Hasta Danışmanı: Hastane, sağlık ocağı, poliklinik, tıp merkezleri vb. gibi sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ön büro – resepsiyon işlemlerini, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir. Hasta danışmanı, hasta kabul görevlisi, tıp sekreteri, hastane sekreteri, hasta kabul sekreteri, hastane resepsiyon görevlisi olarak da adlandırılabilmektedir fakat bu tanım biraz eksiktir. Çünkü hastanelerin içerisinde birbirine benzer ve birbiriyle alakalı birçok branş bulunmakta ve bu nedenle branşlar biraz birbirine karıştırılmaktadır.

Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde çalışan bireylerin çalıştıkları alanlarla ilgili sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiş, sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlık sektöründeki kurumların ihtiyaçlarının karşılanması için 2008 yılında Tıp Sekreteri Kursu açılmış, 2011 yılında ise bu kurs Üniversitelerin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü ile karıştırıldığı için kapatılmıştır. Sağlık kurumları ve sağlık işletmelerinin yaygınlaşması personel açığını sürekli olarak artırdığı için bu kurs yerine Milli Eğitim Bakanlığı Hasta Kayıt Kabul İşlemleri Elemanı Yetiştirme Kursunu uygulamaya sokmuştur. 2017 yılında ise Sağlık kurumlarının işleyişini kolaylaştırmak ve karışıklıkların giderilmesi için bu kurs programı da kapatılmış, yerine hastanelerin işleyiş bölümlerine göre 4 farklı branşta personel tercih edilmeye ve istihdamına başlanmıştır.

1- Danışma görevlisi (Hasta Danışmanlığı) (Danışma noktalarında resepsiyon görevini sağlamak, müşterinin kabulü ve yönlendirilmesi işlemleri, anons ve duyuruların gerçekleştirilmesi vb. işlemler) İşe alımlarda MEB onaylı sertifika istenmektedir. Kurs hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için MEB onaylı Danışma Görevlisi Kursu

2- Halkla İlişkiler ( Karşılama ve resepsiyon destek işlemleri, hasta-hastane işlemlerinin sağlanması, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim vb. işlemler) İşe alımlarda MEB onaylı sertifika istenmektedir. Kurs hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için MEB onaylı Halkla İlişkiler Kursu

3- Bilgisayar İşletmeni (Hastane otomasyon veri girişlerinin sağlanması, elektronik ortamda yapılacak işlemlerin sağlanması, hasta dosyalarının tutulması ve arşivlenmesi vb. işlemler) İşe alımlarda MEB onaylı sertifika istenmektedir. Kurs hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Kursu

4- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Başhekim sekreterliği, başhekim randevu ve konuk kabulünün takibi, resmi kurumlarla olan yazışmalar ve kurum içi yazışmaların sevk ve idaresi vb. işlemler) İşe alımlarda Üniversitelerin ilgili bölüm mezuniyeti istenmektedir. Bölüm hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için YÖK Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü

 

Hasta Kabul Danışmanlığı Kursları

Merkezi Eğitim Kurumları tarafından sağlık işletmelerinde çalışmayı düşünen veya sağlık işletmelerinde çalışan fakat henüz sertifikası olmayan bireylere yönelik olarak hazırlanan 3 branştaki eğitim programı paketidir.

Eğitim paketimizin içeriğinde;

 1. Danışma Görevlisi (Hasta danışmanı)
 2. Halkla İlişkiler Elemanı (Halkla ilişikler görevlisi, resepsiyonist)
 3. Bilgisayar İşletmeni (Veri giriş elemanı)

kursları bulunmaktadır. Kursların ortak amacı sağlık sektörünün tercih ettiği nitelikli ve eğitim almış personelin yetiştirilmesidir. Paket programı başarıyla tamamlayan bireyler hastanelerin 3 farklı pozisyonunda istihdam edilebilecek şekilde eğitim ve niteliğe kavuşacaktır.

