Emlak Danışmanlığı Kursu – Sertifikalı Eğitim

Emlakçılık kursu, gayrimenkul danışmanlığı veya emlak danışmanlığı kursu olarak adlandırılan bu program lise ve üzeri mezuniyete sahip ve ya en az ilkokul mezunu 5 yıllık sektör tecrübesi bulunan bireylere yönelik olarak hazırlanan emlakçılık kursu türüdür. Temel emlakçılık kursundan farkı ders programındaki ufak değişiklikler ve süre açısından daha uzun bir eğitim olmasıdır. Temel olarak iki eğitim de birbirinin aynıdır.

Kayıt İçin Kalan Süre

Emlak Danışmanlığı (emlak danismanligi kapak) Kursu

Emlak (Gayrimenkul) Danışmanlığı Kursları

Gayrimenkul ve emlak terimleri sertifika anlamında aynı kullanıma sahiptir. Her ikisi de emlak ofisi, emlakçı, emlak danışmanlık ofisi açmak için gerekli olan eğitimi ve gerekli olan emlakçılık sertifikasını kursiyere kazandırmayı amaçlamaktadır. Temel Emlakçılık kursuna göre süresi daha düşük fakat eğitim gereksinimi biraz daha yüksektir. Kurs sonunda başarılı kursiyerlere sertifika verilmektedir. Bu sertifika ile iş yeri açabilir ve ya iş yerlerinde çalışabilirsiniz.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Emlak Danışmanlığı Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Emlak Danışmanlığı Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Emlak Danışmanlığı (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Emlak Danışmanlığı Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Emlak Danışmanlığı Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. Taraflar arasındaki satış vaadi sözleşmesini kim düzenler?

 
 
 
 

2. Bir veya birden fazla komşu parseldeki binalara bitişik olan yapı nizamı hangisidir?

 
 
 
 

3. Ölüm Türkiye ‘de meydana gelmiş ve mükelleflerinde Türkiye’ de bulunması durumunda veraset beyannamesi ne zaman verilir?

 
 
 
 

4. Bir malın mülkiyetinin bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemine ne denir?

 
 
 
 

5. Kadastro çalışmaları sonunda tanzim edilen askı cetvelleri kaç gün süre ile ilan edilir?

 
 
 
 

6. Bir taşınmaz aleyhine, başka bir taşınmaz lehine kurulan irtifak hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

7. Değişim süresinde mal veya hizmete sahip olma gücüne ne denir?

 
 
 
 

8. Depozito ve kaparo sözcüğü ile aynı anlama gelen. Yanlar arasında yapılan sözleşmenin kanıtı olan ve yanlardan birinin diğerine vermiş olduğu bir miktar para veya mala ne denir?

 
 
 
 

9. Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının belli ölçekte küçültülerek bir altlığa çizilmiş şekline, ne denir?

 
 
 
 

10. Başkalarının taşınmazlarının alım, satım ve kiralanması ile uğraşan ve yaptığı işe karşılık belli bir ücret alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

11. Ortada haklı, hukuka uygun bir sebep olmadığı halde tapu kütüğüne yapılan bir tescil, tescilin değiştirilmesi, silinmesi için açılan davaya ne denir?

 
 
 
 

12. Aşağıdaki işlemlerin Tapuda talep edilmesi sırasında hangisi hiçbir vergi veya harca tabi değildir?

 
 
 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatında örgütsel yapıya bağlı bir stres çeşidi değildir?

 
 
 
 

14. Haber alma niteliğine bağlı olarak kuruluşlarla ilgili bir haberin kitle iletişim araçlarından ücretsiz olarak yayınlatılmasına ne denir?

 
 
 
 

15. Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafesine ne denir?

 
 
 
 

16. Tapuda istemde bulunanın kimliğinin belirlenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi esas alınır?

 
 
 
 

17. Tapuda müşterek veya iştirak halinde kayıtlı taşınmazlardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaşılması işlemine ne denir?

 
 
 
 

18. Aşağıdaki ödemelerden hangisi belediyelere yapılır?

 
 
 
 

19. Değerleme işleminde bir taşınmazın satış fiyatının, aylık brüt kiraya bölünmesi sonucu elde edilen oran aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 
 
 
 

20. Kira sözleşmesinin esaslı unsurları nelerdir?

 
 
 
 

21. Hazine adına idari yoldan tescil işlemi için illerdeki yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

22. Murisin ölümü üzerine Sulh Hukuk Mahkemesinden mirasçıların belli edilmesi için alınan belgeye ne denir?

 
 
 
 

23. Tapu sicilinde yapılacak akitli bir işlem için hangi belge düzenlenir?

 
 
 
 

24. İskân alanlarında yapılacak 4 kata kadar olan binalarda yan bahçe mesafesi en az kaç metredir?

