İSG Kursları

İş güvenliği ve işçi sağlığı uzmanlığı kursu yerine geçmemektedir. İSG uzmanı olmak için 4 yıllık lisans programlarının teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlar için geçerli iken kursumuz en az okuryazar olan herkese açıktır. İSG uzmanı olarak görev almak isteyenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açmış olduğu kurslardan faydalanabilirler.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

İSG Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. 1) Sosyal güvenliği sağlayan, yardımlaşma sandıkları-nın bugünkü eşdeğeri hangi kuruluştur?

 
 
 
 

2. 2)  Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güven­lik Bakanlığı’na bağlı değildir?

 
 
 
 

3. 3)  Yangın,bina çökmesi ve panik gibi durumlarda ortaya çıkan kazaları hangi grup kazalar olarak sınıf­landırabiliriz?

 
 
 
 

4. 4)  Türkiye’de yılda en fazla mal ve can kaybına sebep olan kazalar hangileridir?

 

 
 
 
 

5. 5)  Hangi tip kanama kılcal kanamaların bir belirtisi­dir?

 
 
 
 

6. 6)  Aşağıdakilerden hangisi besin zehirlenmelerinde ortaya çıkan belirtilerden değildir?

 
 
 
 

7. 7)  Düşmeler sonucu ortaya çıkan ve kemik bütünlü­ğünün bozulmasıyla sonuçlanan durum aşağıdakiler­den hangisidir?

 
 
 
 

8. 8)  Elektrik çarpmasında en uygun ilk yardım hangisi­dir?

 
 
 
 

9. 9)  Baretler hangi organ korumasında kullanılır?

 
 
 
 

10. 10)  Kalp ve şeker hastalığının daha sık görülmesi hangi özelliklere bağlıdır?

 
 
 
 

11. 11)  Aşağıdakilerden hangisi suda eriyen vitaminler­den birisidir?

 
 
 
 

12. 12)  Hastalanan yada yaralanan bir işçiye doktor ge­linceye kadar hayatını kurtarmak için yapılan müda­haleye ne denir?

 
 
 
 

13. 13)  Yalnızca sakat ve hasta olmamak değil, aynı za­manda fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden de tam bir iyilik halinde olmak aşağıdakilerden hangisi ile ta­nımlar?

 
 
 
 

14. 14)  İş kazalarının meydana gelmesinde %20 dola­yında kimin hatası vardır?

 
 
 
 

15. 15)  İş kazalarının %80’i  kimin hatasından kaynaklan­maktadır?

 
 
 
 

16. 16)  Desibel ne ölçüsü birimidir?

 
 
 
 

17. 17)  İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda aşa­ğıdaki zararlardan hangisi olmaktadır?

 
 
 
 

18. 18)  3308 Sayılı Kanunu adı nedir?

 
 
 
 

19. 19)  İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı hangi kanunda yapılmıştır?

 
 
 
 

20. 20)  İşveren çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Hükmü hangi kanunda vardır?

 
 
 
 

21. 21) Atölye ve iş yerlerinde işin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli, planlı ilmi çalışmalara ne denir?

 
 
 
 

22. 22)  yüzyılda esnaf teşekküllerinin adı neydi?

 
 
 
 

23. 23)  Kazalar sonucunda insan vücudunda oluşan doku parçalanması ve kanama gibi durumların meydana  gelmesine ne denir?

 
 
 
 

24. 24)  Önceden planlanmamış, bir anda oluşan yara­lanma, can ve mal kayıplarına yol açan olaylara ne denir?

 
 
 
 

25. 25) Herhangi bir etki sonucu damarlarda dolaşan kanın dışarı çıkmasına ne denir?

 
 
 
 

26. 26)  Aşağıdakilerden hangisi kaza çeşitlerinden değil­dir?

 
 
 
 

27. 27)  Açık bir yara üzerinde kanamanın durdurulması ya da enfeksiyon önlemek için yapılan işlemin adı nedir?

 
 
 
 

28. 28)  Aşağıdaki kanama türlerinden hangisi dışarıdan bakılınca anlaşılmaz?

 
 
 
 

29. 29)  Aşağıdakilerden hangisi enerji veren besin öğelerinden değildir?

 
 
 
 

30. 30)  Üst deriyi kırmızı renge dönüştüren ve bu kırmızı­lıkların altında içi sıvı dolu kabarcıklar oluşan, çok acı hissedilen yanık türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

31. 31)  Gece körlüğü hangi vitamin eksikliğinde görülür?

 

 
 
 
 

32. 32)  İşçilerin başlarına giydiği yüz ve boyunlarını koru­yan araçlara ne denir?

 
 
 
 

33. 33)  Büyüme ve gelişmeyi sağlayan, yıpranan hücrele­rin yenilenmesini sağlayan besin öğesi hangisidir?

 
 
 
 

34. 34)  Aşağıdakilerden hangisi beslenmenin temel amaçlarından değildir?

 
 
 
 

35. 35)  Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalasia denilen kemik hastalığına sebep olan vitamin hangisidir?

 
 
 
 

36. 36)  İşveren, çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür hükmü hangi kanunda vardır?

 
 
 
 

37. 37)  Dört On Mayıs tarihleri arasında kutlanan haftaya ne ad verilir?

 
 
 
 

38. 38)  İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması veya barışın, huzurun sağlanmasında kimlerin işbirliği gereklidir?

 
 
 
 

39. 39)  İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılma­sında işveren sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

40. 40)  Vücut içinde birçok enzimin ve hemoglobin gibi proteinlerin yapısına giren madensel maddelerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

41. 41)  A vitamininin özelliklerini kaybetmesini önleyen vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

 

 
 
 
 

42. 42)  Aşağıdakilerden hangisi E vitamini kaynaklarıdır?

 
 
 
 

43. 43)  D vitamininin en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 
 
 
 

44. 44) Aşağıdakilerden hangisi yağda eriyen vitaminlerdir?

 
 
 
 

45. 45)  Protein kalitesini yükseltmek için hangi besin grupları birlikte tüketilmelidir?

 
 
 
 

46. 46)  Öğün atlamadan, vücudun ihtiyacı kadar bütün besin gruplarını tüketmeye ne ad verilir?

 
 
 
 

47. 47)  Bir kazanın iş kazası olması için hangi durumlarda gerçekleşmesi gerekir?

 
 
 
 

48. 48)  Vücudun büyüme ve gelişmesi, yıpranan hücrele­rin onarımı ve yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürüle­bilmesi için besinlerin beslenme ilkelerine uygun ola­rak tüketilmesine ne ad verilir?

 
 
 
 

49. 49)  Hangi durumlarda kesinlikle pamuk kullanılma­malıdır?

 
 
 
 

50. 50)  Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtisi değil­dir?

 
 
 
 

Soru 1 - 50

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.