 

Danışma Görevlisi Kursu

İş yerinde etkili iletişim kurabilen randevu ve konuk kabulü programı yapabilen, telefon bilgisayar üzerinden iletişim kurabilen danışma görevlileri yetiştirmek hedeflenmiştir. Bu doğrultuda verilen eğitimlerde teorik ve uygulamalı eğitimler birbirini pekiştirici şekilde aynı anda kullanılmaktadır.

Halkla İlişkiler Kursu

Bir kuruluşla hedef kitlesi arasındaki karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve iş birliğini oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, sorun ve problemlerin yönetimini içeren, kamuoyuna cevap veren, kamuoyunun bilgilendirilmesi için yönetime yardımcı olan, kamu yararına hizmet etmek için yönetimin sorumluluğunu tanımlayan ve vurgulayan, değişikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan bireydir.

Bilgisayar İşletmenliği Kursu

Bu eğitim programı kursiyerlerin genel bilgisayar kullanımlarının artırılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle öncelikle bilgisayar donanım ve parçaları tanıtılmakta, işlevlerini, hatalarını ve özelliklerini kavramaları amaçlanmaktadır. Daha sonrasında ise genel bilgisayar kullanımı için gereken nitelikler öğretilmekte ve olmazsa olmaz konulardan olan internet kullanma eğitimi verilmektedir. Sonrasında ise ofis programlarının genel kullanım özellikleri ve örnek uygulamalar ile kurs sonlandırılmaktadır.

 

Kurs Kayıt Formu


Kursa kesin kayıt işlemleriniz için gereken kayıt formuna bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Formun çıktısını aldıktan sonra bilgileri hatasız ve okunaklı şekilde doldurup taratarak ekleri ile birlikte eğitim koordinatörlerimizin size belirttiği mail adresine mail olarak yollayınız.


Kurs Kontenjan Durumu

Toplam Kontenjan : 50

...

Kayıtlı Kursiyer : 35
...

Kalan Kontenjan : 15
...

Kursun Amacı Nedir?

Sağlık sektöründeki kurum ve kuruluşların bünyesinde halen çalışan ve ya çalışmayı düşünen klinik destek hizmetleri vb alandaki personellerinin eğitilerek nitelikli hale gelmesi, hasta kabulu, danışma işlemleri, hastane otomasyon kullanımı, iş akışı ve belge yönetimi, hasta ve hasta yakını ile iletişim gibi sektörel işlemleri yürütebilen bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sertifika Geçerliliği Nedir?

Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavında başarılı olursanız, alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “kurs bitirme belgesi” olacağı için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.
Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Ders konularına ilgili kursların kendi sayfalarından ulaşılabilirsiniz özetle konular şu şekildedir.

 

