Aile Danışmanlığı Kursu- Sertifikalı Eğitim

Aile danışmanı; ailelerin veya bireylerin aile ilişkileri, duygusal sorunları, iletişim zorlukları, çatışmaları veya kişisel gelişimleri gibi konularda danışanlarına yardımcı olma ve yönlendirme görevini yürüten uzmanlardır.

Aile danışmanlığı mesleği yeni uzmanlıklardan sayıldığı için henüz mesleğe yeni katılacak bireyleri zorlayıcı tedbirler oluşturulmamıştır. İleride ön lisans ve lisans bölümleri şeklinde Üniversiteler tarafından öğrenci kabulüne başlanması ön görülmektedir. Bu saygın ve rahat mesleğin yetkisini almak için hızlı davranmanız gerekmektedir.

Kayıt İçin Kalan Süre
Aile Danışmanlığı (aile danismanligi kapak) Kursu

Aile Danışmanlığı Kursları

Aile danışmanlığı kursları “Aile danışmanlığı yönetmeliği”ne göre zorunlu tutulan 464 saatlik eğitimi uzaktan yada örgün şekilde vermeye yetkilendirilmiş kurum ya da kuruluşlardır. Kurs programlarında ailelere doğru yardımı sunabilmek için genellikle bireysel veya grup terapisi, iletişim becerileri eğitimi, aile içi çatışma çözümü, evlilik terapisi gibi yöntemlerin eğitimleri de sunulmaktadır. Aile danışmanlığı, ailelerin daha sağlıklı ve mutlu ilişkiler geliştirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda aile üyelerinin kişisel gelişimini desteklemeye odaklanır. Bu meslek, genellikle ailelerin ve bireylerin yaşamlarını daha iyi bir hale getirmelerine yardımcı olma amacıyla icra edilir.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Aile Danışmanlığı Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Aile Danışmanlığı (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlete İşlenen sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Aile Danışmanlığı Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Aile Danışmanlığı Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. Puberte dönemi ergenlik sürecinin hangisinde görülür?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi gençlik döneminin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 

3. I. Bireyler evlenecekleri kişide aradıkları özellikleri, asla evlenmek istemedikleri karakterleri, eş seçimi öncesi arkadaşlığın etkilendiği etmenler arasında değildir.
II. Akraba evliliklerinde genlerde var olan olumsuz niteliklerin güçlenerek çocuklara geçmesi söz konusudur.
III. Boşanma ile ilgili yasalar, ülkeden ülkeye farklılık göstermemektedir.

Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi evliliği geciktiren kişilik özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 

5. Yetişkinlik döngüsünde ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

6. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde birey ölümleri, sağlık sorunları çiftleri etkilemekte ve yaşamdan zevk alma, yaşama bağlanma motivasyonlarında düşüşler yaratmaktadır?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ergenlik döneminde aile döngüsü ile ilgili yanlış ifadedir?

 
 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi ailenin biyolojik fonksiyonu ile ilgilidir?

 
 
 
 

9. Çocuğu parmak emmeden vazgeçirme çabaları kaç yaşına kadar dirençle karşılanır?

 
 
 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi duygusal uyum problemleri yaşayan çocuklarda alınması gereken önlemlerden değildir?

 
 
 
 

11. Çocukların ve gençlerin kendilerini korumak için söyledikleri yalan türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların yaşlılıkla ilgili olumsuz görüşlerinden biri değildir?

 
 
 
 

13. “Yaşlı bireyi etkileyen sosyal değişimlerden biri de emekliliktir. Yaşlının emekli olması, uğraşı alanının bulunmaması ve eski toplumsal ilişkilerini sürdürmemesi toplumsal iletişimi bozmaktadır.” ifadesi sosyal uyumu etkileyen faktörlerden hangisini açıklamaktadır?

 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi bellek yitiminin en büyük nedenlerinden biridir?

 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi yaşam kalitesini etkileyen etmenlerden biri değildir?

 
 
 
 

16. Özellikle kişinin ruhsal yapısı ve yaşayışıyla ilgili verilerde gerekli olduğu düşünülen soru aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

17. Yarım bırakılmış 10 adet hikayeden oluşan kişilik testine ne ad verilir?

 
 
 
 

18. Bireyler yılda en az kaç kez sağlık kontrolünden geçmelidir?

 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi, evlenmek için gereken yasal şartlardan biri değildir?

 
 
 
 

20. Aşağıdaki BM kuruluşlarından hangisi, çocuk hakları ile ilgili çalışmalarda ve toplantılarda yer almaz?

 
 
 
 

21. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocukların çalıştırılma şartlarından biri değildir?

 
 
 
 

22. Çocuk işçiliği en çok hangi sektörde kullanılır?

 
 
 
 

23. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik istismarın nedenleri arasında yer alır?

 
 
 
 

24. “Anne babanın sözel veya fiziksel saldırılar ile çocuğu korkutması, tehdit etmesi, gözdağı vererek korku dolu bir ortamda yaşamasına neden olmasına denir.” tanımı hangi duygusal ve psikolojik istismar çeşidine aittir?

 
 
 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel istismar uygulayan ailelerin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 

26. Ergen heyecan, coşku ve karşı cinse yönelik duygularını daha çok hangi yollarla dışa yansıtır?

 
 
 
 

27. Aşağıdakilerden hangisi gençlik döneminde karşılaşılan problemlerle başa çıkmada etkili değildir?

 
 
 
 

28. Ergenliğin hangi döneminde bilişsel gelişim hızlıdır?

 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi gecekondu ailesinin özelliklerindendir?

 
 
 
 

30. İlişkiler eşitlikçi değildir, aile içindeki statü farklılığı vardır. Yaşlı gençten, ergin çocuktan, erkek kadından daha yüksek konumdadır. Konumu en düşük grup ise gelin gibi aileye yeni katılan kişilerdir. Bu özellikler aşağıdaki aile türlerinden hangisini kapsar?

 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun psiko-sosyal ihtiyaçlarından değildir?

 
 
 
 

32. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailelerde görülen özelliklerden değildir?

 
 
 
 

33. Yeni ve başka bir aile alt sistemine katılmadan önce kişisel hayat amaçlarının ve kendi olma, birey olma süreçlerinin formüle edildiği bir zaman dilimi ailenin hangi yaşam döngüsünü içerir?

 
 
 
 

34. Çift ilişkisinde eşlerin birbirini anlama ve tanıması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 

35. Aşağıdakilerden hangisi çocuğu evden ayrılan aile döngüsü ile ilgili doğru ifadedir?

 
 
 
 

36. Aşağıdakilerden hangisi ailenin ekonomik fonksiyonu ile ilgili değildir?

 
 
 
 

37. İki ya da daha çok değişkenin birlikte incelendiği tabloya ne ad verilir?

 
 
 
 

38. Veri hakkında araştırmacının kendi için çıkardığı notlara ne ad verilir?

 
 
 
 

39. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ailenin toplumsal ve sosyolojik bir yapı olduğu göstermez?

 
 
 
 

Soru 1 - 39

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.