Etkinlik Terapisi Uygulayıcılığı Kursu – Sertifikalı Eğitim

Eğitim politikasında yaşanan değişimlerden sonra artık öğretmenlerin ve kurumların yapısında da hızlı bir değişim yaşanmıştır. Artık ezber temelli eğitimden sonra etkinlik ve yapılandırmacı temelli bir eğitim anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu yüzden çocuklara yaklaşımlar da değişmiştir. Artık eğitimciler çocukları anlamak ve onların seviyelerine uygun etkinliklerle onlara yaklaşırlar. Bu süreçte çocukların duyuşsal ve bilişsel seviyelerine uygun bir süreç izlemek önemlidir.

Bu nedenle sektördeki nitelikli birey ihtiyacının karşılanması ve yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla bu kurs verilmeye başlanmıştır. İlerleyen süreçlerde de bu mesleği yürüten bireylerin artacağı ve bu alandaki ilginin artacağı öngörülmektedir.

Kayıt İçin Kalan Süre

Etkinlik Terapisi (etkinlik terapisi kapak) Kursu

Etkinlik Terapisi Uygulayıcılığı Kursları

Çocuklar günlük hayatta kendini ifade etmekte zorlanabilirler. İşte burada devreye özel etkinlikler girer. Etkinlik terapisi uygulayıcılığı eğitimi sonrasında çocuklara psikolojik olarak kendilerini iyi hissettirecek etkinlikler yapabilirsiniz. Böylece onların dünyasına bir kapı aralayabilir ve oyunlar üzerinden çocukların kendini ifade etmesini sağlayabilirsiniz.

Bu ihtiyaçların karşılanması için bu kurs programı oluşturulurken yeterliliğe dayalı olarak ve modüler şekilde planlanmıştır. Tüm Türkiye’de uzaktan eğitim yöntemiyle bu kursun verilmeye başlanmıştır. Günümüzde popülerleşen bu meslek gelecekte de popülerliğini artıracağı öngörülmektedir.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Etkinlik Terapisi Uygulayıcılığı Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Etkinlik Terapisi Uygulayıcılığı Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Etkinlik Terapisi (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Etkinlik Terapisi Uygulayıcılığı Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Etkinlik Terapisi Uygulayıcılığı Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. 1)  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi 1950 ‘li yıllarda —————-‘Danışan Merkezli Terapi’
yaklaşımından yola çıkarak çocuk terapilerinde çocuğun odak olduğu yaklaşım haline gelmiştir.
Boşluğu doldurunuz?

 
 
 
 

2. 2)  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi 1960 ‘lı yıllarda ————–tarafından geliştirilmiştir. Boşluğu
doldurunuz?

 
 
 
 

3. 3)  Çocuklarda oyun terapisi yürütülürken yönlendirmesiz olan ve çocuğun kendi davranışlarını fark
edip yönetmesini benimseyen oyun terapisi hangisidir?

 
 
 
 

4. 4)  Aşağıdakilerden hangisi ‘Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’ ile ilgili doğru bir çıkarım değildir?

 
 
 
 

5. 5)  Hangi oyun terapi türü hümanist modellerin içinde yer alır ve Carl Rogers ‘in birey merkezli
yaklaşımından esinlenilmiştir?

 
 
 
 

6. 6)  Hangi kuramcı Rogers’ın birey merkezli yaklaşımını çocuklara uyarlayan ilk kiĢidir?

 
 
 
 

7. 7)  Oyun Terapisinin önemli öncülerinden Virginia Axline oyunun çocukların kendilerini ve
duygularımı ifade edebilmeleri ve yeni davranışlar keşfetmeleri açısından oldukça önemli olduğunu
vurgulamakta özellikle teropötik değişim için bir takım koşulların gerekliliğini vurgulamıştır bu
koşullardan olmayan hangisidir?

 
 
 
 

8. 8)  Çocuk Merkezli Oyun Terapisinde çocuğun hangi konuda gelişme sağlaması önemsenmemektedir?

 
 
 
 

9. 9)  Shaefer ‘in belirttiği gibi ‘Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin aşamalarından biri değildir?

 
 
 
 

10. 10)  Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin hangi aşaması çocuk ve terapistin birlikte çalışma ilişkisi inşa
etmeye başladıkları ilk seansları içerir?

 
 
 
 

11. 11)  Schaefer ‘in ‘Oyunun İyileştirici ‘etkilerinden birini oluşturmaz?

 
 
 
 

12. 12)  ——–ve———-çocuk merkezli oyun terapisinin bir uygulama prosedürünün aksine çocuklarla
birlikte olma sürecine dayandığını ve bir onarım sürecinden ziyade bir varoluş süreci olduğunu
belirtmişlerdir. Boşluğu doldurunuz?

 
 
 
 

13. 13)  ÇMOT sürecinde problem yerine———geçmiş yerine ———düşünce ve hareketler yerine ———
açıklama yerine ———-düzeltme yerine ———-önemlidir. Boşluğu doldurunuz?

 
 
 
 

14. 14)  ÇMOT genel olarak kaç yaş arasındaki çocuklarda kullanılır?

 
 
 
 

15. 15)  Çocuk Merkezli Oyun Terapisinde terapistin komut vermesi değil ebeveynlerin teropötik süreci
yönetmeleri esastır.

 
 

16. 16)  Değişimi sağlayan terapistin bilgisi değil çocuğun içsel kaynakları ve bilgeliğidir.

 
 

17. 17)  Çocuk Merkezli Oyun terapisi hangi çocuk sorunlarında etkili değildir?

 
 
 
 

18. 18)  Axline çocuk ve terapist iliĢkisini geliştirecek temel 8 prensip ilke belirlenmiştir. Hangisi bu
ilkelerden biri değildir?

 
 
 
 

19. 19)  Hangi oyun terapisi türü çocuğun problemleri yerine ‘İlişkiye Odaklanmayı’ tercih eder?

 
 
 
 

20. 20)  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi sürecinde hangi temel becerinin teropötik etkinliği yoktur?

 
 
 
 

Soru 1 - 20

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.