Hijyen Belgesi- Sertifikalı Eğitim

Hijyen: Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılması gereken uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır. Hijyen eğitimi ise; “Kişisel Hijyen, Gıda Hijyeni, Temizlik ve Dezenfeksiyon, Sağlık ve Güvenlik” konu başlıklarına odaklanmaktadır.
2018 yılından itibaren Mili Eğitim Bakanlığı tarafından verilen hijyen sertifikası ise 2 başlıkta toplanmıştır.

  1. Gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen belgesi
  2. Güzellik ve saç bakım hizmetlerinde çalışanlar için hijyen belgesi

Hijyen Sertifikası: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8 saat olarak planlanmış eğitim sonucunda başarılı olan kursiyerlerin aldığı e-devlette görünen belgeyi tanımlamaktadır. Resmi olarak yönetmelikler ile zorunlu bir kurs türü haline gelmiştir. Temel olarak 2 alanda toplanmakta ve gerek cilt bakımı – güzellik alanı olsun gerekse gıda alanında sertifikasız birey çalıştıran işverenler cezai işleme tabidir.

Hijyen Belgesi: Kamusal alanlarda, gıda yiyecek içecek hizmetlerinde, saç ve güzellik hizmetlerinde çalışan bireylerin yaptıkları işleri hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak toplum sağlığını gözeterek nasıl ve ne şekilde yapmaları gerektiğini öğrendikleri eğitim programı sonucunda verilen belgedir. İlgili alanlarda çalışanların hijyen belgesi olması zorunludur.

Kayıt İçin Kalan Süre
Hijyen (hijyen kapak) Kursu

Zorunlu Hijyen Belgesi Neden Gereklidir?

Dünya Sağlık Örgütüne göre temiz gıdaya ulaşmak her insanın temel haklarından birisidir. Gıda güvenliği konusunda Türkiye Gıda Hijyeni Yönetmeliğini yayınlamış ve bu amaçla gıda hijyen eğitim yönetmeliği oluşturulmuştur. İşletmeler, çalışanlarına gıda güvenliği eğitimi sağlayarak hijyen standartlarını daha iyi anlamalarını ve uygulamalarını sağlamalıdır. Toplumsal sağlık çalışmalarının bir parçası olarak gıda işletmeleri için hijyen kuralları, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının oluşturulmasına yardımcı olurken, çalışanların hijyen belgesi alma süreci de işletmelerin bu standartlara uygunluğunu resmi olarak kanıtlar. Hijyen eğitim programları, çalışanların sağlıklı gıda, temiz gıda unsurlarına sahip üretimin nasıl yapılacağı konularında gelişmelerini ve hijyen denetimlerini kendileri gerçekleştirerek işletmelerdeki hijyen gereksinimlerini karşılamalarını sağlar. Bu nedenle toplum sağlığını etkileyecek nitelikte bir öneme sahip olduğu için birden fazla kanun ve yönetmelik nezdinde zorunlu kılınmıştır.

Hijyen Kursları

Zorunlu Hijyen Belgesi: 24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği”ne dayanarak en fazla 40 en az 8 saatlik olmak üzere aşağıda listesi bulunan alanlarda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Hijyen Sertifikası“ işletmeler için zorunlu tutulmuştur.

Hijyen Eğitim Yönetmeliğine” göre aşağıda belirtilen iş kollarına dahil iş yerlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sertifikaya sahip olmayan hiç kimse çalıştırılamaz. Bu eğitimin bütün çalışanlara verilmesini iş yeri yetkilileri sağlamalıdır.

Hijyen kursları ise bu alandaki zorunlu tutulan eğitim ve sertifikanın karşılanması için yalnızca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar tarafından sunulmaktadır. Her ne kadar pandemi döneminde Üniversiteler tarafından Hijyen Belgeleri verilmiş olsa da MEB tarafından uzaktan eğitime uyarlanmıştır. Uzaktan eğitim yöntemi ile sunulan Online Hijyen Kursları ve örgün şekilde sunulan Hijyen Kursları eğitime katılacak kişinin tercihine göre sunulmaktadır.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Hijyen Eğitimi Sertifikası

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve geniş kapsamlı bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Eğitim programı, örgün ve uzaktan olacak şekilde tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Hijyen Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve MEB tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden e-yaygın sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı kullanabilirsiniz.

Hijyen (hijyen belgesi sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Bu kurs programı sonrası elde edeceğiniz sertifika Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulduğu için yürürlükteki tüm Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun şekilde olup resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir.

Hijyen Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Hijyen Belgesi Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. 1)  Hijyen nedir?

 
 
 
 

2. 2)  El yıkama, hijyen açısından neden önemlidir?

 
 
 
 

3. 3)  El yıkarken hangi adımları izlemek gerekir?

 
 
 
 

4. 4)  Hangi durumlarda ellerinizi yıkamanız önerilir?

 
 
 
 

5. 5)  Enfeksiyonların yayılmasını önlemek için neler yapılabilir?

 
 
 
 

6. 6)  Yiyecekleri doğru şekilde saklamak için hangi yöntemleri kullanmak gerekir?

 
 
 
 

7. 7)  Hangi yiyecekleri buzdolabında saklamak gerekir?

 
 
 
 

8. 8)  Yiyecekleri saklamak için hangi materyalleri kullanmak gerekir?

 
 
 
 

9. 9)  Hangi yiyecekleri birbirinden ayrı saklamak gerekir?

 

 
 
 
 

10. 10)  Hangi durumlarda yiyecekleri atmak gerekir?

 
 
 
 

11. 11)  Hangi ortamlarda hijyen kurallarına özellikle dikkat etmek gerekir?

 
 
 
 

12. 12)  Hangi durumlarda maske takmak önerilir?

 
 
 
 

13. 13)  Maske takarken nelere dikkat etmek gerekir?

 
 
 
 

14. 14)  El yıkamak neden önemlidir?

 
 
 
 

15. 15)  Tuvaleti kullandıktan sonra neden ellerimizi yıkamalıyız?

 
 
 
 

16. 16)  Hangisi doğru el yıkama yöntemidir?

 
 
 
 

17. 17)  Hangisi doğru hapşırdık veya öksürdükten sonra yapılması gerekenler arasında yer almaz?

 
 
 
 

18. 18)  Hangisi doğru hijyenik diş fırçalama yöntemidir?

 
 
 
 

19. 19)  Hangisi doğru hijyenik tuvalet kullanım yöntemidir?

 
 
 
 

20. 20)  Hangisi doğru temizlik yöntemidir?

 
 
 
 

Soru 1 - 20

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.