Halkla İlişkiler Kursu – Sertifikalı Eğitim

Halkla İlişkiler Görevlisi; kurumlar, kuruluşlar veya işletmeler ile müşteriler arasındaki iletişimi, anlayışı, kabulü ve iş birliğini oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, sorun ve problemlerin yönetimini, kamuoyunun bilgilendirilmesi için yönetime yardımcı olan, değişikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan ve başlıca araçları olarak ahlaki iletişim tekniklerini ve araştırmayı kullanan ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonudur. Yani işletme kurum ya da kuruluşların insani yanını temsil eden ve insanla olan iletişimini sağlayan bireylerdir.

Kayıt İçin Kalan Süre

Halkla İlişkiler (halkla iliskiler kapak) Kursu

Halkla İlişkiler Eğitim Kursları

Şirketlerin müşteri ilişkilerinde aracı rol üstlenerek müşteri ihtiyaçlarına cevap vererek sorunları çözümleme süreçlerini yönlendirme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Halkla ilişkilerin önemli noktalarından birisi de reklamcılıktır. Reklamcılığı sadece satış – pazarlama unsuru olarak düşünmek büyük bir hatadır. Reklam insanların bakış açılarını değiştirmeleri için onlara sunulan bilgiler bütünüdür. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitim programını Halkla İlişkiler ve Reklamcılık olarak tasarlamıştır.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Halkla İlişkiler Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Halkla İlişkiler Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Halkla İlişkiler (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Halkla İlişkiler Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Halkla İlişkiler Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi halkla ilişkilerin tanımında yer almaz?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi ideal halkla ilişkilerin fonksiyonlarından biridir?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi yönetsel roller arasında yer almaz?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 

5.  Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki ilk halkla ilişkiler faaliyeti olarak kabul edilir?

 
 
 
 

6.  Aşağıdakilerden hangisi “halkla ilişkiler” teriminin ilk kez kullanıldığı ülkedir?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tarihine geçen ilk planlı etkinliği organize etmiştir?

 
 
 
 

8. Ivy Lee, çalıştığı sürece hangi ilkeyi benimsemiştir?

 
 
 
 

9.  Birinci Uluslararası Halkla İlişkiler Kongresi hangi yılda düzenlenmiştir?

 
 
 
 

10.  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çağdaş anlamda ilk halkla ilişkiler uygulamasını başlatan birimdir?

 
 
 
 

11.  Aşağıdakilerden hangisi bir firmadaki halkla ilişkiler biriminin örgütlenmesinde etkili değildir?

 
 
 
 

12.  Orta büyüklükteki bir işletmede halkla ilişkiler birimi, aşağıdaki birimlerden hangisine bağlı olarak çalışabilir?

 
 
 
 

13.  Aşağıdakilerden hangisi özel halkla ilişkiler kuruluşlarının yaptığı işler arasında yer almaz?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler ajansının müşterisi hakkında bilmek zorunda olduğu bilgilerden biri değildir?

 
 
 
 

15.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler etiğinin standartları arasında yer almaz?

 
 
 
 

16.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde sosyal sorumluluğun özelliklerinden biridir?

 
 
 
 

17.  Aşağıdaki etik yasalardan hangisi CERP tarafından 1965’te kabul edilmiştir?

 
 
 
 

18.  Aşağıdaki davranışlardan hangisi halkla ilişkiler mesleğine zarar vermez?

 
 
 
 

19.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde dürüstlüğün temellerinden biridir?

 
 
 
 

20.  Bir halkla ilişkiler görevlisi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?

 
 
 
 

21.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin özelliklerinden biridir?

 
 
 
 

22.  Halkla ilişkilerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Bunalımın sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 

24.  Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda Avrupa’da uygulanan halkla ilişkiler faaliyetlerinin özelliklerinden biridir?

 
 
 
 

25.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler biriminin üst yönetimle işbirliği içinde çalışmasının nedenlerinden değildir?

 
 
 
 

26.  Bir kimsenin neyin doğru veya yanlış, haklı veya haksız olduğunu belirlemesini sağlayan değerler sistemine ne ad verilir?

 
 
 
 

27.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler etiğinde yeni yönetim anlayışının temelidir?

 
 
 
 

28.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler etik yasalarından biri değildir?

 
 
 
 

29.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler görevlisinin topluma karşı sorumluluk alanına girmez?

 
 
 
 

30.  Aşağıdakilerden hangisi iletişim açısından reklamın niteliklerinden biri değildir?

 
 
 
 

31.  Aşağıdakilerden hangisi tüketici merkezli yaklaşımlar açısından reklâmın niteliklerinden değildir?

 
 
 
 

32.  Aşağıdakilerden hangisi reklamcılık faaliyeti içerisindedir?

 
 
 
 

33.  Aşağıdakilerden hangisi propagandanın özelliklerindendir?

 

 
 
 
 

34.  Propaganda en çok hangi alanda kullanılır?

 

 
 
 
 

35.  Aşağıdaki tanımlardan hangisi siyah propagandayı ifade eder?

 
 
 
 

36.  Aşağıdakilerden hangisi lobi sözcüğünü tanımlamamaktadır?

 
 
 
 

37.  Aşağıdakilerden hangisi lobicinin niteliklerinden değildir?

 
 
 
 

38.  Lobicilik aşağıdaki ülkelerden hangisinde doğmuştur?

 

 
 
 
 

39.  Pazarlama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 
 
 
 

40.  Klasik anlayışa göre pazarlamanın temelini oluşturan faaliyet hangisidir?

 
 
 
 

41.  Amerikan Pazarlama Derneği’nin 1985 yılında yaptığı pazarlama tanımına göre aşağıdakilerden hangisi pazarlama faaliyetinin özelliklerinden biridir?

 
 
 
 

42.  Aşağıdakilerden hangisi reklamın özelliklerinden değildir?

 
 
 
 

43.  Aşağıdakilerden hangisi tanıtımın özelliklerinden değildir?

 

 
 
 
 

44. Aşağıdakilerden hangisi tanıtımın amaçlarından değildir?

 
 
 
 

45. Aşağıdakilerden hangisi tanıtımın toplumsal işlevlerinin sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 

Soru 1 - 45

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.