 • Kişisel Bakım Yapmak / Kişisel Bakım
 • Sosyal Çevresi İle Etkili İletişim Kurmak / Sosyal Hayatta İletişim
 • İş Yerinde Etkili İletişim Kurmak / İş Hayatında İletişim
 • Randevu ve Konuk Kabulü Programı Yapmak / Randevu ve Konuk Kabulü
 • Telefonla İletişim Kurmak / Telefonla İletişim
 • İnternet Üzerinden Bilgiye Ulaşmak / Bilgisayarla İletişim
 • Belge Akışını İzlemek / Belge Akışı
 • Beden Dili İle İletişim Kurmak / Beden Dili
 • Türkçeyi Doğru Konuşmak / Diksiyon 1 / Diksiyon
 • Halkla İlişkilerin Temel Kavramı
 • Nitelikleri, Halkla İlişkiler Çalışmalarının Amacı
 • Hedef Kitle, Reklam
 • Propaganda
 • Lobicilik Ve Halkla İlişkiler
 • Satış Pazarlama Ve Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkilerde Yöntemler Ve Araçlar
 • Hedef Ve Yöntem Saptama
 • Planlama Ve Bütçe, Uygulama Ve Değerlendirme
 • Fuar
 • Sergi
 • Toplantı
 • Festival  Açılış Ve Sponsorluk
 • Halkla İlişkiler Ve Psikoloji
 • Halkla İlişkiler Şirketlerinin Yapısı
 • Kurum İçi İlişkiler
 • Halkla İlişkiler Şirketlerinde Yöntem Ve Organizasyon
 • Yönetici Ve Personel Tipleri Müşteri Çeşitleri
 • Hedefe Uygun Halkla İlişkiler Planlaması
 • Davranış Şekilleri
 • Değer Yargıları
 • Motivasyon
 • Yüzyüze İlişkiler
 • Telefonda Konuşma
 • Doğru Konuşma Prensipleri
 • Dış Görünüş
 • Dinleme
 • Özetleme
 • Sosyal Yapısı İle İnsan
 • Kişilik Altyapısının Değerlendirilmesi
 •  Kampanya Türleri
 •  Örnek Kampanyalar
 • Bilgisayar, Donanım ve yazılım kavramları hakkında genel bilgiler
 • Fare Tanımlaması ve kullanılması pratikleri
 • Klavye (Keyboard) tanıtımı ve kullanımı
 • Masaüstü (Desktop) kavramı
 • Masaüstünü Hızlı Görmek
 • Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu
 • Hızlı Başlat Çubuğu
 • Yeni Araç Çubuğu Oluşturmak
 • Başlat Menüsünü Özelleştirmek
 • Bilgisayarın Kapatılması
 • Pencere Kavramı,
  Pencereleri Masaüstüne Yerleştirmek
 • Menüleri ve Araç Çubuklarını Kullanmak
 • Çoklu Pencere
 • Program Çalıştırmak
 • En Sık Kullanılanlar Menüsü
 • Dosya Kavramı, Klasör Kavramı,
  Dosya Yada Klasörleri Kopyalamak
 • USB Belleklere veya Diskete Dosya ve ya Klasör Kopyalamak
 • Disketten Sabit Diske Dosya ve ya Klasör Kopyalamak
 • Dosya ve Klasörleri Taşımak
  Dosya ve ya Klasörleri Silmek
 • Silinen Dosya Yada Klasörleri Geri Almak
 • Programları Silmek
 • Dosya ve Klasörlerin Sıkıştırılması
 • Windows Öğelerini Eklemek ya da Kaldırmak
 • USB Bellek ve Disketlerin Formatlanması
 • Dosya Arama
 • CD / DVD / USB’ ye Dosya veya Klasör Kopyalamak
 • Tarih Saat ve Bölgesel Dil Ayarları
  Klavye Ayarları
 • Fare Ayarları
 • Ekranı Kaydırma, Ölçüsünü Ayarlamak
 • Sesler ve Çoklu Ortam Ayarları
 • Yazı Tipi Ayarları
 • Görüntü Ayarları,
  Duvar Kağıtları,
  Ekran Koruyucuları
 • Windows Temalarını Değiştirmek
 • Ekran Çözünürlüğünü Ayarlamak
 • Klasör Seçeneklerini Ayarlamak
 • Bilgisayarınız Hakkında Bilgi Almak
 • Yazıcı Yüklemek
 • Dosyalar Hakkında Ayrıntılar Almak
 • Gizli Dosyaları Görmek,
  Dosyaları Gizlemek
 • Dosya Uzantılarını Değiştirmek
 • Hesap makinesı,
  Not Defteri,
  Paint,
  Word Pad,
  Disk Birleştirici,
  Disk Temizleyici
 • Sistemi Geri Yüklemek,
  Ses Kaydedici,
  Karakter Eşlem,
 • Internet Tarayıcılarını kullanarak sitelerde gezinti yapmak.
 • İnternet üzerinde arama sitelerini kullanarak arama işlemini yapmak.
 • E-mail alma gönderme,
  Dosya gönderme işlemleri.

