Adli Kalem İşleri Kursu- Sertifikalı Eğitim

Adli kalem; avukatların iş ve işlem yüklerini azaltmak için tasarlanmış bir eğitim programıdır, eğitimi alan bireyler hukuk terminolojisi eğitimi ile hukuki terimlerin karşılıklarını, dava hizmetleri eğitimi ile dava iş ve işlemlerinin yapılış ve yürütülüş işlemlerini, dava dosyalarının hazırlanması, sunulması ve arşivleme işlemlerini yapabilecek bilgi ve beceri kazanacaklardır.

Kayıt İçin Kalan Süre
Adli Kalem (adli kalem) Kursu

Adli Kalem İşleri Kursları

Eğitim alan kursiyerler avukatların her türlü resmi yazışmalarını, hukuk terminolojisine uygun olarak hazırlayabilecek, özel şirket ve kuruluşların da aynı şekilde yazışmalarını hukuki ve resmi olarak yapabilecek beceriye sahip olacak ve özel büro ve iş yerlerinin de temel hukuki işlemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Adli kalem işleri elemanı yetiştirme kursunun program içeriğini, eğitim konularını, süresini ve kurs hakkındaki detaylı bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz.

Kursa Katılmak İçin Gerekli Evraklar

  • Öğrenim Belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.)

Kurs kaydı için zorunlu tutulan belgelerin fotoğraf ya da pdf doküman olarak kopyalarını eğitim danışmanınıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Adli Kalem İşleri Eğitimi

Eğitim Programı Eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır. Aynı zamanda eğitim programı saatleri Europass’a uygun, seviyeleri ise FOET sistemine göre belirlenmiştir. Eğitim programı, örgün, uzaktan ve karma olacak şekilde esnek olarak tasarlanmıştır. Kurs programı bireysel ya da kurumsal katılıma açık şekildedir. Bu eğitim programı kişisel gelişim & mesleki eğitim amaçlıdır, kesinlikle iş garantisi vermemektedir. İş garantisi veren eğitim programları için İŞKUR’un sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Grupları

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif

Eğitimi Sunan

Bu eğitim programı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulmaktadır.

Yayıncı Kuruluş

Bu eğitim programının yayın ve dağıtımı MERKEZİ EĞİTİM tarafından yürütülmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Kurs programı “Genel Seviye” olarak sunulmaktadır. Kursa katılmak için ön yeterlilik gerektirmemektedir. Katılımcının başarısına göre kursun tamamlanması öngörülmektedir.

Adli Kalem İşleri Sertifikası

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlerimizin ismine düzenlenen ve Üniversite tarafından onaylanan Sertifikaları kursiyerlere elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerlerimiz isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz. Özellikle yurt dışında kullanacağınız durumlarda Merkezi Eğitim Kurumları tarafından edinmiş olduğunuz tüm sertifikaları e-devletiniz üzerinden istediğiniz dilde indirip kullanabilirsiniz.

Sertifika Örnekleri

Genel görünüş olarak kursiyerlerimize kurs bitiminde sunulan sertifikalarda doğrulanabilir elektronik imza, sertifika kontrol numarası, almış olduğunuz kursa ait detaylar, kimliğinizi kanıtlayacak veriler ve sertifikaların anlık doğrulamasının yapılabilmesi için E-devlet QR ile Blokchain QR barkodları bulunmaktadır. E-devlet QR doğrulaması için “e-Devlet Belge Doğrulama” isimli uygulamayı Blokchain QR doğrulaması için herhangi bir QR okuyucu uygulama kullanabilirsiniz.

