Aile ve Sosyal Yaşam Danışmanlığı Kursu – Sertifikalı Eğitim

Bir toplumun en küçük yapı taşı ailedir. Günümüzde eski geniş aileleri her ne kadar özlesek de tüketici bir toplum olarak hızla çekirdek aileye doğru gidiyoruz. Bu süreçte öyle bir durum oluştu ki artık çekirdek aileyi bile korumak zor bir hâl aldı. Bu yüzden ailelerin sağlıklı iletişim kurması ve bir arada birbirlerini anlayarak durabilmeleri için bir aile ve sosyal yaşam danışmanına başvurmaları ihtiyacı doğabilmektedir.

Bu ihtiyaçların karşılanması için bu kurs programı oluşturulurken yeterliliğe dayalı olarak ve modüler şekilde planlanmıştır. Aile ve sosyal yaşam danışmanlığı mesleği tek başına aile danışmanlarının çözemeyebileceği konulara müdahil olmayı amaçlarken bir yandan da aile bireylerinin yaşam koçluğu misyonunu üstlenmektedir. Bu duruş ile iki ayrı mesleği içinde barındıran tek bir meslek türü ortaya çıkmıştır.

Kayıt İçin Kalan Süre
Aile ve Sosyal Yaşam Danışmanlığı (aile ve sosyal yasam) Kursu

Aile ve Sosyal Yaşam Danışmanlığı Kursları

Bir toplumu temsil eden yapıların bütünü ailedir. Bir toplumun sağlıklı olabilmesi için öncelikle aile bağlarının sağlıklı ve güçlü olması gerekir. Yaşanan sosyal olaylar insanların buhrana sürüklenmesine ve boşanma oranlarının artmasına yol açmıştır. Bu yüzden bir arada durmak isteyen ve sağlıklı bir aileye kavuşmak isteyen herkes aile ve sosyal yaşam danışmanlarından hizmet alabilir. Ülkemizde iki yüz bin kadar aile ve sosyal yaşam danışmanı ihtiyacı olduğunu düşünürsek bu çok ciddi bir orandır.

Sizler de aile ve sosyal yaşam danışmanlığı eğitimine katılarak ülkemizdeki tüm ailelere danışmanlık yapabilirsiniz. Böylece sosyal yaşamın bozulmasının önüne geçebilir ve toplumun geleceğine olumlu bir etki sağlayabilirsiniz. Sağlıklı toplumlar ve sağlıklı aileler için çok sayıda aile ve sosyal yaşam danışmanına ihtiyaç vardır.

Tüm Türkiye’de uzaktan eğitim yöntemiyle bu kurs verilmeye başlanmıştır. Günümüzde popülerleşen bu meslek gelecekte de popülerliğini artıracağı öngörülmektedir.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Yaşam Danışmanlığı Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Aile ve Sosyal Yaşam Danışmanlığı Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Yaşam Danışmanlığı (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlet onaylı sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Aile ve Sosyal Yaşam Danışmanlığı Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Aile ve Sosyal Yaşam Danışmanlığı Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. 1)  Aile danışmanlığı, hangi amaçla yapılır?

 
 
 
 

2. 2)  Aile danışmanlığı hangi durumlarda gereklidir?

 
 
 
 

3. 3)  Aile danışmanlığı için hangi uzmanlardan destek alınabilir?

 
 
 
 

4. 4)  Sosyal yaşam danışmanlığı, hangi amaçla yapılır?

 
 
 
 

5. 5)  Sosyal yaşam danışmanlığı hangi durumlarda gereklidir?

 
 
 
 

6. 6)  Sosyal yaşam danışmanlığı için hangi uzmanlardan destek alınabilir?

 
 
 
 

7. 7)  Aile danışmanlığı, hangi tekniklerle yapılır?

 
 
 
 

8. 8)  Sosyal yaşam danışmanlığı, hangi tekniklerle yapılır?

 
 
 
 

9. 9)  Aile danışmanlığı, hangi felsefeye dayanır?

 
 
 
 

10. 10)  Aile ve sosyal yaşam danışmanlığı, hangi alana aittir?

 
 
 
 

11. 11)  Aile ve sosyal yaşam danışmanlığı, hangi amaçla yapılır?

 
 
 
 

12. 12)  Aile ve sosyal yaşam danışmanlığı, hangi tür danışmanlık alanına girer?

 
 
 
 

13. 13)  Bir aile danışmanı, aile üyelerine hangi konularda yardımcı olabilir?

 
 
 
 

14. 14)  Aile ve sosyal yaşam danışmanları, hangi durumlarda danışmanlık verirler?

 
 
 
 

15. 15)  Aile ve sosyal yaşam danışmanlığı, hangi teknikleri kullanabilir?

 
 
 
 

16. 16)  Aile danışmanlığı süreci, hangi aşamalardan oluşur?

 
 
 
 

17. 17)  Aile ve sosyal yaşam danışmanlığı, hangi sosyal sorunların çözümüne yardımcı olabilir?

 
 
 
 

18. 18)  Aile ve sosyal yaşam danışmanları, hangi tür mesleklerden gelirler?

 
 
 
 

19. 19)  Aile ve sosyal yaşam danışmanlığı, hangi konulara odaklanır?

 
 
 
 

20. 20)  Sosyal yaşam danışmanları, hangi tür mesleklerden gelirler?

 
 
 
 

Soru 1 - 20

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.