Mortgage Brokerliği Kursu – Sertifikalı Eğitim

Mortgage Brokerlığı: Konut finansmanı tanıtım ve pazarlama temsilciliğinin yaygınlaşmış ismidir. Mortgage brokerleri emlak danışmanlığının yanında bankalar tarafından verilen konut kredilerini müşterilerine göre seçen, müşterisi ve banka arasında aracılık işlemlerini yürüten, bankaların genellikle ayrıcalıklar tanıdıkları ileri seviye emlakçılardır.

Kayıt İçin Kalan Süre
Mortgage Brokerliği (mortgage brokerligi kapak) Kursu

Mortgage Brokerliği Kursları

Emlak alım – satım sektöründe yıllardır uygulanan kredi sistemi olan “Mortgage” sistemi ayrı bir uzmanlık ve iş kolu olarak günümüzde kabul görmektedir. Mortgage brokerları esas olarak;

Müşterisi için en uygun kredi seçeneğini sunan banka ile çalışıp bankaya müşteri sağladığı için bu aracılıktan,
Krediye söz konusu gayrimenkulün değerlemesi kısmında yardımcı olarak görev aldığı Gayrimenkul Değerleme Uzmanından,
Gayrimenkulün satışı sonucunda da yapmış olduğu satış işleminden emlak danışmanı olarak gelir elde eder.
Standart bir Gayrimenkul Danışmanı’na kıyasla aynı işten 3 kez gelir elde etmektedirler.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Mortgage Brokerliği Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Mortgage Brokerliği Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Mortgage Brokerliği (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Mortgage Brokerliği Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Mortgage Brokerliği Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. 1) Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerin temel niteliklerindendir?

 
 
 
 

2. 2) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kurulabilmesi için gerekli öğeler arasında ver almaz?

 
 
 
 

3. 3) Aşağıdakilerden hangisinde emlak pazarlamanın tanımı yapılmıştır?

 
 
 
 

4. 4) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın ortaya çıkma nedenleri arasında değildir?

 

 
 
 
 

5. 5) Piyasadaki müşteri ve rakipler ile ilgili güncel bilgiye sahip olan portföyünü çok iyi bilen satıcı ve alıcı ile ilgili kârlı iş yapabilen bir emlak pazarlamacı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

6. 6) Sit, askeri bölge, yapılaşma izni verilmeyen bölgelerde emlak arz ve talebi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 

7. 7) Aşağıdakilerden hangisi emlak danışmanlığı yapan bir kişide bulunması gereken özelliklerdendir?

 
 
 
 

8. 8) Aşağıdakilerden hangisinde emlak talebi artmaz?

 
 
 
 

9. 9) Yapılacak işin kısımlara ayrılması bu kısımlar arasındaki ilgililik ve burada çalışan personelin iyi ve verimli çalışmalarını sağlamak üzere işleyişin oluşturulmasına ne ad verilmektedir?

 
 
 
 

10. 10) Aşağıdakilerden hangisi emlak pazarlamada satış sonrası hizmetler arasındadır?

 
 
 
 

11. 11) Yasalar dahilinde çalışmak, çalıştığı kişilere karşı sadakat, kredi kullandırmada çıkara uygun davranış hangi standartlar arasında yer alır?

 

 
 
 
 

12. 12) Pazarlama organizasyonunda firmanın temel dağıtım tercihleri önemli bir yer tutmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tercihler arasında sayılamaz?

 

 
 
 
 

13. 13) Gayrimenkulün bulunduğu bölge, arazi yapısı,içi,yapısı,arz – talep dengesinin belirlenmesi, rayiç bedeller konusunda emlak danışmanının yaptığı çalışmalara ne ad verilmektedir?

 

 
 
 
 

14. 14) Aşağıdakilerden hangisi Gayrimenkul sektöründeki fırsatlar arasında değerlendirilen mortgage sisteminin avantajları arasında ver almaz?

 

 
 
 
 

15. 15) Aşağıdakilerden hangisi emlak sektöründe de uygulanan, zamandan kazandıran, görsel öğelerle desteklenen, işimizin gelişmesini sağlayan en önemli teknolojik gelişmedir?

 

 
 
 
 

16. 16)Aşağıdakilerden hangisi mortgage uygulamalarında sıklıkla başvurulan pazarlama hizmetidir?

 

 
 
 
 

17. 17) Satışa sunulan bir gayrimenkulün serbest piyasa koşullarında herhangi bir baskı altında olmaksızın takdir edilen makul fiyatına ne denir?

 

 
 
 
 

18. 18) İmar Planında TAKS = 0.40 ise 000 m2 ilk arsanın oturacağı binanın taban alanı kaçtır?

 

 
 
 
 

19. 19) Uygulama imar planı yapımlı, imar planında parsellere ayrılmış kısımlara ne denir?

 

 
 
 
 

20. 20) Özel bir şahsın arsası yol üzerinde kalıyorsa idare bu arsayı hangi kanuna göre alır?

 

 

 
 
 
 

21. 21) Bir arsanın değerlemesinde hangi yöntem kullanılır?

 

 
 
 
 

22. 22) Resmi kurum yapı imalat hesaplamalarında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 

 
 
 
 

23. 23) Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavları hangi kurumun denetimindedir?

