili olmayan kişiler çocukların oyun terapisi ile tanınmasında etkin rol oynayamazlar.

Bu eğitim sonunda çocuklara sizler de farklı oyun terapisi seansları düzenleyebilir ve onları daha iyi tanıyabilirsiniz. Bu süreçte profesyonel yaklaşmak çok önemlidir. Bunun için oyun terapisi uygulayıcılığı eğitimini başarıyla tamamlamanız gerekir.

Bu eğitmen ihtiyacının karşılanması için bu kurs programı oluşturulurken yeterliliğe dayalı olarak ve modüler şekilde planlanmıştır. Tüm Türkiye’de uzaktan eğitim yöntemiyle bu kurs verilmeye başlanmıştır. Günümüzde popülerleşen bu mesleki yaklaşım gelecekte de popülerliğini artıracağı öngörülmektedir.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Oyun Terapisi Uygulayıcılığı Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Oyun Terapisi Uygulayıcılığı Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Oyun Terapisi (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Oyun Terapisi Uygulayıcılığı Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Oyun Terapisi Uygulayıcılığı Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. 1) ‘Oyun terapisi ‘ilk olarak hangi kuramcılar tarafından geliştirilmiştir?

 
 
 
 

2. 2)  İlk başta ——————–klasik öğrenme ve davranışçı kuramlar geliştirilmiştir. Boşluğu
doldurunuz?

 
 
 
 

3. 3)  ——–yıllarda ‘Bilişsel Psikoloji ‘ de önem kazanmıştır. Boşluğu doldurunuz?

 
 
 
 

4. 4)  Bilişsel-DavranıĢçı Oyun Terapisi kim tarafından geliştirilmiştir?

 
 
 
 

5. 5)  ————sayesinde küçük çocuklara bilişsel ve davranışçı yaklaşımın uygulanmasının önü
açılmıştır. Boşluğu doldurunuz?

 
 
 
 

6. 6)  Davranışçı Kuram hangi araştırmacının öğrenme üzerine olan çalışması ile başlayıp gelişme
göstermiştir?

 
 
 
 

7. 7)  İlk olarak hangi kuramcı tarafından duygular, düşünceler ve davranışların birbirinden etkilendiği ve
içerisinde bulunduğu çevre ile şekillendiği ortaya atılmıştır?

 
 
 
 

8. 8)  Koşullanma, ödül, ceza gibi yaklaşımlarla mevcut davranışı arttırmak ve azaltmak mümkün
olabilmektedir bunu hedefleyen yaklaşım———–içerir, bu yaklaşım anne-baba ve öğretmenler
tarafından sıkça kullanılmaktadır. Boşluğu doldurunuz?

 
 
 
 

9. 9)  ———-hem davranışsal terapi hem de bilişsel terapi ilkelerini benimsemiş ve bütünleyici yaklaşım
olarak ele alan psikoterapi yönetimidir. Boşluğu doldurunuz?

 
 
 
 

10. 10)  Hafif duygusal-davranışçı sorunların tedavisi için ilk olarak hangi terapi uygulaması
önerilmektedir?

 
 
 
 

11. 11)  Aşağıdakilerden hangisi Bilişsel-Davranışçı Terapisinin temel aldığı ilkelerden biri değildir?

 
 
 
 

12. 12)  ————-duygusal ve davranışsal problemleri olan çocukların iyileştirilmesi sürecinde oyun
terapisi tekniklerinden yardım alan bir psikoterapi türüdür. Boşluğu doldurunuz?

 
 
 
 

13. 13)  Klasik BDT zihinsel süreçleri olgunlaşmamış ve sözel becerileri gelişmemiş çocuklar için çok
kolay uygulanmaktadır.

 
 

14. 14)  Hangi kuramcı küçük yaştaki çocuklara (3-8 yaş arası gibi) özgü olan ‘BDT ‘ uyarlamasına
‘BDOT’ demiştir?

 
 
 
 

15. 15)  Tarihe bakıldığında ilk kim oyun terapisi ile BDT kullanımını öne sürmüştür?

 
 
 
 

16. 16)  Aşağıdakilerden hangisi Bilişsel –Davranışçı Oyun Terapisinin amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 

17. 17)  Hangi terapi diğer terapi türlerinden farklı olarak özellikle somutlaştırmayı ve sözelleştirmeyi
kolaylaştırmak için ‘Kuklalar ‘ bol miktarda kullanılmaktadır?

 
 
 
 

18. 18)  Aşağıdakilerden hangisi Bilişsel –Davranışçı Oyun Terapistinin sahip olması gereken özelliklerden
biri değildir?

 
 
 
 

19. 19)  Aşağıdakilerden hangisi bilişsel davranışçı oyun terapisi ile diğer oyun terapileri arasındaki
benzerliklerden biri değildir?

 
 
 
 

20. 20)  Bilişsel –Davranışçı Oyun Terapisinin hangi aşamasında kuklalar yardımıyla çocukla görüşme
yapılabilir ————denilen bu teknikte çocuğa doğrudan sorular yöneltmek yerine kuklalarla sohbet
edercesine çocukla ilgili bilgi toplanır, çocuğun verdiği cevaplara göre sorun alanlar ve çocuğun
düşünce içeriği hakkında bilgi sahibi olunabilir. Boşluğu doldurunuz?

 
 
 
 

Soru 1 - 20

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.