 

Danışma görevlisi eğitim süresi 312 saat,

Bilgisayar işletmenliği eğitimi 160 saat,

Halkla ilişkiler eğitimi 80 saat olarak planlanmıştır.

Danışma görevlisi kursu en az okuryazar,

Bilgisayar işletmenliği kursu en az ilköğretim,

Halkla ilişkiler kursu en az lise mezunu bireyler tarafından alınabilir.

Eğitimin sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifikameb-onayli-sertifika sınavına katılan kursiyerler 100 üzerinden 45 ve üzeri puanlar alanlar başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir.
Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 iş gününü aşmamaktadır.

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vesikalık Fotoğraf (her kurs 2 adet).

Deneme soruları 30 adettir. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Sınav deneme soruları aşağıdaki gibidir. Başarılar Dileriz. 🙂 (Kursiyerlerimiz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır.)

1.  Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarından biri değildir?

 

 

 
 
 
 

2.  Normal zihinsel fonksiyonlara sahip bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu olgu hangisidir?

 

 

 
 
 
 

3.  Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel aşamalarından değildir?

 

 

 
 
 
 

4.  İletişimde kavramlar ve kelimeler yerini yenilerine hangi durumlarda terk eder?

 

 

 
 
 
 

5.  Aşağıdakilerden hangisi iletişimin toplumsal fonksiyonlarından değildir?

 

 

 
 
 
 

6.  Paylaşmayı gerekli kılan iletişim gönderinin ve alıcının hangi ortak paydasını oluşturmaktadır?

 

 

 
 
 
 

7.  Devlet gücü ile uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 
 
 
 

8.  Toplum içinde var olan ve uyulması gereken kurallara ne ad verilir?

 

 

 
 
 
 

9. İnsanlar tarafından oluşturulan maddi ve manevi değerlerle o değerlerin ileriki kuşaklara iletilmesine …………………adı verilir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde hangisi gelmelidir?

 

 

 
 
 
 

10.  Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan ortak davranışlara ne ad verilir?

 

 

 

 

 
 
 
 

11.  “Çoğu zaman başkalarının duygu ve düşüncelerini dikkate almayı bir fazlalık olarak görmekteyiz.” Bu tanım hangi iletişim engelini bize açıklamaktadır?

 
 
 
 

12.  Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?

 

 

 
 
 
 

13.  Çalışanlarını korumak, geliştirmek, eğitim ve verim düzeylerini yükseltmek, için oluşturulan kurullara……………adı verilir. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

 

 
 
 
 

14.  Kişinin sosyal yapıdaki yerine………………denir. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

 

 
 
 
 

15.  Telefonla iletişimin verimliliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 

 

 
 
 
 

16. Telefon görüşmelerinde detayların aklınızda kalması ve aranan kişinin yerinde bulunmaması halinde……………formları kullanılır. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

 

 
 
 
 

17.  Vücut temizliğinin doğru yapılmaması hangi sorunları ortaya çıkarır?

 

 

 
 
 
 

18.  Randevuların sabit zamanlara alınması niçin önemlidir?

 

 

 
 
 
 

19.  Bazı davetiyelerde yer alan LCV neyin kısaltmasıdır?

 

 

 
 
 
 

20.  Resmi ilişkilerde izlenecek yol yöntem ve görgü kurallarına………..denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde hangisi gelmelidir?

 

 

 
 
 
 

21.  Aşağıdakilerden hangisi danışma hizmetlerinin görevlerinden değildir?

 
 
 
 

22.  Aşağıdakilerden hangisi dormenin görevlerinden değildir?

 
 
 
 

23.  Aşağıdakilerden hangisi konukları karşılama görevinde en önemli hedeftir?

 
 
 
 

24.  Aşağıdakilerden hangisi danışmada çalışanların görevlerini tam yapmadığını açıklar?

 
 
 
 

25.  Aşağıdakilerden hangisi danışma görevlilerinden değildir?

 
 
 
 

26.  Danışma bankosu nerede olmalıdır?

 
 
 
 

27.  Doorman tarafından kapıda karşılanan konuklar başka hangi personel tarafından güler yüzle karşılanır ve rahatlatılır?

