Erken Çocukluk Özel Eğitim Kursu – Sertifikalı Eğitim

Erken Çocukluk Özel Eğitim Öğretim Programı dünyada en çok kullanılan erken özel eğitim yöntemi olan küçük adımlar erken eğitim programının MEB tarafından modernize edilerek geliştirilmiş halidir. 2018 yılında yayınlanarak resmi öğretim program haline gelmiştir.

Küçük adımlar Macquarie Üniversitesi tarafından Avustralya’da 0-4 yaş arasındaki özel eğitim gerektiren çocukların gelişimsel gecikmelerine müdahale etmeyi ve çocukluk dönemi eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş olan çocuklarla birlikte ebeveynlerini de kapsayan eğitim programıdır. Eğitim programı 8 kitap ile sunulmaktadır. 7 kitap kaynak eğitim modüllerinin uygulamalarını 8. Kitap ise uygulamaların değerlendirme envanterinden oluşmaktadır. Yaygın olarak Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı olarak bilinmektedir.

Bu eğitim programı öğreticiler için bir kaynak olarak kullanabileceği gibi, deneyimsiz ebeveynler için de adım adım uygulanabilecek bir rehber olarak kullanılmaktadır. Program, 0-6 yaş aralığındaki normal gelişim sürecinde edinilen bilgileri kapsamaktadır. Programda büyük ve küçük kas becerileri, iletişim, kişisel-toplumsal ve alıcı dil gelişimine yönelik becerilerin öğretimi hedeflenmektedir.

Eğitim programının amacı gelişimsel gecikme gösteren çocukların aileleri tarafından kullanılmak üzere çocuğun ev ortamında eğitiminin devam etmesi için kolayca uygulanabilir teknikler ve görevler sunmaktır. Bu modelin uygulanmasındaki nitelikli birey ihtiyacının karşılanması ve yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla bu kurs verilmeye başlanmıştır. İlerleyen süreçlerde de bu mesleği yürüten bireylerin artacağı ve bu alandaki ilginin artacağı öngörülmektedir.

Kayıt İçin Kalan Süre

Erken Çocukluk Özel Eğitim (erken cocukluk ozel egitim kapak) Kursu

Erken Çocukluk Özel Eğitim Programı Kursları

Anaokulu çağındaki özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimi için hazırlanan Erken Çocukluk Özel Eğitim Programı bir eğitim modeli kazandırma ve bilinçlendirme eğitimi olarak ortaya çıkmıştır. Kurslar modüler olarak planlanmış ve kaynak kitaplarla örtüşecek şekilde pekiştirilmiştir.

 1. kitap programın dayanaklarını ve gelişim koşullarını,
 2. kitap değerlendirme, öğretim programı hazırlama, öğretim ve olumsuz davranışlarla mücadele yöntemlerini,
 3. kitap, düzey belirleme, öğretim amaçlarını saptama ve öğretim yapma becerilerini kapsamaktadır.
 4. kitap büyük kas becerilerini,
 5. kitap küçük kas becerilerini,
 6. kitap dil becerilerini,
 7. kitap kişisel ve toplumsal becerileri kapsamaktadır.
 8. kitap, 4, 5, 6. ve 7. kitaplarda yer alan becerilerin değerlendirilmesi
  ve bu becerilerle ilgili öğretim programı hazırlanmasına rehberlik eden Gelişim Becerileri Envanterinden oluşmaktadır.

Kitapların her biri, becerilerin nasıl değerlendirileceği, öğretim teknikleri, değerlendirme ve öğretim sırasında hangi araç-gereçlerin kullanacağı, sonuca nasıl karar verileceği, sonuçların kayıt şeklini ve öğrenilen becerinin nasıl pekiştirileceğini açıklanmaktadır.
Bu kurs programı oluşturulurken yeterliliğe dayalı olarak ve modüler şekilde planlanmış ve uzaktan eğitime uygun hale getirilmiştir. Tüm Türkiye’de uzaktan eğitim yöntemiyle bu kurs verilmeye başlanmıştır. Günümüzde popülerleşen bu uygulamanın gelecekte de popülerliğini artıracağı öngörülmektedir.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Erken Çocukluk Özel Eğitim Programı Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Erken Çocukluk Özel Eğitim Programı Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Erken Çocukluk Özel Eğitim (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Erken Çocukluk Özel Eğitim Programı Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Erken Çocukluk Özel Eğitim Programı Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. Özel eğitimin önemi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış ifade edilmiştir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin amaçlarından değildir?

 
 
 
 

3. Özel eğitimle ilgili temel kavramlardan biri değildir?

 
 
 
 

4. Bireyin psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde geçici ya da kalıcı türden bir kayıp yapı ya da işlev bozukluğudur.” İfadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

5. Engelliliğin genel nedenleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmiştir?

 
 
 
 

6. “Bacakların olmayışı yürümeyi engeller, parmakların sakatlığı kalem tutmayı engeller ve birey yapmak istediği rolleri yerine getiremez.” Bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir?

