Çocuk Animatörlüğü Kursu – Sertifikalı Eğitim

Çocuklar ilk emeklemeye ve yürümeye başladıkları andan itibaren fiziksel aktivitelere büyük ilgi duyarlar. Sağlıklı bir birey olmanın en temel şartı sağlıklı bir çocukluk geçirmiş olmaktır. Sağlıklı bir çocukluk geçirmenin esası; bilimsel esaslara bağlı ve konunun uzmanı olan kişi veya kişilerden yardım almaktır. Bu hassas dönem ileride düzgün bir birey haline gelecek olan çocuk için mihenk taşıdır. Ebeveynler bu şuurla hareket etmeli; çocukların yetişkin olmasalar da bir birey olduğu unutulmamalı bilakis fiziksel ve ruhsal gelişimin en yoğun olduğu bu döneme bilinçli bir titizlikle yaklaşılmalıdır. Ülkemizde çocuk gelişimine olan bilimsel ilgi hızlı bir şekilde artmaktadır. Aileler çocuk yetiştirme konusunda her geçen gün daha da bilinçli hale geldiği için küçük yaştan itibaren çocukların fiziksel gelişimi için çeşitli aktivitelere katılmalarına özen göstermektedir.

Bu nedenle sektördeki nitelikli animatör ihtiyacının karşılanması ve yeni istihdam alanları oluşturmak amacıyla bu kurs verilmeye başlanmıştır. İlerleyen süreçlerde de bu mesleği yürüten bireylerin artacağı ve bu alandaki ilginin artacağı öngörülmektedir.

Kayıt İçin Kalan Süre
Çocuk Animatörlüğü (cocuk animatorlugu kapak) Kursu

Çocuk Animatörlüğü Kursları

Çocukların gelişimi için açık alanlarda, spor salonlarında ya da kapalı alanlarda çocuk animatörleri yardımıyla çocukların gelişimine katkı sağlayacak, kalıcı öğrenmelerine destek olacak, yaparak yaşayarak deneyimlemelerini arttıracak animasyon etkinliklerini düzenleyebilmek için çocuk animatörlüğü eğitimine katılabilirsiniz. Bu sertifika sayesinde her yaş aralığındaki çocukların gelişim seviyelerine uygun etkinliklerde görev alabilir ve çocukların bütünsel gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Küçük yaşlardan itibaren çocukların psikomotor gelişimlerini destekleyecek eğlenceli etkinliklere katılmaları onların hayattan zevk almasını ve sosyalleşmesini sağlayacaktır. Çocuk animatörleri tarafından yapılan etkinlikler sayesinde çocuklar ileride sosyal bireyler olabilir ve kişisel gelişim konusunda büyük bir yol alabilirler. Ancak sıradan animatörlükle çocuk animatörlüğü çok farklı alanlardır. Çocuk animatörleri çocukları tanıyan, çocuk gelişimi konusunda bilgili, çocukların istek ve ihtiyaçlarını anlayabilen kişilerdir.

Bu ihtiyaçların karşılanması için bu kurs programı oluşturulurken yeterliliğe dayalı olarak ve modüler şekilde planlanmıştır. Tüm Türkiye’de uzaktan eğitim yöntemiyle bu kurs verilmeye başlanmıştır. Günümüzde popülerleşen bu mesleğin gelecekte de popülerliğini artıracağı öngörülmektedir.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Çocuk Animatörlüğü Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Çocuk Animatörü Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Çocuk Animatörlüğü (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Çocuk Animatörlüğü Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Çocuk Animatörlüğü Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. 1)  Hangisi animasyon yapmak için kullanılan bir yazılım değildir?

 
 
 
 

2. 2)  Bir karakterin hareketini animasyonlaştırmak için hangi teknik kullanılır?

 
 
 
 

3. 3)  Hangisi bir animasyon film yapımı için kullanılan temel öğelerden biri değildir?

 
 
 
 

4. 4)  Hangisi bir animasyon karakterinin belirgin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 

5. 5)  Hangisi bir animasyon karakterinin hareketlerinin kontrol edilmesi için kullanılan bir teknik değildir?

 
 
 
 

6. 6)  Çocuk animatörlüğü nedir?

 
 
 
 

7. 7)  Bir çocuk animatörü olmak için hangi becerilere sahip olmalısın?

 
 
 
 

8. 8)  Çocuk animatörleri hangi ortamlarda çalışabilirler?

 
 
 
 

9. 9)  Çocuk animatörleri hangi tür aktiviteler yapabilirler?

 
 
 
 

10. 10)  Hangi yaş grubu için animatör olmak isterseniz?

 
 
 
 

11. 11)  Hangi aktivite çocukların kreatif düşünmelerini sağlar?

 
 
 
 

12. 12)  Çocuklar için en iyi aktivite hangisidir?

 
 
 
 

13. 13)  Çocuk animatörleri, bir aktiviteye başlamadan önce ne yapmalıdır?

 
 
 
 

14. 14)  Hangi yöntem, çocuklar arasındaki tartışmaları çözmek için kullanılabilir?

 
 
 
 

15. 15)  Çocuk animatörleri, aktiviteler sırasında çocukların ne kadar süreyle dikkatlerini toplayabileceklerini bilmeli midir?

 
 
 
 

16. 16)  Bir çocuk animatörü olarak, çocukların güvenliği için ne tür önlemler almalısınız?

 
 
 
 

17. 17)  Bir çocuk animatörü, çocukların aktiviteler sırasında nasıl davrandığını nasıl değerlendirebilir?

 
 
 
 

18. 18)  Bir çocuk animatörü, hangi durumlarda müdahale etmelidir?

 
 
 
 

19. 19)  Çocuk animatörlüğü için hangi eğitim seviyesine ihtiyaç duyulur?

 
 
 
 

20. 20)  Hangi özellik, bir çocuk animatörünün başarılı olmasında en önemlidir?

 
 
 
 

Soru 1 - 20

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.