İş Hayatında Kriz Yönetimi Kursu – Sertifikalı Eğitim

Kriz bir işletmenin hiç beklenmeyen bir zamanda ortaya çıkan ve önlem alma konusunda geç kalınan olumsuz durumların toplamıdır. Krizler genel olarak bir işletmenin mevcut konumu ve geleceğini olumsuz etkiler. Bunun yanında kriz bazı sektörler ve firmalar için fırsat yaratan bir olgudur. Kriz süreçleri doğru yönetilirse firmalar bu işten kazançlı da çıkabilir. Bu yüzden tüm firmalar iş hayatında kriz yönetimi konusunda deneyimli uzmanlardan danışmanlık almalıdır.

Bu nedenle sektördeki nitelikli birey ihtiyacının karşılanması ve yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla bu kurs verilmeye başlanmıştır. İlerleyen süreçlerde de bu mesleği yürüten bireylerin artacağı ve bu alandaki ilginin artacağı öngörülmektedir.

Kayıt İçin Kalan Süre

İş Hayatında Kriz Yönetimi (is hayatinda kriz yonetimi kapak) Kursu

İş Hayatında Kriz Yönetimi Kursları

Krizler ulusal, uluslararası, sektörsel ya da kurumsal olarak yaşanan kısa ve uzun vadeli olarak da ortaya çıkabilir. Krizler karşısında firmalar daima hazırlıklı olmalı ve her türlü kriz ortamında alternatif bir çözüm planına sahip olmalıdır. Bu sayede krizi yöneterek markanıza değer katabilirsiniz. Kriz öncesinde, kriz anında ve kriz sonrasında işletmelerin kurumsal hedefleri için alınan bu kararlar büyük önem taşımaktadır.

İş dünyasında işletmeciler ve yöneticiler her zaman kriz olabileceğini dikkate almalı ve bu durumu en az zararla atlatma konusunda ya da krizi fırsata çevirme konusunda her zaman hazırlıklı olmalıdır. Bazı durumda üretimi azaltma, işten çıkarma ve yatırımları durdurma gibi kararlar alabilecekken bazı durumlarda da daha tam tersi kararları alarak kazançlı çıkabilirsiniz.

Bu ihtiyaçların karşılanması için bu kurs programı oluşturulurken yeterliliğe dayalı olarak ve modüler şekilde planlanmıştır. Tüm Türkiye’de uzaktan eğitim yöntemiyle bu kurs verilmeye başlanmıştır. Günümüzde popülerleşen bu meslek gelecekte de popülerliğini artıracağı öngörülmektedir.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

İş Hayatında Kriz Yönetimi Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

İş Hayatında Kriz Yönetimi Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

İş Hayatında Kriz Yönetimi (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

İş Hayatında Kriz Yönetimi Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

İş Hayatında Kriz Yönetimi Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. 1)  Kriz yönetimi nedir?

 
 
 
 

2. 2)  Kriz yönetimi planı, bir işletmenin hangi süreçlerinde kullanılır?

 
 
 
 

3. 3)  Kriz yönetimi planı oluşturulurken, hangi faktörler dikkate alınır?

 
 
 
 

4. 4)  Bir işletmenin kriz yönetimi planı oluşturması için hangi adımları izlemesi gerekir?

 
 
 
 

5. 5)  Kriz yönetimi planında hangi önlemler alınabilir?

 
 
 
 

6. 6)  Bir işletmenin kriz yönetimi planında neler yer alabilir?

 
 
 
 

7. 7)  Kriz yönetimi planında iletişim planı neden önemlidir?

 
 
 
 

8. 8)  Kriz yönetimi sırasında işletmenin itibarını korumak için ne tür adımlar atılabilir?

 
 
 
 

9. 9)  Kriz yönetiminde ne tür iletişim stratejileri uygulanabilir?

 
 
 
 

10. 10)  İşletme krizle karşılaştığında ne tür insani kaynak yönetimi adımları atılabilir?

 
 
 
 

11. 11)  Kriz sırasında işletme yöneticileri ne tür liderlik özellikleri göstermelidir?

 
 
 
 

12. 12)  Kriz yönetimi sırasında işletme yöneticileri ne tür iletişim becerileri sergilemelidir?

 
 
 
 

13. 13)  Kriz yönetimi sırasında işletme yöneticileri ne tür stratejiler izlemelidir?

 
 
 
 

14. 14)  Kriz yönetimi sırasında işletme yöneticileri ne tür risklerle karşı karşıya kalabilirler?

 
 
 
 

15. 15)  Kriz yönetimi sırasında işletme yöneticileri ne tür önlemler alabilirler?

 
 
 
 

16. 16)  Kriz yönetimi sırasında işletme yöneticileri ne tür kaynaklardan yararlanabilirler?

 

 
 
 
 

17. 17)  İşletme krizle karşılaştığında ne tür stratejiler uygulanabilir?

 
 
 
 

18. 18)  Kriz yönetimi sırasında ne tür risk yönetimi stratejileri uygulanabilir?

 
 
 
 

19. 19)  İşletme krizle karşılaştığında ne tür öğrenme ve gelişme fırsatları ortaya çıkabilir?

 
 
 
 

20. 20)  Kriz yönetimi sırasında işletme yöneticileri ne tür sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler?

 
 
 
 

Soru 1 - 20

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.