Adli Kalem (universite onayli ornek sertifika) Kursu

Merkezi Eğitim Kurumları olarak Dijital Doğrulamalı ve E-devlet onaylı sertifika sistemini geliştirerek yalnızca Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 180 Ton kağıt tasarrufu sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sertifika Geçerliliği

Merkezi Eğitim Kurumları olarak, kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işlenen ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı tanınırlığı ve kabulü yüksek ve denkliği olan Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile yürüttüğümüz projeler kapsamında kursiyerlerimize sunduğumuz sertifikalar Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Yönergelere uygun olduğu için resmi ve özel kurumlarda kabul görmektedir. Özellikle yurt dışında kabul görmesi ve doğrulanabilir olması için sertifika üzerine qr code eklenmiştir.

Adli Kalem İşleri Sınavı

Kurs programını tamamlayan adaylar otomatik olarak kurs tamamlama sınavına tabi tutulurlar. Kurs bitirme sınavlarını uzaktan eğitim sistemimiz tarafından ilgili dersleri tamamlayan kursiyerlerimize tarih ataması yaparak otonom şekilde yürütülmektedir. Size sistemin atamış olduğu gün içerisinde kurs bitirme sınavınızı online şekilde tamamlayabilirsiniz. Toplamda 5 sınav giriş hakkınız bulunmaktadır. 100 puan üzerinden 45 puan almanız sertifika sınavı başarı ile tamamlamanız için yeterlidir.

Adli Kalem İşleri Sınav Deneme Soruları

Bu kursa ait sınav soruları aşağıdaki gibidir. Kendinizi denemeniz için bedelsiz olarak hazırlanan kaynaklar ilgili ders modülleri kullanılarak hazırlanmıştır. İzinsiz paylaşılması, yayılması, basımı ve çoğaltımı yasaktır. Son soruyu cevapladıktan sonra sonuçları, doğru ve yanlış cevaplarınızı görebilirsiniz. Başarılar Dileriz. ?

1. Kuvvetler ayrımı ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın kabul ettiği ilkelerden birisi değildir?

 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin görevlerinden birisi değildir?

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi temel hak gruplarından birisi değildir?

 
 
 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi bir ticari işletmedir?

 
 
 
 

6.  Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari işletmenin unsurlarından değildir?

 
 
 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamıza göre, oy kullanamayacak kişilerden değildir?

 
 
 
 

8.  Aşağıdakilerden hangisi insan haklarını evrensel düzeyde koruyan ilk antlaşmadır?

 
 
 
 

9.  Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinden değildir?

 
 
 
 

10.  “En az beş gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan esas sermayesi belli ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı alacaklılara karşı sadece kendi mal varlığı ile sorumlu ticaret şirketleridir.” Bu tanım hangi şirket türünü ifade etmektedir?

 
 
 
 

11.  Şu anda yürürlükte olan Anayasa hangisidir?

 
 
 
 

12.  Kira sözleşmesinden doğan davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?

 
 
 
 

13.  Aşağıdakilerden hangisiyle ilgili davalar Medeni Hukuk’un(Medeni yargılamanın) görev alanına girmez?

 
 
 
 

14.  Aşağıdakilerden hangisi T. C. Anayasası’na göre siyasal haklardan değildir?

 
 
 
 

15.  Önceden çıkarılmış mahkeme kararıyla gerçekleşen icra aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

16.  Aşağıdakilerden hangisi memurların ödev ve sorumluluklarından değildir?

 
 
 
 

17.  Tacirin en geniş yetkilerle donatılmış yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

18.  Aşağıdakilerden hangisi icra teşkilatında değildir?

 
 
 
 

19.  Aşağıdakilerden hangisi verimliliği etkileyen faktörler arasında yer almaz?

 
 
 
 

20.  Aşağıdakilerden hangisi temel hak gruplarından birisi değildir?

 
 
 
 

Soru 1 - 20

Kurs Bilgilendirme Formu

Kurslarımız hakkında Ücretsiz, detaylı bilgi edinmek için formumuzu doldurabilirsiniz.
Kurslar konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış eğitim danışmanlarımızın sizlere detaylı bilgi sunması ve yardımcı olabilmesi için formu eksiksiz şekilde ve güncel bilgileriniz ile doldurmanız yeterlidir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.