 
 
 
 

25. “Bir kimsenin bir şey üzerinde haiz olabileceği en geniş yetkiyi bahşeden ayni bir haktır “ kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

26. Aşağıdakilerden hangisi “Ölüme bağlı tasarrufla veya yasal olarak ölen bir kişinin “mal varlığını almaya hak kazanmıştır?

 
 
 
 

27. Müteahhidin, iş sahibinin arsası üzerinde ve arsada belli veya belirlenen payların mülkiyetine karşılık bağımsız bölümlerin bir bütünlük taşır biçimde inşa edilmesini üstlendiği sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

28. Başkasına ait taşınır veya taşınmaz bir eşyadan, bir haktan veya bir mal varlığından tam olarak yararlanma hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

29. Mevcut imar planı sınırları dışında olup, bu planla bütünleşmeyen bir konudaki alanlar üzerinde hazırlanan sosyal ve teknik alt yapı gereksinimleri kendi bünyesinde sağlanmış olan planlara ne ad verilir?

 
 
 
 

30. Yapının tamamlanmasından sonra imar yasasının ilgili maddelerine göre yapılan kontrol sonucunda verilen oturma izni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

31. Taşınır veya taşınmaz malı kullanmak, elinde bulundurmak eylemi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 
 
 
 

32. Taşınmaz mal ve üzerindeki hakları, teknik ve hukuki durumlarını göstermek üzere devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicil aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

33. Düzenleme ortaklık payları düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüz ölçümlerinin en fazla ne kadarını geçemez?

 
 
 
 

34. Birbirine bitişik birden çok parsellerin bir parsel haline dönüştürülmesine işlemine ne denir?

 
 
 
 

35. Kiralayanın, bir şeyin kullanımını kiracının verdiği bir bedel karşılığında ve belli bir süre için kiracıya bırakılmasına ne denir?

 
 
 
 

36. Aşağıdaki ödemelerden hangisi vergi dairesine yapılır?

 
 
 
 

37. Bir ticari işletmenin bir başka ticari işletmeye belli bir süre için adını ve ürünlerini pazarlama ve üretme hakkını belirli bir bedelle devretme ve kullandırma işlemine ne denir?

 
 
 
 

38. Devletin kuruluş ve işleyişini, idare edenler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

39. Belirlenmiş bir konuda konuyla ilgili kimselerin dinleyiciler önünde yaptıkları tartışmalı toplantılara ne denir?

 
 
 
 

40. Aşağıdakilerden hangisi Emlak Komisyoncusunun görevlerinden değildir?

 
 
 
 

41. Aşağıdakilerden hangisi Kanun veya kanun hükmünde kararname ile kurulmuş bir tüzel kişiliktir?

 
 
 
 

42. Bir evin tamamında veya bir kısmında ücretsiz oturma hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

43. Parsel ön cephe hattı ile arka cephe hattının en yakın noktası arasındaki dik hattın ortalama uzaklığına ne ad verilir?

 
 
 
 

44. Birden çok kimsenin maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla sahip olması aşağıdakilerden hangi mülkiyet türüdür?

 
 
 
 

45. Belirli bir amaca yönelmiş, hak ehliyetine sahip ancak bu ehliyeti organları aracılığı ile kullanabilen topluluklara ne denir?

 
 
 
 

46. Bir kimsenin, diğer kimseye veya onun emir ve havalesine belirlenen vadede, belli bir meblağı ödeme taahhüdünü içeren özel şekil ve hükümlere tabi olan ticari senede ne denir?

 
 
 
 

47. Aşağıdakilerden hangisi Tapu Sicilinin görevlerinden değildir?

 
 
 
 

48. Tellallık sözleşmesi aşağıdakilerden hangisi ile sona erer?

 
 
 
 

49. Kurumu simgeleyen amblem olup. Çalışanların Kurumlarına olan bağlılıklarını çevreye göstermelerinin ve kurum kimliği yaratmanın en etkili araçlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

50. Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi dinlenme gezinti, piknik ve kıyı alanlarının toplamına ne denir?

 
 
 
 

Soru 1 - 50

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.