Danışma Görevlisi Kursu – Sertifikalı Eğitim

Danışma Görevlisi: Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, iş yerine gelen konukları karşılama, büro makinelerini kullanarak, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, günlük işleri organize etme, belge akışını takip etme, bilgi ve becerisine sahip kişidir. Danışma görevlisi personeli olarak görev yapmak için sertifika zorunludur.

Önce Tıp Sekreterliği kursu sonrasında ise Hasta Kabul İşlemleri kursunun kapatılmasının ardından hastaneler hasta danışmanı personeli istihdamına yönelmişlerdir.

Kayıt İçin Kalan Süre

Danışma Görevlisi (danisma gorevlisi kapak) Kursu

Danışma Görevlisi Kursları

Danışma görevlisi olarak halen çalışan ve çalışmak isteyen bireyler için hazırlanan bu kurs programından mezun olanlar büro yönetimi ve sekreterlik alanında;

 • Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde,
 • Resmi ve özel kamu kurumlarda
 • Hastanelerde (üniversite, devlet, dal, özel),
 • Sağlık ocağı,
 • Poliklinikler,
 • Kalp ve diyaliz merkezleri,
 • Fizik tedavi merkezleri,
 • Tüp bebek merkezleri,
 • Medikal marketlerde,
 • Eczanelerde,
 • Tıbbi laboratuvarlar,
 • Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Danışma Görevlisi Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Danışma Görevlisi Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Danışma Görevlisi (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Danışma Görevlisi Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Danışma Görevlisi Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1.  Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarından biri değildir?

 

 

 
 
 
 

2.  Normal zihinsel fonksiyonlara sahip bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu olgu hangisidir?

 

 

 
 
 
 

3.  Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel aşamalarından değildir?

 

 

 
 
 
 

4.  İletişimde kavramlar ve kelimeler yerini yenilerine hangi durumlarda terk eder?

 

 

 
 
 
 

5.  Aşağıdakilerden hangisi iletişimin toplumsal fonksiyonlarından değildir?

 

 

 
 
 
 

6.  Paylaşmayı gerekli kılan iletişim gönderinin ve alıcının hangi ortak paydasını oluşturmaktadır?

 

 

 
 
 
 

7.  Devlet gücü ile uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 
 
 
 

8.  Toplum içinde var olan ve uyulması gereken kurallara ne ad verilir?

 

 

 
 
 
 

9. İnsanlar tarafından oluşturulan maddi ve manevi değerlerle o değerlerin ileriki kuşaklara iletilmesine …………………adı verilir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde hangisi gelmelidir?

 

 

 
 
 
 

10.  Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan ortak davranışlara ne ad verilir?

 

 

 

 

 
 
 
 

11.  “Çoğu zaman başkalarının duygu ve düşüncelerini dikkate almayı bir fazlalık olarak görmekteyiz.” Bu tanım hangi iletişim engelini bize açıklamaktadır?

 
 
 
 

12.  Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?

 

 

 
 
 
 

13.  Çalışanlarını korumak, geliştirmek, eğitim ve verim düzeylerini yükseltmek, için oluşturulan kurullara……………adı verilir. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

 

 
 
 
 

14.  Kişinin sosyal yapıdaki yerine………………denir. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

 

 
 
 
 

15.  Telefonla iletişimin verimliliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 

 

 
 
 
 

16. Telefon görüşmelerinde detayların aklınızda kalması ve aranan kişinin yerinde bulunmaması halinde……………formları kullanılır. Boş bırakılmış yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 

 

 
 
 
 

17.  Vücut temizliğinin doğru yapılmaması hangi sorunları ortaya çıkarır?

 

 

 
 
 
 

18.  Randevuların sabit zamanlara alınması niçin önemlidir?

 

 

 
 
 
 

19.  Bazı davetiyelerde yer alan LCV neyin kısaltmasıdır?

 

 

 
 
 
 

20.  Resmi ilişkilerde izlenecek yol yöntem ve görgü kurallarına………..denir. Boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerde hangisi gelmelidir?

 

 

 
 
 
 

21.  Aşağıdakilerden hangisi danışma hizmetlerinin görevlerinden değildir?

 
 
 
 

22.  Aşağıdakilerden hangisi dormenin görevlerinden değildir?

 
 
 
 

23.  Aşağıdakilerden hangisi konukları karşılama görevinde en önemli hedeftir?

 
 
 
 

24.  Aşağıdakilerden hangisi danışmada çalışanların görevlerini tam yapmadığını açıklar?

 
 
 
 

25.  Aşağıdakilerden hangisi danışma görevlilerinden değildir?

 
 
 
 

26.  Danışma bankosu nerede olmalıdır?

 
 
 
 

27.  Doorman tarafından kapıda karşılanan konuklar başka hangi personel tarafından güler yüzle karşılanır ve rahatlatılır?

 
 
 
 

28.  Aşağıdakilerden hangisi önbüronun bölümlerinden biri değildir?

 
 
 
 

29.  Aşağıdakilerden hangisi danışma bölümünde çalışan personel değildir?

 
 
 
 

30.  Önbüroda bulunan bölümlerin sevk ve idaresini yürüten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

Soru 1 - 30

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.