 

 
 
 
 

24. 24) Lisanslama sınavında başarılı olarak bir gayrimenkulün değerlemesini yapan kişiye ne denir?

 

 
 
 
 

25. 25)

Emsal Emsal Emsal Emsal
175 TL/m2 170TLm2 173TLm2 115TLm2

Gayrimenkul değerleme uzmanı yukarıdaki tabloda verilen emsallere ulaşmıştır. Aynı emsallerden yola çıkarak bir mülkü değerlemek istemektedir. Buna göre aşağıdaki emsallerden hangisini kullanmak doğru olmaz?

 

 
 
 
 

26. 26) Kira getiren mülkün kira geliri ile satış değeri arasındaki ilişkiyi belirleyen oran nedir?

 

 
 
 
 

27. 27) Aşağıdakilerden hangisi bir değerleme yöntemi delildir?

 

 
 
 
 

28. 28) Takvim yaşı 20 yıl olan bir binaya esaslı bakım onarım yapılarak 10 yıl kazandırılmış ise binanın fiili yaşı kaçtır?

 

 

 
 
 
 

29. 29) Maliyet değeri yöntemine göre yapılan bir değerlemede değerlemeye konu mülkün m2 maliyet değeri 500 TL/m2 olarak belirlenmiştir. İnşaat alanı ise 200 m2 olarak hesaplanmıştır. Buna göre yapının maliyet değeri nedir? (yeni binadır)

 

 
 
 
 

30. 30) 5 A rakamı neyi ifade etmektedir?

———

A–4

———

3

 

 
 
 
 

31. 31) Brüt kira çarpanı 10, yıllık brüt kira geliri 000 TL/Yıl olarak belirlenen bir mülkün değeri nedir?

 

 
 
 
 

32. 32) Bir gayrimenkul satın alındığında nereye kayıt edilir?

 
 
 
 

33. 33) Bir banka kredisi ile mülk alındığında banka tarafından mülke tapuda yapılan işleme ne denir?

 

 
 
 
 

34. 34) Bir apartman dairesinde herkesin kendi şahsının oturduğu yerlere ne denir?

 

 

 
 
 
 

35. 35) Nazım ve Uygulama İmar Planlarını kim yapar?

 

 
 
 
 

36. 36) Resmi kurum tarafından ihale edilecek bir taşınmazın ihale öncesi tahmin ve tespit edilen bedeline ne denir?

 

 
 
 
 

37. 37) Bir işletmenin 4 ay vadeli 000 TL’lik kredi ihtiyacı vardır. Bu parayı X bankasından %30 faizli kullanabilmesi söz konusu ise ödeyeceği faiz ne kadardır?

 

 
 
 
 

38. 38) 200 TL faiz geliri elde edilen 6 ay vadeli mevduatın anaparası 000 TL olduğuna göre faiz oranı yüzde kaçtır?

 

 
 
 
 

39. 39) Belirli bir zaman içerisinde eşit aralıklarla verilen ya da alınan eşit ödemeler dizisine ne ad verilir?

 

 
 
 
 

40. 40) Basit dış iskonto yönteminde iskonto tutarı hangi değer üzerinden hesaplanır?

 

 
 
 
 

41. 41) Senedi kırdıran açısından senetlerin hangi iskonto yöntemi ile kırdırılması daha avantajlıdır?

 

 

 
 
 
 

42. 42) Bankadan 6 ay vadeli olarak %50 basit faiz üzerinden çekilecek 800 TL Kredinin faizi ne kadar olacaktır?

 

 
 
 
 

43. 43) %50 basit faiz üzerinden 4 aylığına bankaya yatırılan para 300 TL Faiz getirisi sağladığına göre bankaya kaç TL yatırılmıştır?

 

 
 
 
 

44. 44) %75 birleşik faizle bankaya yatırılan 250 TL’nin 5 yıl sonraki değeri kaç TL’dir?

 

 
 
 
 

45. 45) %20 birleşik faiz oranından 5 yıl sonraki 40 TL’nin şimdiki değeri kaç TL’dir?

 

 
 
 
 

46. 46) Bankaya %70 yıllık faizle yatırılan 500 TL’nin basit faizle 5 yıl sonraki ulaşacağı değer kaç TL’dir?

 

 
 
 
 

47. 47) Enflasyondan arındırılmış finansal varlık getirisine ne ad verilir?

 

 
 
 
 

48. 48) Bir yatırımcı 000 TL’lik tasarrufunu %60 faizle Devlet Tahviline yatırmıştır. Piyasada beklenen enflasyon oranı %50 olduğuna göre yatırımcının reel getiri oranı % kaç olur?

 

 
 
 
 

49. 49) 000 TL nominal değerli %80 faizli yılda bir defa faiz ödemeli 3 yıl vadeli tahvilin değeri iskonto oranı %60 olduğunda kaç TL’dir?

 
 
 
 

50. 50) Nominal değeri 000 TL ve fiyatı 750 TL olan sıfır kuponlu tahvilin getirisi % kaçtır?

 

 
 
 
 

Soru 1 - 50

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.