Fuar Host – Hostesi Kursları

Kurs bitiminde başarılı ve mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanında;

  1. Halkla ilişkiler ve tanıtım ajansları, 2. Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümleri, 3. Organizasyon ve fuar şirketleri vb. Yerlerde çalışabilirler.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Host – Hostes Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Fuar Host – Hostesi Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Fuar Host - Hostes (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Fuar Host – Hostesi Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Fuar Host – Hostesi Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1.  Aşağıdakilerden hangisi “fuar”ı tanımlar?

 
 
 
 

2.  “Fuarlar;………………………………önemlidir.” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

 
 
 
 

3.  Aşağıdakilerden hangisi fuar çeşidi değildir?

 
 
 
 

4.  Aşağıdakilerden hangisi solo fuarların çeşididir?

 
 
 
 

5.  Aşağıdakilerden hangisi kongre çeşidi değildir?

 
 
 
 

6.  Aşağıdakilerden hangisi kurumsal organizasyon değildir?

 
 
 
 

7.  Aşağıdakilerden hangisi fuar/kongre hazırlanırken yapılmaz?

 
 
 
 

8.  Aşağıdakilerden hangisi fuar/kongre hostesinin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 

9.  Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesini tanımlar?

 
 
 
 

10.  Aşağıdakilerden hangisi hosteslere verilen eğitimde yer almaz?

 
 
 
 

11.  Aşağıdakilerden hangisi fuar stantlarının yardımcı mekanlarından birisidir?

 
 
 
 

12.  Aşağıdakilerden hangisi fuar stantlarında kullanılan malzemelerden biri değildir?

 
 
 
 

13.  Aşağıdakilerden hangisi stant özelliklerinden değildir?

 
 
 
 

14.  Aşağıdakilerden hangisi temizliğin önemini tanımlar?

 
 
 
 

15.  Aşağıdakilerden hangisi temizlik alanlarına konan uyarı levhalarından değildir?

 
 
 
 

16.  Aşağıdakilerden hangisi stant çeşidi değildir?

 
 
 
 

17.  Aşağıdakilerden hangisi yönlendirme levhası değildir?

 
 
 
 

18.  Aşağıdakilerden hangisi “etelaj”ı tanımlar?

 
 
 
 

19.  Aşağıdakilerden hangisi fuar tanıtım dokümanlarına verilen genel addır?

 
 
 
 

20.  Aşağıdakilerden hangisi “shell-schme” tanımıdır?

 
 
 
 

21.  Aşağıdakilerden hangisi fuar alanında yapılan etkinlik değildir?

 
 
 
 

22.  Aşağıdakilerden hangisi fuar alanında yapılan etkinliklerde kullanılan ekipman değildir?

 
 
 
 

23.  Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?

 
 
 
 

24.  Aşağıdakilerden hangisi büroların en önemli işlevidir?

 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi dosyalama sistemi değildir?

 
 
 
 

26.  Aşağıdakilerden hangisi arşiv çeşidi değildir?

 
 
 
 

27.  Aşağıdakilerden hangisi “fuar”a katılma kararı alan firmanın öğrenmek zorunda olduğu hususlardan değildir?

 
 
 
 

28.  Aşağıdakilerden hangisi organizatör firmanın katılımcılara fuar döneminde yaptığı hizmetlerden değildir?

 
 
 
 

29.  Aşağıdakilerden hangisi fuar pazarlama çalışmalarında firmaların fuara katılımlarını sağlamak için yapılan tanıtımlardan değildir?

 
 
 
 

30.  Aşağıdakilerden hangisi fuar katılımcıları karşılanırken yapılır?

 
 
 
 

31.  Aşağıdakilerden hangisi faaliyet sırasında karşılamada yapılır?

 
 
 
 

32.  Aşağıdakilerden hangisi yetkililer karşılanırken yapılmaz?

 
 
 
 

33.  Aşağıdakilerden hangisi protokole refakatte yapılır?

 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi katılımcıların kayıt-kabul işlemleri yapılırken yapılmaz?

 
 
 
 

35.  Aşağıdakilerden hangisi yaka kartlarının özelliklerindendir?

 
 
 
 

36.  Aşağıdakilerden hangisi açılışlarda yapılamaz?

 
 
 
 

37.  Aşağıdakilerden hangisi mikrofon çeşidi değildir?

 
 
 
 

38.  Aşağıdakilerden hangisi hosteste bulunması gereken özelliklerdendir?

 
 
 
 

39.  Aşağıdakilerden hangisi promosyonun tanımına uygun değildir?

 
 
 
 

40.  Aşağıdakilerden hangisi fuarda uygulanan promosyonlardan biri değildir?

 
 
 
 

41.  Aşağıdakilerden hangisi anketin tanımı için söylenemez?

 
 
 
 

42.  Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda kalite ölçütleri değerlendirme ve anket uygulama biriminin yapacağı işlerden değildir?

 
 
 
 

43.  Aşağıdakilerden hangisi fuar alanında bir ürünü ziyaretçiye tanıtmanın çok genel yollarından biri değildir?

 
 
 
 

44.  Aşağıdakilerden hangisi fuar personelin, stantta kullanması gereken araç gereç ve ekipmanlardan değildir?

 
 
 
 

45.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

46.  Aşağıdakilerden hangisi fuar ikram hizmeti değildir?

 
 
 
 

47.  Aşağıdakilerden hangisi stantta yapılan ikramlarda önemlidir?

 
 
 
 

48.  Aşağıdakilerden hangisi servis toplanırken yapılır?

 
 
 
 

49.  Aşağıdakilerden hangisi temizlik ve düzenlemede yapılmaz?

 
 
 
 

50.  Aşağıdakilerden hangisi menü kartı çeşidi değildir?

 
 
 
 

Soru 1 - 50

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.