 
 
 
 

7. “Özel eğitim gerektiren tüm bireyler ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.”açıklaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almıştır?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi Özel Eğitime gereksinimi olan çocukların engel gruplarına ve yaşlarına göre sayılarının tam olarak belirlenememesinin nedenlerindendir?

 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi Özel eğitimle ilgili temel ilkelerdendir?

 
 
 
 

10. “İyi görememe, işitememe, zihinsel engelden dolayı algılayamama” gibi kavramlar aşağıdaki terimlerden hangisi ya da hangileriyle doğrudan ilgilidir?

 
 
 
 

11. Engelli çocuğa sahip olan aile çocuğunun bağımsız davranışlar geliştirebilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapmalıdır?

 
 
 
 

12. . Yetersizlikten Etkilenmiş Çocuğa Sahip aileler engelin kabulüne kadar olan süreçte bazı aşamalardan geçmektedirler. Bu süreç aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

 
 
 
 

13. Çocuğun eğitiminde başarıya ulaşabilmek ve olumlu sonuç alabilmek için yapılması gereken en önemli şey aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

14. Yetersizlikten etkilenmiş ailenin geçirdiği evreler sırasına göre, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisinde engelli çocuğa erken tanı konulmasının önemi doğru ifade edilmiştir?

 
 
 
 

16. Ekip çalışmasında kimler görev almaktadır?

 
 
 
 

17. Engelli çocuğun kabulü hangi aşamada zorluk yaşanır?

 
 
 
 

18. Aile eğitimine başlamadan önce bilinmesi gerekenlerden değildir?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi aile eğitim programının amaçlarından değildir?

 
 
 
 

20. Engelli çocuğu olan aileler aile içi iletişimde neyi yapmazlar?

 
 
 
 

21. Aşağıdakilerden hangisi engelli çocuğu olan aile tepkilerini etkileyen etkenlerdendir?

 
 
 
 

22. Engelin kabulünde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi ailenin tepkilerini etkileyen değişkenlerden değildir?

 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi öğretmen anne baba iş birliğinin yararlarındandır?

 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi engelli aileleri ile çalışmada dikkat edilmesi gereken noktalardandır?

 
 
 
 

26. Engelin kabul edilmeyiş nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun engelli oluşundan en çok etkilenen kişilerdir?

 
 
 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi ailenin engeli kabulünü zorlaştırır?

 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi ailelere yönelik hizmetlerden değildir?

 
 
 
 

30. “Duygusal güçlüklere bağlı olarak anne babanın yaşadıkları çatışmaları anlamalarına ve çözümlemelerine yardım etme” ifadesi hangi aile danışmanlığı çeşididir?

 
 
 
 

31. Eğitime alınamayacak derecede engelle sahip çocuklara aşağıdaki maddelerden hangisi uygulanmalıdır?

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi engelin kabulünde üçüncül tepkilerdendir?

 
 
 
 

33. Engelli çocuğun bireysel davranış geliştirebilmesi için aşağıdaki alanlardan hangisi engel teşkil etmeyecek şekilde düzenlenmelidir?

 
 
 
 

34. “Bireyin psikolojik, sosyolojik, anatomik yapısında geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, işleyiş bozukluğudur.” Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanabilir?

 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi tanı ve değerlendirmede dikkat edilecek ilkelerden değildir?

 
 
 
 

36. 36) Aşağıdakilerden hangisi gelişime etki eden biyolojik faktörlerdendir?

 
 
 
 

37. 37) Hangi dönemde soyut düşünme ve bilimsel sorgulama gelişir?

 
 
 
 

38. 38) Aşağıdakilerden hangisi büyük kas gelişimi için uygun araç-gereçlerden değildir?

 
 
 
 

39. 39) Aşağıdakilerden hangisinin algılamada önemi yoktur?

 
 
 
 

40. 40) Aşağıdakilerden hangisi hatırlama için söylenemez?

 
 
 
 

41. 41) Aşağıdakilerden hangisi 0-12 yaş çocuklarında sosyalleşme özelliklerinden biridir?

 
 
 
 

42. 42) Aşağıdakilerden hangisi ahlak gelişimine uygun değildir?

 
 
 
 

43. 43) Gelenek sonrası düzeye ulaşma yaşının 14 yaş olduğunu hangi kuramcı belirtmiştir?

 
 
 
 

44. 44) Cinsel gelişime uygun araç-gereç hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

45. 45) Kadınlık hormonlarını salgılamak aşağıdaki organlardan hangisinin görevidir?

 

 
 
 
 

46. 46) Hızlı nüfus artışı nasıl önlenir?

 
 
 
 

47. 47) Çocuk 1’den 10’a kadar karışık verilen sayıları sıralayıp sıra içinde eksik olan sayıyı hangi yaşlarda bulabilir?

 
 
 
 

48. 48) Gelişimde bir sıra vardır. Bu sıraya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

49. 49) Aşağıdakilerden hangisi dinlendirici oyun değildir?

 
 
 
 

50. 50) Oyun araç-gereçleri hazırlanırken hangisi göz önünde bulundurulmaz?

 
 
 
 

Soru 1 - 50

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.