 
 
 
 

28.  Aşağıdakilerden hangisi önbüronun bölümlerinden biri değildir?

 
 
 
 

29.  Aşağıdakilerden hangisi danışma bölümünde çalışan personel değildir?

 
 
 
 

30.  Önbüroda bulunan bölümlerin sevk ve idaresini yürüten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

Soru 1 - 30

Katılımcı Görüşleri

 • mezun-kursiyer
  Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine sizi tercih ettim, iyi ki de etmişim. Yalnızca hasta kabul değil aynı zamanda verilen diğer eğitimlerinizin de çok faydasını gördüm tüm hocalarımıza buradan teşekkür ederim. Sayenizde artık bir mesleğim var ve mutluyum.
  Handan KÜÇÜKÇE
  Öğrenci
 • mezun-kursiyer
  Güler yüzlü ve bilgili çalışanları her konuda bana yardım ettiler öncelikle onlara çok teşekkür ederim. Eğitimler zaten harikaydı. Öğretmenlerimiz o kadar güzel ders işlemekte ki hem eğlenceli hem öğretici hiç sıkılmayacaksınız. Her şey için çok teşekkür ederim. Rabbim yüzünüzden gülmeyi eksik etmesin.
  Ayşe ÇAKIROĞLU
  Hasta Kabul Görevlisi
 • mezun-kursiyer
  Kuzenimin tavsiyesi ile Merkezi Eğitimi tercih ettim, kuzenim de aynı kursa katılmış ve çok kısa bir sürede özel bir hastanede işe başlamıştı. Benim de gitmemi ve sertifika almamı önerdi. Kuzenim şans eseri iş buldu diye düşünmüş ve önemsememiştim. Ailemin zoru ile kursa yazıldım. İstemeye istemeye başladığım kursun dersleri o kadar dolu dolu geçti ki yalnızca hasta kabul eğitimi değil, otomasyon eğitimi, cv hazırlama ve mülakat teknikleri, diksiyon ve halkla ilişkiler eğitimlerinin hepsini gerçekten alanında uzman hocalardan almak özgüvenimi anlatılmaz derecede arttırdı. Mezuniyet sonrasında 2. iş görüşmemde iş buldum. Şimdi bir Özel Tıp Merkezi'nde hasta kabul görevlisi olarak çalışmaktayım. Tabi ilk maaşımla öncelikle kuzenime sonrasında Merkezi Eğitim Çalışanlarına hediye aldım. Şans ya da tesadüf değilmiş. Merkezi Eğitim Kurumları'na sonsuz teşekkürler. Ta bi kuzenim Elif'e de. 🙂
  Derya PEKTEN
  Tıp Sekreteri
 • mezun-kursiyer
  Merhaba ben bir Devlet Hastanesi'nde hasta kabul personeli olarak çalışmaktayım. 1 yıldır bu mesleği yapmama rağmen otomasyon programını kullanmayı pek de beceremiyordum. Bana göre karışık bir programdı. Yalnızca hasta kabül otomasyon programı öğrenmek kurs araştırırken merkezi eğitim kurumları ile tanıştım. Hocamız o kadar basit bir şekilde uygulamalı olarak anlattı ki yaklaşık 1 yıldır nasıl çözememişim diye hayıflandım. Diğer derslere de ücretsiz olarak katılabileceğimi duyunca anladım ki bu kurum bu işi para için yapmıyor. Tüm eğitmenlerime ve Merkezi eğitim çalışanlarına Teşekkürler.
  Ayşe Nur ÖZBİLEN
  Hasta Kabul Personeli